Уважаеми колеги студенти,
Информираме Ви, че в периода от 9:00 часа на 07.10.2015 г. (сряда), до 16:00 часа на 12.10.2015 г. (понеделник) в студентските групи ще се проведат избори за представители на студентите в Общото събрание на представителите на студентите и докторантите.

Комисия за подготовка на изборите, съгласно Заповед  № 970/0210-2015 г. на ВрИД Ректор

Още »


Важно за дипломираните студенти,  в ОКС „Бакалавър“ през 2015 г.
Уважаеми колеги,
периодът за полагане на подпис върху дипломите за висше образование (задължителен реквизит на документа), който се поставя преди официалното връчване е:
05.10.–16.10.2015 г. (включително събота и неделя). Без положен подпис в обявения период дипломата не може да се получи на официалната церемония.
Работно време на факултетните канцеларии:

Понеделник – Петък: 08:00 – 17:00 часа Събота и Неделя: 09:00 – 16:00 часа

Още »

Академични преподаватели от Свищов участваха в национален форум “Прелом в застраховането”

Преподаватели от Стопанска академия “Димитър А. Ценов” участваха в публичното обсъждане на проекта за нов Кодекс за застраховането. Националният форум се проведе под формата на конференция на тема “Прелом в застраховането”. Форумът откри Мартин Димитров – зам.-председател на Комисията по икономическа политика и туризъм към НС.

Сред участниците бяха изпълнителни директори и ръководители на застрахователни дружества, представители на банкови и финансови институции, академични преподаватели от УНСС, ВУЗФ, ИУ – Варна и Стопанска академия. В обсъждането участваха още студенти, изучаващи специалности, свързани със застраховането и застрахователни брокери. Националният форум се проведе между 1-во и 2-ро четене на внесения в Народното събрание законопроект за нов Кодекс за застраховането

Свищовското висше училище бе представено от трима преподаватели, които участваха с презентации в работни панели, посветени на новите измерения на застрахователния договор и на новостите в регулирането на “Гражданска отогворност”. Доц. д-р Стоян Проданов – изп. директор на застрахователно дружество, говори за стойността на човешкия живот в застраховането и осигуряването.

Взаимовръзката между лимита на отговорността и цената на застрахователната услуга при застраховката “Гражданска отговорност” в новия Кодекс представи доц. д-р Румен Ерусалимов. С презентация на тема “Онлайн застраховането” във форума участва ас. д-р Милен Митков. Тримата свищовски преодаватели участваха и в дискусиите, посветени на проблема за застрахователното посредничество в новия Кодекс за застраховането.

Още »

Възможности за студентско финансиране и Escape room с Академична лига от UniCredit Bulbank

Възможности за студентско финансиране ще представят експерти от UniCredit Bulbank по време на специална кампания през октомври. Банката има разработена продуктова линия Академична лига, създадена именно по инициатива на студенти от клубовете „Моята банка на бъдещето“ съвместно с онлайн платформата Kosher.bg.

Заповядайте на 21.10.2015г. и 22.10.2015г. в Стопанска Академия "Д. А. Ценов", където ще имате възможността да предизвикате себе си! Тествайте вашата съобразителност в escape room,  стая с логически задачи, с които трябва да се справят за не повече от 15 мин.  Снимайте се на щанда и качете вашата снимка с хаштаг #ALiga в някоя от социалните мрежи и може да спечелите страхотни награди – тефтер с USB памет и лазерна химикалка!

Продукти, разработени спрямо потребностите на студентите:

  • Овърдрафт срещу стипендия с предварително одобрен размер
  • Кредит за заплащане на такси за обучение в България и чужбина; покриване на разходи за издръжка и текущи нужди; закупуване на компютър, участие в студентски бригади в чужбина и други.
  • Безконтактна дебитна карта Debit MasterCard с възможност за персонализиране на картата, като се изпише на втори ред името на университета, катедрата или факултетния номер; овърдрафт.

За повече информация: http://www.unicreditbulbank.bg/bg/Individual_Clients/Academic_league/Students/Promo/index.htm

Още »


Уважаеми колеги,
Цeнтър за международно сътрудничество и проекти организира информационен ден по програма „Еразъм+“. Събитието ще се проведе на 21.10.2015 г. (сряда) от 09:00 часа в кафе-аперитив „Salve” към СА „Д. А. Ценов“. Поканени са всички студенти и докторанти (редовна, задочна и дистанционна форма на обучение), които проявяват интерес и желание да участват по програма „Еразъм+“ за обучение или практика в чужбина.

