организира

Международна научна конференция
„Актуални проблеми на сигурността”
26 – 27 октомври 2017 г., Велико Търново

 

Тематични направления

  1. Мениджмънт на ресурсите за сигурност и отбрана.
  2. Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната.
  3. Управление на ресурсите и технологии, свързани със защита на населението и инфраструктурата.

 

Важни срокове:

15 септември 2017 г.

Срок за подаване на заявка за участие

29 септември 2017 г.

Срок за изпращане на докладите

29 септември 2017 г.

Срок за заплащане на такса участие

За повече информация:
гр. Велико Търново 5000
бул. „България” № 76
НВУ „Васил Левски”
Институт за научноизследователска и иновационна дейност
За Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” 2017
Телефони: 062 618875       0888 13 14 79        подп. доц. д-р Георги Георгиев
                   062 618807       0884 50 70 65        майор Иванка Георгиева
Факс: 062 618899
E-mail: nvu_forum@nvu.bg

http://nvu.bg/node/1837Untitled Document

организира

Втора национална научна конференция по политическа икономия
„Историята и философията на политическата икономия”
23 – 24 ноември 2017 г., УНСС, София

Тематични направления

  1. 1. Историята на политическата икономия в съвременните й измерения и влияние върху политикономическото знание.
  2. 2. Ролята на стопанската история за политикономическите изследвания и формирането на концептуалното и системно разнообразие на теоретическото икономическо знание.
  3. 3. Философските основи на методологията на икономическите теории и философията на икономиката като съвременно направление в изследванията на теоретичните основания на икономическото знание.

 

Важни срокове:

15 октомври 2017 г. Срок за подаване на заявка за участие
20 ноември 2017 г. Срок за изпращане на докладите
20 ноември 2017 г. Срок за заплащане на такса участие

За повече информация:
УНСС, кабинет 4064,
гл. ас. д-р Марко Димитров – научен секретар, тел.: 02/8195254,

Покана