По-долу е изложен списък на повечето от висшите учебни заведения в България. Списъкът все още не е пълен. Ако вашият ВУЗ не фигурира в него, пишете до адрес webmaster@uni-svishtov.bg за да бъде своевременно актуализирана настоящата информация.

Академичен Компютърен Център при СА "Д. А. Ценов" - гр. Свищов

www.uni-sofia.bg
www.unwe.acad.bg
www.ue-varna.bg

Софийски Университет "Св. Климент Охридски"
www.uni-sofia.bg

Университет за Национално и Световно Стопанство - София
www.unwe.acad.bg

Икономически Университет - Варна
www.ue-varna.bg

www.aubg.bg
www.nbu.bg
www.vmei.acad.bg

Американски Университет в България
www.aubg.bg

Нов Български Университет
www.nbu.bg

Технически Университет - София
www.tu-sofia.bg

www.ru.acad.bg
www.uni-plovdiv.bg
www.uni-sz.bg

Русенски Университет "Ангел Кънчев"
www.ru.acad.bg

Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски"
www.uni-plovdiv.bg

Тракийски Университет - Стара Загора
www.uni-sz.bg

www.uni-vt.bg
www.swu.bg
www.shu-bg.net

Великотърновски Университет "Св. Св. Кирил и Методи"
www.uni-vt.bg

Югозападен Университет "Неофит Рилски" - Благоевград
www.swu.bg

Шуменски Университет "Еп. Константин Преславски"
www.shu-bg.net

www.vfu.bg
www.bfu.bg
www.btu.bg

Варненски Свободен Университет
www.vfu.bg

Бургаски Свободен Университет
www.bfu.bg

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас
www.btu.bg

www.tu-varna.acad.bg
www.uacg.acad.bg
www.mgu.bg

Технически Университет - Варна
www.tu-varna.acad.bg

Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия
www.uacg.acad.bg

Минно-Геоложки Институт "Св. Иван Рилски" - София
www.mgu.bg

www.au-plovdiv.bg
www.vmi-pl.bg
www.tugab.bg

Аграрен Университет - Пловдив
www.au-plovdiv.bg

Висш Медицински Университет - Плевен
www.vmi-pl.bg

Технически Университет - Габрово
www.tugab.bg

www.medun.acad.bg
www.vtu.acad.bg

Медицински Университет - София
www.mu-sofia.bg

Висше Транспортно Училище "Тодор Каблешков" - София
www.vtu.acad.bg

Национален Военен Университет "В.ЛЕВСКИ"
Факултет "Авиация"
www.af-acad.bg