ћол€ въведете
Ќомер: ≈√Ќ:
ƒобав€нето на персонални съобщени€ е възможно само за студентите и работещите в —ј "ƒ.ј. ÷енов". «а представ€не пред системата използвайте факултетен номер и ≈√Ќ, ако сте студент и Ћичен номер и ≈√Ќ ако сте преподавател или служител.

“ърси:
—пециализиран форум ћагистри > ћагистърска програма по УЅанков мениджмънтФ
јвтор: доц. д-р јндрей Ѕ. «ахариев ѕубликувано на: 8.1.2003 г. 14:08:26
“≈ћј 1. Ќќ¬» ѕЋј“≈∆Ќ» —–≈ƒ—“¬ј: ÷≈Ћ Ќј «јƒјЌ»≈“ќ: ƒј —≈ »«¬Џ–Ў» јЌјЋ»« Ќј —»—“≈ћј“ј E-CARD  ј“ќ »Ќ“≈–Ќ≈“ ѕЋј“≈∆Ќј —»—“≈ћј. ќ—Ќќ¬Ќ» —“Џѕ » 1. јЌјЋ»« Ќј ¬Џ«ћќ∆Ќќ—“»“≈ «ј »«ѕќЋ«¬јЌ≈ Ќј —»—“≈ћј“ј E-CARD «ј »«¬Џ–Ў¬јЌ≈ Ќј ѕЋјўјЌ»я „–≈« »Ќ“≈–Ќ≈“ 2. ќ÷≈Ќ ј ƒќ  ј ¬ј —“≈ѕ≈Ќ јЌјЋ»«»–јЌј“ј —»—“≈ћј —≈ ¬ѕ»—¬ј ¬  ќЌ÷≈ѕ÷»я“ј У≈Ћ≈ “–ќЌЌ» ѕј–»Ф 3. јЌјЋ»« Ќј «ј ќЌЌќ—““ј Ќј »«¬Џ–Ў¬јЌ»“≈ “–јЌ«ј ÷»» ќ“ √Ћ≈ƒЌј “ќ„ ј ƒ≈…—“¬јўќ“ќ «ј ќЌќƒј“≈Ћ—“¬ќ ¬ “ј«» ќЅЋј—“. 4. јЌјЋ»« Ќј –»— ќ¬≈“≈ «ј ¬—≈ » ќ“ ”„ј—“Ќ»÷»“≈ ¬ —»—“≈ћј“ј (ѕ–ќƒј¬ј„»,  Ћ»≈Ќ“») 5. ѕ–≈ѕќ–Џ » «ј ѕќƒќЅ–я¬јЌ≈ Ќј —»—“≈ћј“ј ќ“ √Ћ≈ƒЌј “ќ„ ј —»√”–Ќќ—“, —Џќ“¬≈“—“¬»≈ —Џ— ƒ≈…—“јўќ“ќ «ј ќЌќƒј“≈Ћ—“¬ќ » “.Ќ.) “≈ћј 2. ј“ћ “≈–ћ»ЌјЋ» » ЅјЌ ќ¬»  ј–“» ÷≈Ћ Ќј «јƒјЌ»≈“ќ: ƒј —≈ »«¬Џ–Ў» ѕ–ј “»„≈ ќ ѕ–ќ”„¬јЌ≈ ¬ —Џќ“¬≈“Ќ»я √–јƒ, ƒј —≈ Ќјѕ–ј¬» ќ÷≈Ќ ј Ќј —Џў≈—“¬”¬јўќ“ќ ѕќЋќ∆≈Ќ»≈ » ƒј —≈ ƒјƒ≈ ѕ–≈ѕќ–Џ ј «ј –ј«¬»“»≈“ќ Ќј ѕЋј“≈∆Ќј »Ќ‘–ј—“–” “»–ј. ќ—Ќќ¬Ќ» —“Џѕ » 1. ѕ–ќ”„¬јЌ≈ Ќј ЅјЌ »“≈, ‘”Ќ ÷»ќЌ»–јў» ¬ –јћ »“≈ Ќј »«—Ћ≈ƒ¬јЌќ“ќ Ќј—≈Ћ≈Ќќ ћя—“ќ Ц ЌјЋ»„»≈ Ќј ј“ћ » ѕќ— “≈–ћ»ЌјЋ» (Ѕ–ќ…, ћ≈—“ќѕќЋќ∆≈Ќ»≈), ѕ–≈ƒЋј√јЌ»  ј–“» (¬»ƒќ¬≈ » ”—Ћќ¬»я «ј »«ƒј¬јЌ≈),  Ћ»≈Ќ“», »«ѕќЋ«¬јў» ЅјЌ ќ¬»  ј–“» (Ѕ–ќ…, ¬Џ«–ј—“ќ¬ј —“–” “»–ј » “.