Катедра „Икономика и управление на туризма” проведе практическо занятие на студенти от специалност „Икономика на туризма”

Катедра „Икономика и управление на туризма” проведе практическо занятие на студенти от специалност „Икономика на туризма” в реална бизнес среда по дисциплините: „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма“. На 29.11.2016 г., преподаватели от катедрата и 14 студенти от специалност „Икономика на туризма”, ІІІ курс, редовно обучение, посетиха гр. Велико Търново и с. Арбанаси. Студентите от Стопанска академия посетиха следните места: гранд хотел „Янтра“ – гр. Велико Търново, част от българската верига „Шарлопов хотелс“; бюро за самолетни билети, част от „Балкантурист“ АД; туристическа агенция „Клуб Магелан“ – гр. Велико Търново; музей на восъчните фигури в гр. Велико Търново; музей „Възраждане и учредително събрание“ - гр. Велико Търново; парк хотел „Севастократор“- с. Арбанаси.

Обиколката започна от гранд хотел „Янтра“, където студентите се запознаха с организационно-управленската структура на хотела и имаха възможността да беседват с ръководителите на отдел „Продажби“ – г-жа Катя Банкова, „Ресторантско обслужване“ – г-н Драгомир Карадраганов, „Спа и релакс“- г-жа Цветана Стайкова. Мениджърите на отделните звена запознаха възпитаниците на Академията с отделите, тяхната организация, проблеми и предизвикателства.

Второто място, което посети групата, бе бюро за самолетни билети, което е част от „Балкантурист“ АД  и е позиционирано в гр. Велико Търново. Там г-жа Милена Геновска – специалист самолетни билети, предостави на студентите подробна и много интересна информация, отнасяща се до дейността на фирмата, изискванията за лицензиране и цялостния процес по резервиране на самолетни билети.

Среща бе осъществена и с г-жа Василиса Вълкова - собственик на туристическа агенция „Клуб Магелан“, с която бе подписано Споразумение за сътрудничество. Възпитаниците на катедра „Икономика и управление на туризма“ посетиха още музея на восъчните фигури и музей „Възраждане и учредително събрание“ в гр. Велико Търново. В първия от двата музея студентите събраха впечатления за събития и исторически личности от периода на Второто българско царство, представени под формата на скулптури и стенописи. В музей „Възраждане и учредително събрание“ проф. д-р ист. н. М. Палангурски запозна аудиторията с основните етапи и процеси, протичащи в Търново и региона през епохата на Възраждането.

След гр. Велико Търново пътуването продължи с визита в парк хотел „Севастократор“, намиращ се в с. Арбанаси. Собственикът на хотела г-н Стефан Дойчев разказа за специфичните особености на хотелиерството свързани с мениджмънта и с привличането на туристи към дестинацията. Студентите бяха активни и предизвикаха оживени дискусии по важни за туризма теми.

 

 

Още »

Бизнес Мастър Клас проведоха за свищовските студенти банкови експерти

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” е сред висшите училища, в които се реализира инициативата Бизнес Мастър Клас от УниКредит Булбанк. Това е специална серия от практически лекции, при която в ролята на лектори влизат топ мениджъри и водещи експерти от екипите на банката. Идеята е да се даде възможност на студенти от икономически специалности да почерпят практически опит от утвърдени професионалисти.

За да представят целта на инициативата и да проведат първото обучение, в Стопанска академия гостуваха Крум Алексиев – директор „Маркетинг и клиентски сегменти” и Елена Белева – експерт „Човешки ресурси”. Лекторите и участващите в обучението студенти приветства зам.-ректорът по студентска политика и институционални комуникации доц. д-р Николай Нинов. Той подчерта, че в обученията, предвидени в рамките на инициативата с подзаглавие „Поредица събития от икономисти за икономисти”, студентите ще имат възможност да черпят информация и опит от утвърдени специалисти от реалния бизнес, сред които и главният изпълнителен директор на банката Левон Хампарцумян.

„Целта ни е да скъсим дистанцията от учебната скамейка до мечтаната работа и да сглобим теорията с практиката. А за да скъси това разстояние, бизнесът идва на крака в университетите”, поясни пред свищовските студенти Елена Белева. Говорейки за необходимите умения, които студентите трябва да придобият за да бъдат успешни, тя подчерта, че едно от най-важните неща е да разберат какво искат и да не спират да търсят.

Темата, която представи Крум Алексиев бе „Управление на личните финанси, инвестиции и спестявания”. Той обясни на студентите какво е предизвикателството да управляваш личните финанси, като подчерта, че това е нещо, към което те трябва да подходят още от най-млада възраст. „Да управляваш личните си финанси е отговорна и много важна задача, която изисква постоянство, упоритост и мислене в дългосрочен план”, каза Крум Алексиев. Той изрази убеденост, че като бъдещи икономисти, свищовските студенти са добре подготвени теоретично за да могат при управлението на личните си финанси да се преборят и да изберат между емоционалното и рационалното решение – дали да похарчиш парите си сега, защото в момента имаш нужда от тях или да ги спестиш и инвестираш. Лекторът коментира и концепцията за човешкия и финансовия капитал. Той поясни, че в началото на своята кариера младите хора имат голям човешки капитал и голям потенциал да го развият, а в края на живота човешкият капитал намалява и се увеличава финансовия капитал ако човек се е насочил в тази посока. В презентацията си гост-лекторът поясни още каква е взаимовръзката между управлението на личните финанси и дейността при банкирането на дребно.

Проведеното първо обучение в Стопанска академия предизвика интерес и множество въпроси от страна на участващите студенти. В дискусия с гостите, те имаха възможност да разберат как се случва бизнесът на практика, получиха идеи как да се ориентират за посоката на бъдещата си професионална кариера и научиха какви практически знания и умения са им необходими за да имат мечтания летящ старт в професионалната си реализация. 

 

Още »

Покана за "Академично тържество по случай 8-ми декември - Празник на българските студенти"
 

Още »

Уважаеми колеги,
Художествена галерия „Николай Павлович“ - гр. Свищов организира
 
КОЛЕДНА ИЗЛОЖБА-БАЗАР
НА СВИЩОВСКИ ХУДОЖНИЦИ 2016
 
откриване 2 декември 2016 г. (петък) от 17:00 ч.

Още »

Нови перспективи за сътрудничество между Черниговския национален технологичен университет и Стопанска академия „Д. А. Ценов“

Ректорът на Стопанска академия доц. д-р Иван Марчевски се срещна с ректора на Черниговския национален технологичен университет в Украйна – проф. дин С.М. Шкарлет. Срещата предостави възможност за провеждане на дискусия, по време на която бяха обсъдени възможности за задълбочаване на сътрудничеството между партньорските висши училища в рамките на програма „Еразъм+“, участие на преподаватели и студенти от украинския университет в лятното училище, организирано от Академията, въвеждане на съвместни специалности за студентите в двете образователни степени „бакалавър“ и „магистър“, публикуване на съвместни научни изследвания и др.

По време на срещата, въз основа на решение на Академичния съвет на Черниговския национален технологичен университет от 31.10.2016 г. (Протокол №9), доц. д-р Агоп Саркисян от катедра „Бизнес информатика“ бе номиниран с диплома и медал и звание „почетен професор“ на украинския университет. 

 

Още »

Уважаеми колеги,
На 05 декември 2016 г. от 10:00 ч. в 72 ауд. ще се проведе официално откриване на специализирана учебна аудитория на катедра „Търговски бизнес“. Аудиторията е модернизирана в изпълнение на Инфраструктурен проект № ИП2-2015.


С уважение: Екип на проект ИП2-2015

Още »

Приключението „Open Mind“ стартира!

„Open Mind“ е проект по програма „Еразъм+”, чиято цел е да популяризира социалното предприемачество сред обучаеми и студенти-жени, изучаващи неикономически специалности, посредством иновативен геймифициран отворен онлайн курс

Въпреки положителния ефект на социалните предприятия върху икономиката и обществото като цяло, преобладаващата част от курсовете по предприемачество се предлагат основно за специалностите по икономика и бизнес. При това положение много от студентите нямат достъп до курсове по предприемачество. Данните, изведени от Евростат и ГПМ (Глобален предприемачески мониторинг), показват, че 2/3 от младите хора и жени в ЕС вярват, че не притежават необходимите знания или умения за стартиране на бизнес, което е и основна бариера предприемане на подобни инициативи.