Още »

Уважаеми колеги,
Фондация "Атанас Буров" обявява конкурс за стипендии за академичната 2015-2016 г.

Стипендията е в размер на 250 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца.

Право на участие имат студенти, които се обучават
- редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България;
- имат завършен най-малко ІІІ курс;
- успех от цялото следване не по-малко от много добър (5.00).
 

До 30 октомври 2015 г. кандидатите представят:
1. Информационна карта (може да бъде изтеглена от сайта на фондацията  www.atanasburov.org, секция „Конкурси” , „Конкурс за стипендии „Буров“)
2. Уверение за записан зимен семестър на учебната 2015/2016г. с посочен в него общ успех от следването или академична справка;

Документите се изпращат по пощата на адрес: София 1000 , бул. „Фритьоф Нансен” № 9, ОББ, за фондация “Атанас Буров”, за конкурса за стипендии “Атанас Буров”.
Документи, изпратени по електронна поща, няма да бъдат приемани.
Краен срок за получаване на документите – 17.00 ч. на 30 октомври 2015 г.

В периода 10 - 30  ноември 2015 г. кандидатите ще положат тест и с тях ще се проведе събеседване във Варна, Свищов и София. За дата, час и място на събеседването, кандидатите ще бъдат уведомени по електронна поща.

 

Одобрените за стипендия кандидати ще бъдат обявени на www.atanasburov.org, секция „Конкурси” след 10 декември 2015 г.

За допълнителна информация на тел: 02-811 3633; 02-811 3634 или на fnburov@ubb.bg

Още »

Свищовски студенти се включват активно в проекта „Академия Икономика” на КРИБ

Студенти от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” се регистрират за базата от данни, която предстои да бъде създадена по проект на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), целящ изграждане на стратегически партньорства между работодателската организация и водещи висши училища. Базата- данни ще съдържа информация за младежи до 29 г., на които предстои да се влеят в пазара на труда и за работодатели, като една от целите й е да бъдат привлечени най-добрите възпитаници на учебните заведения за стажанти по време на обучението им.

Инициативата на КРИБ, наречена „Академия Икономика”, се реализира по проект „Разработване на единна стратегия и реализация на съгласувани политики за развитие на човешките ресурси в контекста на лисабонските цели и корпоративната социална отговорност”, финансиран чрез ОП „Развитие на човешките ресурси”. 

Стопанска академия бе сред първите висши училища в страната от избраните общо 15 висши учебни заведения и гимназии, където стартира проекта с разяснителна кампания. Роудшоу даде възможност на първите желаещи студенти да се запознаят с проекта и да попълнят анкетни и информационни карти за регистрацията им в базата от данни. Освен лична информация, образование и мотивационни нагласи, студентите имат възможност да посочат какви са техните очаквания към работодателите, доходите и към пазара на труда. По време на проведената в Стопанска академия дискусионна среща беше разяснено пред студентите как работодателската инициатива „Академия Икономика”, която се провежда под мотото „Заедно с нашия опит и с вашите мечти”, ще спомага за професионалната реализация на младите хора. Говорейки за ползите за студентите от представения проект, директорът на Академичния център за кариерно консултиране доц. д-р Николай Нинов подчерта, че мисията на „Академия Икономика“ е подобряване на бизнес климата в страната чрез осъществяване на връзка между университетите, студентите и работодателите, насърчаване младежката заетост, мотивиране на младите хора за успешен старт и кариерно развитие в българските компании. 

Проектът пред свищовските студенти представи екип от преподаватели от УНСС – проф. д-р Диана Копева, доц. д-р Димитър Благоев и доц. д-р Николай Щерев. Те поясниха, че целевата група са младите хора на възраст от 15 до 29 години,  както и представителите на бизнеса, специализираните училища, университетите и държавната администрация, а стратегията на „Академия Икономика“ обхваща периода 2015-2020 г. Според гост-лекторите, грижата за младите хора е най-важната национална кауза, за да бъде България конкурентоспособна. Политиката за младежката заетост обаче, не би следвало да бъде задължение само на държавата, а отговорността трябва да бъде на самите младежи, техните преподаватели и бизнеса, който предлага условия за работни места.

