Уважаеми колеги,
Цeнтър за международно сътрудничество и проекти организира информационен ден по програма „Еразъм+“. Събитието ще се проведе на 30.11.2015 г. (понеделник) от 14:00 часа в кафе-аперитив „Salve” към СА „Д. А. Ценов“. Поканени са всички преподаватели и административен персонал, които проявяват интерес и желание да участват по програма „Еразъм+“ за обучение или преподаване в чужбина.

 
Още »

Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност сключиха Стопанска академия и Агенцията по заетостта

По инициатива на Агенцията по заетостта се подписа Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност за подпомагане на трудовата реализация на младите хора в България със Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Изпълнителният директор на Агенцията, Валентина Георгиева и ВрИД ректор на Свищовската академия, проф. д-р Иван Върбанов положиха подписите си в документ, в който и двете страни изразиха взаимното си съгласие, че грижата за младите хора е важна национална кауза за осигуряване на европейско развитие на страната, че са необходими стъпки в посока осигуряване на възможности за учене и работа на всеки млад човек, както и че подрастващите имат равни права по отношение възможността да се учи и работи.
Агенцията по заетостта ще предоставя на Стопанска академия актуална информация за предлаганите услуги, за обявени от работодатели свободни места за стажуване, за активните кампании, инициативи и мероприятия насочени към младежите, включително за програми и мерки за запазване и насърчаване на заетостта, целящи бързата адаптация на младежите към изискванията на пазара на труда. Съвместно ще бъдат организирани специализирани трудови борси, дни на кариерата и други инициативи с работодатели, които дават възможност за реализация на висококвалифицирани млади хора в направленията на обучение на студентите.
В контекста на споразумението, по покана на Таня Гуцева – директор на дирекция „Бюро по труда“ – Свищов, се проведе работна среща, на която Стопанска академия бе представена от доц. д-р Николай Нинов – директор на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността. На работната среща, на която присъстваха още Милена Тодорова /EURES съветник/ и Светла Григорова /началник „ПУ“/, бяха обсъдени и приети конкретните стъпки, разписани в План за действие по изпълнение на сключеното споразумение за сътрудничество, фиксирани бяха конкретни срокове, отговорните лица и служители за всяка една от институциите. Планираните дейности имат за цел подобряване на комуникацията за повишаване на трудовата реализация на младите хора, по-висока информираност на възпитаниците на Свищовската Алма матер, относно състоянието на пазара на труда и предоставяните от дирекция „Бюро по труда“ и от Агенцията услуги. В края на работната среща, двете страни си обещаха по-активният диалог да се трансформира в реално измерими ползи за двете институции, но най-вече за подобряване кариерно развитие и стандарта на живот на младите хора, към които са насочени съвместните усилия.
 
Още »

Финансист от Стопанска академия спечели стипендия на Фондация „Еврика”

Студент от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” е сред избраните стипендианти на фондация „Еврика” за учебната 2015-2016 г. Четвъртокурсникът Антонио Дичев от спец „Финанси” е определен за именна стипендия в размер на 2000 лв. в област „Икономика” на името на акад. Евгени Матеев.  
Фондация „Еврика” за тринадесета поредна година ще връчи именни стипендии в 10 области на науката, като право да кандидатстват имаха студенти, завършили най-малко II курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малко от много добър (5,00). В първия етап на конкурса кандидатите представиха есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност” и документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания или други постижения на кандидата в овладяването на съответните науки. Най-добрите кандидати по документи бяха поканени на среща-разговор със специализирано жури, което окончателно се произнесе за съответните носители на десетте именни стипендии.

Свищовският студент, определен за стипендия в областта на икономиката, впечатли журито с изразената си в есето категоричност, че мечтае за кариера в областта на банковото дело и финансите в България. „Реалността ми е в България и ме провокира и амбицира да бъда още по-активен и целеустремен по пътя към бъдещето си на специалист”, заявява в разработката си Антонио. Той споделя, че първите стъпки за превръщането на мечтата му в цел са били в посока не само овладяване на теоретичните знания в Стопанска академия, но и придобиване на практически умения чрез реализираните стажантски програми и практики в банкови институции. През първите три години на обучение, Антонио Дичев постиха среден успех 5.90, а освен показва и много активна извънаудиторна заетост – има множество научни разработки в сферата на банковото дело и финансите, участия в студентски сесии и конференции, престижни награди от национални и местни форуми с конкурсен характер. Спечелената стипендия на фондация „Еврика”, свищовският студент ще инвестира отново в своето образование. 

 

Още »

Академични преподаватели оценяваха ученически проекти за Световната седмица по предприемачество в ДТГ – Свищов

Преподаватели от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” оценяваха представянето на възпитаници на Държавна търговска гимназия „ Димитър Хадживасилев“, участвали в проведения в свищовското училище Иновационен лагер по формат на Джуниър Ачийвмънт България като част от серия инициативи на организацията в рамките на Световната седмица по предприемачество.В духа на активното партньорство и сътрудничество между двете учебни заведения, ръководството на ДТГ, отправи персонална покана за участие в състава на журито на доц. д-р Николай Нинов – директор на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността, доц. д-р Искра Пантелеева и гл. ас. д-р Емил Николов – преподаватели в катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ и бивши възпитаници на ДТГ „ Димитър Хадживасилев“. В журито бяха включени още директорът на гимназията Румяна Иванова и Асен Боянов – представител на свищовския бизнес.

Джуниър Ачийвмънт България за осма поредна година бе организацията–домакин на Световната седмица по предприемачество за страната ни, която се проведе в периода 16- 22 ноември 2015 г. Целта на глобалната инициатива, в която през 2014 г. се включиха 140 държави и 7500000 души, е да вдъхнови младите хора да изследват потенциала си и да се развиват чрез иновации, въображение и творческа мисъл, да насърчи предприемачите да мислят глобално, превръщайки идеите си в реалност. Иновационният лагер е нов образователен подход, разработен от Джуниър Ачийвмънт, който мотивира млади хора на възраст 15-19 г. да бъдат изобретателни и да поемат рискове в интерактивна среда, като по този начин развива тяхната предприемаческа нагласа. По време на лагера учениците се събират, за да разискват конкретно бизнес предизвикателство и да генерират идеи, които биха разрешили поставения казус в рамките на 6 до 24 часа, разполагайки единствено с достъп до компютри, интернет и съветите на бизнес консултанти-доброволци. Членовете на отборите не се познават и трябва бързо да се адаптират едни към други и да разпределят адекватно задачите помежду си, за да могат да работят заедно ефективно.

