Стопанска академия отличи със специална награда участник в...
Стопанска академия награди най-атрактивния участник в 60-ото...
Обява по проект BG05M2OP001-2.009-0026-C01
Изкачване на планинските първенци в България, Словения и Румъния...
Регистриран е завишен интерес към Стопанска академия след първо...
Най-нетърпеливите новоприети студенти в Стопанска академия...
Първите нови магистри на Стопанска академия се записаха веднага...
Академичната общност засвидетелства почит и признание към...
Депутат от украинската Рада гостува в Стопанска академия с публична...
Академични преподаватели гостуваха на церемония по връчване...
Удостоиха Стопанска академия с юбилеен плакет по повод 140 години...
Обява по проект BG05M2OP001-2.009-0026-C01
Стопанска академия награди най-добрите общински администрации...
Свищовски студенти за поредна година завоюваха призови места...
Академични преподаватели и студенти от Свищов изследват българското...
Специалисти от софтуерна компания ще обучават свищовските...
Най-активните туристи получиха награди от БТС за 80-годишнината...
Връзката между висшето образование и бизнеса реализират в дългосрочен...
Преподаватели и докторанти от катедра „Аграрна икономика“...
Свищовски професор е удостоен със званието „Professor Honorificus”...

Покажи всички акценти