Възпитаници на 20 средни училища от България участваха в 21-то национално ученическо състезание по икономика в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Поредната средношколска надпревара, организирана от Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността (АЦККВО) и съответните катедри, се проведе в три направления – „Счетоводство”, „Иновативни решения в търговията”, „Стартиране на малък бизнес”.
Приветствия към участващите над 170 ученици и придружаващите ги близо 30 учители отправиха зам.-ректорът по учебна дейност – проф. д-р Марияна Божинова и представители на катедрите-домакини. „Добре дошли в Свищов – градът на 100-те първи неща и първият освободен български град, който на 27 юни ще чества 140 години от освобождението. Добре дошли и в Стопанска академия – едно от най-старите висши училища в България с 80-годишна история и с армия от над 140 000 възпитаници, които са заемали и заемат високи ръководни постове както в администрацията на страната ни, така също и на фирмено ниво” – каза в приветствието си към участниците в състезанието проф. Божинова. Тя пожела на средношколците да се присъединят към тази многохилядна армия, като подчерта, че дипломата от Стопанска академия има висока стойност и е международно призната. Зам.-ректорът припомни, че в националната рейтингова система на висшите училища, според важни критерии като престиж сред работодателите, теоретична подготовка, удовлетвореност от учебния процес, Стопанска академия е на първите три места сред всички 26 висши училища в България, които обучават студенти в направление „Икономика”.


От името на катедрения състав на катедра „Счетоводна отчетност”, участниците в състезанието приветства проф. д-р Атанас Атанасов – ръководител на катедрата. Той подчерта, че счетоводството е обект на интерес по традиция в Стопанска академия, защото счетоводство започва да се преподава като учебна дисциплина още със създаването на свищовското висше училище. „Ние имаме една утвърдена и призната научна счетоводна школа с десетилетна история, но днес наред с присъщите му качества и характеристики, счетоводството разкрива още една черта пред нас – че може и да сближава различни личности” – каза проф. Атанасов. Той поясни, че състезанието в направление „Счетоводство” събира на едно място учениците и техните учители заедно с академични преподаватели, изявени студенти от спец. „Счетоводство и контрол” и представители на счетоводната практика. „Това означава, че счетоводството има не само богато минало, то има и достойно настояще, което е много добра основа за успешно бъдеще”, заяви категорично проф. Атанасов.

В приветствието си към участниците в състезанието доц. д-р Симеонка Петрова – научен секретар на катедра „Търговски бизнес” заяви: „Търговията е тази, която чрез иновативни стратегии създава над 19% от глобалния вътрешен продукт на световната икономика. Посредством пренаписването на правилата за търговия и използването на пазарна информация, търговците днес улавят бъдещето на потребителите чрез своите търговски предложения за да бъдат една крачка пред конкуренцията, за да присъстват на пазарите с различни канали за дистрибуция и да създават нови поколения клиенти”. Доц. Петрова подчерта, че точно в този търговски дух е заданието, което катедрата отправя към участващите в състезанието средношколци в направление „Иновативни решения в търговията”.
Като ръководител на катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” приветствие към учениците и техните учители отправи и доц. д-р Искра Пантелеева. Тя подчерта, че Свищов е и градът на много предприемачи – родолюбиви българи, завършили образованието си в чужбина, но завърнали се тук за да стартират и успешно да развият своя собствен бизнес. „Скъпи млади хора, днес е времето на инициативата, на предприемаческия дух, на иновативността, на оригиналните решения. Възможността да стартирате и развивате собствен бизнес се оценява в световен план, Европа поставя това сред своите основни приоритети, България акцентира в толкова стратегически направления и разработва инструменти с програми и мерки. Ние в днешния ден разчитаме на Вас като млади, мислещи родолюбци, искащи да се развиват успешно и да живеят в нашата прекрасна България”, каза с нескрито вълнение доц. Пантелеева. Тя призова учениците, участващи в направление „Стартиране на малък бизнес” да генерират и представят такива идеи, които най-добре биха им осигурили възможност да развият своя успешен бизнес в България.

Сред гостите на официалното откриване на състезанието бяха още доц. д-р Николай Нинов – зам.-ректор „Студентска политика и институционални комуникации”, проф. д-р Любчо Варамезов – декан на факултет „Производствен и търговски бизнес”, доц. д-р Иван Андреев – финансов директор на Стопанска академия, преподаватели, докторанти и студенти. В трите направления на състезанието участваха средношколци от три училища във Враца, 4 училища от Свищов и по едно училище от Генерал Тошево, Горна Оряховица, Гулянци, Дряново, Долни Дъбник, Пирдоп, Пловдив, Попово, Русе, Силистра, Сливен, Стара Загора и Шумен. Съставени от възпитаници на различни училища, отборите бяха разпределени по съответните направления в зали, където получиха указания за решаване на поставените им казуси. В помощ на ученическите отбори бяха 26 ментори – докторанти и изявени студенти-отличници, участници в редица национални и международни състезания. В състава на журитата, оценяващи представянето на учениците във всяко направление, освен академични преподаватели бяха и представители на практиката.