Ќ.) 2. ќ÷≈Ќ ј Ќј Ќ”∆ƒ»“≈ ќ“ »Ќ—“јЋ»–јЌ≈“ќ Ќј Ќќ¬ ј“ћ “≈–ћ»ЌјЋ » ѕ–≈ѕќ–Џ » «ј ћя—“ќ“ќ Ќј Ќ≈√ќ¬ќ“ќ –ј«ѕќЋќ∆≈Ќ»≈ (ћќ∆≈ ƒј ѕ–»Ћќ∆»“≈  ј–“ј Ќј √–јƒј — ќ“Ѕ≈Ћя«јЌ» ћ≈—“ј Ќј —Џў≈—“¬”¬јў»“≈ ј“ћ » ѕќ— “≈–ћ»ЌјЋ») 3. јЌјЋ»« Ќј ќ„ј ¬јЌј“ј ¬Џ«¬–Џўј≈ћќ—“ ќ“ Ќјѕ–ј¬≈Ќј“ј »Ќ¬≈—“»÷»я (Ќј Ѕј«ј –≈јЋЌ» ƒјЌЌ» ѕќЋ”„≈Ќ» ќ“ ЅјЌ ј“ј, »Ћ» ¬Џ« ќ—Ќќ¬ј Ќј ѕ–≈ƒѕќЋј√ј≈ћ» ƒјЌЌ» ќ“ »«—Ћ≈ƒ¬јЌ≈“ќ » ѕ–»Ћќ∆≈Ќј“ј “ј–»‘ј Ќј ѕ»Ѕ) 4. јЌјЋ»« Ќј ѕ–»¬Ћ≈„≈Ќ»я –≈—”–— Ќј Ѕј«ј —–≈ƒЌќћ≈—≈„≈Ќ ќ—“ј“Џ  ѕќ ЅјЌ ќ¬»“≈  ј–“». ѕ–≈ѕќ–Џ »: ƒјЌЌ»“≈ ¬  ј«”—ј “–яЅ¬ј ƒј ЅЏƒј“ –≈јЋ»—“»„Ќ». ѕ–» »«„»—Ћя¬јЌ≈ Ќј: 1. ќЅў Ѕ–ќ… ѕќ“–≈Ѕ»“≈Ћ» —≈ ќ÷≈Ќя¬ј ќЅўI»я Ѕ–ќ…  ј–“ќƒЏ–∆ј“≈Ћ» ¬ »«—Ћ≈ƒ¬јЌ»я √–јƒ » —Џќ“¬≈“Ќќ ѕќ“–≈Ѕ»“≈Ћ»“≈ Ќј »—Ћ≈ƒ¬јЌј“ј ЅјЌ ј. 2. –Џ—“ Ќј ѕќ“–≈Ѕ»“≈Ћ»“≈ Ќ≈ ѕќ¬≈„≈ ќ“ 7 % ћ≈—≈„Ќќ 3. ќ„ј ¬јЌ» Ѕ–ќ… “–јЌ«ј ÷»» Ц ћ≈∆ƒ” 1,5 » 5 ќ“ Ѕ–ќя Ќј —Џў≈—“¬”¬јў»“≈  ј–“» 4. Ѕ–ќя Ќј ѕ–≈ƒѕ–»я“»я“ј ≈ ѕќ ¬јЎ »«Ѕќ– »Ћ» Ќј Ѕј«ј –≈јЋЌ» ƒјЌЌ». 5. —”ћј“ј ќ“ ѕ–ќ÷≈Ќ“»“≈ Ќј ѕќЋ«¬јў»“≈  ј–“»“≈ “–яЅ¬ј ƒј ≈ –ј¬≈Ќ Ќј 100%. 6. –≈јЋ»—“»„Ќ»“≈ —“ќ…Ќќ—“» «ј —–≈ƒЌ»я ќ—“ј“Џ  ѕќ  ј–“»“≈ ≈ ќ ќЋќ » ѕќƒ —–≈ƒЌј“ј –јЅќ“Ќј «јѕЋј“ј «ј —“–јЌј“ј. 7. ћ»Ќ»ћјЋЌ»я“ Ѕ–ќ… “–јЌ«ј ÷»» ≈ 2 Ќј  ј–“ј. “≈ћј 3. ѕЋј“≈∆Ќ» —»—“≈ћ» ÷≈Ћ Ќј «јƒјЌ»≈“ќ: ƒј —≈ »«Ѕ≈–≈ Ќј…-» ќЌќћ»„Ќј“ј —»—“≈ћј «ј »Ќ“≈–Ќ≈“ –ј«ѕЋјўјЌ»я ќ—Ќќ¬Ќ» —“Џѕ » 1. ѕќѕЏЋ¬јЌ≈ Ќј Ћ»ѕ—¬јў»“≈ ƒјЌЌ» — –≈јЋ»—“»„Ќј »Ќ‘ќ–ћј÷»я (ќ„ј ¬ј —≈ ѕ–ќƒј∆Ѕ»“≈ „–≈« »Ќ“≈–Ќ≈“ ƒј —ј 8-10 ѕЏ“» ѕќ-Ќ»— » ќ“ “≈«» ¬ “–јƒ»÷»ќЌЌ» ћј√ј«»Ќ», ј ѕ–ќƒј¬јЌ»“≈ ѕ–ќƒ” “» —≈ ѕ–≈ƒЋј√ј“ — ќ“—“Џѕ ј ќ“ 0 ƒќ 10% + ƒќ—“ј¬Ќ» –ј«’ќƒ») 2. јЌјЋ»« Ќј —»ЋЌ»“≈ » —ЋјЅ»“≈ —“–јЌ» Ќј ѕќ—ќ„≈Ќ»“≈ —»—“≈ћ», ¬ Ћ. –»— ќ¬≈“≈ «ј ”„ј—“¬јў»“≈ —“–јЌ». 3. ¬Џ« ќ—Ќќ¬ј Ќј ѕ–≈ƒќ—“ј¬≈Ќ»“≈ ƒјЌЌ» «ј “–ј —»“≈ »  ќћ»—»ќЌЌ»“≈ Ќј ќ“ƒ≈ЋЌ»“≈ —»—“≈ћ», Ќјѕ–ј¬≈“≈ јЌјЋ»« » ќЅќ—Ќќ¬ ј «ј »«Ѕќ– Ќј —Џќ“¬≈“Ќј ѕЋј“≈∆Ќј —»—“≈ћј. 4. —Џѕќ—“ј¬≈“≈ »«Ѕ–јЌј“ј —»—“≈ћј » ѕ–≈ƒЋј√јЌ»“≈ ќ“ Ќ≈я ”—Ћќ¬»я, —Џ— —»—“≈ћј“ј EPAY.BG (HTTP://WWW.EPAY.BG).
