Уважаеми колеги, поправителната изпитна сесия на редовните и задочни студенти
/ОКС „Бакалавър/, за летен семестър на уч. 2013/2014 г.,  ще се проведе както следва:

  • 14 и 15 юли 2014 г. – I и II курс
  • 16 и 17 юли 2014 г. – III курс
  • Ликвидационната изпитна сесия ще се проведе на:

  • 22 и 23 юли 2014 г. –  I и II курс
  • 24 и 25 юли 2014 г. – III курс

УЧЕБНАТА  2014/15г. ЗА РЕДОВНИТЕ СТУДЕНТИ ЩЕ ЗАПОЧНЕ НА 23.09.2014г.

Очните занятия на задочните студенти /ОКС "Бакалавър/, за зимен семестър на уч. 2014/2015 г., ще се проведат в периода:
29.08 - 09.09.2014г. - II и IV курс
10.09 - 22.09.2014г. - I и III курс

График за провеждане на държавен изпит
   ОКС "Бакалавър", Редовна сесия

Образователно-квалификационна степен
Форма на обучение
бакалавър
магистър
редовно
дистанционно
неикономисти

Редовно обучение (бакалавър)
Седмична програма
(зимен семестър)
Изпитна сесия
     редовна
     поправителна
 
Седмична програма
(летен семестър)
Изпитна сесия
     редовна
     поправителна
     ликвидационна
 
Задочно обучение (бакалавър)
Очни занятия
(зимен семестър)
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Изпитна сесия
     редовна
Септември
Октомври
Ноември
Декември
     поправителна
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
 
Очни занятия
(летен семестър)
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Обобщен график за провеждане на редовна изпитна сесия - летен семестър
Изпитна сесия
     редовна
Февруари
Март
Април
Май   Юни
     поправителна
4 курс
     ликвидационна
4 курс