Академичната общност засвидетелства почит и признание към...
Депутат от украинската Рада гостува в Стопанска академия с публична...
Академични преподаватели гостуваха на церемония по връчване...
Удостоиха Стопанска академия с юбилеен плакет по повод 140 години...
Обява по проект BG05M2OP001-2.009-0026-C01
Стопанска академия награди най-добрите общински администрации...
Свищовски студенти за поредна година завоюваха призови места...
Академични преподаватели и студенти от Свищов изследват българското...
Специалисти от софтуерна компания ще обучават свищовските...
Най-активните туристи получиха награди от БТС за 80-годишнината...
Връзката между висшето образование и бизнеса реализират в дългосрочен...
Преподаватели и докторанти от катедра „Аграрна икономика“...
Свищовски професор е удостоен със званието „Professor Honorificus”...
80 години чества Студентско туристическо дружество „Академик”
Договор за двойна международна магистърска диплома подписаха...
Ръководителят на първата българска финансова катедра стана...
Обява по проект BG05M2OP001-2.009-0026-C01
Магистрите от випуск 2016 получиха официално своите дипломи...
Кръгла маса, посветена на съвременни планови практики в България,...
СА „Д. А. Ценов“ – Свищов със сериозно присъствие в 9-ата тържествена...

Покажи всички акценти