II МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ.БИЗНЕС.ОБЩЕСТВО 2017 13-16.03.2017, курортен комплекс БОРОВЕЦ, БЪЛГАРИЯ

 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ

организира

II МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ.БИЗНЕС.ОБЩЕСТВО 2017

13-16.03.2017, курортен комплекс БОРОВЕЦ, БЪЛГАРИЯ

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 1. 1. Високи технологии
 2. 2. Бизнес
 3. 3. Общество

Важни срокове:


30.11.2016

Изпращане на резюмето на доклада и заявка за публикация Форма “A” или online регистрация

05.12.2016

Потвърждение за приемането на резюмето

31.01.2017

Изпращане на пълния текст на доклада и заявка за участие с
Форма “B” или online регистрация

За повече информация:
Научно-технически съюз по Машиностроене,
1000 София, ул. Раковски № 108, ет. 4, офис 411
тел.: (02) 987 72 90, 986 22 40; факс: (02) 986 22 40, Мобилен: 0888 003 582

e-mail: office@hightechsociеty.eu  ; http://www.hightechsociety.eu

Покана
за участие
ОРГАНИЗАТОР/И

 • BULGARIAN ACM CHAPTER
 • JOHN ATANASOFF SOCIETY OF AUTOMATICS AND INFORMATICS
 • BULGARIAN ACADEMIC SOCIETY OF COMPUTER SYSTEMS AND    INFORMATION TECHNOLOGIES

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русе (България)

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 23–24 юни 2017 г.

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ

 31 март 2017 г.

СРОК ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА АВТОРИТЕ ЗА ПРИЕТИ РАЗРАБОТКИ

 15 май 2017 г.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

 • 150 евро за една разработка; 200 евро за две разработки и 300 евро за три разработки;
 • 100 евро (за докторанти).

ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ

 английски

НАПРАВЛЕНИЯ

 • Computer Hardware
 • Computer Software
 • Application Aspects of Computer Systems and Technologies
 • Educational Aspects of Computer Systems and Technologies (e-Learning and Distance learning)
 • The youth and the Computer Systems and Technologies (High-School Students" Section; University/College Students" Section; PhD Students" Section)

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАЗРАБОТКИТЕ

 • до 8 страници, вкл. и резюме
 • разработките трябва да бъдат съхранени и предадени в PDF формат

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Покана
 Уеб адрес: http://www.compsystech.org/index.php?cmd=gsPage&pid=index