Уважаеми колеги,

Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“, организира Международна научна конференция на тема „Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания“, която ще се проведе на 9 и 10 ноември 2016 г. в гр. Свищов.
Международната научна конференция е посветена на 80-ата годишнина от основаването на СА „Димитър А. Ценов“ и е част от Програмата за тържественото отбелязване на събитието.

Подробна информация за предстоящата конференция може да получите на:
http://80.uni-svishtov.bg/EWKS/2016

Още »

Уважаеми студенти, докторанти, преподаватели и гости,
Имаме удоволствието да Ви поканим на публична лекция на тема "Лидерството и пътят на младите към успеха" с лектор Тодор Йосифов – председател на Национално сдружение "МЛАДЕЖКИ ГЛАС".  
Очакваме Ви на 20 октомври 2016 г. (четвъртък) от 11 часа в ауд. 10 (Акад. Иван Стефанов) – Ректорат.
Проявата е част от поредицата събития под надслов “80 ГОДИНИ АКАДЕМИЯ ЗА МОЖЕЩИ”. Организартори са Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов и Национално сдружение "МЛАДЕЖКИ ГЛАС". 
 

Още »

Дарителска кампания „Моята скромна лепта“ 

 

Още »

Уважаеми колеги,
Библиотека „Акад. Н. Михов” информира потребителите на информационни ресурси, че с активното съдействие на Българския информационен консорциум от 17.10.2016 до 17.11.2016 г. е осигурен пробен достъп до  продуктите на CABI: Global Health: www.cabdirect.org

Линкът може да бъде открит  и в раздел „Връзки”, подраздел „Образователни ресурси” на сайта на Стопанската академия.
 
Още »

Уважаеми колеги,
имаме удоволствието да ви поканим на среща-презентация на „Бонев Софт Одитинг“ ООД гр. София с преподаватели и студенти от СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов и представители на практиката.
Срещата, ще  се проведе на 19 октомври 2016 г. (сряда) от 13:15 часа в Аудитория Ак. А. Бешков (ауд.9)

Основни въпроси, които ще се разглеждат на презентацията са:
1. Какво могат да използват студентите при обучението си с програма  АЖУР при бъдещата си работа.
2. Нови възможности за управление на данни, версия L – полезни решения.
 
Участници в срещата: Бонев Софт Одитинг“ ООД гр.София - Тодор Христов – Управител на „Бонев Софт Одитинг“ ООД и Управляващ съдружник ; Траяна Христова-регистриран одитор и Управляващ съдружник на „Бонев Софт Одитинг“ ООД, Царка Михайлова – мениджър-продажби – „Бонев Софт Одитинг“ ООД, Юлиян Иванов – търговски представител на „Бонев Софт Одитинг“ ООД- гр.Русе, Иван Григоров – търговски представител на „Бонев Софт Одитинг“ ООД– гр. В. Търново, СА „Д. А. Ценов“- гр. Свищов – студенти и преподаватели от катедра „Счетоводна отчетност“ и други катедри при СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов, Финансов директор, Главен счетоводител на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов, Академичният център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов и представители на практиката.  
 
Още »

Стопанска академия бе домакин на престижен национален форум с международно участие, посветен на застрахователния и осигурителния пазар

Национална конференция с международно участие на тема „Застрахователният и осигурителният пазар: визия, приоритети и очаквания за управление на промяната” се проведе в Свищов. Домакин и основен организатор на престижния форум бе Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, а съорганизатори бяха Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски”, Комисия за финансов надзор, Асоциация на българските застрахователи и Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Конференцията бе посветена на 80 г. от създаването на Стопанска академия и 20 г. от учредяването на Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски”.

„Мисията на конференцията е в специализирана професионална среда с участието на водещи чуждестранни експерти да се обсъдят стратегически проблеми, идеи, решения и добри практики в областта на застраховането и осигурителните системи в Р България”, подчерта при откриване на форума проф. д-р ик. н. Нено Павлов – председател на УС на Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски”. Той припомни, че именно в Стопанска академия през учебната 1938/1939 г. се поставя началото на преподаването в България на специализиран академичен курс по общо обучение за застраховането с титуляр доц. д-р Иван Стефанов (в последствие, професор, академик и мистър на финансите). През учебната 1948 / 1949 г. започва организираното академично обучение по специалността „Застрахователно дело”, а през 1950 г. в Стопанска академия е учредена катедра „Застрахователно дело”, за което изключително голям принос има проф. д-р Велеслав Гаврийски – неин създател и пръв ръководител. „По този начин Свищов се превръща в единствен център в страната за подготовка на специалисти по застраховане и социално дело”, заяви проф. Павлов. Той подчерта, че от свищовската застрахователна школа опитът в обучението по застраховане и социално дело по-късно се пренася и в други висши училища, но катедра „Застраховане и социално дело” при Стопанска академия остава все още единствената катедра в страната. От името на организаторите проф. Павлов благодари на участниците в конференцията, които в предварително предоставени разработки показват „не само аналитичност, позитивност и критичност, но и съпричастност, потенциал, загриженост, самочувствие и перспектива за бъдещото развитие на застраховането и осигуряването в България”. Проф. Павлов изказа специални благодарности и на чуждестранните участници, приели да бъдат ключови докладчици в конференцията: Олав Джоунс – зам.-генерален директор и директор на Департамент „Икономика и финанси” в Insurance Europe, Брюксел, Белгия; Арно Вилке – генерален мениджър „Живото и здравно застраховане” – централно и източноевропейски пазари, Хановер, Германия; д-р Дариа Пупашенко – Hannover Re, отговаряща за Североизточна Европа и държавите от СНГ. В конференцията участваха общо около 80 души, сред които представители на 10 български университета и БАН (професори, доценти, асистенти, докторанти и студенти), изпълнителни директори на застрахователни и пенсионно-осигурителни дружества, членове на надзорни и управителни съвети, представители на брокерски структури, президенти на асоциации, представители на КФН, НОИ, Икономически и социален съвет, Българска стопанска камара.

Приветствие към участниците в престижния форум от името на ректора и на академичното ръководство на Стопанска академия отправи проф. д-р Марияна Божинова – зам.-ректор „Учебна дейност”. Тя подчерта, че форумът, посветен на застрахователния и осигурителния пазар неслучайно се провежда в Свищов, тъй като именно Стопанска академия е „люлката на застрахователната наука” в България. В поздравителния адрес до участници и организатори на форума, ректорът доц. д-р Иван Марчевски заявява, че с тази инициатива всички привнасят своя дан за тържественото честване на достолепната 80-годишнина на Висшето търговско училище в Свищов, носещо името на своя дарител Димитър Апостолов Ценов и 20-та годишнина от учредяването на Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски”. „Вашето съпричастие е своеобразна мяра за благодарната ни памет към делото на онези първите, поставили темелите на застрахователната наука, на която всички тук присъстващи са посветили цялата си човешка и творческа енергия, таланта си, на каузата за въздигането и просперитета на застраховането във всичките му аспекти”, се казва още в поздравителния адрес. Цитирайки думите на Адам Смит, според който напредъкът на един народ се мери по развитието на неговото застрахователно дело, доц. Марчевски заявява, че научните и практически търсения, и успехи на участниците в конференцията несъмнено доказват това твърдение във времето. 

От името на ректора, проф. Божинова връчи на четири организации плакети за заслуги към Стопанска академия, които получиха техните председатели: Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски” с председател на УС проф. д-р ик. н. Нено Павлов; Комисия за финансов надзор с председател Карина Караиванова; Асоциация на българските застрахователи с председател на УС Светла Несторова; Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване с председател на УС д-р ик. н. Никола Абаджиев. Първата пленарна сесия на конференцията започна с доклад на тема „Предизвикателствата пред директива „Платежоспособност 2”, който представи гостът от Брюксел Олав Джоунс. 

Като важен проблем не само за България, но и за цяла Европа, темата предизвика много въпроси от страна на участниците и продължителни дебати. Работни езици на конференцията бяха български и английски език с ползване на симултантен превод. Форумът бе организиран в два основни тематични панела, в рамките на които бяха презентирани около 40 доклада. В първия участниците дискутираха проблеми и предизвикателства пред бизнеса в застраховането и застрахователните пазари. Арно Вилке изнесе доклад на тема „Дигитализация и автоматизация”, посветен на дигиталната революция, нейното влияние върху застрахователната дейност и необходимостта от въвеждането на нови продукти, съответстващи на нуждите на клиентите. В рамките на три тематични сесии бяха представени доклади и обсъждани теми, свързани с животозастраховането, застраховка „Гражданска отговорност”, общозастрахователната рентабилност, платежоспособността на застрахователните дружества, аспекти на застрахователните измами след въвеждане на новия застрахователен кодекс и др. 

