Уважаеми кандидат-студенти,

2012-та е годината на Вашето ново начало – първите крачки към ка­риерното развитие, към отговорната и високоплатена професия на водещи финансисти и банкери, утвърдени експерт-счетоводители, застрахователи и социални мениджъри, предпочитани търговци, иновативни информатици, креативни маркетолози, точни анализатори, прецизни плановици и статистици.

Поздравления за Вашия избор да се присъедините към голямото се­мей­ство на единствената в пределите на родна България Академия, в коя­то се преподават икономически науки - Стопанска академия „Ди­ми­тър Апостолов Ценов” – Свищов.

В наше лице Вие ще намерите коректните партньори, които ще ви помогнат да разкриете своя потенциал и да заявите Вашите претенции към високите пос­тове във водещите публични и частни организации и институции в и извън географската територия на България.

Тук, в Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов”, цялата енергия и научен потенциал е на­сочен към реализация на нашата основна мисия:

„КАЧЕСТВО, ДОВЕРИЕ, ИНВЕСТИЦИИ В ЧОВЕКА”

Пожелавам Ви успех!

Професор д-р Величко Адамов
Ректор на СА "Д. А. Ценов" - Свищов

Кандидатстудентски център при СА "Д. А. Ценов"
(отдел "Технология на обучението" при СА "Д. А. Ценов" – Свищов)
ул. "Емануил Чакъров" № 2
телефони: 0631/66381, 66367, 66225
e-mail: ksk@uni-svishtov.bg