Уважаеми кандидат-студенти,
в рамките на четвърто класиране на Кандидатстудентска кампания 2016 година, Кандидатстудентски център при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов, информира всички желаещи да се обучават в ОКС „Бакалавър“, че на 31.10.2016 година (понеделник) ще бъде проведено ново класиране за попълване на незаети до момента места.
 
 
Класиране за попълване 
на незаети места на 31.10.2016 год.
 
Подаване на документи за кандидатстване с оценка от държавен зрелостен изпит или пренесена оценка от друго висше училище 10.10. – 29.10.2016 год.
Подаване на документи за кандидатстване с оценка от конкурсен изпит, положен в СА "Д. А. Ценов" 10.10. – 28.10.2016 год.
Провеждане на кандидатстудентски изпити 29.10.2016 г. (13:00 ч.)
Обявяване на резултатите от класирането 31.10.2016 год.
Записване на класираните студенти 02.11. – 04.11.2016 год.
 
Актуална информация за всички етапи на 
КСК 2016 можете да намерите на адрес:
Телефони за запитвания: 0882/552 523, 0631/ 66 381, 66 431, 
66 225, 66 226, 66 227, 66 234
 
Още »


Уважаеми колеги,

Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“, организира Международна научна конференция на тема „Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания“, която ще се проведе на 9 и 10 ноември 2016 г. в гр. Свищов.
Международната научна конференция е посветена на 80-ата годишнина от основаването на СА „Димитър А. Ценов“ и е част от Програмата за тържественото отбелязване на събитието.

Подробна информация за предстоящата конференция може да получите на:
http://80.uni-svishtov.bg/EWKS/2016

Още »

Дарителска кампания „Моята скромна лепта“ 

 

Още »

Значимостта на организираните събития за повишаване конкурентоспособността в туризма дискутираха в Стопанска академия

Кръгла ма са на тема „Оценка значимостта на организираните събития за повишаване конкурентоспособността в туризма” организира катедра „Икономика и управление на туризма” по проект № 13-ИНИ/2016 г. Форумът откри ръководителят на проекта доц. д-р Петя Иванова, а сред гостите бяха зам.-ректорът проф. д-р Марияна Божинова, директорът на Института за научни изследвания проф. д-р Маргарита Богданова, деканът на факултет „Производствен и търговски бизнес” проф. д-р Любчо Варамезов, представители на бизнеса, на община Свищов, Съвет по туризъм, Исторически музей – Свищов. В кръглата маса участваха още преподаватели, студенти и докторанти. 

В обръщение към организаторите и участниците във форума проф. Божинова подчерта, че в Стопанска академия е традиция финала на научноизследователските проекти да бъде съпътстван с кръгли маси, на които да се срещнат разработилите проекта, вече на етап финализиране на научните търсения, и студентите от съответната специалност. „Една от основните цели на такива форуми е това, което се изследва от преподавателите и научните работници да е в досег с практиката и да подпомага учебния процес. Присъствието на студенти от специалността е много полезно за тях, тъй като те добиват по-висок заряд за получаване на нови, допълнителни знания в сравнение с едно семинарно занятие или лекция”, каза проф. Божинова. Тя пожела на участниците в кръглата маса, представящи науката, местната власт и практиката, да генерира нови идеи за развитие на събитийния туризъм за да може община Свищов да стане по-привлекателна туристическа дестинация. Поздравление към проектния екип отправи и проф. Богданова за проявения интерес, ентусиазъм, креативност и вложения труд в цялото изследване. Теоретичните аспекти на изследването представиха по време на форума докторант Ивайло Петков, студентите от спец. „Икономика на туризма” Милена Иванова и Николета Николова. В своите презентации тримата членове на проектния екип говориха за значението на туризма, събитийния туризъм и конкурентоспособността на туристическата дестинация. 

Представяйки резултатите, ръководителят на проекта поясни, че върху основата на задълбочено проучване на съществуващите теоретични концепции, касаещи изследваната проблематика, е изграден модел за оценка на значимостта на организираните събития в страната, в контекста на конкурентоспособност на дестинацията. Елементите на този модел са в основата на съставената анкетна карта, с която са събрани емпирични данни. Информацията е структурирана в три раздела – 1) Дестинация България, 2) Позитивно влияние на събитийния туризъм и 3) Негативно влияние на събитийния туризъм. Върху основата на систематизация и анализ на информацията са направени обобщаващи изводи, които представи доц. Иванова – ръководител на проекта. Данните от изследването показват, че към настоящия момент на развитие е ценено наличието на повече и разнообразни събития в страната, като се подчертава необходимостта да се подобряват съществуващите. „Елементите от спектъра на позитивното влияние на събитийния туризъм са оценени двойно по-високо от елементите на негативното влияние”, подчерта още доц. Иванова. В същото време ясно ранжирани са проблемите в развитието на дестинацията, аспектите от дейността в посока преодоляването им, както и основните компоненти от негативните влияния на събитийния туризъм. 

След представяне на резултатите от научноизследователския проект бе провокирана оживена дискусия между представителите на практиката и академичния състав, присъстващ на събитието, а в последствие в нея се включиха и присъстващите студенти. Обект на обсъждане бяха основните проблеми пред повишаване конкурентоспособността на дестинация България, начините за подобряване организацията на събитията, както и възможностите за по-добро реализиране на туристическият им потенциал.   Кръглата маса завърши с единомислие относно това, че такъв род срещи при които има комуникация между науката и практиката са необходими и полезни. Те са с потенциал да генерират ценни идеи и решения. 

 
Още »

Стопанска академия участва в годишната университетска научна конференция в НВУ „Васил Левски”

Стопанска академия участва в тазгодишната университетска научна конференция, която се организира и провежда в НВУ „Васил Левски”, Велико Търново. Двудневният форум откри началникът на военния университет, бригаден генерал Пламен Богданов. 

В словото си той заяви: „Нарастващото значение и авторитет на ежегодните научни форуми, организирани от НВУ „Васил Левски”, се дължат в голяма степен на нашето ползотворно съвместно сътрудничество. Чрез него, в годините назад, успяхме да създадем среда, позволяваща взаимно споделяне на резултатите от провежданите научни изследвания, разработените положителни практики и въведените иновационни решения”. Приветствие към участниците в конференцията поднесе ректорът на Стопанска академия „Димитър Ценов”, доц. д-р Иван Марчевски. „Това събитие, наред с всички останали Ваши усилия в посока на научните изследвания, е сигурен белег за креативността на преподавателския състав на НВУ „Васил Левски” при разработването на научно-приложни изследвания”, подчерта ректорът на свищовското висше училище. 

Председателят на Комисията за защита от дискриминация доц. д-р Ана Джумалиева цитира в словото си Бърнард Шоу, който казва че: „Мирът не само е по-добър от войната, но е и доста по-труден”. С това тя пожела идеите, концепциите и теоретичните търсения в конференцията да бъдат крачка напред в изграждането на висококлалифицирани офицери, необходими за поддържане на сигурността, опазване на мира и разтието на обществото. От името на ректора на Русенски университет „Ангел Кънчев” поздравление поднесе проф. д-р Бранко Сотиров, декан на Машинотехнологичния факултет. Гост на пленарното заседание на конференцията беше и заместник-кметът на община Велико Търново проф. д-р Георги Камарашев, който също поднесе поздравление към участниците в конференцията. В поздравителния адрес от името на акад. Живко Жеков се казва „...непрестанният стремеж за развитие и надграждане на собствените постижения и споделянето им с други хора, са гарант за устойчиво развитие на образованието и науката в съответствие с най-добрите международни практики и нуждите на гражданското общество.” Първият пленарен доклад на тема „Рискове и сигурност в Черноморския регион” беше изнесен от доц. д-р Маруся Любчева от Университет „Професор д-р Асен Златаров”, Бургас. Лектор на втория пленарен доклад бе проф. д-р Весела Радович от Университета в Белград. Третият пленарен доклад представи проф. д-р Маргарита Богданова от Стопанска академия на тема „Центровете за върхови постижения и за компетентност – политики и подходи за управление”. 

