Студенти от 23 университета в 14 държави участваха в организирания от Стопанска академия международен конкурс за есе на тема „Приобщаващият бизнес – инструмент за намаляване на бедността и социално включване”. Конкурсът бе част от реализиран едноименен проект №22-2016, финансиран със средства от държавната субсидия за присъщата на СА „Д. А. Ценов” научна дейност по Наредба на МОН.

При официалното връчване на сертификатите за участие на свищовските студенти, ръководителят на проекта доц. д-р Анастасия Марчева – преподавател към катедра „Стратегическо планиране”, представи обобщените резултати от конкурса. Тя сподели, че сред чуждестранните участници най-много са от САЩ – 33 и от Украйна – 23, а освен тях свои разработки са изпратили студенти от Армения, Aзербайджан, Белорусия, Бразилия, Индия, Колумбия, Литва, Молдова, Румъния, Руска федерация, Сърбия. Автори на есета от България са 24 бакалаври, магистри и докторанти от Стопанска академия „Д.А. Ценов“ и един бакалавър от УНСС, София.


„В 15-те тематични направления на конкурса са представени фрагменти от пъзела, в който са преплетени бедността, социалното изключване и решенията, кото могат да се вземат за тяхното преодоляване. Едно от тях, намиращо все по-голяма подкрепа в духа на глобалните цели за устойчиво развитие, е приобщаващият бизнес”, каза доц. Марчева. Тя подчерта, че участниците в конкурса са се постарали да представят личното си отношение по всички тематични направления. Сред най-предпочитаните са: „Приобщаващ бизнес и устойчиво развитие”; „Приобщаващ бизнес и намаляване на бедността”; „Равенство между половете, разнообразие на работните места и приобщаващ бизнес”; „Какво прави приобщаващия бизнес уникален и отличителен?”.

Най-активните участници – студентите от Доминиканския университет в Чикаго, САЩ са покрили по-голяма част от тематичните направления. „Те представят по-оригинални разработки, в които проличава собственото отношение. В значителна степен това е резултат от прилаганите варианти на тяхната подготовка – курсови проекти, които се оценяват за коректност на използваните източници и задълбоченост на изследването”, каза доц. Марчева. Според нея, изборът на тематика за есета на судентите в Украйна е повлиян от икономическата и политическата ситуация в страната, а участниците от Колумбия са проявили най-голям интерес към равенство между половете, разнообразие на работните места и приобщаващ бизнес.

„За студентите от България тематичните направления, свързани с бедността, са най-злободневни, тъй като България е сочена за най-бедната страна-членка на Европейския съюз. Студентите от Стопанска академия показват своето желание за промени, но само незначителна част от тях дават идеи за решаване на проблемите”, сподели още ръководителят на проекта. По думите на доц. Марчева, недостатъчното познаване на приобщаващия бизнес се дължи на това, че в учебните програми не е поставян акцент върху него. В тази връзка екипът на проекта смята, че е наложително разработването на учебни материали, в които да бъдат представени добри световни практики, и които ще помогнат за възприемането на приобщаващия бизнес като бизнес модел с възможности за намаляване на бедността.

При официалното връчване на сертификатите в Стопанска академия студентите получиха компакт диск с официалната публикация „Приобщаващият бизнес – инструмент за намаляване на бедността и социално включване”. Студентски есета. 2016, АИ Ценов, ISBN 978-954-23-1192-8.


По време на международна конференция „Отговорно управление 2030”, проведена в Университета за приложни изследвания в гр. Кремс на Дунав в Австрия, доц. Марчева връчи сертификат за участие на студента от Бразилия Родриго Титон. На студентите от Доминикански университет в Чикаго сертификатите и публикацията бяха връчени от консултанта по проекта професор Алфред Розенблум. Другите чуждестранни участници ще получат своите сертификати и дисковете с официалната публикация до края на м. декември 2016 г.


В рамките на проекта, в Стопанска академия се проведе и кръгла маса на тема „Приобщаващият бизнес – инструмент за намаляване на бедността и социално включване”, като завършващ етап на международния конкурс за студентско есе.

 

Разгледайте всички акценти от предстоящи и отминали събития