Национално ученическо състезание в четири икономически направления предизвика за пореден път средношколците от страната да премерят знанията си в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. 18-то издание на ученическата надпревара се проведе в направленията: „Проектиране на мобилно приложение”; „Туристиада”; „Управленски решения в международния бизнес”; „Икономикс”. В състезанието участваха около 70 ученици от Велико Търново, Исперих, Кнежа, Плевен, Русе, Свищов, Силистра и Смолян.

С „Добре дошли в Стопанска академия”, средношколците и придружаващите ги учители приветства гл. ас. д-р Юлиян Господинов – координатор „Образователен маркетинг” към Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността. Националното ученическо състезание откри зам.-ректорът по студентска политика и институционални комуникации, доц. д-р Николай Нинов. Той подчерта, че състезанието е предизвикало най-добрите ученици от 12 средни училища от страната да изберат Стопанска академия като място, на което да покажат своите знания, умения, амбиции, иновативност и състезателен дух. Зам.-ректорът пожела на учениците успешно представяне, удовлетвореност от положения труд и от постигнатите резултати, изразяващи се не само в награди, грамоти и сертификати, но и в многото нови приятелства.


Участниците в състезанието приветстваха още ръководителите и представители на катедрите-организатори в отделните направления. В обръщението си към учениците, проф. д-р Пенка Шишманова от катедра „Обща теория на икономиката” заяви: „Вашето присъствие тук е доказателство, че каузата на българското образование – и средно, и висше, все още е жива, че авторитетът на икономическото образование и икономическото знание продължава да е достатъчно висок и мисията на Стопанска академия в това отношение ще пребъде във времето”. Ръководителят на катедра „Международни икономически отношения”, доц. д-р Галина Захариева подчерта, че има различни методи на обучение, които излизат извън рамките на аудиториите и Националните ученически състезания по икономика в Стопанска академия са част от тях, защото дават възможност на средношколците да бъдат едновременно обучаващи се и управляващи. „Днес Вие ще бъдете потопени в една среда, много близка до реалната и ще имате възможността да вземате своите обосновани управленски решения”, каза доц. Захариева и изрази убеденост, че със своите идеи участниците в състезанието ще затруднят журитата при определяне на победителите.


Успешно представяне пожела на учениците и доц. д-р Петя Иванова – ръководител катедра „Икономика и управление на туризма”. Тя апелира към участниците в състезанието да покажат най-доброто от себе си, да проявят своята креативност и познания в избраното направление, и да представят интересни, прогресивни и реалистични идеи. „Вие ще работите в модерни аудитории, ще използвате софтуерни решения, ще Ви помагат най-добрите ни студенти”, каза в обръщението си към средношколците доц. д-р Веселин Попов – ръководител катедра „Бизнес информатика”. Той подчерта, че съвременният бизнес поставя високи професионални изисквания и в тази връзка посъветва учениците да се отнасят сериозно към образованието и обучението си, защото за да имат успешна реализация, те трябва да са „знаещи и можещи”.

Съгласно регламента на състезанието, участие в различните направления взеха ученици от 11 и 12 клас. Състезанието по Икономикс се проведе на основата на тест от 30 закрити въпроса, като участниците се състезаваха индивидуално. С най-голям сбор от точки призовите места заеха възпитаници на Старопрестолна професионална гимназия по икономика – В. Търново.


На първо място се класира Димитър Топков, следван от Симона Симеонова. Третото място си поделиха Калина Друмева и Хрисимира Стефанова. Наградите на призьорите връчи ръководителят на катедра ОТИ, доц. д-р Людмил Несторов.

Казусът в направление „Бизнес информатика” изискваше проектиране на мобилно приложение „Училищен календар”. Участниците бяха запознати с добрите практики за проектиране на приложения от подобен вид и им бяха осигурени персонални компютри и приложения за обработка на изображения. Своите проекти за мобилно приложение отборите представиха пред жури в състав: доц. д-р Веселин Попов, доц. д-р Петя Емилова, ас. Емил Цанов и ас. Асен Божиков.


Първа награда беше присъдена на екип „Техно Вижън” с ментор Антония Манолова и ученици от ПДТГ „Димитър Хадживасилев” – Свищов, СУ „Възраждане” – Русе и ПГЧЕ „Иван Вазов” – Смолян. Наградата връчи проф. д-р Виолета Краева – декан на факултет „Мениджмънт и маркетинг”и преподавател към катедрата-организатор. Специални награди на участващите отбори преподаватели от катедрата връчиха за мобилно приложение с най- иновативен дизайн, с най-добра функционалност, с най-добър потребителски интерфейс и с най-добра навигация.