В „Иновационния лагер” в Свищовската търговска гимназия се състезаваха осем отбора, всеки от които трябваше да предложи нов предмет, който да бъде въведен в училище и да има потенциал да промени драстично уменията и конкурентоспособността на всички ученици след приключване на тяхното образование, в контекста на публичното обсъждане на новия закон за образованието в България. Ангажиментът на журито бе да изслуша представените от отборите решения на поставения казус. След 10-минутните презентации, членовете на журито имаха възможност да задават въпроси на учениците и на база предварително зададени критерии, да оценят отборите по точкова система. „Задачата на журито да определи отбор победител се оказа доста трудна, предвид оригиналните презентации, аргументираните предложения и смислените отговори на участниците в състезанието” – коментира доц. Нинов. 
Изцяло в съзвучието на философията на състезанието, а именно „предоставянето на познания за реалния свят на бизнеса и икономиката чрез влизането на представители на компаниите и институциите като доброволни бизнес консултанти в класната стая“, журито присъди първата награда на отбор „Великолепната петорка“ с идеята за въвеждане на дисциплината „Игрология“. 

На второ място се класира отбор „Believe“ с идеята за въвеждане на дисциплината „Религия“, а трета награда получи отбор „Бомба“ за презентиране на дисциплината „Оцеляване в живота“. Победителите получиха изключителни суперлативи за своите успехи, а връчващите наградите академични преподаватели пожелаха още редица успехи на учениците и ги поканиха да станат част от възпитаниците на СА „Димитър А. Ценов“, Свищов.

 

Още »

Уважаеми колеги,
На 20.11.2015 г. между Проф. д-р Иван Върбанов ВрИД Ректор на Стопанска академия "Д.А.Ценов" Свищов и представителите на синдикалните организации:

Доц. д-р  Анелия Радулова - председател на синдиката на работещите в СА към Националния браншови синдикат "Висше образование и наука" към КНСБ и

Проф. д-р Божидар Божинов - председател на синдикалната секция към КТ "Подкрепа" към СА
се сключи КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР 2015

Текста на договора може да прочетете ТУК.

Още »


Уважаеми колеги,
Академичното ръководство и екипът на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов имат удоволствието да Ви поканят за участие в традиционното издание на:

Стопанска академия “Димитър А. Ценов”
Факултет “Мениджмънт и маркетинг”
Катедра “Мениджмънт”
Студентски съвет

ОРГАНИЗИРАТ

КОНКУРС ЗА ЕСЕ

НА ТЕМА:

“Лидерство и екипна дейност”

І-ви кръг: Ще се проведе на 15 декември 2015 г. от 10:00 часа  в конферентната зала на Академичен кампус – корпус “Юг”. Могат да участват студенти от всички специалности и курсове.

ІІ-ри кръг: Класираните от 1-во до 15-то място есета участват във финалния кръг през месец  април 2016 г.

Записвания за участие в катедра “Мениджмънт”,

тел.: 0631/66291

Срок за записване: 8 декември 2015 г.

Организаторите дават пълна свобода на творческа интерпретация по темата.

 

Още »

Свищовски ученици гостуваха в Стопанска академия за да се запознаят с перспективите за реализация на IT специалисти

Ученици от СОУ „Димитър Благоев”, обучаващи се в направленията „Информационни технологии” и „Изкуства”, гостуваха в Стопанска академия за да се запознаят с перспективите за обучение в специалност „Бизнес информатика“ и реализацията на дипломиралите се студенти като IT специалисти. Първата по рода си среща се проведе по инициатива на учители по информатика и информационни технологии, а гостите във Висшето училище посрещна директорът на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността, доц. д-р Николай Нинов. 

За да предразположи учениците и да намали дистанцията, доц. Нинов още в началото на срещата поясни, че при комуникацията между студенти и преподаватели не се създават изкуствени бариери и всеки постигнат от обучаваните резултат се възнаграждава. Първите подаръци за учениците от свищовското училище бяха антистрес топки с логото на Стопанска академия, а по време на презентациите домакините отправяха изненадващи въпроси, за чиито отговори учениците получиха допълнителни поощрителни награди. В ролята на домакини бяха още ръководителят на катедра „Бизнес информатика”, доц. д-р Веселин Попов и директорът на Академичния компютърен център Кирил Стоянов, които по забавен начин и достъпен за учениците език ги запознаха с водената в Академията специалност „Бизнес информатика” и реализацията на завършилите я студенти. 

Доц. Попов разясни какви дисциплини изучават студентите, избрали спец. „Бизнес информатика”, която е насочена както в областта на информационните технологии, така и в областта на икономиката. Сред направленията, в които са групирани специалните дисциплини са „Архитектура на компютърни системи”, „Технологии за комуникации”, „Операционни системи”, изучават се дисциплини в областта на програмирането, проектиране на информационни системи, автоматизация на офиса и други бизнес дейности. Доц. Попов поясни какви знания и умения придобиват студентите, какви са възможностите за реализация на IT специалистите, получаваните от тях възнаграждения като работни заплати и тенденциите за тяхното развитие. Ръководителят на катедра „Бизнес информатика” сподели, че обучението на студентите в тази специалност се осъществява не само от академични преподаватели, но и от утвърдени специалисти от практиката. Широкият спектър от работни позиции за IT специалисти в Стопанска академия представи пред гостите директорът на компютърния център. Разяснявайки кои са основните отдели, какъв тип специалисти работят в тях и какви са конкретните им задължения, Кирил Стоянов подчерта, че над 90 % от софтуера, който се използва в Академията е разработка на компютърния център. 

Той показа на учениците специфични техника и устройства, поясни как функционира една оптична система, как се осъществява на практика безжична връзка. Интереса на учениците провокира и направената демонстрация на устройството и начина на работа на един от използваните в Академията сървъри, който Кирил Стоянов разглоби и сглоби пред любознателните им погледи. Доволни от гостоприемството и получената информация, инициаторите на срещата отправиха пожелание към домакините този тип срещи и взаимоотношения между двете учебни заведения да се превърнат в традиция.

Още »

Посещение на студенти от специалност „Индустриална бизнес икономика“, редовно обучение в реална работна среда

Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ организира посещение на студенти от специалност „Индустриална бизнес икономика“, редовно обучение в реална работна среда.

Практическото занятие се проведе на 11 ноември 2015 г. (сряда) от 13.00 часа в индустриалното предприятие „ВИТТЕ Аутомотив България“ ЕООД – гр. Русе.

Г-жа Светлана Жекова (Мениджър отдел "Човешки ресурси") запозна студентите с историята на предприятието, представи дейността, мисията и целите, управленската и производствената структура, организацията на производствения процес, особеностите на продуктовото портфолио на предприятието. Тя отговори много изчерпателно на множеството въпроси, свързани с управлението на човешките ресурси, основните методи, които прилагат за управление на запасите и за оптимално използване на производствените ресурси, рисковите ситуации и конкретните мерки, които прилагат за противодействие срещу тях и др. След това студентите на практика проследиха процеса на производство на различни заключващи устройства и системи за сигурност за автомобилната индустрия и по-конкретно – механична или мехатронна ключалки/брави за врати и капаци, панти, модули за брави, предпазни продукти за седалки и др.

