Международна научна конференция „Проблеми на сигурността в черноморския регион”

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА – ПЛОВДИВ

Международна научна конференция
„Проблеми на сигурността в черноморския регион”
14 септември 2017 г. от 9:30 ч. в сградата на ВУСИ на бул. „Кукленско шосе” 13 в Пловдив

 

Допълнителна информация
Покана
Заявка
Untitled Document

организира

Втора национална научна конференция по политическа икономия
„Историята и философията на политическата икономия”
23 – 24 ноември 2017 г., УНСС, София

Тематични направления

  1. 1. Историята на политическата икономия в съвременните й измерения и влияние върху политикономическото знание.
  2. 2. Ролята на стопанската история за политикономическите изследвания и формирането на концептуалното и системно разнообразие на теоретическото икономическо знание.
  3. 3. Философските основи на методологията на икономическите теории и философията на икономиката като съвременно направление в изследванията на теоретичните основания на икономическото знание.

 

Важни срокове:

15 октомври 2017 г. Срок за подаване на заявка за участие
20 ноември 2017 г. Срок за изпращане на докладите
20 ноември 2017 г. Срок за заплащане на такса участие

За повече информация:
УНСС, кабинет 4064,
гл. ас. д-р Марко Димитров – научен секретар, тел.: 02/8195254,

Покана