По покана на Академичния кариерен център, в дискусионната среща участваха и представители на Държавната търговска гимназия в Свищов като дългогодишен партньор на Висшето училище. След проведената разяснителна кампания, Стопанска академия осигури възможност на желаещите студенти, които не са се регистрирали за участие в проекта, да попълнят необходимите анкетни карти за да бъдат включени в базата-данни, която ще бъде достъпна за членовете на КРИБ. Необходимите формуляри се получават в Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността.    

Още »

Превърнал се вече в традиция, през 2015 та, за шеста поредна година, Клуб Млади Таланти ще проведе конкурс за млади учени "Young and Energetic Scientists" (YES).

Конкурсът "YES" цели да открие, мотивира и промотира идеите на млади и амбициозни хора с научни интереси, които ще реализират връзката между науката, образованието и бизнес, между амбицията и успеха.

Кой може да участва?

Млади учени - бакалаври, магистри, докторанти,на възраст между 18 и 35 години, които искат и се стремят техните идеи да бъдат подкрепени в полза на икономиката и обществото за по-високо качество на живота.

Можете да изберете да участвате в една от следните категории:

- Автоматика, електроника и електротехника
- Компютърни системи и мрежи
- Телекомуникационни технологии
- Програмиране и софтуер
- Механика и машинни технологии
- Новиматериали и наноматериали
- Роботика
- Биотехнологии и медицински изследвания
- Химия
- Аграрни технологии
- Приложна физика
- Електронно управление
- Хранително-вкусова промишленост
- Контрол на качеството
- Екология и енергетика
- Психология и управление на човешки ресурси
- Медицинска техника

Ние търсим, подпомагаме и стимулираме развиването на проекти свързани с индустриални изследвания и технологично развитие. Вашето участие ще ви осигури контакти със специалисти от науката, индустрията и услугите, както и развиването на сътрудничество с цел търсене и разкриване на инвестиции за реализация на Вашия проект.

 Краен срок за участие: 30.10.2015 г.

За повече информация и записване: http://innofair.cys.bg/yes/registration/

Още »

Стопанска академия възобновява плувните курсове за деца и ученици

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” отново ще осигури възможност за деца и ученици от община Свищов да се учат да плуват в закрития басейн в спортната база на Корпус Юг. След прекъсване за лятната ваканция, курсовете, които катедра „Физическо възпитание и спорт” организира за деца и ученици се възобновяват, като заниманията ще се провеждат в две направления – начинаещи и напреднали. 

От проведените до момента курсове, над 300 възпитаници на детски градини и училища получиха свидетелства за завършен курс за начално обучение по плуване, а през настоящата учебна година, усвоилите начални умения, вече ще могат да се включват и в групите за напреднали.

„Нашето голямо предизвикателство като крайдунавска община е да постигнем масов ефект, достигайки до максимален брой деца, които да придобият умения по плуване” – коментира идеята на Катедрата ст. пр. Елиз Караманлиева. Относно интереса на децата към този спорт, тя подчерта, че част от завършилите първите курсове са посещавали закрития басейн и по време на лятната ваканция при свободен достъп.

Курсовете за ученици ще започнат от 12-ти октомври, като за заниманията от 15:30 ч., със съдействието на директорите на СОУ „Д. Благоев” и СОУ „Н. Катранов”,  е осигурен транспорт до спортния комплекс. Заниманията за деца от детските градини ще стартират от 17-ти октомври и ще се провеждат  в Събота и Неделя. От 12-ти октомври ще бъдат възобновени и курсовете по аква аеробика за възрастни. 

Плувният басейн на Стопанска академия е общодостъпен за всички желаещи – студенти, преподаватели, служители на висшето училище и граждани. Освен единични посещения, е осигурена и възможност за абонаментни карти. Записване за всички курсове се осъществява на касата на плувния басейн в Корпус Юг. 

Още »

80-ти випуск посрещна Стопанска академия „Димитър А. Ценов”

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” посрещна своя юбилеен 80-ти випуск. Новата учебна 2015/2016 година в Свищовското висше училище бе официално открита с тържествена церемония. Специални гости на академичното тържество бяха Н. Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан – посланик на Република Франция, проф. дпн Тодор Танев – министър на образованието и науката, проф. Клаус Дитмар Хаазе (от Университет Пасау) – първият „Доктор хонорис кауза” на Стопанска академия, Иван Иванов – зам.-председател на 43 НС, Цветан Цветков – Председател на Сметната палата.  