 

Още »


Уважаеми колеги,
Докторантската научна сесия за 2015 г. ще се проведе на 3-ти декември (четвъртък) от 13,00 ч. в Корпус Юг на Стопанска Академия (Конферентна зала и зали 1 и 2).

Още »


Уважаеми колеги,
Центърът за международно сътрудничество и проекти уведомява всички преподаватели и служители на СА „Д. А. Ценов“, че могат да кандидатстват за участие по програма „Еразъм+“ за чуждестранен обмен на персонал с цел преподаване или обучение за академичната 2015/2016 година. Актуалният брой мобилности за персонал, утвърдени от Националната агенция, е както следва:

Тип мобилност

Общ брой мобилности по проект КД103

Общ брой мобилности по проект КД107

Преподавателска мобилност с цел преподаване

10

4

Мобилност на персонал с цел обучение

7

2

Краен срок за кандидатстване: 30.11.2015 г.  (понеделник), 17:00 ч.

За повече информация относно мобилностите, процедурата по кандидатстване и селекция на кандидатите и университетите-партньори на СА „Д. А. Ценов“:

Център за международно сътрудничество и проекти: 8:00-12:00 ч. и 13:00-17:00 ч.

Уеб адрес: http://www.uni-svishtov.bg/default.asp?page=erasmus
Имейл адрес: erasmus@uni-svishtov.bg
Телефон: 0631 66440

Още »

Среща на представител на Association of Chartered Certified Accountants (АССА) със студенти и преподаватели на СА „Д. А. Ценов“

На 10.11.2015 година се проведе среща със студенти и преподаватели от специалностите „Счетоводство и контрол“ и „Стопански и финансов контрол“ при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов с Роксана Георге, мениджър „Връзки с бизнеса“ към Association of Chartered Certified Accountants (АССА), офис Букурещ, Румъния.

Мероприятието е следствие от подписан меморандум за сътрудничество от Центъра за международна сътрудничество и проекти между Стопанска академия и Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители. Той включва съвместна работа за развиване на счетоводната професия в България, споделяне на информация относно квалификациите, програмите и стажовете на ACCA за студенти от СА.

Целта на срещата беше да се представят възможностите за обучение и кариера на студентите, които имат интереси в областта счетоводството и одита. Представиха се данни за международната значимост на организацията, конкурентните предимства на членовете на асоциацията при кандидатстване за работа и обвързването на уменията и компетентностите на студентите с изискванията на пазара на труда в международен мащаб. Презентираха се изискванията, които се предявяват към членовете на АССА и етапите, които е необходимо да се следват за пълноправно членство. Студентите и преподавателите бяха запознати с изпитите, които трябва да се издържат и възможностите за признаване на положените вече изпити в Стопанска академия от базисното ниво на обучение след успешна АССА акредитация на СА като доставчик на образователна услуга.

В клуб „Салве“ беше организирана допълнителна среща на г-жа Георге с преподаватели от катедрите „Счетоводна отчетност“, „Контрол и анализ на стопанската дейност“ и представители на Центъра за международно сътрудничество и проекти. По време на срещата Роксана Георге подробно представи програмите за акредитация, целта и ползите на акредитацията, стъпките за акредитация и даде указания за подготовка на учебните и изпитните материали. Тя категорично заяви, че ще окаже пълно съдействие за успешно приключване на акредитационния процес, за да може от началото на учебната 2016/2017 година Стопанска академия да се причисли към международната мрежа от университети, акредитирани по АССА.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ на Г-жа Роксана Георге

Още »


Уважаеми колеги,
Катедра „Стратегическо планиране“ към СА „Д. А. Ценов“ – Свищов стартира тазгодишната кампания по оценка и номиниране на областни администрации в Конкурс за най-добра администрация в България. 

Националният конкурс се провежда за втора поредна година и има за цел да се превърне в ежегоден форум с национално значение. Експертното жури ще извърши класирането по многокритериална система за оценяване и ще определи най-добрите администрации в отделните категории. Резултатите от проведената класация отново ще бъдат оповестени на специално организирано публично събитие.

Новото през тази година е, че в проучването се включват студенти от специалност „Публична администрация“, като по този начин водещата катедра „Стратегическо планиране“ осигурява връзката наука – практика. 
СА „Д. А. Ценов“ със своята инициатива се стреми да осигури устойчиво във времето партньорство с бизнеса, което да е база за реализацията на бъдещи съвместни проекти.
Още »


Покана № 5 по мярка „Проекти за мобилност във висшето образование и науката“, програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“

Министерството на образованието и науката публикува петата покана за набиране на кандидатури за индивидуални стипендии за мобилност по мярка „Проекти за мобилност във висшето образование“ на програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“. За стипендии за трансгранична мобилност с учебна цел, обмяна на опит и осъществяване на научни изследвания по настоящата покана могат да кандидатстват:
 
            студенти, докторанти и специализанти, преподаватели, изследователи и административни служители от български висши училища и научни организации – за мобилност в страните от ЕИП ЕАСТ (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн);
            студенти, докторанти и специализанти, преподаватели, изследователи и административни служители от висши училища и научни организации от страните от ЕИП ЕАСТ – за мобилност в България.
 
Периодът за осъществяване на мобилностите по настоящата покана е пролетният/летният семестър на академичната 2015-2016 година.
 
Поканата е отворена за кандидати от всички области на висшето образование и научните изследвания до 8 декември 2015 г., 12.00 ч. за изпращане на кандидатури в съответните висши училища и научни организации. 
 
Пълният текст на поканата за кандидатстване е достъпен на следния уеб адрес: 
 
ФОНД ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ
 
 
Мярка „ПРОЕКТИ ЗА МОБИЛНОСТ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ”
ПРОЛЕТЕН/ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 2015/2016 АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 
 
 
 
 
 
 
ВАЖНИ СРОКОВЕ:
 
       • 08.12.2015 г., 12.00 ч.: изпращане на кандидатури на имейл erasmus@uni-svishtov.bg;
 
       • 23.12.2015 г., 12.00 ч. българско време: подаване на получените кандидатури към програмния оператор;
 
       • 04.02.2016 г.: обявяване на одобрените кандидати на уеб страницата на програмния оператор.
 
Още »

Патронен празник и 79 години от основаването си чества Стопанска академия

С тържествена церемония пред паметника на Димитър Апостолов Ценов започна патронния празник в Стопанска академия. Денят, в който е открито Висшето училище в Свищов – 8 ноември, е повод всяка година академичната общност да отдава почит на своя патрон и да се прекланя пред делото на Дарителя. На този ден през 1936 г. Цар Борис III в присъствието на представители на правителството и много граждани, прочита Наредба-закон, която гласи: „Учредява се в гр. Свищов Висше търговско училище под името „Димитър Апостолов Ценов” с цел да дава теоретически и приложни знания по отделните клонове на стопанските науки”. Вече 79 години денят на откриването на Свищовската Алма матер е празник не само за академичната общност, но и за всички жители на крайдунавския град, защото с щедрото си дарение през 1912 г. Димитър Ценов променя коренно облика на града, оформяйки го завинаги като университетски град. 