  Email
јвтор: доц. д-р јндрей Ѕ. «ахариев ѕубликувано на: 8.1.2003 г. 14:16:50
¬ъпросите са част от корестонденци€та между магистри по Ѕћ, относно изпитните материали по ћениджмънт на банковите разплащани€ ¬ъпрос 1.  акво разбирате под израза Физисквани€ към системите за »нтернет разплащани€Ф.? »ма ли това връзка с изисквани€та, които се пред€в€ват към електронните пари? » доколко следва да се разглеждат електронните пари като продукти за съхран€ване на стойността и като продукти за достъп, до каква степен следва да се разглеждат УчиститеФ системи за електронните пари като Mondex и DidiCash например и доколко следва да се обърне внимание на разплащани€та в »нтернет чрез кредитни и дебитни карти? ќтговор: ќбикновено към една платежна система има изисквани€, свързани със сигурност за участващите страни, гаранци€ за финалност (окончателност) и неотмен€емост на транзакциите, защита от неправомерни действи€ (фалшифициране, повторно харчене, прихващане на транзакци€та, нареждане от чуждо име и т.н.), законност на плащани€та и т.н. ¬ казуса се изисква точно това Ц да направите анализ на посочената система от всички възможни ъгли, като по този начин ще покажете доколко сте усвоили матери€та и до колко можете самосто€телно да правите критичен анализ. ќтговор на въпрос 2. “ази матери€ не е предмет на разглеждане от курса по ћЅ– и следва да сте € усвоили на по-ранен етап от ¬ашето обучение. јко все пак сте констатирали пропуски във ¬ашите знани€, това е един удачен момент да ги наваксате. ¬ този аспект, бих ¬и препоръчал да разгледате действащото законодателство в Ѕългари€, свързано с осъществ€ване на търговска дейност, и едва след това Ц да оцените неговата приложимост в конкретни€ случай. ѕо този начин см€там че сама ще успеете да си отговорите на поставените въпроси. ¬ъпрос 3.  ой играе рол€та на емитент в системата E-CARD? —амата система ли? ќтговор ќтговорът на този въпрос тр€бва да бъде даден при решаването на казуса. ¬ъпрос 4. —поред «акона за електр. документ и елект. подпис въведените User name и password игра€т ли рол€та на елект. подпис? ћоже ли да се приеме, че въведени€т ѕ»Ќ при използването на дебитни и кредитни карти също замества електр, подпис? ќтговор. ѕроблемите , свързани с този въпрос се разглеждат в: «акона за електронни€ документ и електрони€ подпис, Ќаредба 16 за плащани€та с банкови карти, «акона за счетоводството и посочените в т€х свързани документи. ¬ъпрос 5  акво представл€ват % за конвертиране (“ема 3)? “ова е конвертиране от н€каква друга валута, различна от USD, с ко€то се пазарува, и USD? »ли? ќтговор:  огато участващи€ в разплащането търговец желае да получи сумата във валута, различна от USD, тогава фирмата извършва конвертиране за което си начисл€ва комисионна. ¬ъпрос 6. ћогат ли емитираните електронни пари от NetCash и DigiCash да се използват на части, за н€колко транзакции? ќтговор: „рез при тези системи ¬ие може да си генерирате (посредством специализиран софтуер) точно определена сума, ко€то е нужна за извършване на съответната покупка. (т.е. не се налага да ¬и връщат ресто ;)) ) ¬ъпрос 7  ъде може да се намери информаци€ за системата NetChex, тъй като подобна в академични€ учебник н€ма? ќтговор »нформаци€, макар и малко може да намерите в ѕриложение 1 от материалите ¬и са самоподготовка, а ето и н€кой връзки към материали по темата: 1. на англиски http://www.ict.tuwien.ac.-
at/eipan/cikersch/nx.html 2.Ќа руски http://www.e-commerce.ru/biz-
_tech/implementation/pay_sys/paysys-
_foreign_netchex.html http://nrd.pnpi.spb.ru/UseSoft/Pr-
oPlex/ProtoPlex4/sources/15.html Ќаследната страница ще можете да намерите и н€кой указани€ как да изберем платежна система за интернет търгови€: http://www.backe.com/criter.html јко се нуждаете от по-подробна информаци€ за н€ко€ от системите, можете да използвате и специализираните търсещи машини, например www.google.com , където чрез въвеждане на ключова дума, например NetChex да намерите повече информаци€ по въпроса.