Вторият тематичен панел бе посветен на проблеми и предизвикателства пред осигурителните системи и осигурителните пазари. Представените доклади засегната въпроси от сферата на допълнителното пенсионно осигуряване, добавките за деца, здравното осигуряване, реформи и модернизация на осигурителната система, финансовата устойчивост на българската пенсионна система, европейския опит за намаляване на младежката безработица. 

Участниците в конференцията изразиха професионалното си удовлетворение от проведените дискусии. Те определиха форума като поредно потвърждение на становището, че проблемите на застрахователния и осигурителния пазар представляват приложно поле за научни изследвания, а резултатите от научните изследвания обогатяват теорията и способстват за усъвършенстване на практиката. Всички доклади от конференцията ще бъдат публикувани в специален сборник, издание на Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов. 

По време на конференцията бе организирана и съпътстваща изложба от фонда на академичната библиотека, която е сред най-старите и богати научни библиотеки в страната – създадена е през 1936 г. едновременно с откриване на Висшето училище в Свищов и носи името на известния учен-библиограф академик Никола Михов. Експозицията представи научни трудове на създателите на школата по застраховане, на основателите на катедра ЗСД и на именити автори от катедрата. 

 
Още »

Възпитаник на Стопанската академия учи хората по света как законът на Нютон за гравитацията може да прогнозира международната търговия

Курс по теория и приложение на гравитацията в международната търговия изнася по света възпитаник на Стопанската академия „Димитър А. Ценов”. Йото Йотов завършва висшето си образование в Свищов през 2000 г., спец. „Международни икономически отношения”. Днес е пълноправен член на Алумни клуб МИО, носител на значката за особени заслуги за развитието на клуба и специалността. В момента е доцент по икономика в Drexel University във Филаделфия, САЩ. От 10 години се занимава и с научни изследвания, свързани с теорията на гравитацията в международната търговия. Преди две години разработва обучителния курс по поръчка на Световната търговска организация (СТО) и оттогава го е преподавал над 15 пъти – за служители на Световната банка, СТО, за американското и за канадското правителства, в различни институти и университети по света. До момента в курса са участвали магистри в края на обучението си, докторанти от сферата на международната търговия, научни изследователи, университетски преподаватели, представители на министерства и хора, занимаващи се с политика. Те определят курса като много успешен, защото е не само теоретичен, но има и практически приложения, които позволяват на участниците да оценяват ефекти от споразумения за свободна търговия. 

За първи път доц. Йотов организира курс за страните от Източна Европа и избра да го проведе в Свищов. „Като възпитаник на Стопанска академия, аз искам да дам нещо обратно, да бъда във връзка с млади изследователи от родната Алма матер, и затова съм тук. Вече имаме един проект с колеги от Академията, надявам се да имаме и други в бъдеще”, сподели Йото Йотов. За курса в Свищов имаше регистрирани участници от City University of New York, Universidad Nacional Educación a Distancia, Българска народна банка, Икономически университет – Варна, Народна банка на Република Македония, СА „Д. А. Ценов“ – Свищов и Централна банка на Русия. Част от участниците бяха преподаватели от катедра МИО, катедра „Маркетинг” и катедра „Бизнес информатика” при свищовското висше училище. „Емоцията от завръщането ми в Стопанска академия винаги е много силна, защото аз приемам Свищов като мой втори роден град, тук хората са като семейство”, споделя с усмивка доц. Йотов и с признателност си спомня за своите преподаватели като проф. Шишманов, проф. Горчева, доц. А. Саркисян, от които е получил много знания, помощ и подкрепа.

В своя курс по теория и приложение на гравитацията в международната търговия, лекторът сравнява уравнението на Нютон за гравитацията и това, което се извежда от икономическите теории. Според закона на Нютон, „силата, с която две материални точки се привличат взаимно е правопропорционална на произведението от масите им и обратнопропорционална на квадрата на разстоянието между тях”. Според представената от доц. Йотов теория, от основите на икономиката, се извежда уравнението, че търговията между две страни е правопропорционална на продукта от масите им (измерван в БВП) и обратнопропорционална на търговските бариери между тях. „Двете уравнения изглеждат почти идентични и това за международната търговия работи много добре”, подчерта лекторът. По време на двудневния обучителен курс, той на практика показа на участниците как могат да прогнозират каква ще е търговията между две държави, ако се знае какъв им е БВП, дали говорят един и същ език, имат ли споразумение за международна търговия и какви са тарифите между тях. „Такива модели рядко се срещат в икономиката. Може да се предвиди с вероятност от 60% до 90% каква ще е търговията между две страни, а това в икономиката е много добра прогнозируемост”, коментира доц. Йотов. След приключване на двудневния курс, участниците получиха сертификати за успешно преминато обучение.

При поредното си гостуване в Свищов, доц. Йото Йотов се отдаде и на друга своя страст – „цар футбол”. Като студент той е участвал в академичния отбор по футбол, а сега е член и на алумни клуб „Легендите”, който обединява бивши възпитаници на Стопанската академия от различни поколения, любители на този спорт. След двудневния обучителен курс, доц. Йотов се включи в тазгодишната „среща на зеления терен” на клуба. 

 
Още »

Публичната лекция на тема „От Фалуджа до Мосул – цял Ирак свободен от терористичната организация ИДИЛ” ще изнесе в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов Н. Пр. г-н Кахтан Джанаби, Извънреден и пълномощен посланик на Република Ирак в България. Лекцията ще се проведе на 25 октомври 2016 г. (вторник) от 13:30 ч. в аудитория № 10 (акад. Иван Стефанов).
Опорни точки в лекцията на посланика ще бъдат културното наследство на Ирак и цивилизациите, съвременна история, прогрес и обединение на иракския народ в борбата срещу Ислямска държава и настоящата ситуация в Ирак. 
Представянето на посланика ще бъде последвано от дискусия и откриване на фотоизложба в клуб „Салве”. 
 
Още »

Уважаеми Колеги,
Катедра „Търговски и туристически бизнес” при Стопанска академия „Д. А. Ценов” - Свищов има удоволствието да Ви покани за участие в Кръгла маса на тема „Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“, която ще се проведе на 21 октомври 2016 г. от 10,00 часа в Заседателната зала на Учебен корпус „Юг”. 
 
Организационен комитет
 

Още »

Уважаеми колеги,
имаме удоволствието да Ви поканим за обучители по ключови компетентности в съответствие с Европейската референтна рамка за ключовите компетентности за учене през целия живот. 
За целта, в срок до 28 октомври (петък) 2016 г. трябва да представите в Центъра за професионално обучение учебна програма и CV по образец. Всички одобрени програми от Агенцията по заетостта ще бъдат използвани в обученията срещу ваучери на заети и безработни лица по ОП „РЧР” 2014-2020 г.

За повече информация:
0882552521 доц. д-р Христо Сирашки;
0882552507 – Татяна Друмева;
cpo@uni-svishtov.bg
 
Още »

Възпитаник на Стопанска Академия „Димитър А. Ценов” e вицешампион от държавното първенство по киокушин карате

На 08 октомври 2016 год. в град Габрово се проведе Държавното първенство по Киокушин карате за мъже и жени.
Димитър Запрянов - възпитаник на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” - Свищов, достигна до сребърното отличие при мъжете в категория до 75 кг. на тазгодишната надпревара. 
През месец април (тази година) Димитър Запрянов спечели шампионска титла от международно първенство за Купа „Верея“ проведено в град Стара Загора.   
Треньор на студентите - Митко Божанов (също възпитаник на СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов), очаква тази поредица от успехи да помогне за популяризирането на Киокушин карате сред възпитаниците на висшето училище в крайдунавския град и е направил постъпки пред Ръководството на Стопанска академия, за превръщането му в университетски спорт. 