„Димитър Ценов е пример за нас как да живеем и работим като професионалисти, на кои ценности да бъдем верни, какви качества да притежаваме ако искаме да следваме неговия пример. Да бъдем аристократи по нрав, крайно коректни, но недопускащи отстъпления от това, което смятаме за право, да отстояваме с неотслабваща воля, постоянство и упоритост своите убеждения”, каза в празничното си слово ректорът на Стопанска академия проф. д-р Иван Върбанов. Пред присъстващите студенти, преподаватели и служители, той подчерта, че този патронен празник е особено специален, защото се отбелязва в година на коренни промени в Свищовската академия. Освен за живота и дейността на Дарителя, в словото си ректорът припомни и приноса на изпълнителите на завещанието и основатели на Висшето училище, които по думите му „внушават на всички поколения свои следовници, че това уникално средище на стопанските науки има здрави темели и непоклатим корпус”. Настоящите преподаватели, студенти и служители на Академията проф. Върбанов определи като избраните от съдбата днес да бъдат поредните изпълнители на завещанието, на които се падна тежкия жребий да хвърлят мостове от миналото към бъдещето и да възстановяват мостовете помежду си. „Призовавам Ви, в името на Ценов, в името на неговия завет, в името на първостроителите и предишните поколения, в името на всеки един от нас и на всички нас, да приемем като категорически императив, като наш неотменим нравствен дълг изпълнението на завещанието, да проумеем, че сме обречени само заедно да успеем! Нека вървим уверено по пътя на единението към все по-щастливи бъднини!”, каза ректорът пред паметника на Дарителя. Проф. Върбанов честити патронния празник и призова всички присъстващи да се хванат заедно за ръце в знак на това, че са готови с непоколебима решителност заедно да възродят свидната рожба на Дарителя – Свищовската Алма матер. 

Ректорът и придружаващите го декани, ръководители на катедри и председателят на Студентски съвет заедно с вдигнати ръце пожелаха „Да живее Академията!”.  Присъстващите на тържествена церемония студенти, преподаватели и служители на Стопанска академия, представители на Търговската гимназия и архиерейският наместник на Свищовска духовна околия участваха в шествие и поклонение пред гроба на Дарителя. 

Шествието премина от сградата на Ректората през централния площад „Алеко”, градската градина, покрай Първо българско читалище до манастира „Св. Св. Петър и Павел”, където е погребан Димитър Ценов.  Архиерейският наместник Руслан Личев в съслужение със свещеник Антон Григоров отслужи панихида и заупокойна молитва. 

Присъстващите почетоха паметта на Димитър Ценов с едноминутно мълчание и поднесоха цветя на гроба на Дарителя.

Още »

Ректорът на Стопанска академия връчи първата диплома за „доктор на науките” в специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка”

Ректорът на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” връчи първата диплома за присъдена научна степен „доктор на науките“ в научна специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка” (Социално осигуряване). Проф. д-р Иван Върбанов връчи дипломата на проф. д.ик.н. инж. Венелин Терзиев на тържествена церемония по връчване на дипломи за придобити нови научни степени и академични длъжности, на която присъства и ректорът на Русенски университет „Ангел Кънчев” – чл.кор. проф. д.т.н. инж. Христо Белоев 

Дисертацията си на тема „Предизвикателства пред социалното програмиране в контекста на насърчаването на социалната активност и регулирането на социалното развитие чрез активни политики”, проф. Терзиев защити в катедра „Застраховане и социално дело” към факултет „Финанси” на Свищовската академия.

Проф. Върбанов пожела успехи на новия доктор на науките, както и задълбочаване на сътрудничеството между Стопанската академия и Русенския университет. Проф. Белоев сподели, че е отворен за задълбочаване на сътрудничеството във всички области, по които двете висши училища имат допирни точки, и особено що се касае до разработването на съвместни програми и проекти.

На церемонията присъства и деканът на Машинно-технологичен факултет – проф. д-р инж. Бранко Сотиров. Той подчерта, че прилагането на интердисциплинарния подход в обучението на студентите е особено важно и в тази посока получаването на научна степен „доктор на науките” в направление „Икономика” от представител на факултета е от изключително голямо значение за всички.

Проф. д.ик.н. инж. Венелин Терзиев благодари на ръководството на Стопанската академия и заяви, че в негово лице винаги ще имат един верен приятел.

Още »


Уважаеми колеги,
В Центъра за Международно сътрудничество и проекти е получена покана от Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2016/2017 година. Предвидени са стипендии за български студенти, докторанти, млади учени и групи студенти за обучение или научен престой във Федерална република Германия. Актуална информация е публикувана в базата данни: www.funding-guide.de.

Подробна информация на български език, включваща списък със стипендиите, условията, срокове и необходими документи за кандидатстване, е поместена на интернет страницата на Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ в София. www.cmfnd.org/?page_id=373

Още »

Проект за усъвършенстване на обучението по статистика реализира Стопанска академия

Двугодишен инфраструктурен проект на катедра „Математика и статистика” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” приключи с кръгла маса на тема „Усъвършенстване обучението по статистика чрез използване на съвременни информационни и комуникационни технологии”. Екипът на катедрата и участниците във форума приветства ректорът проф. д-р Иван Върбанов. Относно ползите и устойчивостта на проекта той изрази убеденост, че всичко планирано и реализирано създава една добра материална, софтуера и кадрова база за успешно продължаване и усъвършенстване на работата със студентите и тяхното обучение.

Сред гостите на форума бяха деканът на факултет „Стопанска отчетност” проф. д-р Атанас Атанасов и директорът на Института за научни изследвания проф. д-р Маргарита Богданова. Ръководителят на катедрата проф. д-р Поля Ангелова припомни, че през първия етап на проекта е създадена специализирана аудитория по статистика, която се използва не само от студентите в спец. „Статистика и иконометрия”, но и от обучавани в други специалности студенти.

Ръководителят на проекта доц. д-р Красимира Славева представи екипа, реализирал инициативата, в състава на който освен преподаватели и докторанти от катедрата, са участвали и студенти. „Проектът, който реализирахме е свързан с протичащите в европейското образователно пространство процеси, с необходимостта от непрекъснато развитие и повишаване качеството на образование, и с използване на съвременните информационни и комуникационни технологии в обучението във всички степени”, каза доц. Славева. По думите й, сред целите на проектния екип е увеличаване използването на съвременните технологии за обогатяване на учебното съдържание на дисциплините и въвеждане на иновационни образователни технологии и методи в учебния процес, което ще допринесе за развитието на специалност „Статистика и иконометрия”, за подобряване на обучението и създаване на по-добри условия за реализация на студентите.

