1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

   16:34
  22.10.2014 г.
Дейности по проект BG051PO001-3.1.07-0019   
   15:54
  22.10.2014 г.
Конкурс за стипендия от БНБ за 2015 г.   
   09:53
  20.10.2014 г.
Дейности по проект BG051PO001-3.1.07-0019   
   08:59
  20.10.2014 г.
Конкурс за стипендия за зимен семестър на учебната 2014/2015 г. от ПОД „Топлина” АД    
   08:47
  20.10.2014 г.
Конкурс за стипендия за зимен семестър на учебната 2014/2015 г. от ЗАД „ОЗК-Застраховане” АД   
   16:45
  17.10.2014 г.
Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие    
   15:26
  17.10.2014 г.
Стипендия за докторанти на финансова група Карол   
   15:05
  17.10.2014 г.
Дейности по проект BG051PO001-3.1.07-0019   
   08:46
  17.10.2014 г.
Дейности по проект BG051PO001-3.1.07-0019   
   08:09
  15.10.2014 г.
Кръгла маса на тема: "Висше образование – наука – бизнес”, организирана от катедра „Търговски и туристически бизнес”   
   14:13
  14.10.2014 г.
Заглавия на книги от предстоящата през м.ноември (03.11 - 06.11.2014г.) изложба на "Индекс" ООД   
   10:37
  14.10.2014 г.
Резултати от четвърто класиране, пети етап за ОКС "Бакалавър"   
   15:59
  13.10.2014 г.
Свободни места за стажанти във фирма "Идеал Стандарт - Видима" АД гр.Севлиево,АЦККВО   
   13:54
  13.10.2014 г.
Дейности по проект BG051PO001-3.1.07-0019,
посещение в реална работна среда   
   13:07
  09.10.2014 г.
Превод на еднократните стипендии по проект “Студентски практики”   
   09:15
  09.10.2014 г.
Кампания за студенти, желаещи да станат част от най-голямата, глобална студентска организация- AIESEC   
   15:14
  08.10.2014 г.
Възможност за работа, стаж или практика в други страни от ЕС, АЦККВО   
   16:47
  06.10.2014 г.
Десето юбилейно издание на студентските семинари от серията Paving Youths’ Way на тема: "Личностно развитие и умения за успешна реализация"   
   16:18
  06.10.2014 г.
Класиране за ОКС "Магистър" - дистанционна форма на обучение   
   15:20
  06.10.2014 г.
Кръгла маса на тема „Взаимовръзката между теоретични знания и практически умения като предпоставка за успешна професионална реализация на студентите”, организирана от факултет „Стопанска отчетност”   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52