 

Още »

50-годишен юбилей чества катедра „Бизнес информатика” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов”

С поредица прояви катедра „Бизнес информатика” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” отбеляза 50 години от основаването си. Част от проявите бе юбилейна научна конференция на тема „Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на Хоризонт 2020”. Тържественото честване на половинвековния юбилей на катедрата уважиха научни работници и академични преподаватели от сродни висши училища и катедри от Русия, Молдова и България, докторанти, студенти, участници в конференцията, представители на бизнеса. Специални гости на честването бяха дългогодишните преподаватели в катедрата-юбиляр проф. дин Румен Върбанов, доц. д-р Агоп Саркисян, доц. д-р Богомил Трайков, доц. д-р Йордан Николаев, доц. д-р Любен Краев. 

По думите на водещия на церемонията проф. д-р Красимир Шишманов, това са „хора, които отдадоха младостта си и свързаха жизнения си път, цялата си творческа сила и енергия за развитието на катедра „Бизнес информатика”, и пазят в сърцето си свиден спомен от живота си в катедрата и в Академията”.

„Стопанска академия трябва да е благодарна на катедра „Бизнес информатика” за всичко, което е направила през изминалите 50 години”. Това заяви в приветствието си към членовете на катедрата и гостите на тържественото честване ректорът доц. д-р Иван Марчевски. По думите му, няма друга катедра, която да има толкова сериозен принос за научното и административното развитие на Академия. Очакванията от катедрата ректорът свърза с темата на юбилейната научна конференция – предизвикателствата пред информационните технологии, и пожела в рамките на двудневния форум да бъдат откроени поне част от многото предизвикателства, които ще има не само в периода до 2020 г., но и в по-дългосрочен аспект.

„Вие сте хората, които ще дефинират проблемите и ще дадат голяма част от решенията, по които след това ще се работи”, каза още доц. Марчевски. Той изрази удовлетвореност, че редом с именитите професори и доценти, участващи в международната конференция, са и свищовски докторанти и студенти. Това по думите му е знак, че науката, свързана с информационните технологии, ще се развива и в бъдеще, защото има хора, които са посветили своя живот и своята кариера на това интересно научно поприще. Поздравления към катедрата-юбиляр поднесоха и гостите на тържественото честване.

Доклад за историята и развитието на катедра „Бизнес информатика” изнесе доц. д-р Веселин Попов – ръководител катедра. Той сподели, че първите стъпки, довели до създаване на катедрата са направени през 1959 г., когато във Висшия финансово-стопански институт „Д. А. Ценов” (както тогава се именувала Стопанска академия) е разработен учебен план за специалност „Счетоводна отчетност”, в който е била предвидена нова дисциплина „Механизация на счетоводната отчетност”. През учебната 1963/64 г. е разкрит профил „Механизация на управленческия труд”. За професионалното развитие на новия профил било необходимо създаването на специализирана катедра, преподавателите в която да организират изцяло обучението по новия учебен план, както и да развиват и по-нататък това научно и практическо направление. Катедрата е била разкрита със заповед на МНП от 3 август 1966 г., под името „Механизация и автоматизация на управленческия труд” с ръководител проф. Величко Нанков. През годините името на катедрата и водената от нея специалност са били преименувани във връзка с последвалото развитие на идеите за приложението на изчислителната техника в икономиката и в социалната област. По решение № 4 на Академичния съвет на СА „Д. А. Ценов” от 6 март 2006 г. катедрата е преименувана в „Бизнес информатика”, както е и едноименната специалност днес.

Доц. Попов подчерта, че в резултат на далновидната си политика през годините, ръководителите на катедрата са допринасяли много както за умелото ръководене на учебния процес, така и за развитието на кадрите и тяхната квалификация, а също и за научните изяви на отделните членове. Понастоящем академичният състав на катедрата включва 13 квалифицирани преподаватели, в т.ч.: 1 гост-професор, д. ик. н.; 2 професори; 4 доценти, в т.ч. 1 гост-доцент; 1 главен асистент, д-р; 5 асистенти, в т.ч. 1 д-р. Към катедрата се обучават 4 редовни, 2 задочни докторанти и 3 докторанти на самостоятелна подготовка. Нейната политика е към обновяване и подмладяване на катедрения състав, с което да се осигури приемственост и ритмичност на учебния процес, което е предпоставка за провеждане на качествено обучение. „Преподавателите от катедра „Бизнес информатика” се стремят да предоставят най-новите знания на студенти и докторанти в професионално направление „Икономика” използвайки иновативни подходи и инструменти при обучението на студенти”, заяви ръководителят на катедрата. Той подчерта, че катедрата обучава студенти в ОКС „бакалавър” по специалност „Бизнес информатика”, в ОКС „магистър” по магистърска програма „Информационни технологии в бизнеса” и в ОНС „доктор” по докторска програма „Приложение на изчислителната техника в икономиката”. Преподавателите перманентно актуализират учебните планове и съдържанието на учебните дисциплини, за да осигурят на студентите знания и умения, адекватни на динамично променящите се изисквания на бизнеса. Пример за това е актуализираният учебен план на специалност „Бизнес информатика”, влизащ в действие от учебната 2016/17 г., в който са включени три нови специални дисциплини, а други са значително променени. Обучението по специалните дисциплини, както и по изучаваната от всички специалности дисциплина „Бизнес информатика” се провежда в модерни компютърни зали. В процеса на обучение се използват софтуерни продукти на водещи световни компании и български фирми.

„С чувство на гордост можем да отбележим, че студентите, завършили специалност „Бизнес информатика” в Стопанска академия намират успешна професионална реализация в различни сфери на обществения живот като у нас, така и в чужбина. Завършили наши студенти са утвърдени специалисти в поделения на HP, ДиУеър,  Microsoft и др. софтуерни и комуникационни фирми, в различни банкови и застрахователни институции. В момента наши възпитаници работят в Англия, САЩ и др. страни”, сподели още доц. д-р Веселин Попов.

Основните научноизследователски интереси на членовете на катедра „Бизнес информатика” са в области като: бизнес информационни системи; електронен и мобилен бизнес; облачни изчисления; интернет технологии; бизнес интелигентни информационни системи; системи за управление на съдържанието; информационна сигурност; приложение на ИТ в различни отрасли на икономиката; електронно обучение и др. Тези интереси намират отражение в значителна публикационна дейност, като за последните пет години преподавателите от катедрата имат участие в близо 160 научни публикации и 25 учебници и учебни пособия. Признание за авторитета на преподавателите от катедра „Бизнес информатика” е тяхното участие в редакционни съвети на специализирани научни издания. Преподаватели и студенти от катедрата реализират изследователски проекти по научни и практически проблеми, финансирани от Института за научни изследвания (ИНИ) при Стопанска академия и от други национални структури.

Като ръководител на катедрата-юбиляр, доц. Попов благодари на всички бивши и настоящи преподаватели от катедрата за тяхната всеотдайна работа за развитието на катедрата, на специалността и на магистърската програма, за постоянния им стремеж към високо качество и иновативност при обучението и икономическите изследвания. Той благодари още на ръководството на Стопанска академия за подкрепата и на ректора за високата му оценка към катедрата.

По решение на катедрения съвет, в рамките на тържественото честване на 50-годишнината бяха връчени специални отличия. За значителен принос в развитието на катедра „Бизнес информатика” и на едноименната специалност, с почетния знак на Стопанска академия бяха удостоени преподавателите доц. д-р Агоп Саркисян; доц. д-р Йордан Николаев; доц. д-р Любен Краев. За ползотворно сътрудничество и принос в развитието на специалност „Бизнес информатика” почетния знак на Стопанска академия бе присъден на Дамян Иванов от ДиУеър ЕООД. 

След тържественото честване и официалното откриване на юбилейната научна конференция беше представен пленарен доклад на тема „За въздействието на информатиката върху един съществен фактор в икономиката и обществото” от проф. д-р Аврам Ескенази от Институт по математика и информатика на БАН. В своя доклад проф. Ескенази очерта тенденцията за поляризацията на пазара на труда в резултат от бурното развитие на информационните технологии, а напоследък и на изкуствения интелект. Конференцията продължи с представяне на софтуерни решения за бизнеса на български фирми. ДиУеър и „И Ар Пи България” представиха свои иновативни софтуерни продукти утвърдени в практиката. 