По време на форума бе представена логическата последователност на проекта, изискваща не само създаването на техническата инфраструктура, но и създаване на условия за използването й. Подобряването на компютърната и информационна осигуреност на студентите е съпътствано от използване на съвременни статистически програмни продукти и осигурен достъп до съществуващи статистически информационни системи и база данни, в резултат на което ще се повиши качеството на теоретичните знания и провежданите практико-приложни изследвания на студенти и преподаватели. Членове на проектния екип представиха практическото приложение на резултатите от проекта с презентации на различни информационни системи, използвани от Националния статистически институт и други органи на статистиката в България. Като резултат от научно-изследователската част на проекта бе представен статистическият и иконометричният софтуер в обучението на студентите и провеждането на научни изследвания.

Още »


Уважаеми колеги,
Годишник на Стопанска академия, издание на СА „Д.  Ценов” – Свищов, предоставя възможност за публикуване на оригинални научни изследвания – студии, в областите на икономиката, администрацията и управлението. 

Студиите трябва да бъдат в следните обеми:
- за нехабилитирани преподаватели: от 26 страници до 40 страници;
- за хабилитирани преподаватели: от 40 страници до  60 страници,  съгласно изискванията, посочени на електронната страница на изданието. http://www.uni-svishtov.bg/godishnik/

Материалите се депозират в 2 екземпляра на  хартиен носител и  в електронен формат на имейл: jiovelina@uni-svishtov.bg
Адрес: Свищов  5250  
СА „Д. А. Ценов” 
ул. „Ем. Чакъров” 2
Институт за научни изследвания

Краен срок за депозиране на материали: 15.12.2015 г.

Още »

50 години чества катедра „История, философия, социология“ при Стопанска академия

50 години чества катедра „История, философия, социология“ при  Стопанска академия „Димитър А. Ценов“. Кулминация в честването на половин вековния юбилей бе двудневна международна конференция на тема „Социалните науки и развитието на обществото – теоретични и практически измерения”, която събра в Свищов учени от различни висши учебни заведения от страната и чужбина.

С „Добре дошли в Стопанска академия и в Свищов – един богат с историята и съвремието си академичен град”, гостите и участниците в научния форум приветства доц. д-р Катя Личева, научен секретар на катедрата. „Значимостта на един научен форум се определя от участниците и от институциите, които са проявили интерес, от обема и качеството на обменената научна информация”, подчерта доц. Личева представяйки депозиралите свои доклади над 60 участници в конференцията.

Приветствие към участници и гости, сред които бяха и бивши членове на катедрата, отправи ректорът на Стопанска академия, проф. д-р Иван Върбанов. Като дългогодишен ръководител на катедрата-юбиляр, той изнесе и пленарен доклад за създаването и развитието на катедра „История, философия, социология“ при  Стопанска академия. „Отбелязването на юбилея на катедрата е повод за равносметка на изминатия път и за очертаване на нови хоризонти в научните изследвания”, каза проф. Върбанов и представи исторически факти, показващи ролята и мястото на катедрата през годините. Интересен факт, е че част от дисциплините, които се преподават и днес в катедрата водят своето начало още от първите години на създаването на Висшето търговско училище „Д. А. Ценов“. В разписа на лекциите за учебната 1936 – 1937 г. е посочено, че ще се изучава дисциплината „Стопанска политика и стопанска история“. През 1939 г. от тази дисциплина се оформят „Стопанска политика”, която се води от проф. Тодор Владигеров (политикономист, чл.-кор. на БАН) и „Стопанска история и развитие на търговията”, преподавана от проф. Анастас Бешков (икономгеограф, по-късно академик). През 1946 г. в учебните планове се появява и дисциплината „Социология“, преподавана от доц. Стефан Стоянов. В този период (1945-1952), в който настоящата Стопанска академия се именува Висше училище за стопански и социални науки „Д. А. Ценов“, в нея се разкриват катедра „Социология и научна философия“ и катедра „Стопанска история“.

Самостоятелна катедра, обединяваща преподавателите по исторически, социологически и философски дисциплини, се създава със заповед на МНП №5245 от 25.XІ.1965г. с наименованието „Марксизъм-ленинизъм“. През 1991 е създадена Лаборатория за социологически изследвания с ръководител ст. ас. И. Върбанов (понастоящем професор), която извършва социологически проучвания за качеството на обучение, за мотивацията на кандидат-студентите, участва в изготвянето на учебни програми  и в обучението на студенти в специалност „Социология“ към ФОП. След преструктуриране на факултети и катедри, във висшето училище е създаден Свободен факултет с 4-ри центъра, сред които е и център „Социални и политически науки“ (т.е. преименуваната катедра „Марксизъм-ленинизъм“). На 29.11.1997 г. център „Социални и политически науки“ се превръща в катедра със същото наименование. С решение на Академичния съвет (Протокол № 4 от 10.XІ.1998 г.) катедра „Социални и политически науки“ се преименува в катедра „История, философия, социология“. През 1999 г. Свободният факултет се преструктурира и от него е извадена катедра „История, философия, социология“ и е включена в структурата на факултет „Производствен и търговски бизнес“. В периода 2007-2015 г. ръководител на катедрата е проф. д-р Ив. Върбанов. Понастоящем в състава на катедрата влизат 1 професор (Иван Върбанов), двама доценти (Атанас Григоров, Катя Личева), двама главни асистенти доктори (Боряна Илиева и Ваня Ганева) и трима асистенти (Мариана Друмева, Красимира Ангелова и Емилия Вачева).

„Катедра „ИФС“ винаги е имала своя специфика в структурата на Стопанска академия”, каза проф. Върбанов. По думите му, в катедрата се отдава важно значение както на преподавателската дейност и обучението на студентите, така и на научно-изследователската работа. Израз на активната работа на преподавателите от катедрата са публикуваните монографии, студии, статии и доклади. Освен това, членовете на катедрата са участвали в множество научни конференции не само в Стопанска академия, но и в различни други университети. Важно място в научно-изследователската им дейност заема разработването и реализирането на научно-изследователски проекти както към Института за научни изследвания в Стопанска академия, така и международни. През годините, катедра „ИФС“ поддържа много добри партньорски отношения с другите катедри в Академията и със сродни катедри в други висши учебни заведения в България и чужбина. Повече от 15 г. катедрата е в договорни отношения с катедра „Социология“ на Финансовия университет при Правителството на Руската федерация – Москва, като двете осъществяват съвместно няколко научни проекта.

