1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

   16:13
  30.3.2015 г.
"Благотворителна кампания-2015" организирана от Студентски съвет при СА „Д. А. Ценов”    
   14:30
  30.3.2015 г.
Кандидатстване за стипендии за успех и специални стипендии за летен семестър на учебната 2014/2015 г.   
   12:58
  30.3.2015 г.
Резултати от второ класиране за ОКС "Магистър" прием Март 2015 г.   
   16:03
  27.3.2015 г.
Кандидатстудентски изпит-28.03.2015 г.   
   15:37
  27.3.2015 г.
Стажантска програма на ДЗИ   
   16:07
  26.3.2015 г.
Обява за свободни работни позиции от фирма "AURUBIS"   
   08:57
  26.3.2015 г.
Обява за студентски конкурси   
   14:19
  25.3.2015 г.
Дарителска програма "С ТЕНИСКА НА БАЛА"   
   08:16
  25.3.2015 г.
НАЦИОНАЛНО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ   
   14:44
  24.3.2015 г.
Инициатива "Бизнесът в действие" на AIESEC Свищов   
   11:03
  20.3.2015 г.
Стажантска програма в отдел "Маркетинг" на "Каменица"-АД за 2015 г.   
   17:00
  19.3.2015 г.
Покана за кандидатстване за индивидуална мобилност по програма BG09 „Фонд за стипендии на ЕИП“   
   16:33
  19.3.2015 г.
Изпит по английски език и немски език за селекция на кандидатите по програма „Еразъм +“   
   13:13
  17.3.2015 г.
Посещение в Стопанска академия на преподавател от висшето училище "Фонтис" в гр. Велно, Холандия - Даниел ван Мелис    
   12:00
  17.3.2015 г.
Практическо обучение по дисциплините „Оценка на бизнеса“ и „Оценка на туристическия бизнес“, организирано от Катедра „Търговски и туристически бизнес”   
   15:13
  16.3.2015 г.
Резултати от първо класиране за ОКС "Магистър" прием Март 2015 г.   
   14:40
  11.3.2015 г.
Информационен ден по програма „Еразъм+“   
   16:43
  10.3.2015 г.
Проект „Регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа: Можем ли сами?Къде е ЕС?”   
   16:33
  10.3.2015 г.
Стажантска програма на УниКредит Булбанк   
   16:20
  10.3.2015 г.
Обява за свободни работни позиции от фирма Taxback   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59