Договор за сътрудничество предстои да бъде подписан в Свищов между Стопанска академия „Димитър А. Ценов” и Европейски център за мир и развитие (ЕЦМР). Това стана ясно още на първата официална среща между ръководители на двете институции. По покана на изпълнителния директор на Европейския център – проф. Негослав Остоич, в Белград гостуваха ректорът на Стопанска академия доц. д-р Иван Марчевски и председателят на Общото събрание проф. д-р Борислав Борисов. Целта на визитата бе създаването на първи контакти и очертаване на основните сфери за сътрудничество.

Европейският център, който има 25 годишна история, определя своята мисия като стремеж да допринася за мира и развитието в Европа. Осъществява международно сътрудничество в областта на трансфера на знания чрез организиране на обучение в магистърски и докторски програми, следдипломно и професионално обучение, и специализация. Развива седем взаимно свързани програми: „Развитие на човешките ресурси”; „Развитие на природните ресурси”; „Икономическо развитие”; „Научно и технологично развитие”; „Устойчиво развитие”; „Културно развитие”; „Мениджмънт”. Реализира международен обмен на научни изследвания в различни области. Европейският център за мир и развитие работи в тясно сътрудничество с Университета за мир (UPEACE) на ООН, създаден с цел да предостави на човечеството международна институция за висше образование за мир и насърчаване дух на разбирателство, толерантност и мирно съжителство, да стимулира сътрудничеството между хората и да съдейства за намаляване на заплахите за световния мир и напредък.
Сътрудничеството между Стопанска академия и ЕЦМР ще бъде насочено към реализиране на съвместни обучителни програми и участия в научни форуми. Конкретните области на съвместна дейност ще бъдат уточнени с подписването на договора между двете институции при предстоящата визита на проф. Остоич в свищовската академия.

Разгледайте всички акценти от предстоящи и отминали събития