Основен акцент в плана за действие “Предприемачество 2020” е, че една от най-значимите възвращаеми инвестиции, които Европа може да  направи, е инвестицията в обучението по предприемачество. Това изисква преносимите умения, необходими за социалното предприемачество, да станат типични не само за студентите от икономически специалности, но и тези от хуманитарните специалности, изкуствата, науката и технологиите.

В отговор на тези предизвикателства, 8 организации от 5 европейски държави съвместно ще разработят и управляват иновативен геймифициран отворен онлайн курс по социално предприемачество за жени и студенти от неикономически специалности. В инициативата участват: Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Фондация на бизнеса за образованието, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ и технологична компания 11235 АД (България), Институт по развитие на предприемачеството (Гърция), Университет в Лудж (Полша), Университет Титу Майореску (Румъния) и Университет в Шефилд (Великобритания).

Въвеждаща ориентационна среща на екипа на проекта "Open Mind" в Атина (22 ноември 2016 г.)

В рамките на следващите две години партньорският екип по проекта ще създаде три основни интелектуални продукта:

 1. Масов онлайн отворен курс (МОOC) “Въведение в социалното предприемачество” за студенти от различни области на образованието. Курсът ще запознава студентите с основите на социалното предприемачество: идентифициране на възможност, създаване на бизнес модел, подготовка на бизнес план, привличане на инвеститори, развиване на умения за създаване, ефикасно управление и комуникация на социален стартъп и др. Курсът ще включва и електронна книга с 50 вдъхновяващи истории на жени за стартиране на социален бизнес.

2. Иновативна геймифицирана онлайн платформа, базирана на игрови елементи за създаване на ангажираща и мотивираща учебна среда, в която студентите да изследват бизнес концепции и да развиват ключови предприемачески умения и манталитет чрез решаване на реални практически казуси и справяне с реални предизвикателства. Платформата ще бъде достъпна на 5 езика (английски, български, гръцки, полски и румънски) и ще се поддържа поне до 2020 г. До края на проекта в курса ще бъдат включени минимум 600 студенти.

3. Доклад за оценка на въздействието, който ще способства да се откроят основните резултати от реализацията проекта и да се осигури стратегическа подкрепа за продължаване на дейностите и след неговото приключване. Той ще бъде представен по време на финалната среща на партньорите по проекта.

Геймификацията е една от последните тенденции в електронното обучение, базирана на използването на игрови инструменти и характеристики като цели, мисии, правила, елементи на забавление, обратна връзка, награди и стимули за разрешаването на реален бизнес проблем и награждаване поведението на целевия потребител. Изследванията показват, че дигиталните игри и геймификацията имат положително въздействие върху обучението: повишават самоувереността и мотивацията си и развиват позитивно отношение и въвлеченост в учебния процес; подпомагат развиването на социални умения и умения за решаване на проблеми.

Yu-kai Chou – пионер и гуру в областта на използването на игровия метод за обучение представя списък на „Топ 10-те примера за социална геймификация, които ще спасят света“. Между тях са:

 • Пъзел играта “Foldit” прави важен пробив в декодирането на ХИВ протеина, на което учените не успяха да намерят решение в продължение на 15 години. С помощта на повече от 240000 “играчи” решението бе намерено за 10 дни. 
 • Ролевата игра “Pain Squad” насърчава онкоболни деца да регистрират придружаващите неразположения от болестта, като по този начин осигуряват информация на докторите, доколко е ефективно прилаганото лечение. 
 • Khan Academy набляга на обучението чрез геймифицирано онлайн образование. Огромната колекция от образователни видеоклипове привлича милиони обучаеми.
 • Zamzee прави децата активни, като ги насърчава да се движат. Намалената активност при децата с 60% води до затлъстяване, диабет и дори по-тежки заболявания.
 • CrowdRise е платформа, която насърчава благотворителността чрез игра. Тя привлича повече от 33 милиона играчи и набира стотици милиони долари за благотворителност за нестопански цели по целия свят.
 • OPower прави хората по-отговорни при употребата на енергия.
 • RecycleBank насърчава хората да рециклират чрез система за бонусни точки, срещу които могат да получат реални стоки. Проектът, подкрепен от Ал Гор, печели множество награди за иновации и бизнес. Понастоящем RecycleBank има 3 милиона члена и над 180 служители.
 • FreeRice се бори с глада чрез интелектуални предизвикателства посредством уеб сайта на UN World Food Programme и дарение на ориз, достатъчно да нахрани 10 млн. човека.  

Информирайте се за постиженията на проекта на Facebook страницата: https://www.facebook.com/Open.Mind.Gamified.MOOC4Social.Entrepreneurship/

 

Проект № 2016-1-BG01-KA203-023754 Този проект се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Цялата отговорност за съдържанието на съобщението се носи от неговия автор и при никакви обствоятелства не може да се приема, че той отразява офицалното становище на Комисията.

Още »


Уважаеми колеги,

Академичното ръководство и екипът на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов имат удоволствието да Ви поканят за участие в:

НАЦИОНАЛЕН ФОТО-КОНКУРС

„Аз и Стопанска академия - Свищов“

 

1. Условия и изисквания на конкурса:

В конкурса могат да се включат следните категории участници:

§  Първа категория: ученици от 11 и 12 клас от всички средни училища в страната;

§  Втора категория: настоящи студенти в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов;

§  Трета категория: бивши студенти (алумни) на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов.

Снимките трябва да отговарят на следните изисквания:

§  да присъства символ, сграда, лого или друг знак, свързан със Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов;

§  да пресъздават по атрактивен начин връзката на участника и Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов;   

§  да са във формат .JPG с максимален размер 2 МВ

Вашите снимки може да направите навсякъде, по всяко време, по всеки повод и във всякакво настроение.

2. Важни срокове:

Желаещите да участват в конкурса могат да изпращат своите снимки на електронен адрес: edu.marketing@uni-svishtov.bg в срок от 11.11.2016 г. до 01.03.2017 г. включително.

Събралите най-много гласове снимки и техните автори ще бъдат обявени на официалния сайт на Стопанска академия през месец март 2017 г.

3. Процедури за кандидатстване и оценка:

§  Изпращането на снимките е само онлайн като прикачени файлове на e-mail: edu.marketing@uni-svishtov.bg;

§  В полето Subject ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се изписва „За фотоконкурса“;

§  В текста на писмото ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се посочват:

-          За ученици: имена на автора, наименование на средното училище и клас, населено място, телефон за връзка;

-          За настоящи студенти: имена на автора, форма на обучение, специалност, курс, група, телефон за връзка;

-          За алумни: имена на автора, завършена специалност и випуск, телефон за връзка.

§   Изпратените снимки ще бъдат публикувани във FB страницата на АЦККВО (https://www.facebook.com/ackkvo), където всеки чрез харесване ще има възможност да даде своя глас за онези от тях, които са го впечатлили, както и да лобира за тях чрез споделяне.

По желание към снимките може да се добави и кратък текст за по-детайлно представяне на сюжета им.

Жури в състав представители на АЦККВО и преподаватели от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов ще следи за правилното изпълнение на горните условия.

ВАЖНО! Всички ученици, изпратили снимки, ще получат сертификати за участие в конкурса, а класираните на призовите места в трите категории участници ще бъдат наградени на официална церемония в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов през м. март 2017 г.

Контактна информация:

Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при Стопанска академия „Димитър А. Ценов”,

гр. Свищов, п.к. 5250, ул. „Емануил Чакъров” № 2

тел. (0631) 66 437, e-mail: career.center@uni-svishtov.bg 

Още »


Уважаеми колеги,
Академичният център за кариерно консултиране и връзки с обществеността и Дирекция „Бюро по труда” – Свищов Ви канят да посетите изнесената Приемна на ДБТ Свищов, която ще бъде позиционирана в офиса на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността.

В нея, експерти от ДБТ ще Ви представят услугите, които предлага Агенция по заетостта и нейните териториални подразделения на търсещите работа лица, възможностите за работа/стажуване и придобиване на професионална квалификация/ключови компетентности, както в България, така и в Европа.

Заповядайте на 05.12.2016 г. от 11,30 часа в офиса на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността!