В рамките на двата дни бяха изнесени 252 доклада в пет направления. 234 са участниците в тазгодишното издание на конференцията и те са представители на 29 български университета, 9 института на БАН и 28 други държавни и частни институции, училища. Сред участниците бяха двама носители на званието „Доктор хонорис кауза” на НВУ „Васил Левски” – акад. д-р т.н. Живко Жеков и проф. дхн Михаил Харалампиев. Доклади във форума представиха участници от 10 университета от Румъния, Полша, Русия, Сърбия и Литва. По време на конференцията вниманието беше фокусирано и върху още една група участници – младите хора. Част от тях са университетски преподаватели, други са обучаеми – студенти и докторанти.

 
Още »

Посланикът на Ирак гостува в Стопанска академия с публична лекция и фотоизложба

Извънредният и пълномощен посланик на Република Ирак в България, Н. Пр. Кахтан Джанаби гостува в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” по покана на ректора. Доц. д-р Иван Марчевски посрещна госта, с когото обсъждаха различни възможности за сътрудничество. Сред дискутираните теми бяха възможностите за сключване на договори за съвместна дейност между Стопанска академия и университети в Ирак, както и обучение на иракски студенти в Свищов, включително и в задочна форма. Силен интерес посланикът прояви към обучението в магистърска степен на английски език, което Стопанска академия може да осигури за чуждестранни студенти.

След срещата, в която участва и координаторът на Евро арабския център в Академията – проф. д.ик.н.,д.п.н. Карим Наама, посланикът на Ирак изнесе публична лекция на тема „От Фалуджа до Мосул – цял Ирак свободен от терористичната организация ИДИЛ”. Още в началото на срещата със студенти и преподаватели посланикът благодари за поканата да бъде гост в Стопанска академия и в Свищов. „Ирак е страната на цивилизациите, културата, изкуството и поезията”, заяви Н. Пр. Кахтан Джанаби и припомни, че първата писменост възниква в страната преди близо 5500 години, а първите закони са от времето на управлението на вавилонците преди 3000 г. 

Говорейки за културното наследство, лекторът подчерта, че обекти от неговата родина са в списъка на ЮНЕСКО за световното културно наследство. Представяйки съвременната история на своята държава, посланикът припомни, че днешен Ирак е основан през 1921 г. като монархия, от 1958 г. се превръща в Република, а от 2003 г. в страната започва нова ера с демократична система на управление. Той разказа за прогреса на страната си през годините и за предоха към демокрация, след който обаче започват действията на първите терористични организации. Гостът представи и настоящата ситуация – обединението на иракския народ в борбата срещу групировката ИДИЛ (Ислямска държава в Ирак и Леванта). 

Относно иракско-българските двустранни отношения, датиращи от 1958 г., посланикът заяви, че те са силни, на добро ниво и са в различни сфери – политика, икономика, култура. Публичната лекция бе последвана от дискусия, в която посланикът разговаря с присъстващите студенти и преподаватели по различни въпроси. 

Визитата на Н. Пр. Кахтан Джанаби в Стопанска академия бе съпътствана с фотоизложба на Посолството на Република Ирак в България. Експозицията представи ценности на различни цивилизации, родени между реките Тигър и Ефрат, кадри от модерен Ирак, резултати от действията на ИДИЛ върху местното население – избиване на невинни хора и разруха на културно-исторически забележителности. Преди да си тръгне от Стопанска академия, Н. Пр. Кахтан Джанаби поднесе цветя пред паметника на Дарителя Димитър Апостолов Ценов.

 
Още »

Кръгла маса с международно участие организира за 25-годишнината катедра „Търговски и туристически бизнес” при Стопанска академия

Кръгла маса с международно участие на тема „Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж” се проведе в Стопанска академия „Д. А. Ценов”. Форумът, организиран от катедра „Търговски и туристически бизнес”, бе посветен на 25-годишнината на катедрата и 80-годишнината на свищовското висше училище. 

Гости на тържественото заседание по повод годишнината на катедрата бяха зам.-ректорът по „Учебна дейност” и председател на организационния комитет на кръглата маса – проф. д-р Марияна Божинова, деканът на факултет „Производствен и търговски бизнес” – проф. д-р Любчо Варамезов, председателят на Общински съвет - Свищов – Кристиян Кирилов, зам.-кметът Анелия Димитрова, декани на други факултети и ръководители на катедри от Стопанска академия. Сред официалните гости бяха още проф. д-р ик. н. Николинка Сълова от Икономически университет – Варна с ценен принос за дългогодишното междукатедрено сътрудничество и академичното израстване на преподавателите от катедрата-домакин, доц. д-р Виолета Димитрова – ръководител катедра „Икономика и управление на търговията” при ИУ – Варна, проф. д-р Димитър Тадаръков – ръководител катедра „Икономика на туризма” при УНСС, представители на сродните катедри по търговия и туризъм и от други висши училища от България и чужбина.

„Честването на 25-годишнината на катедра „Търговски и туристически бизнес” е добър повод за съпоставяне на миналото с настоящето и бъдещето”, заяви при представяне на летописен доклад за създаването и развитието на научното звено доц. д-р Светослав Илийчовски – ръководител на катедрата. Той подчерта, че през изминалите години, изпълнени с предизвикателства, с постижения и трудни моменти, с ярки личности, с признание, с отстояване на академичното присъствие, с посвещаване на благородното поприще на подготовката и обучението на студенти от различни образователни степени, със съхраняване и обогатяване на традициите, катедрата се утвърждава като научно-педагогическа школа, вдъхновяваща и мотивираща своите възпитаници, преподаватели, приятели и съмишленици. 

„Така, в своето развитие, олицетворявайки духа и волята на Дарителя, катедрата продължава да изпълнява една от неговите отколешни мечти: „… във Висшето търговско училище в Свищов да се преподават търговските науки, финансовите науки, търговското право…”, каза още доц. Илийчовски. По повод 25 годишнината на катедрата са изработени специални сувенири, които доц. Илийчовски връчи в знак на признателност и благодарност на доц. д-р Венцислав Минков и проф. д-р Михаил Дочев, като част от първооснователите на катедрата и радетели за напредъка и академичното утвърждаване на научното звено, и на проф. д-р ик. н. Николинка Сълова от Икономически университет – Варна. За своя празник катедреният състав получи множество приветствия, подаръци от гостите на тържественото заседание и поздравителни адреси.

В рамките на кръглата маса бяха представени два пленарни доклада на водещи изследователи на търговската и туристическата наука и практика. В своя доклад на тема „Съвременни измерения на глобалната търговия на дребно” проф. д-р Данчо Данчев представи концептуални идеи и изведе по-значими характеристики на: промените във фундаменталните основи на търговията; превръщането на „икономиката на удовлетвореността” във водеща за съвременния търговски бизнес; утвърждаването на омниканалната търговия като основен бизнес модел в търговията на дребно; ползите от осъществяване на онлайн комерсиални обменни транзакции чрез мобилни устройства; интегрирането на търговията в социалните медии. Вторият пленарен докладчик – проф. д-р Марин Нешков, презентира темата: „Устойчивото развитие на туризма и предизвикателствата пред туристическата политика на Р България”, като представи приложни идеи и решения на основните проблеми и предизвикателства, свързани с реализацията на политиката за устойчиво развитие на туризма в Р България. Изследователят оцени възможностите и изведе основни препоръки, свързани с: разработване на дългосрочните визии и съответстващи планове и стратегии за устойчиво развитие; изграждане и управление на системи за мониторинг и контрол на устойчивото развитие, стимулиране на проекти, дейности и поведение за постигане на икономически и социални ефекти при съблюдаване на условията за опазване на околната среда. За участие в кръглата маса са представени общо 111 научни доклада от 123 участници, сред които представители на 13 български университета, изследователи от Азербайджански държавен икономически университет и Молдовска икономическа академия, представител на бизнес практиката. Докладите са публикувани в сборник, състоящ се от 2 тома. Работата на форума бе организирана в два тематични модула, в рамките на които бяха презентирани значими научноизследователски резултати. В сесията на първи модул „Отраслови, регионални и глобални релации на търговския и туристическия бизнес” утвърдени изследователи в областта на търговията – доц. д-р Виолета Гълъбова и доц. д-р Иванка Николова от УНСС - София, поставиха като основни акценти разглеждането на иновативни търговски практики, бизнес модели и нови предприемачески стратегии за развитие на търговията. 

