1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

    15:08    23.4.2014 г. Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността   
    14:19    23.4.2014 г. Отдел "Студентска политика"   
    13:36    23.4.2014 г. Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността   
    15:20    17.4.2014 г. Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността   
    15:08    17.4.2014 г. Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността   
    15:02    17.4.2014 г. Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността   
    14:04    16.4.2014 г. Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността   
    16:01    15.4.2014 г. Дейности по проект BG051PO001-3.1.07-0019   
    15:45    15.4.2014 г. Студентски съвет   
    15:27    14.4.2014 г. Дейности по проект BG051PO001-3.1.07-0019   
    15:10    14.4.2014 г. Дейности по проект BG051PO001-3.1.07-0019   
    14:25    14.4.2014 г. Ръководство   
    13:30    11.4.2014 г. Дейности по проект BG051PO001-3.1.07-0019   
    13:28    11.4.2014 г. Дейности по проект BG051PO001-3.1.07-0019   
    13:26    11.4.2014 г. Дейности по проект BG051PO001-3.1.07-0019   
    13:24    11.4.2014 г. Дейности по проект BG051PO001-3.1.07-0019   
    08:33    11.4.2014 г. Дейности по проект BG051PO001-3.1.07-0019   
    11:50    10.4.2014 г. Дейности по проект BG051PO001-3.1.07-0019   
    16:47    09.4.2014 г. Дейности по проект BG051PO001-3.1.07-0019   
    13:45    09.4.2014 г. Екип по проект "Студентски практики"   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50