Още »

Счетоводители спечелиха турнира по спортна стрелба в Стопанска академия

Турнир по спортна стрелба организираха за свищовските студенти ръководството на Стопанска академия, Студентски съвет и катедра „Физическо възпитание и спорт”. В спортната проява, посветена на 80-годишнината на Академията, участваха студенти от различни курсове и специалности. С пожелания към участниците за точен мерник и нетрепваща ръка, турнира откри зам.-ректорът по студентска политика и институционални комуникации доц. д-р Николай Нинов.   

Успешно представяне пожелаха и гостите на проявата – зам.-ректорът проф. д-р Георги Иванов, председателят на Студентски съвет и преподаватели. Като ръководител на катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност” проф. Иванов припомни, че от създаването на специалност „Стопански и финансов контрол” в Стопанска академия се провежда едно нетрадиционно за икономическо висше училище обучение по стрелба. В учебната програма по физическо възпитание за студентите от тази специалност в първи и втори курс е включено обучение по спортна стрелба и бойни изкуства с цел самоотбрана. „Овладяването на оръжие води до това да можем да владеем емоциите и агресивността си по такъв начин, че да сме добри професионалисти”, подчерта проф. Иванов. Той сподели, че много често студентите от тази и от други специалности, когато започнат работа в системата на контрола попадат и в ситуации, в които им се налага да овладяват тези емоции и да покажат професионализъм. 

Макар и без професионални умения в спортната стрелба, участниците в турнира показаха точен мерник с пневматичен пистолет от 10 метра. С най-много попадения в десятката и най-висок сбор от точки първо място завоюва четвъртокурсникът от спец. „Счетоводство и контрол” Йосиф Ружин. Второ място зае неговият колега Хасан Хасан, а на трето място се класира първокурсникът от същата специалност Любослав Лазаров. Единствената дама, която се включи в надпреварата бе Марияна Кръстева – 4 курс, спец. „Финанси”. 

Победителите получиха награди и грамоти за завоюваните призови места, които им връчи председателят на Студентски съвет. Организаторите осигуриха грамоти и поощрителни награди за всички участници в турнира по спортна стрелба. 

Още »

Свищовски студенти за поредна година ще се конкурират със свои колеги от страната за стипендии „Буров”

За поредна година студенти от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” участват в конкурса, който фондация „Атанас Буров” организира за стипендианти сред възпитаниците на български висши училища, обучаващи се по икономически специалности. По традиция, конкурсът се провежда в Свищов, Варна и София, като в столицата се явяват студенти и от други градове. Стипендията е в размер на 250 лева месечно и се получава през деветте месеца на съответната академична година. Право на участие имат студенти, които са в редовна форма на обучение, завършили са най-малко трети курс и имат успех от цялото следване много добър (5.00).

Кандидатите от Стопанска академия, тази година бяха първите студенти, положили писмения изпит и преминали събеседването, в което участваха изп. директор на Фондацията, Владимир Ташков и експерта Росица Колева. Гостите дадоха основни напътствия за решаване на писмения тест, включващ 30 въпроса от затворен тип, свързани със счетоводство, финанси, банково дело, външна търговия и други икономически области.

Окуражавайки участниците в конкурса за стипендии „Буров”, Владимир Ташков подчерта, че вече повече от 20 години ежегодно по 3, 4 или 5 студенти от Стопанска академия са сред избраните за стипендианти. Изпълнителният директор сподели, че резултатите, които свищовските студенти показват винаги са на много високо ниво и благодари на ръководството за осигурените условия за безпрепятственото провеждане на конкурса.

Като един от създателите на Фондацията, Владимир Ташков сподели, че през изминалите години са предоставени над 500 студентски стипендии и близо 70% от стипендиантите са приети на работа в банките и индустриалните компании-настоятели във фондация „Атанас Буров”.

Резултатите от тазгодишния конкурс ще бъдат обявени след заседание на Управителния съвет през м. декември и имената на одобрените кандидати за стипендианти ще бъдат публикувани на сайта на Фондацията, поясни Владимир Ташков. По думите му, сумите за първите три месеца от настоящата учебна 2016/2017 година ще бъдат изплатени още преди коледните празници.

Още »

Мобилности с цел преподаване или обучение в чужбина осигурява Стопанска академия на преподаватели и служители по програма „Еразъм+”

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” осигурява за своя преподавателски и административен персонал възможност за реализиране на краткосрочни мобилности с цел преподаване или обучение в 96 чуждестранни висши училища, с които към момента има установени партньорски взаимоотношение по програма „Еразъм+”. За възможностите през настоящата академична година, преподавателите и служителите получиха подробна информация в рамките на регулярна за всеки семестър среща с екипа на Центъра за международна дейност, администриращ програма „Еразъм+” за свищовската академия.

Директорът на Центъра – доц. д-р Маруся Смокова, разясни кой и как може да кандидатства за отделните видове мобилности, какви документи се подават, в какви срокове и как заинтересованите могат да изберат най-подходящия за тях университет, в който да се обучават или да преподават. От представения актуален списък с партньори и броя на свободните места за мобилност стана ясно, че 54 от висшите училища, с които Стопанска академия има договори, са в страни от Европейския съюз и асоциирани към програмата държави, а останалите университети са в партниращи страни. По време на срещата беше представена задължителната продължителност на всяка от мобилностите, необходимото ниво на владеене на чужд език и възможностите за финансово обезпечаване. Според условията на програмата, грантовете за реализиране на мобилности с цел преподаване или обучение са между 100 и 160 евро на ден за различните държави, а разходите за транспорт, които са в зависимост от разстоянията до избраната дестинация, са от 180 до 360 евро. Доц. Смокова поясни още и как се отчита всяка една реализирана мобилност по „Еразъм+”, като заяви че екипът на Международния център е готов да оказва помощ през цялото време на заинтересованите преподаватели и служители.

Според статистиката на Центъра, през последните години се увеличават както желаещите да реализират изходяща мобилност, така и тези, които искат да преподават или да се обучават в Стопанска академия чуждестранни преподаватели и административни служители.

 

Още »

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,
от 28.11.2016 г. /понеделник/ започва кандидатстването за зимен семестър на учебната 2016/2017 год. за стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Наука за образование и интелигентен растеж” 2014-2020 г.
 
Кандидатстването се извършва в следния ред:
От 28.11.2016 год. /понеделник/ до 15.01.2017 год. /неделя  23.59 ч./ - подаване формуляри за кандидатстване за стипендии за специални постижения чрез интернет страницата на проекта:http://eurostipendii.mon.bg/.
От 28.11.2016 год. /понеделник/ до 18.01.2017 год. /сряда/ - подаване на формуляри за кандидатстване и съпътстващите ги документи /на хартиен носител/ в СА „Д. А. Ценов” – Свищов, в офиса на отдел „Студентска политика”от понеделник до петък от 8.00 ч. – 12.00 ч. и от 13.00 ч. – 16.30 ч.
 
Подробности за кандидатстването за проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1” може да намерите на :
2. в официалната уеб страница на СА „Д. А. Ценов” –
Свищов, раздел:„Проекти”, подраздел:„Текущи”, рубрика:
 
Изискуеми документи:
1. Онлайн попълнен и разпечатан на хартиен носител формуляр за стипендия за специални постижения от страницата на проекта.
2. Удостоверение за стипендия  за специални постижения от сайта на Академията подписано от научен ръководител и заверено с номер и печат от съответната факултетска канцелария.
3. Пълна разпечатка на разработката на хартиен носител или диск с първа страница на която да е видно имената на студента, специалността и факултетния номер.
4. Копие от сертификат, грамота или друг документ удостоверяващ участието. 
5. Уверение заверено с успех от предходен семестър от факултетската канцелария.
 
ЗАБЕЛЕЖКА:
ФОРМУЛЯРИТЕ НА УВЕРЕНИЯТА ЗА УСПЕХ ЩЕ СЕ ПОЛУЧАВАТ БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ, ЗАВЕРЕНИ В СЪОТВЕТНАТА ФАКУЛТЕТСКА КАНЦЕЛАРИЯ.
 
Образец на удостоверение за кандидатстване за стипендия за специални постижения ТУК.
 
За контакти:
Отдел „Студентска политика” – 0631/66-371.
 