Доказани учени на туристическата теория и практика – проф. д-р Димитър Тадаръков от УНСС и доц. д-р ик. н. Соня Милева от СУ „Климент Охридски”, представиха теоретико-приложни идеи за иновациите, провокирани от измененията в потребителското поведение, за франчайзинга като инструмент за генериране на работни места и генериране на печалба за предприемачите в туризма. В същия тематичен панел се откроиха резултати от проучвания на взаимозависимостите между специализацията на туристическите райони и формирането и развитието на туристическите предприятия. В осъществената научна дискусия намериха място проблемите по оценяване на основни индикатори с икономическо и социално значение за развитието на бизнеса. Представените доклади във втория модул въведоха като отправни пунктове на обсъжданията въпроси от сферата на управленските, маркетинговите и отчетните решения в търговския и туристическия бизнес. 

В своя доклад доц. д-р Виолета Димитрова от ИУ - Варна представи интересни теоретични и емпирични резултати от проучване на собствените търговски марки като конкурентно предимство и стратегически избор при управлението на търговските вериги. Върху необходимостта от комплексна методика за анализ на печалбата от продажби на туристически услуги, както и анализирането и оценяването на посоката и силата на влиянието на проявяващите се фактори, акцентира в доклада си доц. д-р Росица Иванова от УНСС – София. Участниците дискутираха предизвикателствата пред проучванията на: потребителската удовлетвореност; грижата за клиента; възможностите за внедряване на системи за управление на качеството; разработването на нови продукти, ценови промоции и оптимизиране на търговските мрежи; проблемите, свързани с устойчивото развитие, „зелената икономика” и социалните отговорности в туризма. 

Организаторите на кръглата маса обобщиха, че научният форум осигури „специализирано поле” за провеждане на творческа дискусия и извеждане на идеи, съдействащи за обогатяване на търговската и туристическата теория и практика.

 
 
Още »

Уважаеми колеги,
Представителството на Европейската Комисия в България в сътрудничество с Институт за икономическа политика (ИИП) организира студентски семинар на тема „Стартиране и развитие на бизнес в контекста на Предприемачество 2020“, който ще се проведе в периода 18 – 20 ноември 2016 г. в гр. Велико Търново. 
Семинарът има за цел да посрещне нарастващата нужда от неформално обучение на студентите, обучаващи се в университетите извън София, както и да развие техните качества и умения, необходими за успешното реализиране на предприемаческите им идеи.
По време на тридневното обучение избраните участници ще имат възможността да дискутират въпроси като: Защо е важно предприемачеството? Каква е ролята на националните и европейските институции за насърчаване на предприемаческата дейност? Какви умения са необходими за стартиране и развитие на бизнес? Какви са инструментите за финансиране на предприемаческата идея? Кои са отделните елементи на предприемаческата екосистема и как най-ефективно могат да си взаимодействат те?  
Участието в семинара е безплатно – организаторите покриват разходите за настаняване, изхранване и обучителни материали. Избраните участници следва единствено да организират и покрият разходите си за транспорт до и от Велико Търново. 
 
За участие: Моля, попълнете формуляра за кандидатстване до 24:00 часа на 8 ноември 2016 г. Резултатите от селекцията ще бъдат изпратени по ел. поща най-късно до 11 ноември 2016 г.
За повече информация: www.epi-bg.org
 
Още »

Нова версия на счетоводен продукт демонстрира бизнесът пред свищовски студенти и преподаватели

Представители на практиката демонстрираха в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” счетоводен продукт, предоставен безвъзмездно на висшето училище за обучение. В срещата участваха студенти и преподаватели от катедра „Счетоводна отчетност” и други катедри, финансовият директор и главният счетоводител на Академията, директорът на Академичния компютърен център, представители на Центъра за кариерно консултиране и връзки с обществеността.
Управителят на „Бонев Софт Одитинг” ООД Тодор Христов, управляващият съдружник и регистриран одитор Траяна Христова, и мениджърът по продажби Царка Михайлова обясниха на студентите как могат да използват счетоводната програма АЖУР – L не само по време на обучението им, но и след това в бъдещата им работа. 

Лекторите представиха най-новите разработки и възможности на програмата, които се използват в практиката и имат над 4000 внедрявания. Те демонстрираха на практика възможностите на новата версия и новия модул на АЖУР – L, улесняващи работещите с този продукт. Коментирани бяха новите възможности за управление на данни и взимането на полезни решения чрез използването на продукта, преминал през много версии, но първоначално създаден през 1990 г. като счетоводна програма „от счетоводители за счетоводители”. В срещата участваха и регионалните търговски представители на фирмата за Русе и Велико Търново. 

Стопанска академия и „Бонев Софт Одитинг” ООД имат дългогодишно партньорство при обучението на студенти, но за първи път представители на фирмата изнесоха презентация пред студенти. Гостите споделиха, че са впечатлени от отношението и заинтересоваността на възпитаниците на свищовското висше училище и от академичната атмосфера. След презентацията, ръководството на фирмата проведе и работна среща с ректора доц. д-р Иван Марчевски. 

Двете страни подписаха договор за партньорство и сътрудничество, на който една от целите е осъществяване на целенасочена политика за ефективна професионална реализация на завършилите в Стопанска академия кадри. По време на срещата бяха обсъдени и конкретни дейности за осъществяване на активен обмен на опит, научни кадри и лекторски състав, за реализация на проекти в интерес на бизнеса и на образователните цели на Академията.

 
Още »

Националният приз „Студент на годината” се учредява в началото на 2006 година по инициатива на делегатите в Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети в Република България. Събитието ще се проведе под патронажа на Министерство на образованието и науката.
Първото издание на конкурса се провежда през Декември 2006 година. Идеята на конкурса е всяка година да бъдат отличени най-добрите студенти и докторанти в българските висши училища.
Конкурсът има мисията да популяризира постиженията на българските студенти и докторанти пред българската общественост, удостоявайки студенти от всички области на висшето образование.
Участниците следва да отговарят на определени критерии, отнасящи се до постигнатите им резултати в областта, в която се обучават.
Студентите трябва да докажат своите постижения, представяйки документи за постигнатите резултати в научната, културната, спортната и други дейности, свързани с образователния процес на национално и международно ниво.

Научете повече на www.studentnagodinata.eu

Писмо - покана

КЛАСИФИКАТОР - пълна информация за приза
 

Още »

Уважаеми колеги,
Институт за икономическа политика (ИИП) подготвя изпълнението на проект "Насърчаване на младежкото предприемачество", финансиран по програма "Еразъм+", КД3 Структурен диалог. Инициативата има за цел да доведе до подобряване на ефективността на политиките, които стимулират предприемаческата активност и младежкото предприемачество в България, като предостави платформа за конструктивен диалог между младите хора в страната и представители на отговорните за тези политики национални и местни институции.

Проектът ще стартира с три еднодневни Национални младежки срещи в  София, Пловдив и Варна през ноември 2016 г., по време на които участващите по проекта младежи ще генерират първите идеи за реформиране на предприемаческите политики в България. Ще бъде формирана и група от 7 официални младежки говорители, които ще имат координационни функции и ще работят в тясна комуникация с екипа на ИИП по време на проекта.

Кандидатстването за участие в проекта е отворено за всички младежи между 19 и 30 години, които проявяват интерес към политиките за насърчаване на предприемачеството и подобряване на условията за стартиране на бизнес в България.

Повече за проекта вижте в прикачения анонс! ТУК

Подробно описание на проекта можете да намерите и на интернет страница

 

Още »

Близо 100 Еразъм+ партньори на Стопанска академия дават възможност на свищовските студенти за обучение и практика в чужбина

Близо 100 междуинституционални договори за кредитна мобилност на студенти по програма Еразъм+ има Стопанска академия „Димитър А. Ценов” с чуждестранни университети – 52 от висшите училища са в програмни страни, а 44 са в партниращи държави. Това обяви директорът на Центъра за международна дейност доц. д-р Маруся Смокова на първата за настоящата учебна година информационна среща по програмата за студенти и докторанти. „Програма Еразъм+ е една от най-успешните инициативи на Европейската комисия в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, която има за цел да подобри знанията, уменията и компетенциите на младите хора и да повиши тяхната пригодност за заетост”, поясни доц. Смокова. По думите й, програмата е насочена към създаване на модерно висше образование, базирано на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица. 

