На 06.04.2017 година успешно приключи квалификационното вътрешнофирмено обучение на служители от Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" гр. Свищов, организирано от Центъра за професионално обучение към Висшето училище. В професионалния курс по "Работа с документи с MS Word и анализ на информация с MS Excel" участваха 40 служители, които придобиха професионална квалификация и компетентности по специалност "Икономическо информационно осигуряване". Занятията се провеждаха в Учебна база „Проф. Бъров” с водещи лектори - гл. ас. д-р Мария Ташкова и ас. д-р Кремена Маринова – Костова от катедра „Бизнес информатика”.

Разгледайте всички акценти от предстоящи и отминали събития