Работата на конференцията бе организирана в три секции, в които участниците изнесоха доклади. В първа секция разработките бяха в тематичното направление „Бизнес информационни системи”, втора секция бе в направленията „Електронен бизнес” и „Изчисления в облака”, а трета секция – „Мобилни и интернет технологии” и „Управление на съдържанието и Big Data”. Общият брой доклади е 71, разработени от 12 професори, 18 доценти, 25 главни асистенти и асистенти, 21 докторанти и 2 студенти. Сред авторите на доклади освен от България има преподаватели от университети в Русия, Полша, Молдова и Украйна.

В събитията, съпътстващи честването на 50-годишния юбилей бе и проведената от специалисти от фирма ДиУеър лекция пред студенти от специалност „Бизнес информатика”. Екипът на фирмата запозна присъстващите студенти с възможностите за проектиране и създаване на бизнес приложения със системата dOS (dWare Operating System).

Още »

Посланикът на Палестина даде официален обяд в чест на ректора на Стопанска академия

Посланикът на Държавата Палестина Н. Пр. д-р Ахмед ал Мадбух, доайен на дипломатическия корпус и на Арабския дипломатически корпус в Република България, даде официален обяд в чест на ректора на Стопанската академия, доц. д-р Иван Марчевски. На срещата на арабските посланици и глави на арабските дипломатически мисии, акредитирани в България, присъства и проф. дин и дпн Карим Наама, координатор на Евро-арабския център към висшето училище в Свищов. 

Срещата бе поредна стъпка към задълбочаване на контактите и установяване на приятелски връзки между арабските посланици и Стопанска академия след като през м. май ректорът доц. Марчевски посрещна в Свищов Н. Пр. д-р Мадбух. По време на официалния обяд бе коментирано предстоящото подписване на споразумение за сътрудничество между Стопанската академия и Открития Ерусалимски университет – Палестина, съдействие на посланиците за създаване на нови контакти и партньорства между арабски университети и Стопанска академия, както и съвместна дейност в сферата на обучение на студенти в Свищов. В края на срещата доц. Марчевски отправи покана към д-р Мадбух и към арабските посланици да бъдат гости на тържествата по случай 80-годишнината от създаването на Стопанска академия, които ще се състоят в началото на м. ноември. 

 
Още »

Уважаеми студенти,
Стопанска академия „Д. А. Ценов”, гр. Свищов, факултет „Мениджмънт и маркетинг”, катедра  „Мениджмънт” и Студентски съвет организират конкурс за есе на тема: „Екологично и фирмено управление“ с направления: „Екологично поведение“, „Екологична етика“, „Социална отговорност“, „Еко-предприемачество“.  І-ви кръг: Ще се проведе на 01 декември 2016 г. от 10:00 часа  в Конферентната зала на Академичен кампус – корпус “Юг”. Могат да участват студенти от всички специалности и курсове.  ІІ-ри кръг: Класираните от 1-во до 15-то място есета участват във финалния кръг през месец  април 2017 г. 

Записвания за участие в катедра  „Мениджмънт” тел. 0631/66 291.

Срок за записване: 28 ноември 2016 г., 17:00 ч.

Организаторите дават пълна свобода на творческа интерпретация по темата.
 
Още »

От септември 2016 г. Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов въвежда нова безплатна студентска карта за всички студенти редовно обучение. Новата DSK ISIC карта съчетава в едно:

При записване за зимния семестър студентите попълват заявление за издаване на DSK ISIC студентска карта и го подават заедно с една снимка паспортен формат във факултетните канцеларии или в клон на Банка ДСК, Свищов. До 15 дни след подаването на заявлението студентите ще могат да получат готовите DSK ISIC карти от клона на Банка ДСК (ул. "Алеко Константинов" № 15).

Студентите в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов ползват следните преференциални условия за издаване на новите DSK ISIC студентски карти:

  • без такса за издаване – за сравнение, редовната цена на стандартните небанкови ISIC карти, които се издават извън университетите, е 15 лв.;
  • удължена валидност 2 години (картите, издадени през 2016 г., ще важат до 2018 г.) – за сравнение, валидността на стандартните небанкови ISIC карти, които се издават извън университетите, е 1 година;
  • едногодишен безплатен преференциален студентски пакет от банкови услуги “ДСК Академи“ от Банка ДСК – пакетът включва: дебитна карта VISA DSK ISIC; разплащателна сметка; виртуална карта за плащане онлайн; достъп до интернет банкиране с ДСК Директ и мобилно банкиране чрез ДСК Смарт; допълнителни преференции за студентски кредит.

Преференциите, от които могат да се възползват студентите в България, са над 1 000 и са в области като: забавления, пазаруване, спорт, красота и здраве, компютри и комуникации, услуги и др., а в чужбина преференциите важат за около 40 000 обекта.

За повече информация относно ISIC картите, тяхното издаване и преференциите, които осигуряват, посетете www.isic.bg и Facebook / ISIC Bulgaria или пишете на info@isic.bg.

 

Още »

Инициативата „80 години академия за можещи” срещна свищовските студенти с експерти от Министерството на младежта

В рамките на поредицата от събития под надслов „80 години академия за можещи”, които се организират по повод 80-годишнината на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, експерти от Министерството на младежта и спорта проведоха двудневен обучителен семинар за свищовските студенти. Повод за срещата бе представянето на Национална програма за младежта (2016-2020) и възможностите, които предоставя за разработване и изпълнение на проекти. В обучението, организирано от Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при Стопанска академия, участваха студенти от различни курсове и специалности. Гост-лектори бяха Гергана Джугларска – старши експерт и Моника Енчева – държавен експерт в ММС, в екип с младши експертите Наталия Павлова и Николай Спасов. 

В обръщението си към присъстващите в залата – зам.-ректора по студентска политика доц. д-р Николай Нинов, докторанти и студенти, Гергана Джугларска изказа благодарност като заяви: „Във Ваше лице ние намерихме един много добър партньор, с когото да реализираме такива ценни събития, мероприятия и обучения. Ценни защото за нас срещите и преките контакти с всички възможни бенефициенти по програмата са много важни – както за нейното подобряване и разработване в бъдеще, така и за популяризирането на възможностите, които предоставя”. По димите й е много важно младите хора да знаят не само какви възможности осигурява програмата, но и как биха могли те лично да реализират конкретни свои идеи.

През първия ден от семинара гост-лекторите представиха Националната програма за младежта (НПМ) като инструмент на Националната стратегия за младежта, поясниха какви са стратегическите цели и как се реализират. Свищовските студенти се запознаха с методите за разработване на проектни предложения по НПМ (2016-2020) и формулярите за кандидатстване. Двата панела от обучението през втория ден бяха изцяло с практическа насоченост към изпълнението на проекти и отчитане на резултатите. Участниците в семинара имаха възможност да проследят процеса по реализиране на одобрени за финансиране и изпълнение проекти, както и процеса по изготвяне на отчетна документация за даден проект.

По думите на гост-лекторите, Стопанска академия бе първото българско висше училище, по чиято покана експерти от Министерството представиха Националната програма за младежта (2016-2020). В писмо до Министъра на младежта и спорта Красен Кралев, ректорът доц. д-р Иван Марчевски изрази благодарност към екипа от специалисти, провели обучителния семинар за свищовските студенти и увереност, че ползотворното партньорство между двете институции ще продължи с още съвместни инициативи. 

Още »

Еразъм+ офисът към Центъра за международна дейност кани студентите и докторантите на СА „Д. А. Ценов“ да кандидатстват за студентска мобилност с цел обучение или практика в чужбина през академичната 2016/2017 г.
 
Необходими документи за участие в конкурса:
заявление (по образец);
уверение от факултетска канцелария, доказващо статут на кандидата и успех от следването до момента;
декларация за участие в програма „Еразъм+“ (по образец):
декларация по чл. 20, ал. 1 от ЗЗЛД (по образец):
автобиография (по образец на Европас);
езиков паспорт (по образец на Европас).
 