Стопанска академия притежава разширена Еразъм+ харта за висше образование, на базата на която студентите и докторантите могат да реализират мобилности с цел обучение или практика в чужбина. По време на срещата директорът на международния център обърна внимание на студентите, какво е важно за тях при реализиране на мобилности, какви са изискванията и начините за кандидатстване, какви грантове се получават по програмата в различните държави и какво се финансира с тези средства. Присъстващите получиха ценни съвети и за това, как да изберат висшето училище и дисцилините, по които да се обучават, как да подготвят индивидуалния си учебен план в приемащата институция. Относно мобилностите с цел практика стана ясно, че те се признават в Стопанска академия като преддипломна практика за студентите, а докторантите могат да използват възможността, за да се докоснат до опита на чуждестранни учени.

По време на срещата бяха представени данни от изследвания на Европейската комисия, свързани с това, какво търсят работодателите при подбор на кадри и връзката със студентските мобилности по Еразъм+. Част от представената информация сочи, че 64% от работодателите предпочитат хора с международен опит, натрупан чрез обучение или практика в чужбина. Един от трима студенти, реализирали мобилност с цел практика, получават предложение от същия работодател за работна позиция, а един от 10 студенти стартират собствен бизнес. Статистиката за Стопанска академия показва, че повече от 70% от реализиралите мобилности са студенти от ОКС „бакалавър”, а делът на магистри и докторанти е по 14%. Най-предпочитани от свищовските студенти дестинации са Полша (с най-голямата Еразъм+ общност), Германия, Испания, Словакия, Румъния, Холандия, Русия, Италия. В информационната среща участваха и студенти, реализирали мобилност с цел обучение в Полша и Русия, които споделиха своя опит, впечатления и разказаха, какви са ползите за тяхното развитие.

 
Още »

Започна процедурата за набиране на кандидати за работа по програма „Старт на кариерата“, която се реализира от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта. Инициативата дава възможност на млади висшисти (до 29 години) да работят 9 месеца през 2017 г. в министерства, агенции, областни и общински администрации и да натрупат трудов стаж и опит в своята специалност.
   По програмата са обявени 2208 работни места. 1494 са в министерства,   институции и техните агенции и териториални поделения, 55 са за областни управи и 659 за общински администрации. Диапазонът на търсените от работодателите специалисти е обширен. Търсят се младежи, завършили специалности от областта на социалните, стопански и правни науки, както и информатика, компютърни системи и технологии, комуникационна и компютърна техника, инженерни специалности. Работни места има и за специалисти в сферата на аграрните науки и ветеринарната медицина.
   Желаещите могат да подават документите си в бюрата по труда от днес до 18 ноември. Условието за участие е тяхното образование и квалификация да съответстват на изискванията на заявените работни места по програмата.
Пълният списък на обявените работни места по процедурата, условията и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на  интернет-страниците на Министерството на труда и социалната политика и на Агенцията по заетостта.
 
Още »

Лидерството и пътят на младите към успеха представи пред свищовските студенти председателят на „Младежки глас”

Публична лекция на тема „Лидерството и пътят на младите към успеха” изнесе пред студентите от Стопанска академия председателят на Национално сдружение „Младежки глас”, Тодор Йосифов. Проявата, организирана от Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността, бе част от поредицата събития под надслов „80 години Академия за можещи”. 

„Аз съм горд възпитаник на Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов” – Свищов”, сподели още в началото на срещата гост-лектора и подчерта, че немалка част от ръководството на организацията също са възпитаници на свищовската Алма матер. Тодор Йосифов завършва магистратура по маркетинг през 2006 г. През 2007 г. заедно с други шест млади ентусиасти създават сдружението в Бургас, което към днешна дата наброява над 10 000 члена от цялата страна и е най-голямата неправителствена младежка организация в България. Десет години след дипломирането си Тодор Йосифов застана да води лекция пред младите си колеги от катедра, от която е слушал свои преподаватели и е получил толкова ценни знания. „За мен това е невероятна чест. Никога не съм вярвал, че ще застана от тази страна на катедрата и то точно тук – в Стопанска академия. Това е много особен и специален момент за мен. Бил съм лектор на много други места, но момента, когато се върнеш там, от където си тръгнал, е много по-сантиментален и носи много по-голям заряд”, сподели с нескрито вълнение гостът. 

Той подчерта, че голяма част от уменията, които екипът му прилага в работата с младите хора, са част от знанията и опита, придобити именно по време на обучението им в Свищов. Тези свои емоции Тодор Йосифов свърза и с темата на лекцията, като подчерта, че човек никога не трябва да забравя откъде е тръгнал и винаги трябва да цени всяка една своя стъпка по пътя към успеха. „Светът се развива динамично и младите хора са основен двигател на този прогрес”, каза още гост-лекторът. Той подчерта, че няма човек сред студентите в залата, който неможе да бъде лидер, стига да поиска, защото лидери има във всеки сектор– образование, бизнес, политика, обществени дейности, спорт. „Вие сте част от най-елитното учебно заведение в страната и самия факт, че сте тук означава, че Вие се борите за своето бъдеще, а пътят към успеха е борба”, окуражи присъстващите лекторът. По думите му, когато говорим за път кум успеха, е много важно с каква цел тръгваме по този път и никога да не се отказваме. В своята лекция Тодор Йосифов сравни назначения ръководител с лидера като поясни и по какво се различават. 

В деня на публичната лекция бе подписан договор за партньорство и сътрудничество между Стопанска академия и „Младежки глас”. Целта на висшето училище и националното сдружение е чрез съвместни дейности да се работи за повишаване на интереса и мотивацията в студентите за професионална реализация и кариерно развитие посредством по-ефективно теоретичното и практическо обучение в съответните образователни програми.

 
Още »

Академичното ръководство и екипът на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов имат удоволствието да Ви поканят за участие в традиционното издание на:

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ

„МОЯТА КРАЧКА КЪМ ПО-ДОБРОТО УТРЕ“
 

1. Условия и изисквания на конкурса:
До конкурса се допускат ученици от 11 и 12 клас от всички средни училища в страната.
Есетата трябва да отговарят на следните изисквания:
·      да са във формат до 2 печатни страници (3 600 знака);
·      да притежават ясно формулирана теза, която съотвества на зададената тема, и логическа последователност;
·      да са подходящо аргументирани;
·      да съдържат актуални примери, както и препоръки.

2. Изисквания за оформяне на есето:
Обемът на есето трябва да бъде до 2 страници (Page Size - А4, Page Setup - Top: 25 mm, Bottom: 25 mm, Left: 30 mm, Right: 25 mm; Font -Times New Roman, Size – 13 pt; Word 97-2003, Line Spacing 1,0; Изображения - TIFF или JPG формат, минимална резолюция 300 dpi).

3. Важни срокове:
Желаещите да участват в конкурса могат да изпращат своите разработки на електронен адрес: career.center@uni-svishtov.bg в срок от 17.10.2016 г. до 20.11.2016 г., включително.

Победителите ще бъдат обявени на официалния сайт на Стопанска академия през месец декември 2016 г.

4. Процедури за кандидатстване и оценка:
Подаването на есетата е само онлайн на имейл: career.center@uni-svishtov.bg. В полето Subject ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се изписват: име и фамилия на автора, наименование на средното училище и град. В мейла се прикачват попълнения Регистрационен формуляр и файлът, съдържащ есето.

Жури в състав представители на АЦККВО и преподаватели от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов ще следи и за правилното прилагане на езиковите норми.

ВАЖНО! Всички автори ще получат сертификати за участие в конкурса, а участниците, класирани на първите три места ще бъдат наградени на официална церемония в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов.

Регистрационният формуляр може да изтеглите от ТУК.

Контактна информация:

Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при Стопанска академия „Димитър А. Ценов”,
гр. Свищов, п.к. 5250, ул. „Емануил Чакъров” № 2
тел. (0631) 66 437, e-mail: career.center@uni-svishtov.bg

Още »

Консорциум за съвместни магистърски програми ще създаде Стопанска академия с чуждестранни университети

Създаване на консорциум за извършване на съвместна образователна дейност обсъждаха в Украйна представители на ръководствата на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, Донецки национален университет и Познански икономически университет. Ректорът на свищовската Академия доц. д-р Иван Марчевски, зам.-ректорът на украинския университет проф. д-р ик. н. Татяна Орехова и отговарящият за международното сътрудничество в полския университет проф. Ян Половчик обсъдиха възможностите за организиране и предлагане на съвместни магистърски програми между трите висши учебни заведения. Намеренията са договорът да бъде подписан в Свищов в рамките на честванията на 80-годишнината на Стопанска академия. 