„През своя немалък път на развитие в структурата на Стопанска академия, въпреки проблемите с които се сблъсква,  катедра „ИФС“ продължава да изпълнява отговорно своята мисия, посветена на висококачественото обучение на студентите, на разширяване на тесните икономически знания с по-широкия исторически, философски, социологически и политологически хоризонт”, каза в заключение проф. Върбанов.

В подкрепа на представените факти за ролята и приноса на катедрата-юбиляр бяха и множеството получени поздравителни адреси за празника както от катедри от Стопанска академия, така и от други висши училища и институции от страната и чужбина. Поздравителните адреси от гостите бяха приети от името на настоящия ръководител на катедрата доц. д-р Атанас Григоров.

Юбилейната двудневна международна конференция бе организирана в две тематични секции – „Проблеми на социалните науки в съвременното общество” и „Социалните науки и социално-икономическата практика”. Доклади по темата на форума са депозирали 70 автори от 15 висши училища  от страната и чужбина – преподаватели, докторанти, студенти и представители на практиката, с които е издаден сборник. В рамките на работните заседания, участниците презентираха резултати от своите изследвания и дискутираха многообразните проблеми, засегнати в представените научни разработки.

Още »


Академичното ръководство и екипът на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов имат удоволствието да Ви поканят за участие в традиционното издание на:

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ 
НА СЛЕДНИТЕ ТЕМИ:

· 10 причини да продължа образованието си в България
(есето следва да бъде написано на български език)

· 10 причини да продължа образованието си в чужбина
(есето следва да бъде написано на български или на някой от следните езици: английски, немски, френски, испански или руски)

1. Условия и изисквания на конкурса:
До конкурса се допускат ученици от 11-ти до 12-ти клас от всички средни училища в страната.
Есетата трябва да отговарят на следните изисквания:
· да са във формат до 2 печатни страници (3600 знака);
· да притежават ясно формулирана теза, която съотвества на зададената тема, и логическа последователност;
· да са подходящо аргументирани;
· да съдържат актуални примери, както и препоръки.

2. Изисквания за оформяне на есето:
Обемът на есето трябва да бъде до 2 страници (Page Size - А4, Page Setup - Top: 25 mm, Bottom: 25 mm, Left: 30, Right: 25 mm; Font -Times New Roman, Size - 13; Word 97-2003, Line Spacing 1,0; Изображения - TIFF или JPG формат, минимална резолюция 300 dpi).

3. Важни срокове:
Желаещите да участват в конкурса могат да изпращат своите разработки на електронен адрес career.center@uni-svishtov.bg в срок от 01.11.2015 г. до 30.11.2015 г. включително.
Победителите ще бъдат обявени на 01.12.2015 г. на официалния сайт на Стопанската академия.

4. Процедури за кандидатстване и оценка:
Подаването на есетата е само онлайн на имейл: career.center@uni-svishtov.bg. В полето Subject ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се изписват на латиница – име, фамилия, наименование на средното училище и град и се прикачва файлът, съдържащ есето.

Журито в състав – представители на АЦККВО и преподаватели от СА „Димитър А. Ценов” – Свищов ще следи и за правилното прилагане на езиковите норми.

ВАЖНО! Всички автори ще получат сертификати за участие в конкурса, а участниците, класирани на първите три места от всяко тематично направление, ще бъдат наградени на официална церемония в СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов.

Условията на конкурса и регистрационният формуляр могат да бъдат намерени на сайта на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов - www.uni-svishtov.bg в секция „Актуални събития”.

Контактна информация:
Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при СА „Димитър А. Ценов”,
гр. Свищов, п.к. 5250, ул.”Емануил Чакъров” №2
тел. (0631) 66 437, e-mail: career.center@uni-svishtov.bg

Формуляр за участие
Афиш на конкурса в PDF

Още »

Правни и икономически проблеми на бизнес средата в България дискутираха представители на висши училища в Свищов

Кръгла маса на тема „Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Р България” събра в Свищов академични преподаватели от различни висши училища. Националният форум бе организиран от Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, Института за научни изследвания, факултет „Производствен и търговски бизнес”, катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” и катедра „Правни науки и екология”. 

Участниците в научния форум приветства ректорът на Стопанска академия, проф. д-р Иван Върбанов. Той определи темата на кръглата маса като изключително важна и актуална както за българския бизнес, така и за българското образование. По думите му, бизнес средата в България непрекъснато се променя, като се влияе много, и то отрицателно, от три основни фактора– политическата среда, социалната среда, правната среда. „Въпреки добрите условия за бизнеса, създадени от гледна точка на данъци, всичко, което имаме като предимства като че ли го губим с отрицателното влияние на другите фактори, особено на фактора „корупция”, каза проф. Върбанов. Той коментира още влиянието на средното професионално и висшето образование върху бизнес средата. С пожелание за „оспорвани дискусии” по темата, ректорът откри кръглата маса. 

Проф. д-р Любчо Варамезов, ВрИД ръководител на катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” и председател на организационния комитет на форума, сподели, че първоначалната идея е била кръглата маса да се проведе само в рамките на Стопанска академия, но в следствие на проявения голям интерес от други висши училища, тя се превръща в национална и с международно участие. Освен от домакините и сродни катедри от УНСС и Варненски икономически университет,  доклади по темата на форума са разработени от представители на Софийски университет, Великотърновски университет, Тракийски университет, Висше училище по застраховане и финанси, ЧВУ Колеж по туризъм – Благоеврград и Северо-Кавказский федеральный университет – Ставрополь, Россия. Общият брой на представените на научния форум доклади е 79, които са включени в издадения сборник в направления “Икономика” и “Право”. 

Според проф. Варамезов, сред причините за впечатляващия за кръгла маса проявен интерес е „евъргрийн” темата. „Бизнес средата е многоаспектна и многопластова тема, и има различни измерения”, каза проф. Варамезов. Той подчерта, че когато се говори за бизнес средата, трябва да се имат пред вид фактори, елементи и протичащи процеси извън бизнеса, които влияят върху неговото стартиране, функциониране и развитие. По думите му, към тези фактори могат да бъдат отнесени както санкциите срещу Русия и съответно предприетите от нея контрасанкции, мигрантския поток, кризата в Украйна, така и корупцията на всички нива в управлението и в съдебната система, тромавата администрация, демографската ситуация в страната и др. „Висшите училища също са елемент от бизнес средата”, каза проф. Варамезов и заяви, че по отношение на изграждането на предприемаческа култура, университетите са „длъжници”. Пленарният доклад, който проф. Варамезов изнесе, бе на тема “Българската икономика – състояние и проблеми”, а ВрИД ръководител на катедра “Правни науки и екология”, доц. д-р Пенко Димитров говори за проблемите при облагане на неперсонифицираните дружества. След двете презентации последва широка, близо 5-часова дискусия по различни икономически и правни проблеми на бизнес средата. Присъстващите академични проподаватели споделиха и свои виждания относно разрешаването на част от обсъжданите проблеми.   

