График за провеждане на Държавен изпит (редовна сесия), със студентите редовна и задочна форма на обучение, ОКС "Бакалавър"

ВАЖНО ЗА РЕДОВНИТЕ СТУДЕНТИ
Поправителната сесия по "Физическо възпитание" за студентите от I курс, ще се проведе на 13 и 14.06.2016 г. от 10.30 и 13.00 ч. на Спортния комплекс.

Ликвидационната сесия по "Физическо възпитание" за I и II курс ще се проведе на 20 и 21.06.2016 г. от 10.30 и 13.00 ч., а за III курс на 22 и 23.06.2016 г. от 10.30 и 13.00 ч. на Спортния комплекс.

График на учебния процес за учебната 2015/2016 г. ОКС "Бакалавър"

График на учебния процес за учебната 2016/2017 г. ОКС "Бакалавър"

Редовно обучение (бакалавър)
Седмична програма
(зимен семестър)
Изпитна сесия
     редовна
     поправителна
 
Седмична програма
(летен семестър)
Изпитна сесия
     редовна
     поправителна
     ликвидационна
 
Задочно обучение (бакалавър)
Очни занятия
(зимен семестър)
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Изпитна сесия
     редовна
септември
октомври
ноември
декември
     поправителна
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
 
Очни занятия
(летен семестър)
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Обобщен график за провеждане на редовна изпитна сесия - летен семестър
Изпитна сесия
     редовна
февруари
март
април
май   Юни
     поправителна
4 курс
     ликвидационна
4 курс