В работната среща участваха още деканът на икономическия факултет към университета в Донецк – проф. д-р ик. н. Лариса Шаулска и ръководителите на две катедри от Стопанска академия – проф. д-р Андрей Захариев, катедра „Финанси и кредит” и доц. д-р Галина Захариева, катедра „Международни икономически отношения”. 

Визитата на делегацията от Свищов в Украйна бе по повод честването на 50-годишнината на икономическия факултет към Донецкия национален университет. В рамките на своята визита, доц. Марчевски проведе официални срещи с ректора на университета - домакин, проф. д-р Роман Федорович Гринюк и с президента на Харбинския търговски университет в Китай, Цюй Чженьтао. Ректорът на Стопанска академия получи покана да гостува в китайския университет за да обсъдят със своя колега възможности за сътрудничество.

 
Още »

„Легендите” на Стопанска академия отново излязоха на зеления терен, срещите на алумни клубовете продължават и през есента

„Легендите” е първият Алумни клуб в състава на Асоциацията на възпитаниците на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, учреден през 2005 г. Клубът обединява хора от различни поколения със специално отношение към футбола – основната част от членовете са били в студентските отбори по футбол, завоювали шампионски титли от националните студентски игри през 1982-1983 г. и 1989-1990 г. и в отборите-медалисти в периода 1996-1998 г., а друга част са преподаватели и бивши възпитаници, любители на този спорт. Всяка есен „Легендите” си дават среща на зеления терен в Свищов и тази година, за 11 път отново се събраха в родната Алма матер. 

С „Добре дошли в Стопанска академия” по традиция ги посрещна проф. д-р Красимир Шишманов – един от съоснователите на клуба. Той им пожела да носят в себе си стремежа, който имат на зеления терен, за победа в малки и в големи битки, и винаги да пазят положителния заряд, който получават по време на срещите си в Свищов. Приветствие към „Легендите” от името на академичното ръководство отправи зам.-ректорът доц. д-р Николай Нинов. Разделени на два равностойни отбора в бели и сини екипи на Стопанска академия, членовете на клуба проведоха традиционната си футболна среща на стадиона в академичния спортен комплекс. Преди мача, „Легендите” поднесоха цветя на футболното игрище, където преди години буквално оставя сърцето си един от членовете на клуба и с едноминутно мълчание почетоха паметта на Марин Велков. 

В тазгодишната среща с повече точни попадения в противниковата врата победи отборът в сини екипи, но както коментираха след мача „Легендите”, за всички крайният резултат е приятелството между тях и неповторимите приятни емоции. Със същите мили спомени и приятни емоции в Стопанска академия тази есен се завърнаха и други бивши възпитаници. Около 60 души от различни випуски и специалности учредиха три нови алумни клуба. 10 години след завършване на висшето си образование, възпитаници на свищовското висше училище създадоха клуб „Финанси 2006”. 

За другарската си среща по повод кръглата годишнина от дипломирането им, випускниците от 2006 г. поканиха декана на факултет „Финанси” – проф. д-р Йордан Василев, ръководителя на катедра „Финанси и кредит” – проф. д-р Андрей Захариев и проф. д-р Божидар Божинов – преподавател от катедрата. В разговори със своите преподаватели членовете на новия клуб си припомниха студентските години и коментираха настоящата икономическа ситуация в България и в световен мащаб. След срещата те поднесоха цветя пред паметника на Дарителя Димитър Ценов. Випускници от 1984 г., завършили спец. ОПУП, сред които бе и деканът на факултет „Финанси”, създадоха „Клуб ОПУП 18-84”, а по време на следваща другарска среща бе учреден алумни клуб „Випуск 95, спец. ИУП”. 

В рамките на тържествените чествания по повод 80-ата годишнина на свищовското висше училище, за бившите възпитаници ще бъде организиран ден на Алумни асоциацията. Той ще се проведе на 11.11.2016 г., като в програмата са включени различни прояви от 10:00 до 16:30 часа. Подробна информация за деня на Асоциацията може да се получи от Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността (АЦККВО) към СА „Д. А. Ценов”, а въпроси заинтересованите могат да задават и на e-mail: alumni@uni-svishtov.bg. На сайта на Академията www.uni-svishtov.bg е публикувана цялата програма за честването на кръглата годишнина.

 
Още »

Уважаеми колеги,
Библиотека „Акад. Н. Михов” информира потребителите на информационни ресурси, че с активното съдействие на Българския информационен консорциум от 17.10.2016 до 17.11.2016 г. е осигурен пробен достъп до  продуктите на CABI: Global Health: www.cabdirect.org

Линкът може да бъде открит  и в раздел „Връзки”, подраздел „Образователни ресурси” на сайта на Стопанската академия.
 
Още »

Уважаеми колеги,
имаме удоволствието да ви поканим на среща-презентация на „Бонев Софт Одитинг“ ООД гр. София с преподаватели и студенти от СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов и представители на практиката.
Срещата, ще  се проведе на 19 октомври 2016 г. (сряда) от 13:15 часа в Аудитория Ак. А. Бешков (ауд.9)

Основни въпроси, които ще се разглеждат на презентацията са:
1. Какво могат да използват студентите при обучението си с програма  АЖУР при бъдещата си работа.
2. Нови възможности за управление на данни, версия L – полезни решения.
 
Участници в срещата: Бонев Софт Одитинг“ ООД гр.София - Тодор Христов – Управител на „Бонев Софт Одитинг“ ООД и Управляващ съдружник ; Траяна Христова-регистриран одитор и Управляващ съдружник на „Бонев Софт Одитинг“ ООД, Царка Михайлова – мениджър-продажби – „Бонев Софт Одитинг“ ООД, Юлиян Иванов – търговски представител на „Бонев Софт Одитинг“ ООД- гр.Русе, Иван Григоров – търговски представител на „Бонев Софт Одитинг“ ООД– гр. В. Търново, СА „Д. А. Ценов“- гр. Свищов – студенти и преподаватели от катедра „Счетоводна отчетност“ и други катедри при СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов, Финансов директор, Главен счетоводител на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов, Академичният център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов и представители на практиката.  
 
Още »

Стопанска академия бе домакин на престижен национален форум с международно участие, посветен на застрахователния и осигурителния пазар

Национална конференция с международно участие на тема „Застрахователният и осигурителният пазар: визия, приоритети и очаквания за управление на промяната” се проведе в Свищов. Домакин и основен организатор на престижния форум бе Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, а съорганизатори бяха Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски”, Комисия за финансов надзор, Асоциация на българските застрахователи и Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Конференцията бе посветена на 80 г. от създаването на Стопанска академия и 20 г. от учредяването на Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски”.

„Мисията на конференцията е в специализирана професионална среда с участието на водещи чуждестранни експерти да се обсъдят стратегически проблеми, идеи, решения и добри практики в областта на застраховането и осигурителните системи в Р България”, подчерта при откриване на форума проф. д-р ик. н. Нено Павлов – председател на УС на Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски”. Той припомни, че именно в Стопанска академия през учебната 1938/1939 г. се поставя началото на преподаването в България на специализиран академичен курс по общо обучение за застраховането с титуляр доц. д-р Иван Стефанов (в последствие, професор, академик и мистър на финансите). През учебната 1948 / 1949 г. започва организираното академично обучение по специалността „Застрахователно дело”, а през 1950 г. в Стопанска академия е учредена катедра „Застрахователно дело”, за което изключително голям принос има проф. д-р Велеслав Гаврийски – неин създател и пръв ръководител. „По този начин Свищов се превръща в единствен център в страната за подготовка на специалисти по застраховане и социално дело”, заяви проф. Павлов. Той подчерта, че от свищовската застрахователна школа опитът в обучението по застраховане и социално дело по-късно се пренася и в други висши училища, но катедра „Застраховане и социално дело” при Стопанска академия остава все още единствената катедра в страната. От името на организаторите проф. Павлов благодари на участниците в конференцията, които в предварително предоставени разработки показват „не само аналитичност, позитивност и критичност, но и съпричастност, потенциал, загриженост, самочувствие и перспектива за бъдещото развитие на застраховането и осигуряването в България”. Проф. Павлов изказа специални благодарности и на чуждестранните участници, приели да бъдат ключови докладчици в конференцията: Олав Джоунс – зам.-генерален директор и директор на Департамент „Икономика и финанси” в Insurance Europe, Брюксел, Белгия; Арно Вилке – генерален мениджър „Живото и здравно застраховане” – централно и източноевропейски пазари, Хановер, Германия; д-р Дариа Пупашенко – Hannover Re, отговаряща за Североизточна Европа и държавите от СНГ. В конференцията участваха общо около 80 души, сред които представители на 10 български университета и БАН (професори, доценти, асистенти, докторанти и студенти), изпълнителни директори на застрахователни и пенсионно-осигурителни дружества, членове на надзорни и управителни съвети, представители на брокерски структури, президенти на асоциации, представители на КФН, НОИ, Икономически и социален съвет, Българска стопанска камара.