В аулата на Академията, ректорът проф. д-р Иван Върбанов и придружаващите го официални лица бяха посрещнати с бурни аплодисменти, а химнът на Р България, студентският химн и химнът на Стопанска академия звучаха в изпълнение на Първи български хор. Сред гостите на тържеството бяха още доц. д-р Григорий Вазов – гл. секретар на Съвета на ректорите в България, д-р Ваньо Шарков – зам.-министър на здравеопазването, народни представители, проф. д-р Пенчо Пенчев – областен управител на В.Търново, Пламен Александров – ВрИД кмет на Община Свищов, бивши ректори на СА, кандидатите за кмет на община Свищов, директори на институции и финансови организации. 

В обръщението си към академичната общност и към гостите на тържествената церемония, ректорът проф. Върбанов подчерта, че юбилейният 80-ти випуск, който Академията посреща, е випускът, с който се поставя „началото на нейното възраждане”, и в който се въплъщава надеждата за едно по-добро и достойно бъдеще. „Всички ние вървим по трудния и противоречив път на промяната. А първите крачки към нея са, че започнахме да се вслушваме в съвестта си, да признаваме истината пред себе си, да я гледаме в очите, да я произнасяме на глас, да я отстояваме с поведението си” – каза проф. Върбанов. 

Той увери първокурсниците, че са направили правилния избор, решавайки да учат в Стопанска академия и им благодари за огромния кредит на доверие, който ще бъде оправдан от мотивираните преподаватели и компетентни служители, за които развитието и интересите на студентите са приоритет и мяра за професионализъм. „Подкрепят ни институциите, бизнесът и обществеността” – каза още проф. Върбанов, подчертавайки, че гостите на тържеството са свидетелство за единството на минало, настояще и бъдеще. „Тяхното участие в нашето тържество е категоричен знак, че на 8-годишната изолация на Стопанска академия е сложен край, че сме поели по правилния път и държавата ще ни подкрепя ако не се отклоняваме от него”, заяви ректорът проф. Върбанов.  Подкрепата си към Стопанска академия и нейните възпитаници изразиха в своите поздравления официалните гости, всеки от които е свързан по специфичен и уникален начин със Свищов или с Висшето училище. Френският посланик през м. юни получи в Свищов наградата за популяризиране на българската култура и историческото наследство. Бащата на министър Танев –композиторът и хоров диригент Александър Танев, е един от най-големите радетели за успехите на Първи български хор и на провежданите в Свищов Хорови празници. Иван Иванов е депутат от Великотърновски район, проф. Хазе – вече над 25 години е пръв популяризатор на Стопанска академия в европейското образователно пространство, а в екипа на Цветан Цветков от петимата членове, трима са завършили Стопанска академия.  

Говорейки за различните типове мислене в управлението, просветният министър апелира към студенти и преподаватели да отварят по-широко вратата на „несигурностите”, защото колкото повече са несигурностите, толкова повече от тях може да се окажат възможности. „Вярвам във вас, вярвам в интелекта на тази Академия – винаги го е имало, и в момента го виждам. Тази Академия е общност, която е еталон на България”, заяви министър Танев като пожела Академията да остане такъв еталон и в предстоящите избори за ректор на Висшето училище. „Вярвайте в това, че Министерството е с вас и иска да ви помогне да бъдат нравите на  Академията абсолютно запазени” – каза проф. дпн Тодор Танев с пожеланието „На добър час и на Димитър Ценов Академията да пребъде!”.

По традиция, на тържеството по откриването на новата учебна година, бяха наградени отличниците на випуска. Наградата на ректора и на академичното ръководство бе присъдена на Кристина Георгиева, спец. „Международни икономически отношения” с общ успех от следването 5.98 и 6.00 от държавен изпит. Ректорът връчи на отличника на випуска сребърна значка със златно покритие (реплика на значката от 1940 г.), грамота и парична награда в размер на 1000 лв.  

