График за провеждане на Държавен изпит (редовна сесия), със студентите редовна и задочна форма на обучение, ОКС "Бакалавър"

Ликвидационна сесия за IV курс за студентите редовна форма на обучение - изпити от минали години

Ликвидационна сесия за IV курс за студентите задочна форма на обучение - изпити от минали години

ЛИКВИДАЦИОННАТА СЕСИЯ ЗА IV КУРС ПО "ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ" ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20 и 21.05.2016г. НА СПОРТНИЯ КОМПЛЕКС ОТ 9.00ч.

График на учебния процес за учебната 2015/2016 г. ОКС "Бакалавър"

Редовно обучение (бакалавър)
Седмична програма
(зимен семестър)
Изпитна сесия
     редовна
     поправителна
 
Седмична програма
(летен семестър)
Изпитна сесия
     редовна
     поправителна
1 курс
2 курс
3 курс
     ликвидационна
1 курс
2 курс
3 курс
 
Задочно обучение (бакалавър)
Очни занятия
(зимен семестър)
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Изпитна сесия
     редовна
септември
октомври
ноември
декември
     поправителна
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
 
Очни занятия
(летен семестър)
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Обобщен график за провеждане на редовна изпитна сесия - летен семестър
Изпитна сесия
     редовна
февруари
март
април
май   Юни
     поправителна
1 курс
2 курс
3 курс
     ликвидационна
1 курс
2 курс
3 курс