Още »

Проведе се семинар на тема: ”Приложение на маркетинга на дестинацията в контекста на устойчивото интегрирано градско развитие (по примера на гр. Плевен)”

Екипи от студенти 4 курс „Публична администрация“ и 4 и 2 курс „Маркетинг“ представиха вижданията си за иновативните подходи и инструменти в регионалното развитие на семинар на тема: ”ПРИЛОЖЕНИЕ НА МАРКЕТИНГА НА ДЕСТИНАЦИЯТА В КОНТЕКСТА НА УСТОЙЧИВОТО ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ (по примера на гр. Плевен)” по проект № 9-2016 с ръководител доц. д-р Пенка Горанова. Специални гости на събитието бяха Арх. Трифон Иванов-директор Дирекция „Административен контрол, регионално  развитие и държавна собственост” и Александър Костов-главен експерт Дирекция „Административен контрол, регионално  развитие и държавна собственост” при Областна администрация Плевен, както и  директора на Института за научни изследвания – проф. д-р Маргарита Богданова.

Членовете на екипа на проект № 9-2016 гл. ас. д-р Ева Цветанова, ас. Евгени Тодоров и ас. Живка Тананеева модерираха работата на студентите, запознаха аудиторията с част от резултатите от проведеното анкетно проучване и презентираха, създадената в рамките на проекта, електронната страница за комуникация и популяризиране на дестинацията „Плевен“.

Форумът предложи уникална възможност на студентите от специалностите „Публична администрация“ и „Маркетинг“ да демонстрират водеща роля за решаването на комплексен практически казус, изискващ мултидисциплинарен подход и креативни компетенции. Екипите студенти представиха анализите и оценките си за туристическия потенциал на обектите, свързани с културно-историческото наследство на град Плевен; обсъдиха факторите препятстващи и благоприятстващи организацията на маркетинга на дестинацията за гр. Плевен и дискутираха с представителите на областната администрация възможностите за създаване на интегриран туристически продукт на град Плевен, който да допринесе за реализацията на целите на устойчивото градско развитие.

Ръководителят на проекта доц. д-р Пенка Горанова благодари на участниците за отдадеността и плодотворната работа, директорът на Института за научни изследвания – проф. д-р Маргарита Богданова се присъедини към поздравленията, като подчерта значимостта на партньорството с представители на практиката за повишаване качеството на обучителния процес и научните разработки.

Гостите от Областна администрация Плевен  изразиха задоволство от форума и качеството на студентските разработки, както и декларираха готовност отново да участват в провеждането на следващи инициативи на екипа на проект № 9-2016. Те също така представиха възможностите за стаж в областната администрация и насърчиха студентите за бъдещата им професионална реализация.

 

Още »

Уважаеми колеги,
Агенцията по заетостта Ви уведомява, че във връзка с договореност с Федералната агенция по труда – Кьолн за ежегодно посредничество на български студенти за лятна ваканционна заетост във Федерална република Германия стартира процедурата на анонимния подбор на студенти от български висши училища. 
 
Предложенията за работа са в сферата на селското стопанство, хотелиерството и ресторантьорството (сервитьори, камериерки, бармани, помощен персонал в кухня, общи работници), фирми за почистване на помещения и индустриални обекти, вериги за бързо хранене, както и германските пощи.
 
1. Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
1.1. Да са на възраст от 18 до 35 години, български граждани;
1.2. Да са студенти в редовна форма на обучение;
1.3. Да не са последен курс на семестриално обучение;
1.4. Да имат добри познания по немски език /най- малко 3 години занимания по немски език/;
1.5. Да са готови да работят най-малко два месеца в Германия;
 
2. Кандидатите следва да представят следните документи:
2.1. Заявление /свободен текст/ на български език. В заявлението е необходимо да декларират, че са изучавали немски език най-малко три години,  притежават добри познания по езика и са свободни от други ангажименти по време на официално обявената за всяко училище лятна ваканция /задължително се посочват точните начална и крайна дата/, както и че притежават необходимите средства за финансиране на заминаването си за Германия.
2.2. Уверение на български език от висшето училище, че лицето е редовен студент и не е последен курс на обучение.
 
   Не се приемат уверения, в които данните за курса и семестъра на следване са посочени с римски цифри. Изисква се в него изрично да е посочено, че лицето не е последен курс на семестриално обучение.  
   При подаване на документите за кандидатстване (българско уверение и заявление свободен текст) се връчват образците от немски документи на кандидатите, които отговарят на изискванията за владеене на език: 
 
1. Заявление за кандидатстване (Bewerbung)
Заявлението за кандидатстване e препоръчително да бъде попълнено на компютър. Формулярът следва да бъде отпечатан във формат лице/гръб в 2 екземпляра, да се залепи снимка и да се подпише. 
2. Уверение за студент (Immatrikulationsbescheinigung)

3. Информационен бюлетин за чуждестранни студенти /Merkblatt/
Всеки одобрен студент следва да представи:
- 2 бр. оригинално попълнени заявления със снимка /паспортен формат/ и 1 бр. копие 
- 1 бр. оригинално уверение за студент и 1 бр. копие. (Препоръчително е едно оригинално уверение да остане в студента за заминаването му в Германия)
-  Копие на шофьорска книжка (при наличие на такава).  

Документи на кандидати се приемат до 25.01.2017 г. 
 
В случай, че квотата бъде достигната преди определения краен срок за кандидатстване, набирането се спира.
 
 
За допълнителна информация и кандидатстване:
Дирекция „Бюро по труда” – Свищов
ст. 12, тел. 0631/60682, 0885824016 
Милена Савова
 
Още »

Представители на Стопанската академия – жури на проведен Иновативен лагер в ПДТГ „Димитър Хадживасилев“

На 17 ноември 2016 година (четвъртък) в Аулата на Професионалната държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“ – Свищов, се проведе финалния етап на Иновационен лагер 2016 – част от мероприятията в рамките на Световната седмица на предприемачеството (14-20 ноември 2016 г.) организирана от Джуниър Ачийвмънт – България.

Казусът на тази годишното издание на Иновационния лагер (интензивен уъркшоп за младежи на възраст от 15 до 19 години) беше на тема „Защо пчелите са жизнено важни за съществуването ни?“. В рамките на работните часове по така зададения казус, младите таланти на Свищовската търговската гимназия, трябваше да генерират иновативна предприемаческа идея за решаване на проблема с драстичното намаляване на пчелите по света, което се задълбочава с всяка изминала година. С финални презентации на иновационният лагер се представиха 6 отбора (Bee Team; Bee Security Group; No bees, no being; Black&Yellow; Honey и Safe the Bees), които си съперничеха по оригиналност на представените иноваторски решения.

Жури в състав: г-жа Румяна Иванова (директор на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“), г-жа Цецка Станева (дългогодишен учител в ПДТГ „Димитър Хадживасилев“), доц. д-р Николай Нинов (зам.-ректор „Студентска политика и институционални комуникации“ в СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов), доц. д-р Искра Пантелеева (ръководител на катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ в СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов) и г-н Асен Боянов (управител на  „СИАС-ИНВЕСТ КОНСУЛТ” ЕООД гр. Свищов) оцени шестте отбора, съблюдавайки за решението (дали отговаря на критериите за добро решение); презентирането на идеите (представяне на сцена, презентация и работа в екип) и отговорите на зададените от журито въпроси. В рамките на въпросните презентации, учениците на ПДТГ, представиха своите иновативни идеи относно възможностите за разрешаване на поставения казус, онагледиха своите концепции и решения и отговориха на многобройните въпроси на компетентното жури.

В крайна сметка, след оспорвана борба, битка беше спечелена (единодушно според членовете на журито) от отбор Bee Team – събрал най-много точки , който оглави класирането пред подгласниците – отбор Honey и отбор Black&Yellow.

Победителите получиха освен заслужените аплодисменти на публиката (включваща университетски преподаватели, учители, съученици, представители на Община Свищов и родители), а така също поздравления от членовете на журито и ваучери на определена парична стойност, съобразно тяхното класиране. Връчващите наградите не спестиха своите похвали, а академични преподаватели пожелаха още успехи на учениците в следващите нива на надпреварата и ги поканиха да станат студенти в СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов.

 

Още »

Уважаеми студенти и докторанти,
по случай 80-та годишнина от основаването на Свищовската Алма Матер, Студентски съвет при СА „Димитър А. Ценов“ най-любезно Ви кани да вземете участие в Национална студентска научна конференция, като част от тържественото отбелязване на събитието.