С решение на Общински съвет – Свищов от 2005 г., местният парламент награждава отличник на випуска с грамота и парична награда в размер на 1000 лв. Тази година наградата получи Цвета Цветанова от спец. „Застраховане и социално дело”, постигнала също успех от следването 5.98 и 6.00 от държавен изпит. Наградата връчи кметът Пламен Александров, а от ректора Цвета Цветанова получи значката за отличник на Стопанска академия. Приятна изненада за свищовските студенти бяха обявените по време на тържеството от изп. директор на банкова институция Сашо Чакалски, две стипендии за новата учебна година. Своите поздравления към академичната общност поднесе и френският посланик в Р България. Н. Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан изнесе открита лекция на тема „Бъдещето на Европа и кризата с бежанците”. 

След тържественото откриване на новата учебна година, гостите посетиха Академичния музей и положиха подписи в почетната книга на Свищовското висше училище. Приветствия до академичното ръководство, студенти, преподаватели и служители в Стопанска академия по повод откриването на новата учебна година са изразени и в множеството поздравителни адреси, изпратени от различни организации и институции сред които е и КРИБ (Конфедерация на работодателите и индустриалците в България), на която Свищовското висше училище отскоро е пълноправен член.

Още »

Информационни дни за първокурсници организира Стопанска академия

Информационни дни за първокурсниците в редовна форма на обучение организира Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Новоприетите студенти бяха посрещнати от деканите на четирите факултета, както и от ръководителите и членовете на катедрите, водещи съответните специалности.

През първите два дни от своето обучение в Свищовското висше училище студентите имаха възможност да научат от деканите как е организиран учебния процес, как ще протичат лекциите и семинарните занятия като част от аудиторната заетост, какви са техните права и задължения. При срещите си с ръководителите на катедри първокурсниците получиха информация за профила на избраната от тях специалност, учебните програми и възможностите за реализация. На специална среща, пред новоприетите студенти бяха представени и студентските организации в Стопанска академия – Студентски съвет и AIESEC.

Първокурсниците участваха в дискусионна среща, проведена в рамките на националната кампания „Академия икономика”, която се реализира по инициатива на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. По време на срещата, желаещите студенти се регистрираха за участие в проекта на КРИБ, насочен към мотивиране на младите хора за успешен старт и кариерно развитие в българските компании.  

В рамките на информационните дни първокурсниците имаха възможност да научат какви услуги могат да ползват и към кого да се обърнат. Представени им бяха академичната библиотека, компютърния център, международния отдел, центровете за професионално, следдипломно и факултативно обучение, академичния център за кариерно консултиране, отдел „Студентска политика”, студентския дом на културата, катедра “Физическо възпитание и спорт” и други административни звена в Академията. От проведените срещи и неформални разговори, първокурсниците получиха информация и интересни идеи за приятно прекарване на свободното си време.

Още »

Национална асоциация по прогнозиране и планиране учредиха в Свищов представители на академичните среди и бизнеса

Сдружение с нестопанска цел „Национална асоциация по прогнозиране и планиране“ (НАПП) учредиха представители на академичните среди в България и бизнеса. Учредителното събрание се проведе в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” по инициатива на местни преподаватели.   
Идеята за създаване на Сдружението възниква по време на проведена в края на м. април Юбилейна научна конференция по случай 60-годишнината на катедра „Стратегическо планиране“. Подкрепена е от ръководството на Академията чрез финансиране на проект „Изследване на нормативната и методологична рамка на плановата дейност в Р България“, с ръководител проф. д-р Борислав Борисов. Целта на Сдружението е да допринася за повишаване на професионализма в областта на планирането и за подобряване качеството на плановия процес и плановите документи на национално, регионално, областно, общинско и фирмено ниво. 
В учредителното събрание участваха 25 представители на академичните среди от четири висши училища (Стопанска академия, УНСС, Лесотехнически университет и Шуменски университет), Българска търговско-промишлена палата и Институт за европейски ценности - София. Освен тях, още 13 души са подали заявления за членство в Сдружението. 