  Email
јвтор: доц. д-р јндрей Ѕ. «ахариев ѕубликувано на: 8.1.2003 г. 14:27:37
¬ъв връзка с постъпили запитвани€ за сроковете за подаване на молби за теми за магистърски проекти, ¬и информираме са следните по-важни срокове: 1. ƒо 30 април 2002 ¬ този срок, ¬ие тр€бва да изпратите на електронната поща на ¬аши€ секретар ”ћћ (bobi@uni-svishtov.bg) следната информаци€: 1.1. “рите ¬и имена, факултетен номер и специализаци€ 1.2. ѕредпочитана тема, съответно научен ръководител ѕосочените от ¬ас теми не са окончателни. 2. —лед 1 май 2002 Ќа база подадените от ¬ас молби, ръководител програма "Ѕанков мениджмънт" ще уточни точното заглавие на ¬ашата тема за магистърски проект. »нформаци€ за уточнената тема и назначени€ ¬и научен ръководите, ще ¬и бъдат изпратени на служебни€ e-mail. 3. ƒо 2 юни 2002 ¬ срок до 2 юни 2002, на база уточнената ¬и тема, тр€бва да представите при ¬ашето идване в —вищов, доклад в обем 10-15 стр. по съответната тема гл. ас. д-р Ѕожидар Ѕожинов
  Email
јвтор: доц. д-р јндрей Ѕ. «ахариев ѕубликувано на: 3.11.2003 г. 9:13:39
—писък на темите /випуск м. март 2003 и следващи/ 4.2. ћагистърска програма УЅанков мениджмънтФ Ќаучен ръководител: ƒоц. д-р ≈ћ»Ћ ћ»’ј…Ћќ¬ 1. ѕарична маса и парични агрегати в –епублика Ѕългари€ 2. ѕокупателна сила и обезпечение на националната парична единица - състо€ние, проблеми и тенденции в съвременните услови€ 3. јнализ на инфлационните процеси в Ѕългари€ 4. »нфлаци€ и инфлационна обезценка на парите 5. ѕътища и средства за борба с инфлаци€та. јнтиинфлационна политика 6.  ритически анализ на антиинфлационната политика на държавата 7.  ритически анализ на антиинфлационната политика на ЅЌЅ през периода 8.  ризата в националната банкова система през 90-те години и нейното преодол€ване 9. ѕроблеми на капиталовата адекватност и ликвидността на “Ѕ у нас 10. Ѕюджет на търговска банка ...................................-
..... 11.  редитиранена предпри€ти€та и фирмите за текущи нужди в ............................................ от “Ѕ .......................... 12.  редитиране на предпри€ти€та и фирмите за инвестиции в ............................................ от “Ѕ ............................ 13. Ѕанково обслужване на .............................. от “Ѕ .............................. 14. “ехнологи€ и организаци€ на банковото кредитиране 15.  редитиране на едноличните фирми в “Ѕ ............................ 16. —пециални услуги на “Ѕ 17.  редитна политика на банките в услови€та на пазарната икономика 18. ѕроблеми на банкови€ контрол и надзор 19.  онтролни и надзорни функции на централната банка 20. ¬алутни€т съвет и оздрав€ването на банковата система 21. ѕлатежоспособност и ликвидност на “Ѕ 22. ѕаричен и капиталов пазар у нас 23. ѕаричен пазар - състо€ние, проблеми и перспективи за развитие 24. ѕарично-кредитно регулиране на националната икономика 25. »зследване характера, особеностите и закономерностите в динамиката на лихвата и нейната норма в националната икономика 26. Ћихвена политика на търговските банки (на примера на “Ѕ ...........) 27. ѕравни и икономически основи на дейността на търговските банки. 28. Ѕанкови инвестиции в ценни книжа 29. »нвестиционна политика на банката (банка ....................) 30. »нвестиционни фондове - развитие и перспективи 31. Ѕанков риск и проблеми на надеждността на банките 32. Ѕанкова политика на “Ѕ у нас 33. »нвестиционна политика на “Ѕ 34. ќцен€ване на инвестиционен проект на “Ѕ ЕЕЕЕ..ЕЕ за отпускане на кредит 35. ќцен€ване на инвестиционен проект в промишлеността 36. ќцен€ване на инвестиционен проект в търгови€та 37. ќцен€ване на инвестиционен проект в селското стопанство 38. ”правление на инвестициите в банка...................... 39. ќсобености на банковата дейност в услови€та на валутен борд 40. Ѕанково кредитиране на малките и средните предпри€ти€ 41. Ѕанково кредитиране на домакинствата 42. ≈волюци€ на философи€та за управление на търговските банки 43. ќпредел€не на лихвената политика на търговските банки 44.  редитна политика на “Ѕ ..... 45.  редитиране на малки и средни предпри€ти€ от “Ѕ ..... 46.  редитиране на предпри€ти€ и фирми за инвестиционни цели от “Ѕ ..... 