Международна научна конференция „Проблеми на сигурността в черноморския регион”

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА – ПЛОВДИВ

Международна научна конференция
„Проблеми на сигурността в черноморския регион”
14 септември 2017 г. от 9:30 ч. в сградата на ВУСИ на бул. „Кукленско шосе” 13 в Пловдив

 

Допълнителна информация
Покана
Заявка