Тематичните направления на Националната студентска научна конференция са:

I. Икономика, държава, общество
II. Финанси, застраховане, отчетност
III. Бизнес, мениджмънт, маркетинг

Мотивация за участие:

- Сертификат за участие (само за участниците, представили доклад по време на конференцията).
- Парично-предметни награди, за най-добре представилите се участници, осигурени от Студентски съвет при СА „Димитър А. Ценов“.
- Публикуване на докладите в сборник, за всички представили разработката си по време на конференцията.

Участниците трябва да отговарят на следните критерии:

- Да са студенти или докторанти в акредитирани висши училища на територията на Р. България;
-  Да се обучават в редовна форма;
-  Всеки участник има право на 1 доклад (без значение съвместен или индивидуален).

Оформление на докладите:

- Докладът трябва да бъде форматиран със следните характеристики: размер на страницата 21.59 см × 27.94 см (Letter), горно поле 5.08 см, долно поле 2.54 см, ляво поле 3.05 см, дясно поле 5.69 см, gutter 0 см, горен колонтитул (header) 4.32 см и долен колонтитул (footer) 2.54 см.
- Шрифтът е Times New Roman, 12 pt, двустранно подравняване.
- Междуредие – 1 линия (Single).
- Максималният брой страници е 10 (десет), в които се включват заглавията, формулите, таблиците, фигурите и литература.
- Страниците не се номерират.

Важни срокове:

- Краен срок за изпращане на доклад електронната поща ssavet@uni-svishtov.bg – 09 декември 2016 г.
- Дата на провеждане на конференцията – 13 декември 2016 г. По време на конференцията всеки участник ще разполага с време да представи доклада си, чрез презентация.
- Участниците НЕ дължат такса за участие.
- При необходимост Студентски Съвет при СА „Д.А. Ценов“ може да предложи информация относно различни варианти за нощувка в гр. Свищов.

ШАБЛОН ЗА ДОКЛАД

За допълнителна информация отправяйте своите въпроси към Студентски съвет при СА „Димитър А. Ценов“.

За контакти:

докт. Калоян Петков (email: kpetkov@uni-svishtov.bg , тел: 0895255915)

 

Още »

Бъдещи и бивши възпитаници събра заедно Стопанска академия за 80-ата си годишнина

Ден на Асоциацията на възпитаниците на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” и Ден на отворени врати събраха бивши и бъдещи възпитаници заедно в аулата на свищовското висше училище. Двете прояви, организирани от Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността (АЦККВО), бяха част от честванията на 80-годишнината на Академията и в тях участваха възпитаници от различни випуски и специалности, ученици от свищовски училища, гимназисти от Враца.

Участниците в срещата приветства ректорът доц. д-р Иван Марчевски като подчерта, че Висшето училище съществува вече 80 години именно заради своите възпитаници – тези, които тук са получили качествено образование и тук са започнали да се изграждат като специалисти. Ректорът благодари на „хората с бели коси, дошли от различни краища на България, за да бъдат част от празника на родната Алма матер”, а на учениците пожела да направят правилния избор за продължаване на образованието им. Доц. Марчевски подчерта, че Стопанска академия е единственото висше училище в страната, което 80 години устойчиво пази профила си на обучение, което по думите му е още една гаранция за качество.

Като инициатор на идеята за учредяване на Асоциация на възпитаниците на Стопанска академия, проф. д-р Иван Върбанов също приветства присъстващите в аулата и сподели как е създадена организацията, кои са първите алумни клубове. „Най-важното, което правихме, сега се прави и ще се прави, е изграждане и поддържане на топла връзка между тези, които работят и учат в момента в Стопанска академия, тези, които вече са завършили, и чрез тях – с тези, които ще дойдат да учат при нас”, обобщи целта на Алумни асоциацията проф. Върбанов.

Той получи грамота за цялостен принос към развитието на Асоциацията, която му връчи гл. ас. д-р Момчил Антов – настоящ ресорен координатор на секция „Алумни” към АЦККВО. Почетни грамоти получиха още първият учреден алумни клуб – „Легендите”, алумни клуб „МИО” (за най-активна дейност в рамките на Асоциацията) и 88-годишния Милчо Кофетаров от випуск 1961 г. като доайен на възпитаниците на Стопанска академия. С плакети на висшето училище ректорът отличи Христана Костова от випуск 1967 г. – бивш гл. счетоводител на Академията и председател на алумни клуб „Счетоводител”, и Милен Метев – председател на алумни клуб „МИО”. След връчване на наградите ректорът обяви, че Стопанска академия инициира дарителска кампания, в която катедрите ще предоставят своя специализирана научна и учебна литература на библиотеките на всички икономически средни училища в страната.

Приветствие към гостите отправи и доц. д-р Николай Нинов в качеството му на зам.-ректор и продължител на идеята за развитие на Алумни асоциацията като директор на АЦККВО в предходния управленски мандат. „Благодаря Ви, че за пореден път доказвате, че сте приятели на Стопанска академия”, каза доц. Нинов и честити 80-годишнината на Висшето училище като празник и на неговите възпитаници.

След официалното откриване, за участниците в двете срещи бяха организирани паралелни прояви. Пред бившите възпитаници на Академията гл. ас. д-р Момчил Антов представи целите, дейността и формите на членство в Алумни асоциацията. Той поясни, че от създаването на организацията през 2010 г. до момента в нея има регистрирани 59 клуба с над 1400 членове, организирани предимно по випуски и специалности или по общи интереси в областта на икономиката, спорта и културата. „Всички ние заедно можем да си подадем ръце и макар привидно разделени – да продължим да работим за утвърждаване имиджа на Стопанска академия сред българската и международната общественост като реномирано висше училище”, каза координаторът на „Алумни” секцията към АЦККВО.

Председатели и членове на най-активните алумни клубове споделиха какви дейности осъществяват и коментираха идеи за бъдещата си работа, насочена към подпомагане на настоящите студенти. Алумни клубът, сформиран от възпитаници на спец. „Международни икономически отношения”, награди участниците в проведения фото конкурс „80 дни около света” с календари, в които са събрани най-харесваните снимки от конкурса. Като бивш възпитаник на Стопанска академия и настоящ декан на факултет „Финанси”, проф. д-р Йордан Василев проведе с гостите лекция-дискусия на тема „Информационно общество”. За участниците в срещата бяха организирани посещения в реновирания Академичен музей и в Художествената градска галерия, където гостува изложба с картини от фонда на Академията.

По повод 80-годишнината на свищовското висше училище, пред сградата на Ректората символично бе засадено дърво, за което първата копка направиха доц. Марчевски и представители на алумни клубовете. Участниците в срещата решиха всяка година, в рамките на патронния празник на Висшето училище, да се провежда Ден на Алумни асоциацията, защото по думите им това е било среща, изпълнена с много трепет и вълнения от това да се завърнат в родната Алма матер, да се срещнат с приятели от студентските години, да седнат на познатите скамейки и да си припомнят какво е било по тяхно време.

Денят на отворени врати даде възможност на гостуващите в Стопанска академия ученици да се потопят в академичната атмосфера, да почувстват академичния дух и заряд като се срещнат с представители на академичната общност, разгледат аудиторната инфраструктура и посетят основни обекти в академичния кампус. Ресорният координатор по „Образователен маркетинг” към АЦККВО, гл. ас. д-р Юлиян Господинов, представи пред учениците ползите от това да си студент в Стопанска академия. Той ги запозна с възможностите за обучение и спорт, представи социално-битовите условия и разказа какви възможности имат свищовските студенти за мобилности, стажове и бригади в страната и чужбина. Главният координатор на АЦККВО, гл. ас. д-р Радосвета Кръстева – Христова, обяви фото-конкурса „Аз и Стопанска академия”, който ще се проведе в рамките на кандидатстудентската кампания 2017. Тя поясни, че едно от условията е снимките да отразяват връзката на участника с Академията, като за целта във фотосите могат да присъстват лого, символ, сграда или друг знак, свързан със свищовското висше училище. Конкурсът ще се проведе чрез фейсбук страницата на АЦККВО (https://www.facebook.com/ackkvo) и авторите на снимките, събрали най-много харесвания, ще получат награди.