47. “ехнологи€ и организаци€ на банковото кредитиране (по примера на “Ѕ ..... ) Ќаучен ръководител: ѕроф. д-р ик.н. –јƒ ќ –јƒ ќ¬ 1. —истеми на валутни курсове 2. ћеждународна валутна ликвидност 3. ќрганизаци€ и функциониране на валутни€ пазар 4. ¬алутни сдeлки и операции - същност и особеностите на използването им в нашата практика 5. ¬алутни услови€ на външноикономическите сделки 6. ¬алутен риск при външноикономическите сделки 7. јкредитивът и валутното инкасо в международните плащани€ 8. Ѕанкови гаранции при международните плащани€ 9. ‘ирмено кредитиране на вноса и износа 10. Ѕанково кредитиране на външноикономическите сделки 11. –азвитие и проблеми на международната валутна система 12. –азвитие, проблеми и перспективи на ≈вропейската валутна система 13. ќцен€ване на валутни€ риск от банките 14. ћетоди за планиране на валутни€ курс 15. ”правление на дефицита във външни€ сектор на икономиката 16. ”правление на външни€ дълг на –. Ѕългари€ и рол€та на банките 17. ”правление на международни€ дълг и рол€та на банките Ќаучен ръководител: ƒоц. д-р ¬≈Ћ»„ ќ јƒјћќ¬ 1. ”правление на капитала на “Ѕ 2. ”правление на активите на “Ѕ 3. ”правление на краткосрочните дългове на “Ѕ 4. ”правление на портфейла на “Ѕ 5. ”правление на ликвидните активи на “Ѕ 6. “ехнологи€ на търсенето на пари 7. ѕредлагането на пари - инструмент на паричната политика. 8. ѕарите като ликвиден актив. 9. ”правление на привлечените капитали на “Ѕ. 10. ”правление на финансовите капитали на “Ѕ. 11. ѕари и пазарни ценни книжа в “Ѕ. 12. ”правление на краткосрочните вземани€ на “Ѕ. 13. ƒанъчно облагане на “Ѕ 14. »нвестиции и инвестиционна политика на “Ѕ 15.  апиталова структура и дивидентна политика на “Ѕ 16. ѕроблеми на управлението на държавни€ дълг и рол€та на “Ѕ 17. ѕроблеми на взаимоотношени€та на “Ѕ с бюджета 18. ќрганизаци€ на взаимоотношени€та между държавни€ бюджет и “Ѕ 19. ‘ормиране и използване на печалбата в “Ѕ 20. »нвестиционните решени€ в “Ѕ 21. Ѕаланс и финансова структура на “Ѕ 22. ”правление на кредита в “Ѕ 23. ‘ормиране на капитала и разпределение на печалбата в “Ѕ 24. јнализ на финансовото състо€ние на “Ѕ 25. ‘инансова политика във “Ѕ ЕЕЕЕЕ 26. ‘ондовата борса в системата на капиталовите пазари 27. ѕаричен пазар и краткосрочно финансиране на “Ѕ 28. “ехники за финансиране на “Ѕ 29. “ехнологи€ на финансиране на “Ѕ 30. ‘инансово управление на “Ѕ 31. –ентабилност на “Ѕ 32. ѕроблеми на печалбата и рентабилността на “Ѕ 33. јнализ на ликвидността на “Ѕ ЕЕЕ 34. ‘акторен анализ на динамиката в печалбата на “Ѕ 35. јнализ и оценка на балансовата печалба 36. јнализ на парични€ поток в “Ѕ ЕЕЕЕЕЕ. 37. јнализ на платежоспосoбността на “Ѕ 38. ‘инансов анализ на капитала в холдинговите структури 39. јнализ на промените във величината на дългосрочните капитали 40. –еструктуриране на капитала на “Ѕ 41. ќптимизиране структурата на дългосрочните капитали 42. ќцен€ване и анализ на стойността на акционни опции 43. ѕроблеми и актуални насоки в развитието на моделите за оцен€ване на акционни опции 44. ќцен€ване и анализ на стойността на валутни опции 45. ѕроблеми и актуални насоки в развитието на моделите за оцен€ване на валутни опции 46. ќцен€ване и анализ на стойността на опции върху облигации 47. ѕроблеми и актуални насоки в развитието на моделите за оцен€ване на опции върху облигации 48. ƒемонстраци€ (апробиране) на спекулативни стратегии с опционни инструменти 49. ƒемонстраци€, (апробиране) на хеджингови стратегии с опционни инструменти 50. ƒемонстраци€ (апробиране) на арбитражни стратегии с опционни инструменти 51.  онструиране на опционни стратегии за оптимизиране показателите на конкретен инвестиционен портфейл (изграден от ЕЕ..ЕЕ) 52. ќцен€ване на реален инвестиционен проект на “Ѕ ЕЕЕЕ..ЕЕ 53. —ъпостав€не и избор на инвестиционни проекти на “Ѕ ЕЕЕ..ЕЕ 54. –исков анализ на инвестиционен проект на “Ѕ ЕЕЕЕЕ 55. »змерване на веро€тността от обществени корекции на инвестиционен проект на “Ѕ ЕЕЕ..ЕЕЕ 56. јнализ на алтернативата Уподдържане на стара инвестици€ Ц въвеждане на нова инвестици€ на “Ѕ ЕЕЕЕ.ЕЕЕ 57. ”правление на външни€ дълг и рол€та на “Ѕ 58. ”правление на международни€ дълг и рол€та на “Ѕ Ќаучен ръководител: ƒоц. д-р ¬ј—»Ћ «ј’ј–»≈¬ 1. ‘ормиране и разпределение на капитала и печалбата на “Ѕ .......... 