Еразъм+ офисът при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” проведе информационен ден за студенти и докторанти, на който представи възможностите за осъществяване на мобилност с цел обучение и практика по програма „Еразъм+” през зимния семестър на учебната 2017/2018 г.

„Тази година е специална за всички европейски граждани. Преди една седмица Европейският съюз отпразнува 60-ата годишнина от своето основаване, а след около два месеца ще отбележим 30 години от стартирането на най-успешната му инициатива в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, оказала директен ефект върху 9 млн. студенти, академични преподаватели, учители, ученици, младежи, обучители, служители, доброволци от Европа и света – програма „Еразъм+““, изтъкна институционалният Еразъм+ координатор на Стопанска академия доц. д-р Маруся Смокова при откриването на събитието.

В информационната среща участваха студенти от различни специалности и курсове, докторанти и Еразъм+ офисът към Стопанска академия. Доц. д-р Смокова представи условията за кандидатстване, възможностите на програмата, университетите-партньори на Академията, ползите от реализирането на мобилности с цел обучение и практика в чужбина и стъпките за осъществяването а мобилност по програма „Еразъм+“. Тя поясни, че за мобилност с цел обучение в чуждестранен университет-партньор и за мобилност с цел практика в чужбина могат да кандидатстват студенти от всички специалности, степени и форми на обучение. Стопанска академия следва изискванията на Европейската комисия и дава възможност за осъществяване на мобилност с цел обучение и практика с обща продължителност не повече от 12 месеца в рамките на всеки цикъл на висше образование, като кандидатите трябва да имат поне една година в системата на висшето образование към момента на осъществяване на обмена.

Студентите от Стопанска академия могат да се обучават в чуждестранен университет, който е неин партньор. Към настоящия момент Академията разполага с партньорска мрежа от над 110 висши училища от програмни и партниращи държави. „За да сме по-близо до нашите студенти и да удовлетворяваме специфичните им образователни потребности, ние непрекъснато увеличаваме не само броя, но и географския обхват на нашите партньорства. Вече имаме партньори не само в държави от ЕС, но и в Южна Корея, Тайван, Виетнам, Южна Африка, Мароко и много други“, поясни доц. Смокова. По време на мобилността студентите получават грант, който представлява безвъзмездната финансова подкрепа, предназначена за покриването на разликата в стандарта на живот между България и приемащата държава. Студентите, които осъществяват мобилност с цел практика, получават грант чрез Стопанска академия или нейния партньор Асоциацията за подпомагане на академичната общност. При мобилност с цел обучение, препоръката е изборът на приемащ чуждестранен университет да се основава на предварително проучване относно близостта на обучението, което се предлага, и програмата на студента в Академията. При мобилност с цел практика, едно от условията е тя тематично да съответства на специалността на студента. Целта на мобилността е придобиване на практически умения по специалността и се признава като преддипломна практика при студенти от ОКС „бакалавър“.

За опита и добрите впечатления, придобити по време на мобилност с цел обучение по програмата, споделиха бивши Еразъм+ студенти, обучавали се в рамките на един семестър в университети-партньори от Италия, Португалия и Словакия. Отговорено беше на редица въпроси, представляващи интерес от страна на присъстващите на срещата студенти.

Доц. д-р Маруся Смокова сподели, че най-голямата бариера пред студентите все още е неувереността на студентите за нивото на владеене на чужд език. „„Еразъм+“ е за смелите! Втурнете се смело в приключението „Еразъм+“!“ – призова тя младите хора, подчертавайки една от ключовите цели на програма „Еразъм“ – насърчаване изучаването на езици и осигуряването на културно и езиково многообразие. Именно затова програмата осигурява безплатни онлайн езикови курсове чрез платформата “OLS”, която към момента се поддържа на 18 езика.

През текущата академична година Стопанска академия е приемаща институция на студенти по входяща мобилност по програма „Еразъм+“, с цел обучение и практика на студенти от Полша, Франция и Израел. През летния семестър на настоящата академична година студенти на академията провеждат мобилност с цел обучение във висши училища в Чехия, Португалия и Полша. За академичната 2016/2017 г. студенти реализират или предстои да реализират мобилност с цел практика по „Еразъм+“ в различни институции в Румъния, Италия, Турция и Литва.

На информационната среща бяха изяснени възможностите и условията студенти да реализират обучение в друг университет в рамките на програма ЦЕПУС и на новосключени двустранни договори за студентска мобилност между Стопанска академия и висши училища от Руска федерация и Бразилия.

  

Разгледайте всички акценти от предстоящи и отминали събития