Заданието, върху което работиха учениците в направление „Туристиада”, бе свързано с разработване на идеен проект за изграждане на хотел. В процеса на работа те трябваше да изберат място за изграждане на хотела съобразно туристическите ресурси в региона. Участниците трябваше да вземат решения относно капацитета на хотела, целевите групи туристи, необходимия персонал, каналите за дистрибуция, рекламната политика, допълнителните хотелиерски услуги. Състезателите трябваше да определят цените на нощувките в проектирания хотел, основавайки се на метода „спрямо конкуренцията”. Всеки екип определи име и слоган на разработения идеен проект за изграждане на хотел. Презентациите оценяваше жури в състав доц. д-р Петя Иванова, доц. д-р Тихомир Личев и Калин Борисов – управител на свищовски хотел.


Първо място завоюва екип № 3 с ментор Селвис Ибрахим. Темата на спечелилата разработка е хотел „Hebros Palace”, а слоганът, който победителите избраха, бе „Бизнесмените знаят защо!”. В петчленния отбор-победител бяха ученици от ПГ по туризъм „Ал. Константинов” – Плевен, ПГ по селско стопанство „Хан Аспарух” – Исперих, ПДТГ „Димитър Хадживасилев” – Свищов и ПГ по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров” – Силистра. Освен за първите три места, журито присъди и награди за най-иновативен и за най-добре представен проект, които връчи проф. д-р Марияна Божинова – зам.-ректор по учебна дейност и преподавател към катедрата-организатор.

В направление „Управленски решения в международния бизнес” състезанието бе организирано като делова игра, в която се изискваше учениците да изпълнят консултантска услуга за чуждестранна компания, търсеща възможност за международна експанзия. Отборите трябваше да препоръчат форма за навлизане на българския пазар, като отчитат особеностите на компанията, характеристиките на българската икономика и възможностите за присъствие на световния пазар от българска територия.


На първо място се класира шестчленният екип № 3 с ментори Милена Георгиева – III курс и Ивайло Белчев – IV курс. В състава на отбора бяха ученици от свищовските СУ „Н. Катранов”, СУ „Д. Благоев”, ПГ по ЛПС и Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов” – Кнежа. При връчване на наградите за първо, второ и трето място ръководителят на катедрата-домакин поздрави участвалите ученици и техните учители за добрата подготовка и активна работа.
Освен награди и грамоти за призьорите, организаторите връчиха поименни сертификати на всеки участник, които дават право на учениците да бъдат приети за студенти в Стопанска академия по първа желана специалност и форма на обучение.

В рамките на ученическото състезание, по традиция се проведе и Национална учебно-методическа работна среща с гостуващите учители. Срещата беше под надслов „Възможности и перспективи пред съвременното икономическо образование” и в нея участваха зам.-ректорът доц. Нинов, ръководители на катедрите-домакини в различните направления и представители на АЦККВО.

Пред учителите бяха представени специалностите за ОКС „бакалавър” и магистърските програми, водените от съответните катедри. Обсъждани бяха възможности за сътрудничество между средните училища и Академията Сред дискутираните теми бе и наредбата, регламентираща държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в системата на предучилищното и училищното образование. За учителите беше разяснено, че Стопанска академия, като висше учебно заведение, може да провежда обучения, водещи до присъждане на необходимите по наредбата квалификационни кредити за атестиране. Учебните програми са изготвени от академични преподаватели и специалисти от практиката, работещи по проблемите на предучилищното и училищното образование, и през м. декември вече е проведено пилотно обучение за педагогическия състав. Учителите получиха и сертификати за участие.


СЪСТАВ НА НАГРАДЕНИТЕ ОТБОРИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ:

„Туристиада”:

Първо място - екип № 3, ментор Селвис Ибрахим

1. Мариела Богданова, ПГ по туризъм „Ал. Константинов” гр.Плевен

2. Елиф Мехмед, ПГ по селско стопанство „Хан Аспарух” гр.Исперих

3. Десислава Милушева, ПДТГ „Димитър Хадживасилев” гр.Свищов

4. Юлия Атанасова, ПДТГ „Димитър Хадживасилев” гр.Свищов

5. Сияна Йорданова, ПГ по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров” гр.Силистра