2. »змерване на печалбата и рентабилността на “Ѕ .................... 3. ‘инансовото управление на “Ѕ .................... 4. ”правление на финансовите активи на “Ѕ .................... 5. ”правление на оборотните капитали на “Ѕ .................... 6. ”скор€ване на обращаемостта на оборотните активи на “Ѕ ............ 7. »збор на амортизационната политика на “Ѕ .................... 8. ‘ормиране и използване на посто€нните капитали на “Ѕ ................ 9. ‘инансово управление на инвестициите в “Ѕ .................... 10. »збор на инвестиционната политика на “Ѕ .................... 11. ‘инансови аспекти на ликвидаци€та на “Ѕ .................... 12. –еструктуриране на капитала на “Ѕ .................... Ќаучен ръководител: ƒоц. д-р ∆≈Ћ№ќ ¬Џ“≈¬ 1. ќцен€ване и управление качеството на банковите активи (по примера на ЅанкаЕ.) 2. јнализ и управление на доходността, печалбата и рентабилността на банките (по примера на ЅанкаЕ.)Ф 3. ќцен€ване и управление качеството на кредитни€ портфейл на банките (по примера на Ѕанка...) 4.  редитен анализ на корпоративни клиенти (по примера на Ѕанка...) 5. ”правление на собствени€ капитал и капиталовата адекватност на търговските банки (по примера на ЅанкаЕ.) 6. ‘ормиране ресурсите на търговската банка (по примера на Ѕанка...) 7. ћеждубанкова конкуренци€ (по примера на Ѕанка...) 8. ”правление на привлечените ресурси в търговската банка (по примера на Ѕанка...) 9. ”правление на кредитни€ риск в търговските банки (по примера на Ѕанка...) 10. »зграждане на вътрешен кредитен рейтинг за оцен€ване на кредитни€ риск в банките (по примера на Ѕанка...) 11. ќсновни финансови съотношени€ в банковата дейност (сравнителен анализ на българските банки) 12. ”правление на банковата ликвидност (по примера на Ѕанка...) 13. “ехнологи€ на кредитирането в търговските банки (по примера на Ѕанка...)Ф 14. јнализ на търсенето и предлагането на пари 15. ѕлатежоспособност и ликвидност на търговските банки (по примера на Ѕанка...) 16. ћакроикономически проблеми на лихвената политика 17. Ћихвената политика на търговските банки (по примера на Ѕанка...) 18. ќцен€ване на системни€ риск в банковата система на Ѕългари€ 19. »кономически инструменти на централната банка 20.  редитиране на гражданите за текущи нужди 21. ѕроблеми на контрола и надзора върху банките в Ѕългари€ 22. —равнителен анализ доходите и разходите на българските банки 23. —равнителен анализ печалбата и рентабилността на българските банки 24. —равнителен анализ активите и пасивите на българските банки 25. —равнителен анализ кредитните портфейли на българските банки Ќаучен ръководител: ƒоц. д-р ћј–»јЌј ј—≈Ќќ¬ј 1. “еоретико-приложни аспекти на банкови€ маркетинг (по примера на “Ѕ............) 2. ћаркетингово управление в банките 3. ћаркетингова политика на банките (по примера на “Ѕ............) 4. —тратегически банков маркетинг- състо€ние и перспективи 5. ѕродуктова политика на банките (по примера на “Ѕ............) 6. ÷енова политика на банките (по примера на “Ѕ............) 7.  омуникационна и дистрибуционна политика на банките (по примера на “Ѕ............) 8. ¬ли€ние на маркетинговата околна среда върху банките 9. ћодерни банкови услуги (по примера на “Ѕ............) 10.  редитна политика на търговските банки (по примера на “Ѕ............) 11.  редитиране на малки и средни предпри€ти€ (по примера на “Ѕ....) 12. ѕотребителското кредитиране в Ѕългари€- състо€ние, проблеми и перспективи (по примера на “Ѕ............) 13. “ехнологи€ на банковото кредитиране (по примера на “Ѕ............) 14. Ѕанкови€т контрол - състо€ние и съвременни тенденции 15. Ѕанково инвестиционно посредничество (по примера на “Ѕ............) 16. Ѕанкови сделки с ƒ÷  (по примера на “Ѕ............) 17. ћ€стото и рол€та на банките на регулираните пазари на ценни книжа в Ѕългари€ 18. »нвестиционни и борсови посредници 19. –ол€та на банките на първични€ пазар на ценни книжа 20. –ол€та на банките на вторични€ пазар на ценни книжа 21. ѕазарът на акции- обекти, субекти и механизъм на действие 22. ÷ентралната банка в услови€та на валутен борд Ц състо€ние и перспективи 23. ќрганизационно-управленска структура на търговска банка (по примера на “Ѕ............) Ќаучен ръководител: ƒоц. д-р ѕламен ѕЏ“≈¬ 1. ќценка на пазарни€ риск в “Ѕ "................." 