Учредителното събрание откри ректорът на Стопанска академия, проф. д-р Иван Върбанов, който приветства инициативата и пожела успех на Сдружението. Ръководителят на катедра „Стратегическо планиране“ проф. д-р Маргарита Богданова представи идеята за учредяването му и целите на проекта, а проф. Борисов направи обзор на практиката по разработване на планови документи у нас на настоящия етап. По думите на ръководителя на проекта, изследванията, анализите и оценките на тези документи показват, че тяхното качество не винаги е на необходимото ниво, те често се разработват формално  и не винаги има връзка и координация между стратегиите, плановете, програмите и проектите, разработвани от различни институции и на различни нива. Проф. Борисов подчерта необходимостта да се внесе методологично единство в плановата дейност, а органите, които ги разработват, да бъдат подпомогнати с методически разработки. Той поясни, че в повечето развити страни има държавни органи или неправителствени организации, които изпълняват тази задача и даде съответните примери. Според проф. Борисов, Националната асоциация по прогнозиране и планиране може да бъде надежден партньор и на правителството, и на бизнеса. „Планирането е една обективна необходимост”, заяви по време на учредителното събрание Красимир Дачев, член на Управителния съвет на БТПП. Той  изтъкна, че пазарната конкуренция не само не отрича, а напротив – изисква стриктно планиране на дейността на бизнес организациите, като гаранция за техния дългосрочен успех.

Събранието прие устав и избра ръководни органи на НАПП. За председателя на НАПП с пълно мнозинство беше избран проф. д-р Борислав Борисов. Членове на Управителния съвет станаха проф. д. ик. н. Димитър Панайотов (бивш ректор на Стопанска академия), проф. д-р Маргарита Богданова (СА), проф. д-р Диана Копева (УНСС), проф. д-р Борислав Борисов (СА) и Красимир Дачев (БТПП). В Контролния съвет бяха избрани доц. д-р Искра Пантелеева (СА), доц. д-р Пламен Петков (СА) и доц. д-р Румяна Златева (Шуменски университет). Предстои регистрирането на НАПП в съда и в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Министерството на правосъдието.

Още »


Уважаеми кандидат-студенти,
СА „Д. А. Ценов“ – Свищов обявява на 27.10.2015 г.,  допълнително класиране за попълване на незаети места в редовна форма на обучение. 
В него могат да участват:
- Кандидат-студентите, които ще се явят на конкурсен изпит на 24.10.2015 г.;
- Кандидат-студентите, избрали да участват в класирането с оценка от държавен зрелостен изпит или пренесена оценка от успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище, подали документи в срок до 26.10.2015 г.

За повече информация: тел. 0882/552 523, 0631/66 381
Кандидатстудентски център

Още »


Уважаеми колеги!
Определени са условията и редът за получаване на финансова подкрепа по инициативата на държавния глава „Подкрепи една мечта“ за 2015 г.

До 20.10.2015 год. в сградата на Администрацията на президента или по пощенски път на адрес: Администрация на президента, за инициативата „Подкрепи една мечта”, гр. София 1123, бул. „Дондуков” 2 ще се приемат документи за еднократна подкрепа на младежи в неравностойно положение, за да продължат образованието си след завършено средно образование. В обхвата на целевата група за подпомагане по инициативата попадат младежи, които напускат през 2015 год. специализирана институция за деца, център за настаняване от семеен тип, защитено жилище или приемно семейство или завършили средно общообразователно училище за деца с нарушено зрение, деца с увреден слух, интернат /ВУИ/ или социално-педагогически интернат /СПИ/.

Необходимо е кандидатите да представят и удостоверение от Дирекция „Социално подпомагане” /приложен образец/, че отговарят на условията за подпомагане  по чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане или копие от документ, удостоверяващ трайно намалена работоспособност.

Зa контакти и допълнителна информация:  
Правила и условия за получаване на еднократна финансова помощ.
Приложение №1 (Удостоверение).
Тел.  02/99 39 174
Лилия Василева – e-mail; L.Vasileva@prezident.bg
Ася Чолашка – e-mail; A.Cholashka@prezident.bg

Още »


Уважаеми колеги,
От 01.10.2015 год. до 16.10.2015 год. в отдел „Студентска политика” ще се приемат документи за стипендии за зимен семестър на учебната 2015/2016 год.
Подробности за необходимите документи ще намерите ТУК.

Още »

С по-ниски наеми и такси за студентските общежития започва новата учебна година в Стопанска академия

По-ниски наеми и такси ще заплащат свищовските студенти за общежитие през новата академична година. По решение на ръководството на Стопанска академия с цел облекчаване на разходите за месечната издръжка на студентите, таксата, която заплащат настанените в студентските общежития за текущ ремонт и аварии е намалена от 35 на 25 лева за семестър. 