Второ място - екип № 5, ментор Вероника Асенова

1. Никола Николов, ПГСУАУ „Атанас Буров” гр. Силистра

2. Пламена Томова, ПГСС „Хан Аспарух” гр. Исперих

3. Йоанна Йорданова, ПДТГ „Димитър Хадживасилев” гр. Свищов

4. Катерина Копева, ПДТГ „Димитър Хадживасилев” гр. Свищов

Трето място - екип № 2, ментор Мирослав Иванов

1. Христина Гъмзакова, ПДТГ „Димитър Хадживасилев” гр.Свищов

2. Елиф Садка, ПГ по СС „Хан Аспарух” гр.Исперих

3. Александра Радославова, СПГИ гр. Велико Търново

4. Любомир Лаков, ПГ по туризъм „Алеко Константинов” гр. Плевен

Награда за най-добре представен проект - екип № 1, ментор Ивана Атанасова

1. Добромир Данчев, ПГ по туризъм „Алеко Константинов” гр. Плевен

2. Десислава Димитрова, ПГСС „Хан Аспарух” гр. Исперих

3. Гюляй Бахриева, Духовно училище гр. Русе

4. Ирена Декова, ПДТГ „Димитър Хадживасилев” гр. Свищов

5. Мелиса Шефкъ, ПГСУАУ „Атанас Буров” гр. Силистра

Награда за най-иновативен проект - екип № 4, ментор Мирослав Михайлов

1. Магдалена Петрова, ПГ по туризъм „Алеко Константинов” гр. Плевен

2. Габриела Иванова, ПДТГ „Димитър Хадживасилев” гр. Свищов

3. Маринела Иванова, ПГ по селско стопанство „Хан Аспарух” гр. Исперих

4. Свилена Гаджева, ПГСУАУ „Атанас Буров” гр. Силистра

 

„Управленски решения в международния бизнес”:

Първо място - екип № 3, ментори Милена Георгиева – III курс и Ивайло Белчев – IV курс;

1. Борислава Борисова, ПГ по ЛПС гр. Свищов

2. Гюлсевян Сюлейманова, ПГ по ЛПС гр. Свищов

3. Зинаида Котова, Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов” гр. Кнежа

4. Иван Димитров, СУ „ Николай Катранов” гр. Свищов

4. Любомира Димитрова, СУ „ Николай Катранов” гр. Свищов

5. Стефан Блажев, СУ „ Николай Катранов” гр. Свищов

Второ място - екип № 2, ментори Кристиана Димитрова – III курс и Людмил Гатев – IV курс

1. Антония Тодорова, ПГ по ЛПС гр. Свищов

2. Иван Вачев, СУ „ Николай Катранов” гр. Свищов

3. Милена Петкова, СУ „Възраждане” гр. Русе

4. Моника Леонова, СУ „ Николай Катранов” гр. Свищов

5. Пламена Профирова, ПГ по ЛПС гр. Свищов

6. Емил Иванов, СУ „ Димитър Благоев” гр. Свищов

Трето място - екип № 1, ментори Боряна Паришева – IV курс и Тунай Гафуров – III курс

1. Антоан Цонев, СУ „ Николай Катранов” гр. Свищов

2. Валентин Миронов, СУ „ Николай Катранов” гр. Свищов

3. Даниела Боболова, СУ „ Димитър Благоев” гр. Свищов

4. Полина Петрова, СУ „ Николай Катранов” гр. Свищов

5. Свилен Тодоров, СУ „Възраждане” гр. Русе

6. Любомир Тодоров, СУ „ Димитър Благоев” гр. Свищов

 

Проектиране на мобилно приложение”:

Първа награда - екип Техно Вижън, ментор Антония Манолова

1. Радостин Райков, ПДТГ „Димитър Хадживасилев” гр. Свищов

2. Йоалина Стоянова, СУ „Възраждане” гр. Русе

3. Венелин Чакалов, ПГЧЕ „Иван Вазов” гр. Смолян

Специална награда за мобилно приложение с най- иновативен дизайн - екип Ню Дизайн, ментор Стефан Господинов

1. Виктор Дамянов, ПДТГ „Димитър Хадживасилев” гр. Свищов

2. Александра Йорданова, СУ „Възраждане” гр. Русе

3. Александър Чаушев, ПГЧЕ „Иван Вазов” гр. Смолян

Специална награда за мобилно приложение с най-добра функционалност - екип Алфа Софт, ментор Яница Димитрова

1. Николета Николаева, ПДТГ „Димитър Хадживасилев” гр. Свищов

2. Илиан Георгиев, СУ „Възраждане” гр. Русе

3. Ахмед Суидан, Духовно училище гр. Русе

Специална награда за мобилно приложение с най-добър потребителски интерфейс - екип Софт Системс, ментор Ирина Николова

1. Милен Мариянов, ПДТГ „Димитър Хадживасилев” гр. Свищов

2. Мартин Атанасов, СУ „Възраждане” гр. Русе

Специална награда за мобилно приложение с най-добра навигация - екип Креатив Солюшънс, ментор Тенчо Тенчев

1. Станислав Спиридонов, ПДТГ „Димитър Хадживасилев” гр. Свищов

2. Добромира Димитрова, СУ „Възраждане” гр. Русе

3. Георги Йорданов, Старопрестолна професионална гимназия по икономика гр. Велико Търново 

 

Разгледайте всички акценти от предстоящи и отминали събития