AMCIS 2017: A Tradition of Innovation Boston, MA August 10-12, 2017

"ICT-BASED BUSINESS MODELS FOR SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT IN TRANSITION AND DEVELOPING/EMERGING ECONOMIES ICTS IN GLOBAL DEVELOPMENT (SIGGLOBDEV) TRACK"

Организатор/и

 Познански университет по икономика и бизнес, Полша
 Асоциация за информационни системи, САЩ

място на провеждане

 гр. Бостън, САЩ

период на провеждане

 10–12 август 2017 г.

срок за регистрация

 1 март 2017 г.

направления

 • ICT-based business models and their characteristics
 • How to measure ICT influence on socioeconomic development?
 • Changes in income inequalities
 • Do startups need assets?
 • Is transparency important for socioeconomic development?
 • Do new business models support building of social capital?
 • Can open source approach accelerate ICT evolution?
 • Different forms of sharing economy, e.g.: access economy, aggregating economy, etc.

изисквания към разработките

 • до 5000 думи;
 • до 10 страници;

форми на участие във форума

 • цялостни изследвания (Completed Research);
 • разработки за форум за изследвания (Emergent Research Forum, ERF);
 • разработки за семинари и лекционни курсове (Workshop and Tutorials)
 • Панели
 • TREO сесии (Technology Research, Education and opinion)
 • Симпозиум за професионално развитие (PDS)

Допълнителна информация

 Покана
2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC COOPERATION FOR THE FUTURE IN ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES

Aristotle University of Thessaloniki

Организатор/и  Солунски университет „Аристотел“, Гърция
Място на провеждане  Солунски университет „Аристотел“, Гърция
Период на провеждане  6–8 септември 2017 г.
Срок за подаване на резюмета  9 януари 2017 г.
Срок за уведомяване на авторите за приетите заявки и резюмета  16 януари 2017 г.
Срок за подаване на цялостните материали  15 май 2017 г.
Официални езици  Английски, турски
Такса за участие  200 евро за участник (платена преди 13 февруари 2017 г.)
 (таксата включва сборник с резюмета, CD с цялостните разработки и други материали от конференцията, кафе паузи и обяд за дните на конференцията)
Направления
 • Икономика
 • Публични финанси
 • Счетоводство и финанси
 • Мениджмънт
 • Маркетинг
 • Публична администрация
 • Международна икономика
 • Икономическа интеграция и др.
Допълнителна информация  http://scfconference.com/en/conference/Международна научна конференция

Central European Conference in Finance and Economics (CEFE 2017)

ОРГАНИЗАТОР/И

 Икономически факултет при Технически университет в Кошице (Словакия)

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 Учебна база на Техническия университет в с. Херлани (Словакия)

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 20-21 септември 2017 г.

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

 • начало: 15 май 2017 г.
 • край: 31 юли 2017 г.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 Регистрацията се извършва чрез следния уеб адрес: http://cefe.ekf.tuke.sk/registration/index.php

СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ

 • начало: 15 май 2017 г.
 • край: 31 юли 2017 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РЕЦЕНЗИРАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ

 20 август 2017 г.

СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОДОБРЕНИТЕ РАЗРАБОТКИ

 15 септември 2017 г.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

 английски език

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

 • 200 евро (таксата включва материали от конференцията, настаняване, обяд за дните на конференцията, кафе-паузи, организационни разходи и гала вечеря)
 • 100 евро за докторанти (таксата включва материали от конференцията, настаняване, обяд за дните на конференцията, кафе-паузи, организационни разходи и гала вечеря)

ОСНОВНИ НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 • Finance and Investment
 • Economic issues and public finance
 • Business, Entrepreneurship and Start-ups
 • Health Care Management

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Покана
 Уеб адрес: http://cefe.ekf.tuke.sk.
48-ма Международна научна конференция

"CONTEMPORARY APPROACHES IN THE ANALYSIS OF ECONOMIC PERFORMANCES"

11-12 октомври 2017 г.

ОРГАНИЗАТОР/И

 Икономически факултет на Университета в Ниш (Сърбия)

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 с. Пролом, Сърбия (http://prolombanja.com)

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 11-12 октомври 2017 г.

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ

 20 август 2017 г.

СРОК ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА АВТОРИТЕ ЗА ПРИЕТИ РАЗРАБОТКИ

 20 септември 2017 г.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

 английски

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАЗРАБОТКИТЕ

 6-10 страници (въведение, основен текст, заключение, графики, таблици, библиография)

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

 50€ (цената включва една нощувка в двойна стая в „Radan Hotel“ в с.Пролом,  коктейл за посрещане на участниците, материали от конференцията, релаксираща програма)

НАПРАВЛЕНИЯ

 • National Competitiveness: Factors and Measurement
 • Sustainable Economic Development
 • Performance Measurement in Public Sector Organizations
 • Sophisticated Valuation Tools and Techniques for Investment Projects Appraisal
 • Tourism and Hospitality
 • Operations & supply chain management
 • Enterprise risk management and analysis
 • Project management
 • Leadership and Human resource management
 • Quality management and control, etc.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Покана