Организаторите на форума изразиха благодарност към участниците и отчитайки полезността на получилите се разгорещена дискусия и продължителни спорове, пожелаха подобни бъдещи срещи и по други актуални теми.  

Още »

Информационен ден по програма Еразъм+ се проведе в Стопанска академия под надслов „Еразъм+ променя съдби, отваря кръгозори!”

Центърът за международно сътрудничество и проекти при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” организира информационен ден за свищовските студенти с цел представяне на програма „Еразъм+” и възможностите за реализиране на мобилности  през академичната 2015/2016 година. Срещата премина под надслов „Еразъм+ променя съдби, отваря кръгозори!” В нея участваха студенти от различни специалности и курсове, екипът на ЦМСП и катедрените Еразъм координатори. 
Възможностите на програмата, университетите, в които студентите могат да реализират мобилности, ползите от реализирането на мобилности с цел обучение или практика в чужбина, представи Институционалният Еразъм координатор доц. д-р Маруся Иванова. Тя поясни, че за мобилност с цел обучение в чуждестранен университет и за мобилност с цел практика в чужбина могат да кандидатстват студенти от всички специалности, степени (бакалавър, магистър и доктор) и форми на обучение (редовна, задочна и дистанционна). 

Студентите от Стопанска академия могат да се обучават в чуждестранен университет, с който висшето училище има сключен междуинституционален договор за обмен по програма Еразъм+. За настоящата академична година свищовските студенти могат да избират между 34 чуждестранни университети от 15 програмни държави. Извън страните от Европейския съюз Стопанска академия има 23 междуинституционални договора с университети от държави-партньори по Програмата, в 2 от които свищовските студенти могат да реализират мобилност с цел обучение още през летен семестър на академичната 2015/2016 г.

Броят на студентските мобилности с цел обучение и продължителността на престой се определят от Центъра за развитие на човешките ресурси и сключените междуинституционални споразумения по програма Еразъм+. Понастоящем студентите на Стопанска академия могат да кандидатстват за общо 10 мобилности с цел обучение, в т.ч. 8 мобилности в университети-партньори от програмните страни и 2 мобилности в университети-партньори от Руска федерация.
Актуалните работни позиции за мобилности с цел практика чрез Еразъм Консорциум в България се публикуват на официалния сайт на Асоциацията за подпомагане на академичната общност (АПАО). Понастоящем студентите на Стопанска академия могат да кандидатстват за общо 10 мобилности с цел практика в чужбина.
Доц. Маруся Иванова сподели, че анализите на Европейската комисия сочат, че за предходния програмен период най-голямата бариера пред студентите е бил работният език, на който да реализират мобилност. В тази връзка, нов момент в програма Еразъм + е възможността за провеждане на онлайн езикови курсове на един от шестте езика – английски, немски, френски, испански, италиански и нидерландски.
Участниците в студентска мобилност с цел обучение подлежат на селекция в Стопанска академия. Одобрените кандидати придобиват статут на „Еразъм студент”, чиито права и задължения са определени в Студентската харта „Еразъм” и вътрешните академични правила. 
Нов момент за Стопанска академия е издаването на Европас сертификат за мобилност с цел практика или обучение. 
С помощта на екипа на международния център и на катедрените Еразъм координатори студентите могат да изберат чуждестранния университет, в който да се проведе обучението. При мобилност с цел обучение, препоръката е изборът да се основава на предварително проучване, доколко обучението в партньорския университет е най-близко до това в Стопанска академия като набор от дисциплини, учебно съдържание, хорариум и брой кредити. При мобилност с цел практика, едно от условията е тя тематично да съответства на областта на знание/специалността на студента. Целта на мобилността е придобиване на специфични практически умения по специалността и би могла да се признава като преддипломна практика. 

В рамките на информационната среща на студентите бе разяснено и какви грантове могат да им бъдат отпуснати при различните мобилности. Безвъзмездната финансова подкрепа, която получават Еразъм студентите, е предназначена за покриване на транспорните разходи и на допълнителните разноски по мобилността, породени от различията в стандарта на живот в чужбина. Транспортният грант се изчислява съобразно географското разстояние между приемащия и изпращащия университет. Освен транспортен грант, Еразъм студентите получават и индивидуален грант, който се изчислява като месечна ставка съобразно жизнения стандарт в конкретната държава. Транспортни и индивидуални месечни грантове се отпускат и при мобилност с цел практика. Продължителността на мобилността с цел обучение може да бъде от 3 месеца до 12 месеца, а на мобилността с цел практика – от 2 месеца до 12 месеца, като се прилага правилото на Европейската комисия, че общата продължителност на мобилността с цел обучение и мобилността с цел практика не може да надвишава 12 месеца в рамките на всеки цикъл на висше образование (бакалавър, магистър и доктор). 

В края на срещата бе осъществена Skype връзка със свищовски студенти, които в момента се обучават в чуждестранни университети. Те споделиха впечатления си от обучението в приемащите университети, разказаха какви са били първоначалните предизвикателства, с които са се сблъскали, и апелираха присъстващите студенти да кандидатстват, защото с участието си в програмата ще придобият ценен опит.
 
Още »

Банкови продукти с преференции за студенти представиха в Стопанска академия

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” е сред големите академични центрове в страната, избрани от УниКредит Булбанк за реализиране на националната инициатива „Възможности за студентско финансиране и Escape room с Академична лига от UniCredit Bulbank”. В рамките на два дни свищовските студенти имаха възможност да тестват своята съобразителност в escape room - стая с логически задачи, с които трябваше да се справят за не повече от 15 мин. Всеки отговорил правилно получи поощрителна награда от банката, а освен това студентите имаха възможност да се снимат пред обособения щанд за презентации и с качените в социалните мрежи снимки, да спечелят още награди. Домакин и съорганизатор на проявата бе Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при Стопанска академия.

Представяйки възможностите за студентско финансиране, експерти от банката поясниха, че има разработена продуктова линия „Академична лига”, създадена именно по инициатива на студенти от клубовете „Моята банка на бъдещето” съвместно с онлайн платформата Kosher.bg. Сред продуктите, разработени спрямо потребностите на студентите са овърдрафт срещу стипендия, кредит за заплащане на такси за обучение в България и чужбина, безконтактна дебитна карта.

В презентациите участваха и стажанти в банковия офис в Свищов, обучаващи се в ОКС „магистър” в Стопанска академия. Те споделиха, че практическото обучение, което получават по време на платения си стаж, им осигурява по-големи шансове за бъдещата им професионална реализация. В резултат на дългогодишното партньорство между банковата институция и Свищовското висше училище, част от стажантите са назначени на постоянна работа в местния офис.  

