58 студента, разпределени в 16 екипа, взеха участие в организирания от Студентски съвет и Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов конкурс на тема: „Нашият нов бизнес“. Съгласно регламента на състезанието, студентите трябваше да работят в екипи от 2 до 5 души и да разработят бизнес план на стартиращ бизнес на територията на Р България, който да съдържа цел на бизнес плана, анализ на пазара, маркетингова стратегия, бюджетиране и финансиране, политика по отношение на човешките ресурси и рискове пред реализирането на бизнеса.


На 05.04.2017 г. в ауд. „Акад. Иван Стефанов“ (ауд. 10) на Ректората екипите презентираха своите разработки. Качествата на бизнес плановете оценяваше жури в състав: председател - проф. д-р Марияна Божинова - зам.-ректор „Учебна дейност“, доц. д-р Марина Николова - ръководител катедра „Аграрна икономика“, и гл. ас. д-р Юлиян Господинов - научен секретар на катедра „Стратегическо планиране“ и координатор „Образователен маркетинг“ в Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността. От името на организаторите от Студентски съвет в събитието взе участие Владислав Любенов.


Проф. д-р М. Божинова приветства участниците в конкурса и откри форума. Тя изрази радостта си от активността на участниците, от техните умения за работа в екип, за обединяване около общи цели и компетентно комбиниране на теорията с практиката. Тя отбеляза, че в конкурса участват студенти от всички курсове в ОКС „бакалавър“, както и магистри, че голямата част от екипите са съставени от представители на различни специалности, което е чудесен начин за комплексен поглед върху отделните аспекти на бизнес плана и практическата приложимост на студентските идеи. Проф. Божинова заяви, че Академичното ръководство и занапред ще подкрепя разнообразни форми за изява на студентите и ги призова да са все така активни.


Приветствие към участниците във форума отправиха още доц. д-р М. Николова, гл. ас. д-р Ю. Господинов и Владислав Любенов. Преди началото на презентациите журито запозна екипите с критериите, по които ще оценява разработките, а именно: иновативност на идеята, практическа приложимост, обосновка, структура и логическа обвързаност, презентация, работа в екип.

Крайното класиране е:

Първо място: „Усмихни се“ (екип 9)
Александър Алеков Борисов, 3 курс, специалност „Публична администрация“
Ралица Бориславова Икова, 3 курс, специалност „Публична администрация“
Дияна Георгиева Василева, 3 курс, специалност „Публична администрация“
Кристина Дилянова Славейкова, 3 курс, специалност „Стопанско управление“
Слави  Митков Славчев, 3 курс,  специалност „Стопански и финансов контрол“

Второ място: Семеен хотел „Божите мостове“ (екип 7)                   
Мирослав Илиев Иванов, 3 курс, специалност „Икономика на туризма“
Искра Маринова Иванова, 3 курс, специалност „Икономика на туризма“
Мария Веселинова Кирилова, 2 курс, специалност „Маркетинг“

Трето място: Eко център „Бодрост“ (екип 12)
Кирил Иванов Лучков, 3 курс, специалност „Счетоводство и контрол“/„Финанси“
Кристина Стоянова Георгиева, 3 курс, специалност „Финанси“
Светлана Георгиева Христова, 3 курс, специалност „Счетоводство и контрол“

Поощрителна награда: Създаване на кафе-сладкарница „Скайлайн“ (екип 14)
Кристин Тонева Кръстева, 1 курс, специалност „Финанси“
Християн Стефанов Игнатов, 1 курс, специалност „Международни икономически отношения“

Всички участници в конкурса получиха сертификати за участие. Представените студентски разработки и последвалата след презентациите дискусия с въпроси и отговори превърнаха събитието във форум на активните, знаещите и можещите.

 

Разгледайте всички акценти от предстоящи и отминали събития