Приветствие към участниците в престижния форум от името на ректора и на академичното ръководство на Стопанска академия отправи проф. д-р Марияна Божинова – зам.-ректор „Учебна дейност”. Тя подчерта, че форумът, посветен на застрахователния и осигурителния пазар неслучайно се провежда в Свищов, тъй като именно Стопанска академия е „люлката на застрахователната наука” в България. В поздравителния адрес до участници и организатори на форума, ректорът доц. д-р Иван Марчевски заявява, че с тази инициатива всички привнасят своя дан за тържественото честване на достолепната 80-годишнина на Висшето търговско училище в Свищов, носещо името на своя дарител Димитър Апостолов Ценов и 20-та годишнина от учредяването на Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски”. „Вашето съпричастие е своеобразна мяра за благодарната ни памет към делото на онези първите, поставили темелите на застрахователната наука, на която всички тук присъстващи са посветили цялата си човешка и творческа енергия, таланта си, на каузата за въздигането и просперитета на застраховането във всичките му аспекти”, се казва още в поздравителния адрес. Цитирайки думите на Адам Смит, според който напредъкът на един народ се мери по развитието на неговото застрахователно дело, доц. Марчевски заявява, че научните и практически търсения, и успехи на участниците в конференцията несъмнено доказват това твърдение във времето. 

От името на ректора, проф. Божинова връчи на четири организации плакети за заслуги към Стопанска академия, които получиха техните председатели: Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски” с председател на УС проф. д-р ик. н. Нено Павлов; Комисия за финансов надзор с председател Карина Караиванова; Асоциация на българските застрахователи с председател на УС Светла Несторова; Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване с председател на УС д-р ик. н. Никола Абаджиев. Първата пленарна сесия на конференцията започна с доклад на тема „Предизвикателствата пред директива „Платежоспособност 2”, който представи гостът от Брюксел Олав Джоунс. 

Като важен проблем не само за България, но и за цяла Европа, темата предизвика много въпроси от страна на участниците и продължителни дебати. Работни езици на конференцията бяха български и английски език с ползване на симултантен превод. Форумът бе организиран в два основни тематични панела, в рамките на които бяха презентирани около 40 доклада. В първия участниците дискутираха проблеми и предизвикателства пред бизнеса в застраховането и застрахователните пазари. Арно Вилке изнесе доклад на тема „Дигитализация и автоматизация”, посветен на дигиталната революция, нейното влияние върху застрахователната дейност и необходимостта от въвеждането на нови продукти, съответстващи на нуждите на клиентите. В рамките на три тематични сесии бяха представени доклади и обсъждани теми, свързани с животозастраховането, застраховка „Гражданска отговорност”, общозастрахователната рентабилност, платежоспособността на застрахователните дружества, аспекти на застрахователните измами след въвеждане на новия застрахователен кодекс и др. 

Вторият тематичен панел бе посветен на проблеми и предизвикателства пред осигурителните системи и осигурителните пазари. Представените доклади засегната въпроси от сферата на допълнителното пенсионно осигуряване, добавките за деца, здравното осигуряване, реформи и модернизация на осигурителната система, финансовата устойчивост на българската пенсионна система, европейския опит за намаляване на младежката безработица. 

Участниците в конференцията изразиха професионалното си удовлетворение от проведените дискусии. Те определиха форума като поредно потвърждение на становището, че проблемите на застрахователния и осигурителния пазар представляват приложно поле за научни изследвания, а резултатите от научните изследвания обогатяват теорията и способстват за усъвършенстване на практиката. Всички доклади от конференцията ще бъдат публикувани в специален сборник, издание на Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов. 

По време на конференцията бе организирана и съпътстваща изложба от фонда на академичната библиотека, която е сред най-старите и богати научни библиотеки в страната – създадена е през 1936 г. едновременно с откриване на Висшето училище в Свищов и носи името на известния учен-библиограф академик Никола Михов. Експозицията представи научни трудове на създателите на школата по застраховане, на основателите на катедра ЗСД и на именити автори от катедрата. 

 
Още »

Възпитаник на Стопанската академия учи хората по света как законът на Нютон за гравитацията може да прогнозира международната търговия

Курс по теория и приложение на гравитацията в международната търговия изнася по света възпитаник на Стопанската академия „Димитър А. Ценов”. Йото Йотов завършва висшето си образование в Свищов през 2000 г., спец. „Международни икономически отношения”. Днес е пълноправен член на Алумни клуб МИО, носител на значката за особени заслуги за развитието на клуба и специалността. В момента е доцент по икономика в Drexel University във Филаделфия, САЩ. От 10 години се занимава и с научни изследвания, свързани с теорията на гравитацията в международната търговия. Преди две години разработва обучителния курс по поръчка на Световната търговска организация (СТО) и оттогава го е преподавал над 15 пъти – за служители на Световната банка, СТО, за американското и за канадското правителства, в различни институти и университети по света. До момента в курса са участвали магистри в края на обучението си, докторанти от сферата на международната търговия, научни изследователи, университетски преподаватели, представители на министерства и хора, занимаващи се с политика. Те определят курса като много успешен, защото е не само теоретичен, но има и практически приложения, които позволяват на участниците да оценяват ефекти от споразумения за свободна търговия. 

За първи път доц. Йотов организира курс за страните от Източна Европа и избра да го проведе в Свищов. „Като възпитаник на Стопанска академия, аз искам да дам нещо обратно, да бъда във връзка с млади изследователи от родната Алма матер, и затова съм тук. Вече имаме един проект с колеги от Академията, надявам се да имаме и други в бъдеще”, сподели Йото Йотов. За курса в Свищов имаше регистрирани участници от City University of New York, Universidad Nacional Educación a Distancia, Българска народна банка, Икономически университет – Варна, Народна банка на Република Македония, СА „Д. А. Ценов“ – Свищов и Централна банка на Русия. Част от участниците бяха преподаватели от катедра МИО, катедра „Маркетинг” и катедра „Бизнес информатика” при свищовското висше училище. „Емоцията от завръщането ми в Стопанска академия винаги е много силна, защото аз приемам Свищов като мой втори роден град, тук хората са като семейство”, споделя с усмивка доц. Йотов и с признателност си спомня за своите преподаватели като проф. Шишманов, проф. Горчева, доц. А. Саркисян, от които е получил много знания, помощ и подкрепа.

В своя курс по теория и приложение на гравитацията в международната търговия, лекторът сравнява уравнението на Нютон за гравитацията и това, което се извежда от икономическите теории. Според закона на Нютон, „силата, с която две материални точки се привличат взаимно е правопропорционална на произведението от масите им и обратнопропорционална на квадрата на разстоянието между тях”. Според представената от доц. Йотов теория, от основите на икономиката, се извежда уравнението, че търговията между две страни е правопропорционална на продукта от масите им (измерван в БВП) и обратнопропорционална на търговските бариери между тях. „Двете уравнения изглеждат почти идентични и това за международната търговия работи много добре”, подчерта лекторът. По време на двудневния обучителен курс, той на практика показа на участниците как могат да прогнозират каква ще е търговията между две държави, ако се знае какъв им е БВП, дали говорят един и същ език, имат ли споразумение за международна търговия и какви са тарифите между тях. „Такива модели рядко се срещат в икономиката. Може да се предвиди с вероятност от 60% до 90% каква ще е търговията между две страни, а това в икономиката е много добра прогнозируемост”, коментира доц. Йотов. След приключване на двудневния курс, участниците получиха сертификати за успешно преминато обучение.

При поредното си гостуване в Свищов, доц. Йото Йотов се отдаде и на друга своя страст – „цар футбол”. Като студент той е участвал в академичния отбор по футбол, а сега е член и на алумни клуб „Легендите”, който обединява бивши възпитаници на Стопанската академия от различни поколения, любители на този спорт. След двудневния обучителен курс, доц. Йотов се включи в тазгодишната „среща на зеления терен” на клуба. 

