Различни генерации от „Легендите” на Стопанска академия отново...
Обява по проект BG05M2OP001-2.009-0026-C01
Образователното портфолио на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов бе презентирано...
Ректорът на Стопанска академия участва в Тринадесетата световна...
Първият в Свищов есенен фермерски пазар показа връзката между...
Потенциалът за развитие на фермерските пазари дискутираха...
Нови клубове и членове се присъединиха към Алумни асоциацията...
Членове на СТД „Академик” – Свищов изкачиха най-високия връх...
Стопанска академия популяризира изпълнението на проект „Шанс...
Студентите и преподаватели от Стопанска академия отбелязаха...
In Memoriam
Покана за пресконференция във връзка с изпълнението на проект...
Обява по проект BG05M2OP001-2.009-0026-C01
Информационни дни за първокурсници проведе Стопанска академия...
Стопанска академия откри новата учебна година с тържествено...
Стопанска академия приветства учениците в Свищов и страната...
Катедра „Застраховане и социално дело” при Стопанска академия...
Стопанска академия посрещна новите задочни студенти в ОКС „бакалавър”
Ректорът на Стопанска академия приветства в Свищов участниците...
Стопанска академия бе домакин на форум за разработване на българо-румънски...

Покажи всички акценти