Изисквания към кандидатите за участие в конкурса:
да имат минимално ниво В2 на владеене на езика на приемащата страна или на обучение в чуждестранното висше училище или организация, доказано чрез полагане на езиков изпит за определяне ниво (минимален резултат Добър 4,00);
да са граждани на държава, участваща в програма „Еразъм+”, или да имат статут на бежанци, на лица без гражданство или постоянно пребиваващи чужденци.
- лица, които нямат статут на бежанци, на лица без гражданство или статут на постоянно пребиваващи чужденци в държава, участваща в програма „Еразъм+“, могат да осъществят мобилност, само ако има неусвоени средства;
- лица, които не са български граждани и са одобрени за участие в програма „Еразъм+“, могат да реализират мобилност в родната си държава, само ако липсват други легитимни и одобрени участници.
да имат минимален успех от следването до момента Добър 4,00 (за мобилност с цел обучение) и Много добър 4,50 (за мобилност с цел практика), доказан с уверение от факултетската канцелария;
да се обучават в редовна, задочна или дистанционна форма и да са:
- студенти на СА „Д. А. Ценов“, записани минимум за втората учебна година на ОКС „Бакалавър“ (за мобилност с цел обучение); 
- студенти на СА „Д. А. Ценов“, записани в ОКС „Бакалавър“ (за мобилност с цел практика);
- студенти на СА „Д. А. Ценов“, записани в ОКС „Магистър“; 
- докторанти на СА „Д. А. Ценов“ с утвърден от факултетен съвет индивидуален учебен план и срок на докторантура, изтичащ след приключване на мобилността. 
 
Свободни позиции:
студентска мобилност с цел обучение през летен семестър на учебната 2016/17 г. – 8 бр.;
студентска мобилност с цел практика през цялата учебна 2016/17 г. (до 30 септември 2017 г.) – 10 бр.
 
Краен срок за подаване на документи: 26 октомври 2016 г. (сряда), 17,00 часа, Еразъм+ офис на Центъра за международна дейност
 
Изпит за определяне на ниво на владеене на чужд език: 26 октомври (сряда) 2016 г., 10,00 часа, 10 ауд.
 
Допълнителна информация по регламента на кандидатстване: erasmus@uni-svishtov.bg; телефон 0631 66440 или в Еразъм+ офиса на ЦМД.
 
Още »

Уважаеми колеги,

На 26 септември 2016 г. в гр.Несебър бе проведен конфедеративен съвет на КТ "Подкрепа" на който синдикат "Висше образование" бе припознат за пълноправен член на Конфедерацията, с което придоби статута на национално представен синдикат, представящ интересите на  преподаватели, служители и работещи в сферата на висшето образование. В резултат на доказания професионализъм и авторитет в академичните и синдикални среди, двама представители на Стопанска академия участват в ръководните структури на новия синдикат; проф. Божидар Божинов е член на Изпълнителния съвет на синдикат "Висше образование", а ас. Христо Дочев е председател на Синдикалния контролен съвет.

Още »

Дарителска кампания под надслов „Моята скромна лепта” организират Стопанска академия и фондация „Ценов”

Дарителска кампания под надслов „Моята скромна лепта” организират Стопанска академия „Димитър А. Ценов” и фондация „Ценов” по повод 80-ата годишнина на свищовската Алма матер. Кампанията е насочена към всички възпитаници, приятели и симпатизанти на Стопанска академия и цели обезпечаване на необходимото финансиране и подпомагане на научните изследвания, педагогическата подготовка и научното израстване на академичния състав, развитие на материалната база, организиране на студентски изяви и отпускане на академични стипендии. Идеята е стипендиите да бъдат на името на Дарителя – Димитър Апостолов Ценов, на името на първия ректор – проф. Д. Бъров, на имената на първите професори – В. Гаврийски, Г. Тошев, Т. Владигеров, В. Ранков и на академиците – Ив. Стефанов и А. Бешков. Това обявиха на пресконференция ректорът на Стопанска академия доц. д-р Иван Марчевски и зам.-ректорът по студентска политика и институционални комуникации доц. д-р Николай Нинов. Пред медиите те заявиха, че набраните средства няма да бъдат ползвани за предстоящото честване на 80-годишнината на свищовското висше училище, а ще бъдат изцяло в подкрепа на студентите.

Мотото на кампанията „Моята скромна лепта” е избрано във връзка с думите на Димитър Ценов, който правейки второто по големина дарение за развитие на висшето образование в България (в размер на 5 млн. златни лева), пише: „…Принасям своята скромна лепта с благопожелания към българския народ да върви безспир по пътя на културния напредък…”. Информация за дарителската кампания е визуализирана чрез билборд и плакати, на които са изрисувани Димитър Ценов и сградата на ректората на Академията. Отправеното послание е към всички, които носят в сърцата си Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, които са постигнали многобройни успехи благодарение на обучението си в нея и към тези, които са свързали завинаги съдбите си със свищовското висше училище. Призивът от плакатите гласи: „Станете дарители! Принесете своята скромна лепта, както това стори преди 104 години Дарителят Димитър Апостолов Ценов!”. По информация от доц. Нинов, на този призив, през първите дни на кампанията, са откликнали няколко десетки души, които са дарили общо над 30 000 лева. Средствата се набират по банкова сметка (в български лева) като целево дарение към фондация „Д. А. Ценов”: Общинска банка АД – клон Свищов BIC – SOMBBGSF, IBAN – BG10 SOMB 9130 1043 7291 01, Основание: „Дарение 80 г. СА „Д. А. Ценов”.
В обръщението си към всички възпитаници, съмишленици и приятели на Стопанска академия, които ще се включат в дарителската кампания (публикувано на сайта на СА), ректорът доц. Марчевски заявява: „Вашето съпричастие, волята Ви за подобен великодушен акт, са ярък белег не само за интелектуална и духовна щедрост, те са мяра за благодарната ни памет към делото на онези, първите, прозрели напред в бъдещето, посветили цялата си човешка и творческа енергия, таланта си, имането си, на каузата за въздигането и разцвета на българската просвета и култура”.

По време на пресконференцията беше представена и програмата за тържественото честване на 80-ата годишнина на Стопанска академия, която включва редица прояви в периода 7-11 ноември 2016 г. Сред предвидените събития са престижни научни, културни, обществени и студентски изяви, чрез които академичната общност, заедно със своите випускници, държавните институции и бизнеса, по подобаващ начин ще изрази удовлетворението и честта да бъде достоен следовник както на свещеното дело на своя Дарител – един достоен родолюбив българин и възрожденец, така и на множеството университетски учени, видни икономисти, бизнесмени, политици и общественици, оставили трайна диря в развитието на Академията.

 
Още »

Младежка информационно-трудова борса организира Агенцията по заетостта в град Варна на 4 октомври. Форумът ще даде възможност на участващите работодатели от България и чужбина и търсещите работа лица да дискутират и да се запознаят с различните политики и предложения, касаещи младежката заетост. Информационното събитие се провежда във връзка с изпълнението на проект „Нова възможност за младежка заетост”.
 
С информационно-трудовата борса и дискусиите, които я съпътстват, Агенцията по заетостта ще отбележи „Европейския ден на труда”. Борсата ще се проведе в Двореца на културата и спорта (бул. Княз Борис I № 115) от 9 до 17 часа.

Търсещите работа ще имат възможност да се срещнат лично с работодатели от региона на град Варна, които предлагат възможности за работа в IT сектора, инженерни позиции в областта на електрониката и уредостроенето, консултантски и счетоводни услуги, търговия, банкиране и хотелиерство. Очаква се да бъдат обявени над 150 работни места за IT специалисти, инженери, счетоводители, банкови служители, продавач-консултанти, финансови и кредитни консултанти, служители в кол центрове, както и различни позиции за пасажерски кораби – рецепционисти, камериери, готвачи и барман-сервитьори. Част от работодателите са заявили възможности за наемане на студенти с гъвкаво работно време или осигуряване на студентски стажове.

Представители на EURES мрежата от Европа, на която Агенцията по заетостта е член, ще участват с представянето на работодатели от Австрия, Германия, Великобритания и Швеция, които ще предложат близо 200 работни места в сферата на туризма.   

Получените във връзка с трудовата борса оферти за работа в чужбина са публикувани на националния EURES сайт в рубриката „Работни места”. От кандидатите, които търсят работа в другите европейски страни, се изисква да владеят чужди езици. За да представят себе си и уменията си пред EURES съветниците и работодателите, те трябва да подготвят документи на английски, немски или друг език в зависимост от конкретните оферти.

Работодателите от България и чужбина очакват мотивирани кандидати, които да представят автобиография, препоръки от предишни работодатели, диплома за завършено образование и сертификати за придобита квалификация.
 

