Одобрен проект по програма Interreg V–A Румъния-България

Стопанска академия „Д. А. Ценов” е одобрена за партньор по проект „A chance for development” с водеща организация Университета в Крайова. Проектът се финасира по програма за трансгранично сътрудничество Interreg V–A Румъния- България. Целта на проекта е да повиши трудовата заетост, чрез развиване на професионални компетенции, както и комуникацията между работодателите и незаетите лица в определени области на двете страни. Приоритет на проекта е да подобри възможността на студенти и завършили висше образование лица да се включат успешно на пазара на труда. Предстои подписване на договор и определяне на окончателния бюджет на проекта.

Допълнителна информация относно  Interreg V–A Румъния-България: http://www.interregrobg.eu/ro/

Разгледайте всички акценти от предстоящи и отминали събития