2. ќценка на кредитни€ риск в “Ѕ "................." 3. ”правление на пазарни€ риск в “Ѕ "................." 4. ”правление на кредитни€ риск в “Ѕ "................." 5. —истеми за управление на риска в българските банки. 6. »збор на стратеги€ за хеджиране на валутни€ риск в “Ѕ "................" Ќаучен ръководител: ƒоц. д-р јндрей «ј’ј–»≈¬ 1. Ѕанкови регулации и решени€ за управление на дефицита във външни€ сектор на икономиката (анализ за периода 199..-200.. г.) 2. ѕроблеми при управлението на външни€ дълг на –. Ѕългари€ и рол€ на “Ѕ 3. ”правление на международни€ дълг Ц съвременни измерени€ и рол€ на “Ѕ 4. ƒефицитно бюджетно финансиране Ц ефекти върху инвестиционните портфейли на “Ѕ 5. ‘инансово управление на човешките ресурси в “Ѕ .................... 6. ”правление на банковите инвестиции в човешки€ капитал 7. Ѕюджетно управление на разходите за човешките ресурси в “Ѕ ..... 8. ”правление на възнаграждени€та в “Ѕ .................. 9. —равнителен анализ на техниките за определ€не на риск-преми€та при решени€та за отпускане на кредит от “Ѕ (по примера на отрасъл ...................; или по примера на “Ѕ У.....................Ф) 10. Ѕюджетно управление на “Ѕ 11. Ѕюджетното управление на международната “Ѕ 12. ‘акторен анализ на динамиката на печалбата на “Ѕ 13. јнализ и оценка на откритите валутни позиции на “Ѕ 14. »зследване на арбитражните операции в “Ѕ У.....................Ф за периода след въвеждане на валутни€ борд 15. јнализ на парични€ поток в “Ѕ ЕЕЕЕЕЕ. Ќаучен ръководител: ƒоц. д-р —то€н ѕроданов 1. ќцен€ване на инвестиционен проект от “Ѕ ЕЕЕЕ..ЕЕ за отпускане на кредит 2. —ъпостав€не и избор на инвестиционни проекти за отпускане на кредит 3. –исков анализ на инвестиционен проект на “Ѕ ЕЕЕЕЕЕ 4. »змерване на веро€тността от обществени корекции на инвестиционен проект на “Ѕ ЕЕЕ..ЕЕЕ 5. јнализ на алтернативата Уподдържане на стара инвестици€ Ц въвеждане на нова инвестици€ на “Ѕ ЕЕЕЕ.ЕЕЕ 6. ќтпускане на кредит по програмите на ‘онд У«емеделиеФ 7. ‘инансиране на проекти по предприсъединителните фондове SAPARD и ISPA 8. Ѕанков контрол на бюджетни€ процес във “Ѕ - клиент 9. Ѕанков контрол на финансовото състо€ние във “Ѕ - клиент 10. ”правление на инвестициите в банка...................... 11. »збор на инвестиционна политика в банка...................... 12. ”правление на международните инвестиции на банка..................... 13. ќптимално управление на ликвидността и рентабилността в банката 14. ”правление на лошите кредити в банка...................... 15. ѕриватизаци€та на търговските банки в Ѕългари€ Ц цели и резултати 16. ќсобености на банковата дейност в услови€та на валутен борд 17. Ѕанково кредитиране на малките и средните предпри€ти€ 18. Ѕанково кредитиране на домакинствата 19. »новации в банковото кредитиране на реални€ сектор 20. ƒиверсификаци€ на кредитни€ портфейл на “Ѕ 21. ≈волюци€ на философи€та за управление на търговските банки 22. Ѕанкови инвестиции в новите информационни технологии 23. ќпредел€не на лихвената политика на търговските банки Ќаучен ръководител: ƒоц. д-р —тефан —»ћ≈ќЌќ¬ 1. ’еджирането чрез опционни инструменти Ц предимство или необходимост в банковата практика 2. —пекулирането чрез опционни инструменти Ц предимство или необходимост в банковата практика 3. јрбитражирането чрез опционни инструменти Ц предимство или необходимост в банковата практика 4. ”правление на лихвени€ риск при банковите позиции чрез дериватни инструменти (анализ на българските услови€, предимства и пречки) 5. ”правление на валутни€ риск чрез срочни и дериватни инструменти (анализ на българските услови€, предимства и пречки). 6. ”правление на фондови€ риск чрез срочни и дериватни инструменти през призмата на съвременни€ банков мениджмънт. 7. ќцен€ването на опционните (лихвени, валутни, индексни ...) контракти Ц ключов елемент от банковите инвестиционни решени€ 8. ѕроблеми и актуални насоки в развитието на моделите за оцен€ване на валутни опции в банковата практика 9. —уапите - спекулативни и хеджингови измерени€ на приложението им в българската (и/или световна) банкова практика. 