Марин Маринов – четвъртокурсник в Стопанска академия, спец. „Индустриална бизнес икономика” получи националния приз „Студент на годината” 2016 в професионално направление „Стопански науки” в 10-то издание на конкурса, организиран от Националното представителство на студентските съвети в Република България. Конкурсът има мисията да популяризира постиженията на българските студенти, удостоявайки учащи от всички области на висшето образование. За да участват в националния конкурс, студентите трябва да докажат своите постижения, представяйки документи за постигнатите резултати в научната, културната, спортната и други дейности, свързани с образователния процес на национално и международно ниво. Жури, съставено от водещи експерти от всички области на образованието, определят общо 12 награди в първа сфера на конкурса в съответните области на образование, награда за най-добър чуждестранен студент в България, Докторант на годината 2016 и Студент на годината 2016.

Марин Маринов е от с. Преславен, обл. Стара Загора. Средното си образование завършва в Търговската гимназия в Стара Загора със спец. „Предприемачество и мениджмънт” и като студент в Стопанска академия продължава да развива интересите и дейностите си в тази сфера. По негова инициатива, през 2015 г. е учреден студентски клуб по интереси „Предприемачество и иновации”, на който е председател. Мисията на клуба е да осигури условия за трансфер на знания между отделните курсове на специалността, насърчаване на образователното и професионалното развитие на студентите, задълбочаване на комуникацията и партньорството между студенти, преподаватели и представители на бизнеса.

По време на цялото си обучение в Стопанска академия, Марин Маринов е активен студент с участия в множество различни инициативи на местно, национално и международно ниво. Сред проявите, в които свищовският студент е участвал са: студентски семинар от серията Paving Youths’ Ways на тема „Предприемачеството: бизнес и/или кауза?” в гр. Банкя, организиран от Институт за икономическа политика, съвместно с фондация Hanns Seidel Stiftung; бизнес консултант в инициативата „Иновационен лагер – 2015”, част от Световната седмица по предприемачество; Първа национална конференция „България през 20-те години на XXI век. Аспекти за стратегическо развитие”, организирана от Сдружение „Институт Перспективи”, от м. май 2016 г. е редовен член на Сдружението, което работи в посока развитие на младежкия потенциал; младежки обмен в Кемеш, Унгария на тема „Selfie Yourself”, финансиран по програма Еразъм+ с участието на младежи от 10 държави; мобилност за младежки работници в гр. Смолян на тема „The skill to action!”, финансирана по програма Еразъм+.

Марин Маринов е активен участник в научни форуми, обучителни курсове и проекти, има публикации в различни сборници с доклади. Награждаван е от Студентският съвет при Стопанска академия за активна студентска и обществено-полезна дейност. През м. септември 2016 г. завършва клас I на Национална младежка академия 2016, организирана от Национален младежки форум. Целта на обучението е, чрез неформалното образование, да се развият и усъвършенстват лидерските и комуникационните умения на младежи, които са водени от обединени идеи, концепции и желание за позитивна промяна в обществото. Завършил е курс на обучение за придобиване на допълнителна професионална подготовка по специализация „Икономическа педагогика” и в момента се подготвя за държавен квалификационен изпит.

Мечтата на Марин Маринов е в бъдеще да се развива в сферата на формалното и неформалното образование. Причината за множеството си участия, четвъртокурсникът обяснява с желанието да усъвършенства личните си качества, придобиване на допълнителни знания и опит в различните области на икономиката. „В една динамична среда човек трябва да може бързо и умело да се адаптира към промените, трябва да надгражда своите знания и умения през целия си живот”, заявява свищовския студент при кандидатстването за националния приз „Студент на годината” 2016. Присъдената му награда, Марин Маринов получи на официална церемония за връчване на годишните награди, сред гостите на която бяха министърът на образованието Миглена Кунева и Милена Дамянова – председател на Комисията по образование и наука.

Разгледайте всички акценти от предстоящи и отминали събития