 
Още »

Уважаеми колеги,
имаме удоволствието да Ви поканим за обучители по ключови компетентности в съответствие с Европейската референтна рамка за ключовите компетентности за учене през целия живот. 
За целта, в срок до 28 октомври (петък) 2016 г. трябва да представите в Центъра за професионално обучение учебна програма и CV по образец. Всички одобрени програми от Агенцията по заетостта ще бъдат използвани в обученията срещу ваучери на заети и безработни лица по ОП „РЧР” 2014-2020 г.

За повече информация:
0882552521 доц. д-р Христо Сирашки;
0882552507 – Татяна Друмева;
cpo@uni-svishtov.bg
 
Още »

Възпитаник на Стопанска Академия „Димитър А. Ценов” e вицешампион от държавното първенство по киокушин карате

На 08 октомври 2016 год. в град Габрово се проведе Държавното първенство по Киокушин карате за мъже и жени.
Димитър Запрянов - възпитаник на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” - Свищов, достигна до сребърното отличие при мъжете в категория до 75 кг. на тазгодишната надпревара. 
През месец април (тази година) Димитър Запрянов спечели шампионска титла от международно първенство за Купа „Верея“ проведено в град Стара Загора.   
Треньор на студентите - Митко Божанов (също възпитаник на СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов), очаква тази поредица от успехи да помогне за популяризирането на Киокушин карате сред възпитаниците на висшето училище в крайдунавския град и е направил постъпки пред Ръководството на Стопанска академия, за превръщането му в университетски спорт. 

 

Още »

Уважаеми студенти,
Стопанска академия „Д. А. Ценов”, гр. Свищов, факултет „Мениджмънт и маркетинг”, катедра  „Мениджмънт” и Студентски съвет организират конкурс за есе на тема: „Екологично и фирмено управление“ с направления: „Екологично поведение“, „Екологична етика“, „Социална отговорност“, „Еко-предприемачество“.  І-ви кръг: Ще се проведе на 01 декември 2016 г. от 10:00 часа  в Конферентната зала на Академичен кампус – корпус “Юг”. Могат да участват студенти от всички специалности и курсове.  ІІ-ри кръг: Класираните от 1-во до 15-то място есета участват във финалния кръг през месец  април 2017 г. 

Записвания за участие в катедра  „Мениджмънт” тел. 0631/66 291.

Срок за записване: 28 ноември 2016 г., 17:00 ч.

Организаторите дават пълна свобода на творческа интерпретация по темата.
 
Още »

От септември 2016 г. Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов въвежда нова безплатна студентска карта за всички студенти редовно обучение. Новата DSK ISIC карта съчетава в едно:

При записване за зимния семестър студентите попълват заявление за издаване на DSK ISIC студентска карта и го подават заедно с една снимка паспортен формат във факултетните канцеларии или в клон на Банка ДСК, Свищов. До 15 дни след подаването на заявлението студентите ще могат да получат готовите DSK ISIC карти от клона на Банка ДСК (ул. "Алеко Константинов" № 15).

Студентите в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов ползват следните преференциални условия за издаване на новите DSK ISIC студентски карти:

  • без такса за издаване – за сравнение, редовната цена на стандартните небанкови ISIC карти, които се издават извън университетите, е 15 лв.;
  • удължена валидност 2 години (картите, издадени през 2016 г., ще важат до 2018 г.) – за сравнение, валидността на стандартните небанкови ISIC карти, които се издават извън университетите, е 1 година;
  • едногодишен безплатен преференциален студентски пакет от банкови услуги “ДСК Академи“ от Банка ДСК – пакетът включва: дебитна карта VISA DSK ISIC; разплащателна сметка; виртуална карта за плащане онлайн; достъп до интернет банкиране с ДСК Директ и мобилно банкиране чрез ДСК Смарт; допълнителни преференции за студентски кредит.

Преференциите, от които могат да се възползват студентите в България, са над 1 000 и са в области като: забавления, пазаруване, спорт, красота и здраве, компютри и комуникации, услуги и др., а в чужбина преференциите важат за около 40 000 обекта.

За повече информация относно ISIC картите, тяхното издаване и преференциите, които осигуряват, посетете www.isic.bg и Facebook / ISIC Bulgaria или пишете на info@isic.bg.

 

Още »

Еразъм+ офисът към Центъра за международна дейност кани студентите и докторантите на СА „Д. А. Ценов“ да кандидатстват за студентска мобилност с цел обучение или практика в чужбина през академичната 2016/2017 г.
 
Необходими документи за участие в конкурса:
заявление (по образец);
уверение от факултетска канцелария, доказващо статут на кандидата и успех от следването до момента;
декларация за участие в програма „Еразъм+“ (по образец):
декларация по чл. 20, ал. 1 от ЗЗЛД (по образец):
автобиография (по образец на Европас);
езиков паспорт (по образец на Европас).
 
Изисквания към кандидатите за участие в конкурса:
да имат минимално ниво В2 на владеене на езика на приемащата страна или на обучение в чуждестранното висше училище или организация, доказано чрез полагане на езиков изпит за определяне ниво (минимален резултат Добър 4,00);
да са граждани на държава, участваща в програма „Еразъм+”, или да имат статут на бежанци, на лица без гражданство или постоянно пребиваващи чужденци.
- лица, които нямат статут на бежанци, на лица без гражданство или статут на постоянно пребиваващи чужденци в държава, участваща в програма „Еразъм+“, могат да осъществят мобилност, само ако има неусвоени средства;
- лица, които не са български граждани и са одобрени за участие в програма „Еразъм+“, могат да реализират мобилност в родната си държава, само ако липсват други легитимни и одобрени участници.
да имат минимален успех от следването до момента Добър 4,00 (за мобилност с цел обучение) и Много добър 4,50 (за мобилност с цел практика), доказан с уверение от факултетската канцелария;
да се обучават в редовна, задочна или дистанционна форма и да са:
- студенти на СА „Д. А. Ценов“, записани минимум за втората учебна година на ОКС „Бакалавър“ (за мобилност с цел обучение); 
- студенти на СА „Д. А. Ценов“, записани в ОКС „Бакалавър“ (за мобилност с цел практика);
- студенти на СА „Д. А. Ценов“, записани в ОКС „Магистър“; 
- докторанти на СА „Д. А. Ценов“ с утвърден от факултетен съвет индивидуален учебен план и срок на докторантура, изтичащ след приключване на мобилността. 
 
Свободни позиции:
студентска мобилност с цел обучение през летен семестър на учебната 2016/17 г. – 8 бр.;
студентска мобилност с цел практика през цялата учебна 2016/17 г. (до 30 септември 2017 г.) – 10 бр.
 
Краен срок за подаване на документи: 26 октомври 2016 г. (сряда), 17,00 часа, Еразъм+ офис на Центъра за международна дейност
 
Изпит за определяне на ниво на владеене на чужд език: 26 октомври (сряда) 2016 г., 10,00 часа, 10 ауд.
 
Допълнителна информация по регламента на кандидатстване: erasmus@uni-svishtov.bg; телефон 0631 66440 или в Еразъм+ офиса на ЦМД.
 
Още »

Младежка информационно-трудова борса организира Агенцията по заетостта в град Варна на 4 октомври. Форумът ще даде възможност на участващите работодатели от България и чужбина и търсещите работа лица да дискутират и да се запознаят с различните политики и предложения, касаещи младежката заетост. Информационното събитие се провежда във връзка с изпълнението на проект „Нова възможност за младежка заетост”.
 
С информационно-трудовата борса и дискусиите, които я съпътстват, Агенцията по заетостта ще отбележи „Европейския ден на труда”. Борсата ще се проведе в Двореца на културата и спорта (бул. Княз Борис I № 115) от 9 до 17 часа.

Търсещите работа ще имат възможност да се срещнат лично с работодатели от региона на град Варна, които предлагат възможности за работа в IT сектора, инженерни позиции в областта на електрониката и уредостроенето, консултантски и счетоводни услуги, търговия, банкиране и хотелиерство. Очаква се да бъдат обявени над 150 работни места за IT специалисти, инженери, счетоводители, банкови служители, продавач-консултанти, финансови и кредитни консултанти, служители в кол центрове, както и различни позиции за пасажерски кораби – рецепционисти, камериери, готвачи и барман-сервитьори. Част от работодателите са заявили възможности за наемане на студенти с гъвкаво работно време или осигуряване на студентски стажове.