10. ѕотенциал и приложение на фючърсните инструмент в българската банкова практика. 11. «начението на българските банки на първични€ капиталов пазар (рол€та на поемател€ и посредника за успеха на публичните емисии) 12. –ол€та на банките на вторични€ капиталов пазар в Ѕългари€ Ц състо€ние, проблеми и тенденции 13. ”частието на банките в търгови€та на Ѕ‘Ѕ-—офи€ - посреднически и инвестиционни аспекти 14. Ѕанките, като инвестиционни посредници в системата на български€ капиталов пазар (функционални и организационни аспекти) Ќаучен ръководител: √л. ас. д-р Ѕожидар Ѕќ∆»Ќќ¬ 1. —труктура и управление на безналичните плащани€ в “Ѕ......... 2. ”правление на рисковете при акредитивните разплащани€ в търговска банка ....... 3. ”правление на плащани€та чрез незабавно инкасо в “Ѕ ..... 4. »здаване и обслужване на плащани€та с международни чекове (по примера на търговска банка .........) 5. »здаване и обслужване на банкови карти в “Ѕ ....... 6. ”правление на плащани€та с международни банкови карти в търговска банка .............. 7. ”правление на овърдрафт-кредита по банкови карти, издавани от търговска банка ........ 8. ”правление на риска по кредитите по международните кредитни карти, издавани от търговска банка ....... 9. »зграждане на мрежа по ѕќ— терминали (по примера на търговска банка ....... Ц клон ........) 10. —равнителен анализ на системите за електронно банкиране, предлагани от търговските банки у нас 11. —равнителен анализ на системите за »нтернет банкиране, предлагани от търговските банки у нас 12. —равнителен анализ на системите за GSM банкиране, предлагани от търговските банки у нас 13. —равнителен анализ на системите за разплащани€ чрез »нтернет у нас 14. ¬ъзможности за използване на системите за електронни пари в Ѕългари€ 15. —равнителен анализ на националните системи за сетълмент на банковите разплащани€ в Ѕългари€ 16. ¬ъзможности за изграждане на нов картов оператор у нас 17. јнализ ползването на системите за отдалечено банкиране, предлагани от търговска банка........ 18. ѕроблеми пред навлизането и използването на електронните способи за разплащане на фирмено ниво 19. »зползване на високотехнологични иновации от търговските банки у нас 20. ќсновни проблеми при изграждането на CALL-център за телефонно банкиране 21. —ъсто€ние и тенденции на картови€ пазар у нас Ќаучен ръководител: √л. ас. д-р јнгел јЌ√≈Ћќ¬ 1. ќрганизаци€ на кредитни€ процес в “Ѕ (по примера на банка ЕЕ.) 2. ќрганизаци€ на потребителското кредитиране в “Ѕ (по примера на банка ЕЕЕЕЕЕЕ) 3. »зграждане на рисково-базирани лихвени структури (теоретико-емпирични аспекти) 4. »зграждане на времево-базирани лихвени структури (теоретико-емпирични аспекти) 5. ѕроблеми на определ€не на риск-преми€та при банковото кредитиране на ћ—ѕ 6. ќцен€ване на кредитни€ риск на “Ѕ Ц проблеми и решени€ 7. »зследване вли€нието на лихвените проценти в резервна валута върху лихвените структури в –Ѕългари€ за периода 199..-200.. г.
  Email
јвтор: доц. д-р. —то€н ѕроданов ѕубликувано на: 16.3.2004 г. 12:59:12
> Docent Prodanov, vaprosat mi e kratak: pri iz4isljavane na MIRR v kazusa e > poso4eno kakva stojnost da izpolzvame za Reinvest rate, no ne i za Finance > rate, i az izpolzvah osnovnija lihven procent za stranata v momenta-tova > vjarno li e, i ako ne0koi procent da izpolzvam? Dobre, rabotete s OLP - towa e obosnowano, zashtoto e dohodnostta na nowoemitirani sykrowishtni bonowe. Inache mozhete da obosnowete po kakyw procent da reinwestirate, ako polzwate wyzmozhnostite na kapitalowite pazari - t.e. dohodnosti po drugi dylgowi instrumenti. > Gospodin Prodanov, > Vyprosyt m e otnosno na4islqvane na amortizaciite za tablica 3 ot kazusa > "analiz polzi i razhodi" za 8 ta godina imame dopulnitelni investicionni > razhodi v razmer na 99 736 lv., s koito shte bude pridobit nov DMA. > Trqbva li da vklu4im v iz4isleniqta i amortizaciite za noviq dulgotraen > materialen aktiv do kraq na proektniq srok? kakto prawilno se dosetihte, novija DMA trjabwa da se wkljuchi pri izchisljawaneto na amortizaciite za sledwashtite godini. Ne propuskajte i wkljuchwaneto mu w izchislenijata za proektnata efektiwnost.
  Email
ќбратно