Още »

Уважаеми кандидат-студенти,
удължава се срокът за прием в ОКС „Магистър“ за икономисти, неикономисти и завършилите ОКС „професионален бакалавър“ до 28.10.2016 г.

 
Още »

Уважаеми кандидат-студенти,
публикувани са резултатите от първо класиране на студентите в ОКС „Магистър“ - дистанционна форма на обучение, завършили икономическа специалност след ОКС „Бакалавър“/“Магистър“ и след ОКС „проф. бакалавър“ и второ класиране на студентите в ОКС „магистър“ - дистанционна форма на обучение, завършили неикономическа специалност за учебната 2016/2017 г.

Може да проверите Вашия резултат в секция Лични данни.

Още »

Стопанска академия награди златните медалисти в турнира по хокей на трева за купа „Цветан Радославов”

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” награди отборите, класирали се на първо място в турнира по хокей на трева за купа „Цветан Радославов”, в който се състезаваха деца до 12 г. и момчета и момичета до 14 г. Турнирът, което се проведе на терена на ТИТ в Свищов, е част от календара на Българска федерация по хокей на трева и носи точки за ранглистата на БФХТ. Сред гостите на официалното откриване на седмото издание на турнира бяха гл. ас. д-р Радосвета Кръстева - Христова – главен координатор на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при Стопанска академия и ас. д-р Юлиян Господинов – координатор „Образователен маркетинг” към АЦККВО.

В надпреварата при децата участваха отборите на СКХТ „Дунав” – Свищов, СКХТ „Локомотив” – Червен бряг, СКХТ „Евлоги Георгиев” – Тръстеник и СКХТ „Христо Ботев” – Байкал. На първо място се класира отборът от Червен бряг, на второ място тима на Свищов, а трети останаха състезателите от Байкал. Индивидуалната награда за най-полезен състезател получи Християн Василев от „Локомотив“. При момичета и момчета до 14 златните медали завоюваха свищовските хокеисти. На второ място се класира отбор „Христо Ботев”, а на трето „Евлоги Георгиев”. Призът за най-полезен състезател получи Даниел Кръстев от „Дунав”. Отборите на СКХТФ „Дунав” бяха водени от мениджъра – д-р Николай Марков и треньорите Радослав Радков и Николай Русев.

Купата и медалите на победителите бяха връчени от изпълнителния директор на БФХТ доц. д-р Антонио Антонов и от представителите на Стопанска академия, които отличиха класираните на първо място в двете възрастови групи и с награди от свищовското висше училище.

 
Още »

С тържествена церемония в Стопанска академия откриха новата учебна 2016/2017 година и наградиха отличниците на випуска

С тържествена церемония в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” бе открита новата учебна 2016/2017 година. Студенти и преподаватели приветстваха в аулата на висшето училище ректора доц. д-р Иван Марчевски, заместник-ректорите проф. д-р Марияна Божинова, проф. д-р Георги Иванов, доц. д-р Тодор Кръстевич и доц. д-р Николай Нинов, деканите на факултети, председателя на Общото събрание и специалните гости. Церемонията за приемането на 81 випуск на свищовската Алма матер уважиха проф. д-р Пенчо Пенчев - областен управител на област Велико Търново, Генчо Генчев - кмет на община Свищов, проф. д-р ик.н. Сергей Охрименко - ръководител Лаборатория по информационна безопасност към Молдовска икономическа академия и „Доктор хонорис кауза” на Стопанска академия, народни представители, зам.-кметове, ръководители на финансови институции и фирми, директори на свищовски училища.

С тържествено слово ректорът откри новата учебна година. В обръщението си към първокурсниците доц. Марчевски ги поздрави за решението да  продължат образованието си. „Скъпи първокурсници, сред многото примамливи алтернативи, които животът Ви предлага, Вие избрахте да продължите обучението си, да инвестирате в себе си и то тук – в България, в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. С горчивина трябва да признаем, че броят на младите хора, които правят този избор става все по-малък, но уверявам Ви – това е правилният, макар и не най-лесен път към личностно развитие и кариерна реализация. Поздравявам Ви за Вашия избор! Днес Вие пристъпвате прага на свищовския храм на знанието в знаменателна за всички нас година – на 8 ноември заедно ще честваме 80-годишнината на висшето ни училище”, заяви доц. Марчевски. Той изрази увереност, че сред настоящите свищовски студенти са и бъдещите лидери на нацията като припомни, че няма уважаваща себе си организация, институция, фирма, в която да няма някой от 140 000 възпитаници на Стопанска академия – министри, зам.-министри, областни управители, кметове, изпълнителни директори, мениджъри на високи управленски позиции. „Затова добрата Ви подготовка е важна не само за Вас, а и за перспективите на нашата страна. Използвайте годините си тук пълноценно, учете, работете за личностното си и професионално усъвършенстване, и незабравяйте – висшето образование не е определено количество знания, то е мироглед, начин на мислене. Бъдете напористи, вярвайте в своите възможности, превръщайте мечтите си в цели, а целите в задачи”, каза още в обръщението си към студентите ректорът на Стопанска академия. 

Към своите колеги преподаватели доц. Марчевски апелира да бъдат достойни за доверието на стотиците млади хора, поверили им своето кариерно развитие. „Нека научим нашите студенти че знанието е ценност и амбиция, да вярват, че могат, да имат волята да бъдат свободни хора. Нека им дадем необходимата академична среда за да развият своя потенциал, да положим максимални усилия за подкрепа на тяхното интелектуално израстване, защото им го дължим!”, каза още ректорът и пожела на всички успешна учебна година! Обръщение за здраве и благоденствие на новия випуск и свищовската Алма Матер от трибуната направи протойерей  Руслан Личев, архийерейски наместник на Свищовска духовна околия. Поздравления към академичната общност отправиха и официалните гости на тържествената церемония – областният управител, кметът на община Свищов, проф. д-р ик.н. Сергей Охрименко, народният представител Георг Георгиев. 

В приветствието си Иван Иванов – член на УС на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” АД обяви, че в чест на покойният изп. директор на дружеството Румен Янчев е учредена награда за подпомагане на даровити и проспериращи млади хора. Във връзка с това, че Румен Янчев е бил възпитаник на свищовското висше училище, първите студенти, които ще могат да кандидатстват за наградата ще бъдат именно от Стопанска академия. По традиция, в рамките на церемонията се състоя и официалното награждаване на отличниците на випуска. От завършилите през 2016 г. ОКС „бакалавър”, четирима студенти са с успех „Отличен 6.00” от следването и „Отличен 6.00” от държавния изпит. Наградата на Ректора и академичното ръководство получи Ивона Сеферска, спец. „Стопански и финансов контрол”. Доц. Марчевски й връчи сребърна значка със златно покритие „Отличник на випуска” (копие на значката от 1940 г.), грамота и парична награда в размер на 1000 лв. 

Наградата на Общинският съвет – Свищов, която се присъжда по решение от 2005 г. за отличник на випуска, тази година кметът връчи на Николета Костова, спец. „Счетоводство и контрол”. Освен наградата на Общината, Николета също получи от ректора значката за отличник на Стопанска академия. Другите двама пълни отличници на випуск 2016 са Екатерина Митева и Станислав Шишманов от спец. „Счетоводство и контрол”. Те бяха удостоени с награди от фондация „Ценов” – също сребърна значка със златно покритие, грамота и парична награда в размер на по 1000 лева. Отличниците благодариха за наградите и увериха първокурсниците, че са направили най-добрия избор – Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Поздравления към първокурсниците, към преподавателите и към своите състуденти поднесе Владислав Любенов, представител на Студентския съвет, а от името на всички първокурсници отговори Петя Маркова, приета с най-висок бал – 29.77 в спец. „Финанси”, редовно обучение. 