Представители на EURES мрежата от Европа, на която Агенцията по заетостта е член, ще участват с представянето на работодатели от Австрия, Германия, Великобритания и Швеция, които ще предложат близо 200 работни места в сферата на туризма.   

Получените във връзка с трудовата борса оферти за работа в чужбина са публикувани на националния EURES сайт в рубриката „Работни места”. От кандидатите, които търсят работа в другите европейски страни, се изисква да владеят чужди езици. За да представят себе си и уменията си пред EURES съветниците и работодателите, те трябва да подготвят документи на английски, немски или друг език в зависимост от конкретните оферти.

Работодателите от България и чужбина очакват мотивирани кандидати, които да представят автобиография, препоръки от предишни работодатели, диплома за завършено образование и сертификати за придобита квалификация.
 

Още »

Уважаеми кандидат-студенти,
удължава се срокът за прием в ОКС „Магистър“ за икономисти, неикономисти и завършилите ОКС „професионален бакалавър“ до 28.10.2016 г.

 
Още »

Уважаеми кандидат-студенти,
публикувани са резултатите от първо класиране на студентите в ОКС „Магистър“ - дистанционна форма на обучение, завършили икономическа специалност след ОКС „Бакалавър“/“Магистър“ и след ОКС „проф. бакалавър“ и второ класиране на студентите в ОКС „магистър“ - дистанционна форма на обучение, завършили неикономическа специалност за учебната 2016/2017 г.

Може да проверите Вашия резултат в секция Лични данни.

Още »

СТИПЕНДИИ ЗА БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ, МЛАДИ УЧЕНИ И ГРУПИ СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ИЛИ НАУЧЕН ПРЕСТОЙ
 
Покана на Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2017/2018 година 
 
На интернет страницата на Международна фондация „Св. св. Кирил и Методий“ в София са публикувани регламентът, условията, сроковете и необходимите документи за кандидатстване за стипендии за български студенти, докторанти, млади учени и групи студенти за обучение или научен престой във Федерална република Германия за академичната 2017/2018 г., осигурени от Германската служба за академичен обмен.
 
За академичната 2016/2017 г. Германската служба за академичен обмен, в сътрудничество с МФ „Св. св. Кирил и Методий“, отпуска стипендии за следване и научноизследователска дейност в Германия  в следните категории:
 
летни курсове в Германия за студенти;
стипендии след първа диплома за студенти от всички специалности;
стипендии за докторанти и млади учени – цялостна дисертация до 3 години;
краткосрочни изследователски стипендии за докторанти и млади учени до 6 месеца;
годишни изследователски стипендии за докторанти и млади учени между 7 и 10    месеца;
двустранен обмен за учени;
стипендии за университетски преподаватели и учени / престой за изследователски       проект;
повторна покана за бивши стипендианти на DAAD – алумни.
 
Подборът на документите до края на тази календарна година и интервютата с одобрените кандидати в началото на 2017 г. ще се извърши под ръководството на Посолството, в сътрудничество с МФ „Св. св. Кирил и Методий“ и с участието на независими експерти от България и Германия. Сертификатите за стипендиите ще бъдат разпращани по електронен път директно от централата на Германската служба за академичен обмен в месеците април и май 2017 г.
 
Регламентът за кандидатстване е достъпен на следния интернет адрес: http://www.cmfnd.org/?page_id=373
 
 
ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТДЕЛНИ КАТЕГОРИИ СТИПЕНДИИ
 
 
 
 
 
Още »

Уважаеми студенти,
Имаме удоволствието да Ви информираме, че и през зимния семестър на учебната 2016/17 година Фондация „Св. Св. Константин и Елена“ отново ще подпомага висшето образование на студенти – отличници от висшите учебни заведения в България чрез стипендиантската си програма „Туризъм“, която се реализира съвместно с „Холдинг Варна“ АД. По тази програма Фондацията ще подпомогне обучението на двама стипендианти, като размерът на всяка стипендия е 1 500 лв., която се изплаща на 5 равни вноски.
Кампанията за прием на документи се удължава до 10 октомври 2016 г. включително. Обявяване на бенефициентите ще бъде в срок до 30 октомври 2016 г.
Изискването към кандидатите е да са записани в редовна форма на обучение – бакалавър по лицензирани специалности, обвързани с туризма и услугите в бранша. Студентите трябва да са постигнали минимален общ успех от летния семестър на 2015/16 година – Отличен 5.50. 
Желаещите да кандидатстват за стипендия е необходимо да изпратят мотивационно писмо и служебна бележка, удостоверяващи редовната форма на обучение на студента, специалността и успеха от летния семестър на учебната 2015/16 година.

Подробна информация за инициативата може да получите на: http://foundation.bg/events/bg, където можете да се запознаете подробно с регламента за участие и необходимите документи за кандидатстване.
 
Още »

Международни студентски карти ISIC

Международните студентски лични карти ISIC (International Student Identity Card), издавани и разпространявани под егидата на UNESCO, са единственият световно признат документ, доказващ статут на учащ, който има ролята на пропуск за хиляди преференции, специално договорени за учащите в цял свят. DSK ISIC е кобрандирана карта, съчетаваща в едно функциите на три карти: международна студентска идентификационна карта ISIC, дебитна карта VISA на Банка ДСК с преференциална тарифа за студенти и карта за 50% намаление в националната мрежа на БДЖ.

Право да получат ISIC карта имат всички студенти, обучаващи се в редовна форма в ОКС „бакалавър”, ОКС „магистър” и ОНС „доктор”. За издаване на картата е необходимо в съответната факултетна канцелария да се подаде заявление по образец и снимка. Заявлението е безплатно и е на разположение в книжарницата на Стопанска академия и факултетните канцеларии.

Притежателите на DSK ISIC картата ползват банкови преференции:

  • Достъп от всяка точка на света до финансови средства - плащане на стоки или услуги при търговци, теглене на пари в брой на банкомат или от гишета в банки.
  • Теглене на пари от банкомати на Банка ДСК без такса, както и ползване на преференциални такси в сравнение със стандартна Visa Electron на Банка ДСК.
  • Ползване на овърдрафт кредит, както и на специалните кредити за студенти на Банка ДСК.

Преференциите, от които могат да се възползват студентите в България, са над 1 000 в области като: забавления, пазаруване, спорт, красота и здраве, компютри и комуникации, услуги и др., а в чужбина преференциите са в около 40 000 обекта.

Подробна информация за ISIC картата и други преференции на: http://isic.bg

Още »

Уважаеми колеги,
получено е съобщение за предоставяне на изследователски стипендии за европейски и японски изследователи. Кандидатите трябва да притежават най-малко магистърска степен, придобита в последните десет години. Приемат се предложения за изследователски проекти във всички области.  Изследователи от Европа могат да провеждат изследване в Япония, както и японски учени – в Европа. Срок за подаване на формите за кандидатстване – 15.09.2016 г. Повече подробности можете да прочетете на адрес: https://forms.canonfoundation.org/register.php
 
Още »

Уважаеми студенти, 
Отдел битово обслужване/ССО, Ви уведомява, че в студентски общежития № 1 /намиращо се до СА“ Димитър А. Ценов “/ и студентско общежитие № 8 /позиционирано в студентски град/ има свободен леглови фонд за студенти – редовна и задочна форма на обучение, придружаващи ги неучащи членове на техните семейства или съжителстващи с тях лица и неучащи лица, пребиваващи на територията на гр. Свищов във връзка с осъществяване дейността на Академията / учебен процес, изпити, държавни изпити, защита на дипломни работи и др./
 
Цената на нощувката за едно легло се определя в размер, както следва:
1. При настаняване в студентски блок № 1 – 10,00 лв. /с ДДС/
2. При настаняване в студентски блок № 8 –   6,00 лв. /с ДДС/
 
Стойността на нощувките, съобразно продължителността на престоя се заплаща при настаняване в съответното студентско общежитие.
 
Телефон за контакти:
 
Управител студентски блок № 1: Митка Расимова GSM: 0889404496
Управител студентски блок № 8: Елка Никифорова GSM: 0889404483
 
Студентските общежития № 1 и № 8 са реновирани, с ново обзавеждане и самостоятелни санитарни възли.
 
 
 
                                                         Екип на 
Отдел битово обслужване/ССО
 
 
Още »