В направление „Счетоводство” знания премериха 33 ученици, разпределени в 6 екипа, които работиха върху три казуса от счетоводната практика. Всички участници демонстрираха способности при попълването на документи, знания относно приключването на счетоводни сметки и изготвянето на оборотна ведомост, и умело упражниха контролната функция на счетоводството.


Преди да обявят резултатите от състезанието, членовете на катедрата-организатор изразиха своите адмирации за отличната подготовка на средношколците от техните преподаватели по счетоводство. На първо място журито класира Екип 3 с ментор Иван Сарафски. В състава на отбора-победител бяха Евгения Рубашка, Катрин Баирска, Ангел Ацалов, Еньо Латев, Иван Райков и Аксян Мустанова – ученици от Националната търговска гимназия в Пловдив и Професионалната гимназия по икономика в Сливен. В направлението бяха връчени още „Награда на практиката” от счетоводна кантора в Свищов и „Награда на катедра „Счетоводна отчетност”. Катедрата беше подготвила и индивидуални подаръци за всеки ученик. След приключване на състезанието беше организирана кръгла маса – дискусия със студентите от четвърти курс на специалност „Счетоводство и контрол”, на която бяха дискутирани актуални моменти, свързани с изготвянето и представянето на годишен финансов отчет на предприятието.

Направление „Иновативни решения в търговията” провокира за участие 40 ученици, разпределени в 9 екипа. Казусът, който им беше поставен изискваше от екипите да разработят и представят концепция за оптимизиране на търговската дейност на конкретна търговска верига. От екипите се очакваше да предложат иновативни методи или канали за реализация на продуктите, както и конкретни стимулиращи продажбата мероприятия, насочени към клиентите, доставчиците и персонала.


По време на презентациите, журито оценяваше както аналитичните способности, така и оригиналното мислене, креативността и презентационните умения на учениците. Екипите представиха иновативни търговски решения за 9 търговските вериги и бяха класирани в 9 различни категории. Така всеки участник в това направление получи награда, свързана с иновативни методи и мероприятия по стимулиране на продажбите, дистрибуционен канал, търговска идея, комуникационни умения, търговски мениджмънт, иновативна презентация или друга иновация в областта на търговията.

Най-голям брой участници – 75 ученици от 12 училища, предизвика състезанието в направление „Стартиране на малък бизнес”. Казусът към сформираните 18 екипа бе свързан с: избор на правна форма за регистриране на фирмата; определяне предмета на дейност и местоположението на предприятието; дефиниране на пазарната среда, необходимите ресурси и източници на финансиране; формулиране на очакваните резултати и оформяне на виждане за развитието на бизнеса в краткосрочен план.


Акцентът бе поставен върху оригиналното мислене и творческите способности на учениците да откриват нови „полета” за бизнес и формулират възможни начини за поддържане на успешна дейност. Учениците се насочиха към различни сфери на бизнес, като представиха своите идейни проекти за производство на козметика с екстракт от охлюви, национални носии, онлайн камери за установяване на платени винетки, данъци, застраховки, поставени предпазни колани и др., устройства за неутрализиране вредните вещества по пчелите, бебешки играчки със сензори за разпознаване вида на емоциите, специални легла за запазване на човешкия живот при природни бедствия и аварии, плодови вина, биопродукти, биоресторант и други ековъзможности, транспортна дейност с включени специфични услуги, център за обучение и мотивиране, специален комплекс за кучета и др. На първо място журито класира Екип 11 с ментор Ана Петкова – III курс, спец. „Индустриална бизнес икономика”. В състава на отбора-победител бяха Иван Недев от ПГСУАУ „Атанас Буров” – Силистра, Алейна Билен от ТГ „Княз Симеон Търновски” – Стара Загора, Никол Еленова от СУ „Козма Тричков” – Враца, Елия Огнянова от СУ „Христо Смирненски” – Гулянци и Габриела Тодорова от ПДТГ „Димитър Хадживасилев” – Свищов. Освен за 1, 2 и 3 място, в направлението бяха връчени и три специални отличия – „Награда на община Свищов”, „Грамота за най-добра аргументация” и „Грамота за най-добра презентация”.