По повод откриването на новата учебна година, в Стопанска академия са получени и множество поздравителни адреси, части от които бяха прочетени по време на тържеството. „Днешният празничен ден внася нов импулс в общите ни усилия за по-добро бъдеще на реформиращата се българска образователна система. Мисията на Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов, е да създава по-благоприятна и насърчаваща среда за развитие на младите и осигуряването на по-достъпно, по-качествено и по-модерно образование”, заявява в поздравителния си адрес министърът на образованието и науката Меглена Кунева, която отправя към свищовските студенти пожелания за много енергия и желание за овладяване на съвременните теоретични и практически знания в избраната специалност. Поздрави от Брюксел до академичната общност в Свищов изпрати евродепутатът Ева Паунова. По думите й, за 80 години успехите на възпитаниците и преподавателите на Стопанска академия „направиха така, че името й да се споменава с уважение далеч отвъд територията на България. Освен за своята репутация, Академията е дала много на българската икономика и развитие”. Успешна нова академична година на свищовските студенти и преподаватели пожела с поздравителния си адрес и най-голямата работодателска организация – КРИБ (Конфедерация на работодателите и индустриалците в България). „Използваме възможността да пожелаем много бъдещи успехи на Стопанска академия „Д. А. Ценов”. Нека тя да продължи да се развива все така успешно и да влияе осезаемо при определяне на образователните стандарти и националните приоритети в образованието, науката и управлението”, се казва в поздравителния адрес, подписан от председателя на УС на КРИБ Кирил Домусчиев и от изпълнителния директор Евгений Иванов. Поздравителни адреси са получени още от: проф. д-р инж. Иван Марков – ректор на УАСГ; Ивайло Петров – областен управител на обл. Монтана; Яна Вангелова – председател на Национално представителство на студентските съвети; д-р Надя Кантаррева - Барух – директор на Национално издателство „Аз-буки”. Своите поздравителни адреси връчиха Генчо Генчев – кмет на община Свищов и д-р Кристиян Кирилов – председател на Общински съвет – Свищов, директори на свищовски училища: Румяна Иванова – ПДТГ „Д. Хадживасилев”; Цветанка Кирова – СУ „Д. Благоев”; Мариана Маркова – СУ „Цветан Радославов”; Генади Иванов – СУ „Николай Катранов”.  ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ

След церемонията присъстващи в залата придружиха Ректора и официалните лица до паметника на Дарителя Димитър Ценов, където бяха поднесени цветя. Официалните гости посетиха и Академичния музей.

 
Още »

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” прие над 900 студенти в ОКС „бакалавър”, има още желаещи да кандидатстват

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” прие до момента над 900 студенти в образователно-квалификационна степен „бакалавър”, кандидатстването и записванията продължават. При приема, реализиран през м. септември, са класирани близо 100 души, кандидатствали с конкурсен изпит и с оценка от матура. С най-висок бал от записалите се новоприети студенти – 29.77 при максимален 30.00, е Петя Маркова, избрала да се обучава в редовна форма, спец. „Финанси”. По-голямата част от участвалите в класирането през септември са кандидатствали с оценка от матура, близо 30 са се явили на изпит по „Икономическа география на България” и само един по „Математика”. Приетите за редовна форма на обучение са 90, а в задочна – осем, като половината от тях са в платена форма. Най-нетърпеливите побързаха да се запишат веднага след обявяване на резултатите, но срокът за записване е до 22 септември включително, като в последния ден работното време на Кандидатстудентския център ще бъде от 9:00 до 16:00 ч.
Поради проявен интерес от страна на кандидат-студенти и направени от тях запитвания за удължаване на срока за прием по документи, в свищовското висше училище ще бъде обявено извънредно класиране на 03.10.2016 г. За попълване на незаетите места желаещите да участват в класирането ще могат да кандидатстват с оценка от матура или с пренесена оценка от успешно положен изпит в друго висше училище. Документи ще се приемат до 01.10.2016 г. включително, а записването ще бъде в периода 3 – 7 октомври.
Според записаните до момента около 900 първокурсници, най-желаната и в двете форми на обучение е специалност „Финанси”. В годината, когато Стопанска академия, създадена като Висше търговско училище, ще чества своята 80-годишнина, втората най-предпочитана специалност от редовните студенти е „Икономика на търговията”. В топ 5 на най-желаните специалности са още „Счетоводство и контрол”, „Стопанско управление” и „Аграрна икономика”. При студентите, записани за задочно обучение в челната петица на най-предпочитаните специалности се нареждат „Счетоводство и контрол”, „Застраховане и социално дело”, „Икономика на туризма”, „Стопански и финансов контрол”.  
 
Още »

Административни ръководители посрещнаха първокурсниците в Стопанска академия

Декани, ръководители на катедри и на административни центрове и отдели посрещнаха в първите дни новоприетите студенти за редовна форма на обучение в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. За втора поредна година свищовското висше училище организира информационни дни за първокурсниците, в рамките на които се проведоха редица срещи, целящи да запознаят новоприетите студенти с процеса на обучение и административните услуги.
Първите приветствия за „Добре дошли в света на науката” отправиха деканите на четирите факултета. Те представиха ръководителите на катедрите, водещи съответните специалности и запознаха студентите с организацията на учебния процес, лекционни и семинарни занятия, извън аудиторна заетост и възможности за участие в научни форуми. 

При срещите си с ръководителите на катедри първокурсниците получиха информация за профила на избраната от тях специалност, учебните програми, знанията и компетенциите, които ще получат, и възможностите за реализация. През първия ден се проведе и обща среща в аулата на висшето училище, където новоприетите студенти приветства заместник-ректорът по студентска политика и институционални комуникации доц. д-р Николай Нинов. 

Той пожела на първокурсниците здраве, успехи, упоритост, да се възползват от всичко, което Стопанска академия може да им даде и след 4 години да бъдат удовлетворени от избора, който са направили. На срещата бяха представени студентските организации в Стопанска академия – Студентски съвет и JCI. Председатели на ресорни комисии към студентските организации поясниха как първокурсниците могат да се включат в различните дейности, прояви и проекти. През втория от информационните дни новоприетите студенти получиха информация от доц. Нинов какви услуги могат да ползват по време на 4-годишния курс на обучение и към кого да се обръщат за помощ. 

В рамките на срещата бяха представени академичната библиотека, центърът за качество на обучението, компютърният център, международният отдел, центровете за професионално, следдипломно и факултативно обучение, академичният център за кариерно консултиране, отдел „Студентска политика”, студентски общежития и столове, студентско туристическо дружество „Академик”, катедра „Физическо възпитание и спорт”. От директорите и ръководителите на административните звена новоприетите студенти научиха какви услуги и бази данни могат да ползват безплатно, как самите те могат да участват в анкетни проучвания за повишаване качеството на обучение, как да се ориентират в сградите и в сайта на Академията, къде да търсят необходимата им информация. 

Първокурсниците бяха приятно изненадани, че за целите на обучението висшето училище им осигурява компютри за свободен достъп, безжичен интернет не само за района на академичния кампус или града, но и за други градове в страната и чужбина, пакет от продукти, които могат да изтеглят безплатно и да инсталират на до 5 мобилни устройства като им се предоставя и 1 ТБ място за съхранение на информация. Представени бяха възможностите за паралелно обучение по различни специализации, професии или част от професии, за реализиране на студентска мобилност по програма Еразъм+ с цел обучение или практика в близо 100 партньорски университета и организации в различни държави от и извън ЕС. По повод дейностите, свързани с кариерното консултиране, студентите получиха информация за това какви форуми се организират, къде се обявяват свободни стажантски позиции, как ще могат да се включат в проект „Студентски практики”, който предстои да стартира. Ресорните отдели поясниха за какви стипендии могат да кандидатстват студентите, какви са социално-битовите условия за живот в общежитията, какво е работното време на двата студентски стола в часовете за обяд и за вечеря. 

Интересни идеи за приятно прекарване на свободното си време чрез спортни занимания първокурсниците получиха от представянето на студентското туристическо дружество и спортната база с възможностите за практикуване на любими спортове или присъединяване към представителните отбори на Стопанска академия. След официалните срещи беше организирано и посещение на място в представените центрове и звена, които администрират различните дейности и услуги за студентите.