Гостуващите ученици разгледаха академичния музеи и художествената галерия. Оснен това, те посетиха и къщата-музей на Алеко Константинов, местността „Паметниците” и посетителски център „Нове”, където се срещнаха с реенактори от Първи Италийски легион, съдействие за което оказаха Община Свищов и Съвет по туризъм – Свищов. Денят на отворени врати приключи с пожелание от страна на гл. ас. д-р Юлиян Господинов участниците да се срещнат през 2017 г. отново в Алма матер, вече като студенти и преподавател.

Най-малките участници в Деня на отворените врати – четвъртокласници от СУ „Николай Катранов” - Свищов, имаха среща с преподавател и представител на алумни клуб. Доц. д-р Драгомир Илиев – директор на центровете за магистърско обучение, обясни по детски на гостите каква е разликата между ученик и студент, между учител и академичен преподавател, а в музея те имаха възможност да се запознаят с историята на Висшето училище. Сред атракциите за малчуганите бяха снимки с академични барети и шалчета пред сградата на Ректората, забавни състезателни игри и викторина в Академичната библиотека, лакомства и подаръци от домакините.

 

Още »

Международна конференция, посветена на 80-годишнината на Стопанска академия срещна в Свищов учени и представители на практиката от седем държави

Международна научна конференция на тема „Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания” бе основен акцент в честванията на 80-годишнината от основаването на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Двудневният форум провокира за участие над 200 университетски преподаватели, изследователи и представители на практиката от седем държави.

Откривайки конференцията, ректорът доц. д-р Иван Марчевски заяви, че Стопанска академия има много сериозни традиции в научно-изследователската дейност и припомни, че свищовското висше училище е основоположник на фундаментални школи в българската икономика като застраховане, счетоводство, финанси. „Ние обаче неможем да лежим само на стара слава. Трябва постоянно да работим, да държим ръка на пулса на времето и да бъдем в съзвучие със съвременните тенденции”, каза ректорът като поясни, че именно по тази причина Стопанска академия инициира международната научна конференция. Изборът на темата той обясни с факта, че светът в който живеем и икономиката, която ни заобикаля са различни.

„Информационната революция наложи коренна промяна в начина на функциониране на икономиката и това, което дълги години използвахме като инструмент за работа – затварянето и опита да работим самостоятелно в рамките на малки групи, вече е невъзможно. В съвременния свят печели този, който по-бързо достигне до информацията, и който я използва по-пълноценно. Печелят тези, които умеят да ползват чуждото знание”, каза доц. Марчевски. По думите му, задачата, която стои пред работещите в сферата на изследванията е да градят мостове помежду си и да обменят знания. Ректорът изрази увереност, че в рамките на конференцията участниците от България и чужбина ще споделят идеи за това как общото знание може да бъде обменяно така, че да бъде полезно на цялото общество.

Работата на конференцията протече в една пленарна сесия и 9 секции, разпределени в три тематични направления: „Икономика, държава, общество”, „Финанси, застраховане и отчетност” и „Бизнес, мениджмънт и маркетинг”. В нея взеха участие представители на висши училища от България, Молдова, Полша, Румъния, Руска федерация, Сърбия и Украйна. По време на пленарната сесия бяха представени и дискутирани три доклада, с акцент върху мястото и ролята на научно-образователната дейност в променящия се динамичен свят, съвременните предизвикателства пред развитието на глобалните икономически системи и теоретическите и практическите аспекти на социалните политики на пазара на труда.

Пленарните доклади изнесоха проф. д-р ик. н. Методи Кънев – бивш ректор на Стопанска академия, проф. д-р ик. н. Татяна Орехова – зам.-ректор на Донецки национален университет, Украйна и проф. д.ик.н. д.в.н. инж. Венелин Терзиев от Русенски университет „Ангел Кънчев”.

Тематично направление „Икономика, държава, общество” обхвана въпроси, свързани с мястото и ролята на научно-образователната дейност в съвременните условия, качеството на обучение, трансфера на знания и интелектуализацията на бизнеса, възможностите за приложение на резултатите от академичните изследвания в практиката. Дискутирани бяха още проблемите на електронното и дистанционното обучение, предизвикателствата пред националната икономика и мястото й в европейското икономическо пространство.

Участниците в направление „Финанси, застраховане и отчетност” се фокусираха върху проблемите на банковия и застрахователния пазар, инвестиционната активност, преразпределителните процеси и финансирането на знанието. Те обсъждаха социалното осигуряване и социалната защита, стопанския и финансов контрол, счетоводните и статистическите аспекти на бизнес анализите и емпиричните изследвани.

Третото направление „Бизнес, мениджмънт и маркетинг” обхвана проблемите на мениджмънта на микро- и макроравнище, маркетинговите стратегии и интервенции в условията на нарастващата конкуренция. В представените и дискутирани доклади бяха разгледани още възможностите за приложение на ИКТ в практиката и научните изследвания, актуални въпроси на бизнеса в различните сектори и отрасли на националната икономика.

За конференцията бяха представени 187 разработки от 212 автори – професори, доценти, главни асистенти, асистенти, докторанти и представители на практиката. Техните доклади са публикувани в тритомен сборник по съответните тематични направления. „Проведената международна научна конференция е ново стъпало към изясняване на детайлите по прехода на образователните институции, към ново качество на обучението и на тази основа – към прехода на обществата към устойчиво развитие, към нови концепции за общуване, към нов начин на живот”, заяви при закриване на форума зам.-ректорът по учебна дейност проф. д-р Марияна Божинова. По думите й, тази конференция е добър пример за дискусии, за обмяна на идеи, за извеждане на конкретни предложения, за систематизиране на основни, актуални, стратегически проблеми.

„От представените и обсъдени многостранно, задълбочено и аргументирано разработки се изведе онзи Дневен ред, който е важен за икономическата и управленската теория и практика, който ще продължи да се разглежда и на следващи научни форуми”, каза още проф. Божинова. Тя поясни, че като резултат от проведената международна научна конференция са формулирани значителен брой изводи, идеи и предложения за възможни решения, отнасящи се до развитието на икономиката, държавата и обществото, до стабилността на финансовата, банковата и застрахователната система, до повишаването на икономическия растеж и постигането на макроикономическа стабилност, до предизвикателствата пред стопанската отчетност, контрола, анализа и одита, до проблемите на бизнеса, мениджмънта и маркетинга. Една част от тях са с теоретичен, а друга са с практико-приложен характер.

Главните изводи и препоръки, обобщени в заключителния документ, който участниците в международната научна конференция приеха, ще бъдат предоставените на заинтересованите институции.

„Осъществените множество контакти и професионални срещи ще допринесат за ново или продължаващо ползотворно сътрудничество между участниците в конференцията, за нови или продължаващи контакти между академичните звена, които участниците в научния форум представляват.”, подчерта проф. Божинова при закриване на международния форум. Тя изказа искрени благодарности не само на участниците в конференцията, но и на всички преподаватели, докторанти, студенти и служите, ангажирани с подготовката и провеждането на проявите, посветени на 80-годишнината на Стопанска академия.

 

Още »

Уважаеми колеги,
Румънският институт за модерни изследвания „New Europe College” обявява конкурс за изследователски стипендии за учебната 2017/2018 година. Програмата е насочена към млади изследователи, притежаващи докторска степен, които работят в областта на хуманитарните, социалните и икономическите науки.

Срокът за кандидатстване е 16 януари 2017 г.

Регламентът за кандидатстване е достъпен на следния интернет адрес:
http://www.nec.ro/fellowships/nec-international/call-for-applications

Още »

Уважаеми колеги,
Еразъм+ офисът към Центъра за международна дейност кани преподавателите и служителите на СА „Д. А. Ценов“ на Информационен ден по програма „Еразъм+“ за мобилност на персонал с цел преподаване или обучение в чужбина през академичната 2016/2017 г., който ще се състои в кафе-аперитив „Салве“ на 15.11.2016 г. (вторник) от 13:00 часа.

Крайният срок за подаване на документи е 25.11.2016 г.

За повече информация виж тук.

Още »

С юбилейно тържествено събрание Стопанска академия чества 80-годишнина

„80 години Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов”! 80 години пътят на икономическото знание преминава през Свищов, превърнал се в кауза на плеядата учени, издигнали мечтата и въжделенията на нейния дарител, на основоположниците й, на хилядите нейни възпитаници на висотата, от която ние продължаваме да храним изконната си гордост, че сме достойни техни следовници”. С тези думи и под звуците на фанфарни сигнали бяха посрещнати в аулата на Стопанска академия ректорът и придружаващите го официални лица на тържественото общо събрание – естествен апогей на поредицата събития и инициативи, посветени на 80-годишнината на свищовското висше училище.