Още »

Възможности за студентски стажове и сезонна работа в Гърция представиха пред възпитаници на Стопанска академия

Възможностите за студентски стажове и сезонна работа в Гърция представи пред възпитаниците на Стопанска академия „Димитър А. Ценов фирма Job Trust HR Recrutiment&Consulting (със седалище гр. Солун, Гърция). Срещата със свищовските студенти бе организирана с любезното домакинство на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността.

JobTrust е консултантска фирма за подбор на персонал, специализирана в намирането, интервюирането и обучение на персонал за хотели и фирми. Философията на фирмата е тя да бъде възможно най-полезна и гъвкава, за да посрещне нуждите на клиентите и кандидатите отнасяйки се към всеки един поотделно и с уважение. По този начин клиентът може да се възползва от едно икономически изгодно решение за наемане, а кандидатите – безплатни консултации и желано работно място. За всяка фирма/ организация работната сила е най-важния фактор за успех. JobTrust набира и обучава служители, които да работят и да дават качествен резултат, навсякъде по света и същевременно, успешно да представят компания на световния пазар. По настояще фирмата работи с около 130 университета специализирани в областта на обучението по „Туризъм” от повече от 15 страни като: България, Румъния, Унгария, Литва, Латвия, Естония, Финландия, Полша, Чехия, Словакия, Словения, Швейцария, Австрия, Великобритания, Сърбия, Молдова, Украйна, Русия, Казахстан и др. На студентите, които преминат успешно своето практическо обучение им се предлага Сертификат изготвен от компанията с името на фирмата, периода на практиката, заеманата от обучавания позиция и други дейности и отговорности изпълнявани от лицето.

На презентацията, която бе второ издание за студентите от СА „Димитър А. Ценов”, собственикът на фирмата Александрос Савидис и Антоанета Абова представиха възможностите за работа в най-добрите хотели и студентски стажове в областта на обслужващия сектор в Гърция (позиционирани в Халкидики, Крит, Пелопонес, Родос, Кос, Корфу, Миконос, Санторини, Закинтос, Самос и други остров). Присъстващите студенти, от редица специалности, имаха възможността да научат какво предлага фирмата, кой може да кандидатства, как се кандидатства, каква е процедурата за подбор и възможностите за професионално израстване на студентите обучаващи се в специалност „Икономика на туризма”. От презентацията стана ясно, че всички услуги, които фирмата предлага на кандидатите са безплатни. Гостите разясниха кои са конкретните работни позиции, местоположението на хотелите и курортите, преимуществата на сезонната заетост, разходите на участниците в Job Trust програмите и други въпроси, интересуващи присъствалите студенти. Те посочиха и 10-те най-важните причини, поради които студентите си заслужава да кандидатстват по програмите на фирмата. Сред тях са възможността да се обучават на работното място и да станат част от динамичния отбор на професионалистите, да придобият опит и познания в сферата на туризма, да получат персонална подкрепа по време на тяхната работа в Гърция и официален сертификат за обучение. Освен това, представените студентски стажове и позиции за сезонна работа в южната ни съседка дават възможност на студентите да осъществят нови запознанства и приятелства с техни връстници от различни държави, да подобрят говоримия си английски, да комбинират работа и почивка, да опознаят гръцката история и култура. Александрос Савидис и Антоанета Абова поясниха, че подробна информация заинтересованите могат да намерят на сайта www.jobtrust.gr. Презентацията пред свищовските студенти приключи с обещание за нова среща през пролетта и с неформални разговори между участниците. 

Още »


Уважаеми колеги,
Българската народна банка обявява конкурс за стипендианти за 2016 година

• Две стипендии по 500 лв. месечно за студенти, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) "магистър".
• Една стипендия от 700 лв. месечно за докторанти. Стипендиите се изплащат за период от 9 месеца.

Изисквания към кандидатите:
1. Да са български граждани;
2. Към датата на кандидатстването за стипендия да са докторанти в редовна форма на обучение или студенти, обучаващи се в редовна форма за придобиване на ОКС "магистър" в акредитирани висши училища в страната или чужбина, с подходящи за БНБ специалности;
3. Студентите, обучаващи се в степен магистър:
- след придобита степен "професионален бакалавър" или степен "бакалавър", да имат среден семестриален успех най-малко много добър (5.00) и среден успех от държавните изпити или от защитата на дипломната работа най-малко много добър (5.00);
- без придобита степен "професионален бакалавър" или степен "бакалавър", да имат завършени поне шест семестъра и среден успех от следването си към момента на кандидатстване най-малко много добър (5.00);
4. Да не са служители на БНБ;
5. Да не са роднини по права линия, съпрузи, роднини по съребрена линия до четвърта степен или роднини по сватовство до втора степен с членове на Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ или с членове на Управителния съвет на БНБ.
6. Лице, което е било стипендиант на БНБ, няма право да кандидатства отново за стипендия на БНБ, освен ако е получавало стипендия на БНБ за студент редовно обучение, обучаващ се за придобиване на образователно – квалификационна степен "магистър" и кандидатства за стипендия като обучаващ се за придобиване на образователна и научна степен "доктор".

Необходими документи за кандидатстване:
1. Мотивационно писмо;
2. Автобиография, в която да се акцентира на научната активност на кандидата - публикувани статии, участие в конференции и семинари, подготвени и представени научни реферати и др.; 3. За студентите-магистри - документи от университетската администрация за записан семестър за ОКС "магистър" за текущата година и:
- диплома за завършена степен "професионален бакалавър" или степен "бакалавър"за студентите-магистри с придобита степен "професионален бакалавър" или степен "бакалавър"; или
- документ за завършени шест семестъра и за успех от следването до момента (уверение, академична справка) за студентите-магистри без придобита степен "професионален бакалавър" или степен "бакалавър";
4. За докторантите - заповед за зачисляване в докторантура;
Кандидатите от университети в чужбина могат да намерят допълнителна информация на интернет страницата на БНБ www.bnb.bg.
5. Декларация по образец;
6. Есе в обем до 5 стандартни страници на български или на английски език по следните теми:
 За студентите – магистри: Фактори за динамиката на безработицата в България след 2009 г.
 За докторантите: Философия на отрицателните лихви на централните банки.

Подаване на документите: 
Документите на кандидатите се подават в периода от 1 до 30 ноември 2015 г.:
• На гише "Информация" в паричния салон на БНБ – София, от 08:30 до 15:45 ч. в работни дни.
• С препоръчано писмо на адрес: Българска народна банка, пл. "Княз Александър І" № 1 София – 1000 гише "Информация" за дирекция "Управление на човешките ресурси" относно: "Конкурса за стипендианти на БНБ".
•На e-mail: scholarship@bnbank.org, като приложените документи за участие трябва да бъдат във формат .pdf.

В работни дни информация за конкурса може да бъде получена на тел. 02 / 9145 2723 от секретаря на Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ.
 

Още »