 
Още »

Възстановени традиции по провеждане на лятно училище със студенти от Донецкия национален университет

Стопанска Академия „Д. А. Ценов“ и Донецкият национален университет възобновиха традиционното провеждане на лятно училище с участието на украински студенти и преподаватели. Организирането на съвместното събитие датира от 1997 г., когато за първи път студенти и преподаватели от Стопанска академия взеха участие в лятното училище в Донецкия национален университет въз основа на сключен двустранен договор.
Тази година мероприятието бе проведено в периода 04.09–11.09.2016 г., като в него участваха седем чуждестранни студенти от специалност „Международен бизнес“, преподаватели и докторанти от Донецкия национален университет.
От името на академичното ръководство приветствие към участниците отправи заместник-ректорът по учебната дейност – проф. д-р Марияна Божинова. Програмата на лятното училище включваше образователна и културна част. Обучението на участниците обхващаше лекции и дискусионни семинари на тема „Международно данъчно планиране“, модерирани от гл. ас д-р Симеон Момчев, преподавател към катедра „МИО“. Учебните занятия се проведоха в базата на СА „Д.А.Ценов“ в с. Кранево.
Предвидена бе и културна програма, която да запознае участниците с културното и историческо наследство на гр. Свищов и други археологически обекти от България като Културно–исторически комплекс „Царевец“ (гр. Велико Търново), Архитектурно-етнографски комплекс „Етъра” (гр. Габрово), Археологически резерват „Калиакра” (гр. Каварна) и Национален историко-археологически резерват „Мадара“ (гр. Шумен). 
След завършване на лятното училище всички участници получиха дигитални сертификати за участие.
 
 
Още »

СТИПЕНДИИ ЗА БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ, МЛАДИ УЧЕНИ И ГРУПИ СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ИЛИ НАУЧЕН ПРЕСТОЙ
 
Покана на Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2017/2018 година 
 
На интернет страницата на Международна фондация „Св. св. Кирил и Методий“ в София са публикувани регламентът, условията, сроковете и необходимите документи за кандидатстване за стипендии за български студенти, докторанти, млади учени и групи студенти за обучение или научен престой във Федерална република Германия за академичната 2017/2018 г., осигурени от Германската служба за академичен обмен.
 
За академичната 2016/2017 г. Германската служба за академичен обмен, в сътрудничество с МФ „Св. св. Кирил и Методий“, отпуска стипендии за следване и научноизследователска дейност в Германия  в следните категории:
 
летни курсове в Германия за студенти;
стипендии след първа диплома за студенти от всички специалности;
стипендии за докторанти и млади учени – цялостна дисертация до 3 години;
краткосрочни изследователски стипендии за докторанти и млади учени до 6 месеца;
годишни изследователски стипендии за докторанти и млади учени между 7 и 10    месеца;
двустранен обмен за учени;
стипендии за университетски преподаватели и учени / престой за изследователски       проект;
повторна покана за бивши стипендианти на DAAD – алумни.
 
Подборът на документите до края на тази календарна година и интервютата с одобрените кандидати в началото на 2017 г. ще се извърши под ръководството на Посолството, в сътрудничество с МФ „Св. св. Кирил и Методий“ и с участието на независими експерти от България и Германия. Сертификатите за стипендиите ще бъдат разпращани по електронен път директно от централата на Германската служба за академичен обмен в месеците април и май 2017 г.
 
Регламентът за кандидатстване е достъпен на следния интернет адрес: http://www.cmfnd.org/?page_id=373
 
 
ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТДЕЛНИ КАТЕГОРИИ СТИПЕНДИИ
 
 
 
 
 
Още »

Уважаеми студенти и докторанти,
В Центъра за международно сътрудничество и проекти е получена информация за провеждане на конкурс за есе на тема “The Impact of IT-Innovations on Educational Process”. В конкурса могат да участват студенти и докторанти на възраст до 30 години. Победителите ще получат стипендия за обучение. 
Подаването на материалите е онлайн и е в периода 01.09.2016 г. – 25.10.2016 г. 

За повече информация посетете следния уеб адрес: https://preply.com/en/scholarships
 
Още »

Уважаеми студенти,
Имаме удоволствието да Ви информираме, че и през зимния семестър на учебната 2016/17 година Фондация „Св. Св. Константин и Елена“ отново ще подпомага висшето образование на студенти – отличници от висшите учебни заведения в България чрез стипендиантската си програма „Туризъм“, която се реализира съвместно с „Холдинг Варна“ АД. По тази програма Фондацията ще подпомогне обучението на двама стипендианти, като размерът на всяка стипендия е 1 500 лв., която се изплаща на 5 равни вноски.
Кампанията за прием на документи се удължава до 10 октомври 2016 г. включително. Обявяване на бенефициентите ще бъде в срок до 30 октомври 2016 г.
Изискването към кандидатите е да са записани в редовна форма на обучение – бакалавър по лицензирани специалности, обвързани с туризма и услугите в бранша. Студентите трябва да са постигнали минимален общ успех от летния семестър на 2015/16 година – Отличен 5.50. 
Желаещите да кандидатстват за стипендия е необходимо да изпратят мотивационно писмо и служебна бележка, удостоверяващи редовната форма на обучение на студента, специалността и успеха от летния семестър на учебната 2015/16 година.

Подробна информация за инициативата може да получите на: http://foundation.bg/events/bg, където можете да се запознаете подробно с регламента за участие и необходимите документи за кандидатстване.
 
Още »

Международни студентски карти ISIC

Международните студентски лични карти ISIC (International Student Identity Card), издавани и разпространявани под егидата на UNESCO, са единственият световно признат документ, доказващ статут на учащ, който има ролята на пропуск за хиляди преференции, специално договорени за учащите в цял свят. DSK ISIC е кобрандирана карта, съчетаваща в едно функциите на три карти: международна студентска идентификационна карта ISIC, дебитна карта VISA на Банка ДСК с преференциална тарифа за студенти и карта за 50% намаление в националната мрежа на БДЖ.

Право да получат ISIC карта имат всички студенти, обучаващи се в редовна форма в ОКС „бакалавър”, ОКС „магистър” и ОНС „доктор”. За издаване на картата е необходимо в съответната факултетна канцелария да се подаде заявление по образец и снимка. Заявлението е безплатно и е на разположение в книжарницата на Стопанска академия и факултетните канцеларии.

Притежателите на DSK ISIC картата ползват банкови преференции:

  • Достъп от всяка точка на света до финансови средства - плащане на стоки или услуги при търговци, теглене на пари в брой на банкомат или от гишета в банки.
  • Теглене на пари от банкомати на Банка ДСК без такса, както и ползване на преференциални такси в сравнение със стандартна Visa Electron на Банка ДСК.
  • Ползване на овърдрафт кредит, както и на специалните кредити за студенти на Банка ДСК.

Преференциите, от които могат да се възползват студентите в България, са над 1 000 в области като: забавления, пазаруване, спорт, красота и здраве, компютри и комуникации, услуги и др., а в чужбина преференциите са в около 40 000 обекта.

Подробна информация за ISIC картата и други преференции на: http://isic.bg

Още »

Уважаеми колеги,
получено е съобщение за предоставяне на изследователски стипендии за европейски и японски изследователи. Кандидатите трябва да притежават най-малко магистърска степен, придобита в последните десет години. Приемат се предложения за изследователски проекти във всички области.  Изследователи от Европа могат да провеждат изследване в Япония, както и японски учени – в Европа. Срок за подаване на формите за кандидатстване – 15.09.2016 г. Повече подробности можете да прочетете на адрес: https://forms.canonfoundation.org/register.php
 
Още »

Уважаеми студенти, 
Отдел битово обслужване/ССО, Ви уведомява, че в студентски общежития № 1 /намиращо се до СА“ Димитър А. Ценов “/ и студентско общежитие № 8 /позиционирано в студентски град/ има свободен леглови фонд за студенти – редовна и задочна форма на обучение, придружаващи ги неучащи членове на техните семейства или съжителстващи с тях лица и неучащи лица, пребиваващи на територията на гр. Свищов във връзка с осъществяване дейността на Академията / учебен процес, изпити, държавни изпити, защита на дипломни работи и др./
 
Цената на нощувката за едно легло се определя в размер, както следва:
1. При настаняване в студентски блок № 1 – 10,00 лв. /с ДДС/
2. При настаняване в студентски блок № 8 –   6,00 лв. /с ДДС/
 
Стойността на нощувките, съобразно продължителността на престоя се заплаща при настаняване в съответното студентско общежитие.
 
Телефон за контакти:
 
Управител студентски блок № 1: Митка Расимова GSM: 0889404496
Управител студентски блок № 8: Елка Никифорова GSM: 0889404483
 
Студентските общежития № 1 и № 8 са реновирани, с ново обзавеждане и самостоятелни санитарни възли.
 
 
 
                                                         Екип на 
Отдел битово обслужване/ССО
 
 
Още »