Всички участващи в националното състезание ученици получиха сертификат, който им дава правото да бъдат приети за студенти в Стопанска академия по първа желана специалност и форма на обучение.

В рамките на средношколската надпревара, по традиция се проведе и национална учебно-методическа работна среща с гостуващите учители, в която участваха зам.-ректорът доц. Нинов, представители на катедрите-домакини в различните направления и доц. д-р Христо Сирашки – директор на центровете за следдипломно, факултативно и професионално обучение при Стопанска академия.


Срещата беше под надслов „Възможности и перспективи пред съвременното икономическо образование” и даде възможност на участниците да обсъдят актуални въпроси, свързани с обучението на учениците и на студентите по икономика. Пред учителите бяха представени специалностите за ОКС „бакалавър” и магистърските програми, водените от съответните катедри, както и възможностите за обучение на педагогически състав, които предлага Стопанска академия. Коментирани бяха и възможности за сътрудничество между средните училища и свищовското висше училище. Доц. Нинов връчи на всеки учител сертификат и изказа благодарност от името на академичното ръководство към всички средни училища, за това, че мобилни екипи, които през настоящата кандидатстудентска кампания представят пред средношколците възможностите за кандидатстване и обучение в Стопанска академия, са много радушно приемани.

НАГРАДЕНИТЕ ОТБОРИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ:

„Счетоводство”

Награда на практикатаСчетоводна кантора „Надежда“ ЕООД, Свищов

Екип с ментор Ива Стоянова и ученици от Професионалните гимназии по икономика в Сливен и Шумен: Станислав Кирилов, Зорница Христова, Деница Лазарова, Станимира Дякова, Мария Костадинова, Мариела Стефанова

Награда на катедра „Счетоводна отчетност“

Екип с ментор Георги Боболов и ученици от Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински - Генерал Тошево, Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов” – Дряново, ПГЛПИ „Атанас Буров” - Горна Оряховица: Михаела Радкова, Биляна Килифарева, Мария Колева, Моника Сербезова, Надежда Велинова.

 

„Иновативни решения в търговията”

Категория 1: Иновативни търговски решения в „Технополис” - Екип с ментор Любомира Йорданова - ІV курс, спец. „Икономика на търговията”:

Первин Мусова - СУ „Цветан Радославов”, Свищов
Антония Тодорова - Професионална гимназия по лека промишленост и строителство, Свищов
Свилена Гаджева - ПГСУАУ „Атанас Буров”, Силистра
Георги Танев - Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски”, Стара Загора
Ваня Манчева – СУ „Козма Тричков”, Враца
Ангел Данаилов - ПГЛПИ „Атанас Буров”, Горна Оряховица

Категория 2: Иновативни търговски решения в „Практикер – Екип с ментор Денис Рамиев - ІV курс, спец. „Икономика на търговията”:

Никола Николов - ПГСУАУ „Атанас Буров”, Силистра
Теодора Ачева - СУ „Цветан Радославов”, Свищов
Валенсио Митов – СУ „Козма Тричков”, Враца
Глория Василева – ПГЛПС, Свищов
Станислава Иванова - ТГ „Княз Симеон Търновски”, Стара Загора

Категория 3: Иновативен дистрибуционен канал (eMAG) - Екип с ментори Демир Сабриев и Петър Влаев - ІІІ курс, спец. „Икономика на търговията”:

Борислава Борисова – ПГЛПС, Свищов
Мелиса Шефкъ - ПГСУАУ „Атанас Буров”, Силистра
Ан-Мари Симеонова - ТГ „Княз Симеон Търновски”, Стара Загора
Емили Илиева - СУ „Козма Тричков”, Враца
Симона Атанасова - ПГЛПИ „Атанас Буров”, Горна Оряховица

Категория 4: Иновативни мероприятия по стимулиране на продажбите (ЗОРА) - Екип с ментор Борислава Стефанова - ІІІ курс, спец. „Икономика на търговията”:

Петър Петров - ПГСУАУ „Атанас Буров”, Силистра
Елена Петрова - ТГ „Княз Симеон Търновски”, Стара Загора
Вяра Белобродска - СУ „Козма Тричков”, Враца
Десислава Ганчева - ПДТГ „ Димитър Хадживасилев”, Свищов

Категория 5: Иновативен метод за продажба (H&M) - Екип с ментор Иван Кръстев - ІІІ курс, спец. „Икономика на търговията”:

Неделина Вълчева - ПГСУАУ „Атанас Буров”, Силистра
Десислава Денева - ТГ „Княз Симеон Търновски”, Стара Загора
Боряна Борисова - СУ „Козма Тричков”, Враца
Ива Пейчева - ПГЛПИ „Атанас Буров”, Горна Оряховица