Доц. д-р Иван Марчевски бе придружен от председателя на Общото събрание проф. д-р Борислав Борисов, зам.-министъра на образованието проф. д-р Иван Димов, председателя на Съвета на ректорите проф. д-р инж. Любен Тотев, кмета на община Свищов – Генчо Генчев, заместник-ректорите, зам.-председателя на Общото събрание, деканите на факултети и председателя на Студентски съвет. Тържественото общо събрание откри проф. Борисов като подчерта: „Честването на кръгли годишнини е подходящ повод да насочим мислите си към възникването на една духовна идея, към нейното развитие през годините и към хората, допринесли най-много за нейното осъществяване. Такъв повод намираме и днес, при навършването на 80 години от създаването на едно от най-престижните висши учебни заведения в България – Стопанска академия „Д. А. Ценов”. Днес ние празнуваме, преизпълнени със заслужена гордост от това, че сме част от една кауза, посветена на най-ценното благо за всяко общество – образованието”.

Проф. Борисов представи гостите, сред които бяха: проф. Тодор Танев – бивш министър на образованието; Тошко Тодоров – зам.-председател на Сметната палата; техни превъзходителства посланици, културни аташета и търговски представители на страни, с които Стопанска академия е в партньорски отношения (посланиците на Палестина, Египет, Ирак, Алжир, Судан и врид посланиците на Сирия и Ливан); носителите на титлата „Доктор хонорис кауза” на СА; представители на академични ръководства от университети-партньори от Русия, Украйна, Франция, Молдова, САЩ, Испания и други държави; ректори, декани, академични преподаватели и научни сътрудници от български висши училища и БАН; бивши ректори на Стопанска академия; областни управители и кметове – възпитаници на СА; ръководители на стопански, финансови, застрахователни и осигурителни институции; представители на фондации – спомоществователи на свищовското висше училище; бивши и настоящи преподаватели, служители и възпитаници на Стопанска академия.

Тържествено си слово за 80-годишнината на Стопанска академия ректорът доц. д-р Иван Марчевски започна с цитат на думите на Дарителя Димитър Ценов: „Аз имах една мечта – да направя нещо за родния си град, в който захванах своето търговско поприще, и за българина, комуто изглежда предстои още много културна борба, додето ще може да достигне своята справедлива, национална и човешка кауза”. Това скромно изповядва Ценов в писмото си до кмета на Свищов и, както подчерта ректорът, полага основите на „любородното си дело, като превръща един копнеж, една идея в смисъл на живота си”. Доц. Марчевски припомни как е било открито Висшето търговско училище в Свищов на 8 ноември 1936 г. от Цар Борис III, носещо името на своя дарител. „Прозрението на един велик българин дарява Свищов и България с уникален храм на познанието, където вече осем десетилетия се обучават мислещи, знаещи и можещи хора”, заяви доц. Марчевски. Той припомни как се е развивала Стопанска академия през годините, през какви етапи е преминавала и какви научни школи са създадени в Свищов. Ректорът отдаде заслужена почит на първостроителите на висшето училище – първият ректор и първите преподаватели, поставили високи академични стандарти, на техните последователи и на създателите на респектиращите научни школи по застраховане, социално дело, финанси и счетоводство.

Говорейки за отделните етапи на развитие, доц. Марчевски обобщи, че през годините са се променяли наименованието на висшето училище и имената на факултетите, сменяли са се поколения преподаватели, дипломирали са се випуски студенти, обновявана е материалната база, но завещаните традиции в преподаването на „търговските науки, финансовите науки, търговското право, банковото дело, науките по застрахователно дело” остават. В словото си той представи настоящата ситуация при обучението на студенти в четирите факултета и развиваните специалности от съответните катедри в ОКС „бакалавър”, ОКС „магистър” и ОНС „доктор”. „Днес в Стопанска академия – като национална образователна институция, се усеща реформаторския дух, желанието да се възобнови силата й на лидер в икономическото образование… Като достойни продължители на делото на нашите учители, които превърнаха академичната кауза в своя съдба, ние учим нашите студенти да вярват, че могат, че знанието е неподвластно на времето, че личностния успех зависи от желанието и амбицията да се докажеш”, каза още доц. Марчевски.

По повод бележитата годишнина, ректорът връчи почетни плакети за особен принос и заслуги в развитието на висшето училище на преподаватели и партньори. Първият плакет бе присъден посмъртно на проф. д-р ик.н. Радко Радков – дългогогдишен преподавател, почетен гражданин на Свищов, краевед и изследовател на историята на Стопанска академия. Наградата ректорът връчи на съпругата на проф. Радков, а залата изрази почитта си със ставане на крака и бурни аплодисменти. Същото признание присъстващите на тържественото събрание отдадоха и на другите наградени: проф. д-р Петко Петков – дългогодишен преподавател, бивш ръководител на катедра ОТИ и доайен на СА;

проф. д-р ик.н. Димитър Панайотов и проф. д-р ик.н. Методи Кънев – дългогодишни преподаватели и бивши ректори; проф. д.ик.н. Нено Павлов – дългогодишен преподавател, бивш ректор и зам.-председател на КФН; доц. д-р Георги Иванов – дългогодишен преподавател, бивш народен представител и бивш председател на Сметната палата. Награди ректорът връчи и на две партньорски финансови организации – ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” и Общинска банка АД.

Председателят на Общото събрание, проф. Борисов сподели, че 80-ата годишнина на Стопанска академия е уважена от министър-председателя Бойко Борисов, от народни представители, евродепутати и десетки ректори на висши учебни заведения в страната и чужбина, които са изпратили поздравителни адреси. Своите приветствия поднесоха на самото честване и голяма част от гостите. Заместник-министърът на образованието връчи на доц. Марчевски почетен знак на МОН и прочете поздравителен адрес от вицепремиера и просветен министър Меглена Кунева. „За мен е голяма чест и удоволствие да бъда с вас. Не случайно едно от признанията за постиженията на Стопанска академия е, че вчера тук се проведе Общо събрание на Съвета на ректорите. Желая Ви много успехи в бъдещите предизвикателства”, каза проф. Иван Димов.

Годишнината на свищовското висше училище, председателят на Съвета на ректорите проф. Тотев честити с думите: „80 години са и много, и малко. Но това, което чуваме за тези 80 години за Стопанска академия може само да дава удовлетворение, че младите хора, които са тук чуват какво се случва и следват пътя на своите преподаватели”. В приветствието си кметът Генчо Генчев заяви: „Ако искаме да бъдем достойни европейци, трябва да бъдем първо достойни българи. Никой не може да стори това по-добре от българското образование и ние сме дълбоко убедени, че това е основен акцент във Вашата работа”.

Поздравления за 80-ата годишнина на висшето училище поднесе и бившият министър на образованието проф. Тодор Танев, който беше представен като приятел на Стопанска академия. „Законът е интерпретативна величина, над него стои академизма по една много проста причина, че академизмът е най-близо до истината. Академизмът винаги успява да пребори лошите закони”, каза проф. Танев и пожела Стопанската академия да стане Национална.

В приветствията си гостите от чужбина споделиха, че се чувстват като част от голямото интернационално семейство на Стопанска академия и заявиха, че са впечатляващи както историята на свищовското висше училище, така и присъствието на многото приятели и партньори. Специален видео поздрав от Европейския парламент отправи българският евродепутат Ева Паунова.

 

Още »

Еразъм+ офисът към Центъра за международна дейност кани преподавателите и служителите на СА „Д. А. Ценов“ да кандидатстват за мобилност на персонал с цел преподаване или обучение в чужбина през академичната 2016/2017 г.
 
Необходими документи за участие в конкурса:
заявление (по образец);
автобиография (по образец на Европас);
езиков паспорт (по образец на Европас);
докладна записка на пряк ръководител:
декларация по ЗЗЛД:
споразумение за мобилност:
 
Свободни позиции:
мобилност на персонал с цел преподаване – 13 бр.;
мобилност на персонал с цел обучение – 10 бр.
 
