1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

   16:02
  16.12.2014 г.
Превод на еднократните стипендии по проект “Студентски практики”   
   13:23
  15.12.2014 г.
Дипломиране на абсолвентите от факултет "Финанси"   
   15:48
  11.12.2014 г.
Получаване на удостоверения по проект "Студентски практики"   
   13:24
  10.12.2014 г.
Докторски програми по икономика на European University Institute във Флоренция, Италия   
   10:56
  04.12.2014 г.
Кандидатстване за стипендии за успех и специални стипендии за зимен семестър на учебната 2014/2015 г.   
   08:29
  04.12.2014 г.
Фирма „Bulmarket DM“ обявява свободна позиция за длъжността Financial analyst, АЦККВО   
   10:28
  03.12.2014 г.
Презентационен ден за провеждане на лятна практика през 2015 г. в Гърция   
   15:32
  02.12.2014 г.
Национална стипендиантска програма "За жените в науката"   
   13:20
  02.12.2014 г.
Благодарствено писмо от г-н Ергин Емин, изпълнителен директор на "Асоциация на българските градове и региони"   
   13:04
  02.12.2014 г.
Благодарствено писмо от г-н Димитър Иванов, изпълнителен директор на "Национален Клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи"   
   13:01
  27.11.2014 г.
Кръгла маса по проект № 13-2014    
   16:00
  26.11.2014 г.
Обява за свободни работни позиции в сферата на Маркетинга - продажби и онлайн комуникации, АЦККВО   
   17:03
  25.11.2014 г.
Информационна сесия   
   16:55
  25.11.2014 г.
Презентация на тема "Обучение за управление на времето"   
   17:03
  24.11.2014 г.
Презентация за сезонна заетост в Гърция с представители на фирма „JOB TRUST”   
   16:42
  24.11.2014 г.
Инициатива „Отворени врати за младежи” на Дирекция „Бюро по труда” – Свищов   
   16:34
  24.11.2014 г.
Конкурси за стипендии в чужбина на МОН   
   12:04
  21.11.2014 г.
Презентация организирана от АЦККВО и HOPS 2015 Булмит Свищов   
   15:54
  20.11.2014 г.
Катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“ и Института на вътрешните одитори в България, организират среща със студенти от специалност „Стопански и финансов контрол“   
   14:03
  20.11.2014 г.
Дейности по проект BG051PO001-3.1.07-0019   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55