Категория 6: Иновативни комуникационни умения (ЕКОНТ) - Екип с ментор Лияна Синабова - ІІІ курс, спец. „Икономика на търговията”:

Виктория Димитрова - ПГСУАУ „Атанас Буров”, Силистра
Ива Николова - ТГ „Княз Симеон Търновски”, Стара Загора
Анита Бакалова - ТГ „Княз Симеон Търновски”, Стара Загора
Милена Милотинова - СУ „Козма Тричков”, Враца

Категория 7: Иновативна търговска идея (ИКЕА) - Екип с ментор Ивелин Митев - ІІІ курс, спец. „Икономика на търговията”:

Ивона Петрова - СУ „Цветан Радославов”, Свищов
Сияна Йорданова - ПГСУАУ „Атанас Буров”, Силистра
Райна Тончева - ТГ „Княз Симеон Търновски”, Стара Загора
Силвана Ирманова - ПГЛПИ „Атанас Буров”, Горна Оряховица

Категория 8: Иновативен търговски мениджмънт (DM) - Екип с ментор Доника Димова - ІІІ курс, спец. „Икономика на търговията”:

Цветослава Димова - СУ „Цветан Радославов”, Свищов
Николай Русев - ПГСУАУ „Атанас Буров”, Силистра
Мая Янакиева - ТГ „Княз Симеон Търновски”, Стара Загора
Деница Маринова - ПДТГ „ Димитър Хадживасилев”, Свищов

Категория 9: Иновативна презентация (ДЖЪМБО) - Екип с ментор Мирела Пашова - ІІІ курс, спец. „Икономика на търговията”:

Лилиана Йосифова – ПГЛПС, Свищов
Ани Мкртчян - ПГСУАУ „Атанас Буров”, Силистра
Велислав Бозов - ТГ „Княз Симеон Търновски”, Стара Загора
Любомира Ангелова - ТГ „Княз Симеон Търновски”, Стара Загора

„Стартиране на малък бизнес”

II място: Екип 2 (фирма „Камера Тех“ ООД) с ментор: Марин Маринов - IV курс, спец. „Индустриална бизнес икономика”:

Юлиана Цветанова – СУ „Цветан Радославов”, Свищов
Янис Желев – СУ „Възраждане”, Русе
Ивелина Делкова – Професионална гимназия по механоелектротехника, Пирдоп
Ванина Копчева – ПДТГ „Димитър Хадживасилев”, Свищов

III място: Екип 8 (фирма „Пухче“ ООД) с ментор Аделина Владимирова - III курс, спец. „Индустриална бизнес икономика”:

Айджан Салимова – ПГСС „Никола Пушкаров”, Попово
Клаудия Димитрова – СУ „Възраждане”, Русе
Светломир Ангелов – СУ „ Козма Тричков”, Враца
Венеция Иванова – СУ „Христо Смирненски”, Гулянци
Мартин Нинов – СУ „Николай Катранов”, Свищов

Специална награда  на община Свищов: Екип 3 (фирма „Щастливи лапички“ ООД) с ментор докторант Нели Килиджийска, ДП „Икономика и управление (индустрия)”

Йоана Иванова – СУ „Цветан Радославов”, Свищов
Мирела Делкова – Професионална гимназия по механоелектротехника, Пирдоп
Биляна Ангелова – ПДТГ „Димитър Хадживасилев”, Свищов
Венелин Иванов – СУ „Христо Ботев”, Долни Дъбник

Грамота за най-добра аргументация: Екип 1 (фирма „Клам“ ООД) с ментор Марин Маринов - IV курс, спец. „Индустриална бизнес икономика”:

Виктория Чалъкова – СУ „Цветан Радославов”, Свищов
Ивелина Иванова –  Професионална гимназия по механоелектротехника, Пирдоп
Виолета Георгиева – СУ „Христо Смирненски”, Гулянци
Аделина Кръстева – ПДТГ „Димитър Хадживасилев”, Свищов
Ивелин Асенов – СУ „Христо Ботев”, Долни Дъбник

Грамота за най-добра презентация: Екип 4 (фирма „Голям калашник“ ООД) с ментор докторант Нели Килиджийска, ДП „Икономика и управление (индустрия)”

Радостин Атанасов – СУ „Възраждане”, Русе
Йоана Семова – Професионална гимназия по механоелектротехника, Пирдоп
Веселка Маринова – СУ „Христо Смирненски”, Гулянци
Вилислава Кирилова – СУ „Васил Кънчов”, Враца
Иван Димитров – СУ „Николай Катранов”, Свищов

 

 

Разгледайте всички акценти от предстоящи и отминали събития