Краен срок за подаване на документи: 25 ноември 2016 г. (петък), 17,00 часа, Еразъм+ офис на Центъра за международна дейност.
 
Допълнителна информация по регламента на кандидатстване:
erasmus@uni-svishtov.bg; телефон 0631 66440 или в Еразъм+ офиса на ЦМД.
 
Още »

От септември 2016 г. Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов въвежда нова безплатна студентска карта за всички студенти редовно обучение. Новата DSK ISIC карта съчетава в едно:

При записване за зимния семестър студентите попълват заявление за издаване на DSK ISIC студентска карта и го подават заедно с една снимка паспортен формат във факултетните канцеларии или в клон на Банка ДСК, Свищов. До 15 дни след подаването на заявлението студентите ще могат да получат готовите DSK ISIC карти от клона на Банка ДСК (ул. "Алеко Константинов" № 15).

Студентите в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов ползват следните преференциални условия за издаване на новите DSK ISIC студентски карти:

 • без такса за издаване – за сравнение, редовната цена на стандартните небанкови ISIC карти, които се издават извън университетите, е 15 лв.;
 • удължена валидност 2 години (картите, издадени през 2016 г., ще важат до 2018 г.) – за сравнение, валидността на стандартните небанкови ISIC карти, които се издават извън университетите, е 1 година;
 • едногодишен безплатен преференциален студентски пакет от банкови услуги “ДСК Академи“ от Банка ДСК – пакетът включва: дебитна карта VISA DSK ISIC; разплащателна сметка; виртуална карта за плащане онлайн; достъп до интернет банкиране с ДСК Директ и мобилно банкиране чрез ДСК Смарт; допълнителни преференции за студентски кредит.

Преференциите, от които могат да се възползват студентите в България, са над 1 000 и са в области като: забавления, пазаруване, спорт, красота и здраве, компютри и комуникации, услуги и др., а в чужбина преференциите важат за около 40 000 обекта.

За повече информация относно ISIC картите, тяхното издаване и преференциите, които осигуряват, посетете www.isic.bg и Facebook / ISIC Bulgaria или пишете на info@isic.bg.

 

Още »

Младежка информационно-трудова борса организира Агенцията по заетостта в град Варна на 4 октомври. Форумът ще даде възможност на участващите работодатели от България и чужбина и търсещите работа лица да дискутират и да се запознаят с различните политики и предложения, касаещи младежката заетост. Информационното събитие се провежда във връзка с изпълнението на проект „Нова възможност за младежка заетост”.
 
С информационно-трудовата борса и дискусиите, които я съпътстват, Агенцията по заетостта ще отбележи „Европейския ден на труда”. Борсата ще се проведе в Двореца на културата и спорта (бул. Княз Борис I № 115) от 9 до 17 часа.

Търсещите работа ще имат възможност да се срещнат лично с работодатели от региона на град Варна, които предлагат възможности за работа в IT сектора, инженерни позиции в областта на електрониката и уредостроенето, консултантски и счетоводни услуги, търговия, банкиране и хотелиерство. Очаква се да бъдат обявени над 150 работни места за IT специалисти, инженери, счетоводители, банкови служители, продавач-консултанти, финансови и кредитни консултанти, служители в кол центрове, както и различни позиции за пасажерски кораби – рецепционисти, камериери, готвачи и барман-сервитьори. Част от работодателите са заявили възможности за наемане на студенти с гъвкаво работно време или осигуряване на студентски стажове.

Представители на EURES мрежата от Европа, на която Агенцията по заетостта е член, ще участват с представянето на работодатели от Австрия, Германия, Великобритания и Швеция, които ще предложат близо 200 работни места в сферата на туризма.   

Получените във връзка с трудовата борса оферти за работа в чужбина са публикувани на националния EURES сайт в рубриката „Работни места”. От кандидатите, които търсят работа в другите европейски страни, се изисква да владеят чужди езици. За да представят себе си и уменията си пред EURES съветниците и работодателите, те трябва да подготвят документи на английски, немски или друг език в зависимост от конкретните оферти.

Работодателите от България и чужбина очакват мотивирани кандидати, които да представят автобиография, препоръки от предишни работодатели, диплома за завършено образование и сертификати за придобита квалификация.
 

Още »

СТИПЕНДИИ ЗА БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ, МЛАДИ УЧЕНИ И ГРУПИ СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ИЛИ НАУЧЕН ПРЕСТОЙ
 
Покана на Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2017/2018 година 
 
На интернет страницата на Международна фондация „Св. св. Кирил и Методий“ в София са публикувани регламентът, условията, сроковете и необходимите документи за кандидатстване за стипендии за български студенти, докторанти, млади учени и групи студенти за обучение или научен престой във Федерална република Германия за академичната 2017/2018 г., осигурени от Германската служба за академичен обмен.
 
За академичната 2016/2017 г. Германската служба за академичен обмен, в сътрудничество с МФ „Св. св. Кирил и Методий“, отпуска стипендии за следване и научноизследователска дейност в Германия  в следните категории:
 
летни курсове в Германия за студенти;
стипендии след първа диплома за студенти от всички специалности;
стипендии за докторанти и млади учени – цялостна дисертация до 3 години;
краткосрочни изследователски стипендии за докторанти и млади учени до 6 месеца;
годишни изследователски стипендии за докторанти и млади учени между 7 и 10    месеца;
двустранен обмен за учени;
стипендии за университетски преподаватели и учени / престой за изследователски       проект;
повторна покана за бивши стипендианти на DAAD – алумни.
 
Подборът на документите до края на тази календарна година и интервютата с одобрените кандидати в началото на 2017 г. ще се извърши под ръководството на Посолството, в сътрудничество с МФ „Св. св. Кирил и Методий“ и с участието на независими експерти от България и Германия. Сертификатите за стипендиите ще бъдат разпращани по електронен път директно от централата на Германската служба за академичен обмен в месеците април и май 2017 г.
 
Регламентът за кандидатстване е достъпен на следния интернет адрес: http://www.cmfnd.org/?page_id=373
 
 
ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТДЕЛНИ КАТЕГОРИИ СТИПЕНДИИ
 
 
 
 
 
Още »

Международни студентски карти ISIC

Международните студентски лични карти ISIC (International Student Identity Card), издавани и разпространявани под егидата на UNESCO, са единственият световно признат документ, доказващ статут на учащ, който има ролята на пропуск за хиляди преференции, специално договорени за учащите в цял свят. DSK ISIC е кобрандирана карта, съчетаваща в едно функциите на три карти: международна студентска идентификационна карта ISIC, дебитна карта VISA на Банка ДСК с преференциална тарифа за студенти и карта за 50% намаление в националната мрежа на БДЖ.

Право да получат ISIC карта имат всички студенти, обучаващи се в редовна форма в ОКС „бакалавър”, ОКС „магистър” и ОНС „доктор”. За издаване на картата е необходимо в съответната факултетна канцелария да се подаде заявление по образец и снимка. Заявлението е безплатно и е на разположение в книжарницата на Стопанска академия и факултетните канцеларии.

Притежателите на DSK ISIC картата ползват банкови преференции:

 • Достъп от всяка точка на света до финансови средства - плащане на стоки или услуги при търговци, теглене на пари в брой на банкомат или от гишета в банки.
 • Теглене на пари от банкомати на Банка ДСК без такса, както и ползване на преференциални такси в сравнение със стандартна Visa Electron на Банка ДСК.
 • Ползване на овърдрафт кредит, както и на специалните кредити за студенти на Банка ДСК.

Преференциите, от които могат да се възползват студентите в България, са над 1 000 в области като: забавления, пазаруване, спорт, красота и здраве, компютри и комуникации, услуги и др., а в чужбина преференциите са в около 40 000 обекта.

Подробна информация за ISIC картата и други преференции на: http://isic.bg

Още »

Уважаеми колеги,
получено е съобщение за предоставяне на изследователски стипендии за европейски и японски изследователи. Кандидатите трябва да притежават най-малко магистърска степен, придобита в последните десет години. Приемат се предложения за изследователски проекти във всички области.  Изследователи от Европа могат да провеждат изследване в Япония, както и японски учени – в Европа. Срок за подаване на формите за кандидатстване – 15.09.2016 г. Повече подробности можете да прочетете на адрес: https://forms.canonfoundation.org/register.php
 
Още »