Намален е и месечният наем в бл. № 8 в студентски град – от 55 на 40 лв., като е осигурена и възможност за самостоятелно настаняване в стая. В бл. № 1, който е разположен в центъра на града, месечният наем запазва миналогодишния си размер от 65 лв. В стаите в студентските общежития се настаняват по двама души, като всяка стая е със собствен санитарен възел и топла вода. Според Наредбата за ползване на студентски общежития и столове, за настанените в студентските блокове държавната субсидия се предоставя под формата на електроенергия и вода за битови нужди в определени лимити. 

На разположение на свищовските студенти са и два студентски стола – в академичния кампус и в студентски град. Разнообразното меню дава възможност на студентите да обядват или вечерят срещу сумата от 2-3 лева. Настаняването в студентските общежития ще бъде през почивните за страната дни 21-ви и 22-ри септември, а учебните занятия ще започнат на 23-ти. На сайта на Стопанска академия е публикувана информация за необходимите документи за настаняване,  чийто прием продължава.

Още »


Уважаеми колеги,
в раздел Конференции на страницата на Стопанска академия ще откриете актуална информация за възможностите за участие в научни форуми, конференции и семинари в сферата на икономиката, администрацията и управлението. Разделът се актуализира непрекъснато и представя подробна информация за изискванията и сроковете за участия в научни събития в страната и чужбина.

 
Още »

Увеличават се кандидатстващите в Стопанска академия преди откриването на новата учебна година

Увеличават се кандидат-студентите, подаващи документи в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” за участие в класирането преди откриването на новата учебна година. Новоприетите на последното до момента – 4-то класиране студенти са с 200 повече спрямо тези от третото. Последните две изпитни сесии от кандидатстудентската кампания за „Прием 2015” в ОКС “бакалавър” в Свищовското висше училище ще се проведат на 19-ти септември и на 24-ти октомври, като за участие в предстоящите класирания има депозирани заявления още през пролетта. 

  Срокът за подаване на документи за кандидатстване с оценка от държавен зрелостен изпит и с пренесена оценка от успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище е постоянен. За участие в кандидатстудентските изпити в Свищов, които са по избор между предметите Математика, Икономическа география на България, Икономика или Чужд език (английски, немски, френски, руски, испански), документи се приемат до предходния ден на изпитната сесия. Резултатите от изпитната сесия през м. септември и класирането на кандидатствалите ще бъдат обявени на 20-ти, а записването на новоприетите първокурсници ще бъде на 23-ти и 24-ти този месец.

Новата академична година в Стопанска академия ще бъде открита на 28-ми септември, непосредствено след празниците на града „Свищовски лозници”, когато на официална церемония ще бъде посрещнат юбилейният 80-ти випуск на Висшето училище. От записалите се до момента първокурсници в редовна форма на обучение най-предпочитани са специалностите „Финанси”, „Счетоводство и контрол”, „Икономика на търговията”, „Бизнес информатика” и „Международни икономически отношения”. В задочно обучение сред най-желаните специалности освен „Финанси” и „СК” са още „Застраховане и социално дело”, „Икономика на туризма” и „Стопански и финансов контрол”. Актуална информация за условията, необходимите документи и сроковете за кандидатстване се публикува на сайта на Стопанска академия www.uni-svishtov.bg в раздел „Прием 2015” / ОКС „бакалавър”.

Още »


Уважаеми колеги,
За тринадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА" ще определи след провеждане на конкурс студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 2 000 лева годишно в 10 области:

  1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
  2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;
  3. Физика на името на акад. Георги Наджаков;
  4. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
  5. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
  6. Аграрни науки, вкл. Ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;
  7. Инженерни науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;
  8. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски;
  9. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
  10. Икономика на името на акад. Евгени Матеев.
 
Право на кандидатстване за стипендиите на Фондация „ЕВРИКА" имат български студенти в български университети в определените области, съгласно именоването на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00), и записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2015/2016 година.
Кандидатите за именните стипендии трябва да представят лично или по пощата във Фондация "ЕВРИКА" от 01.09.2015 г. до 15.10.2015 г. следните документи:
 
  1. 1. Заявление (свободен текст) за желанието за участие в конкурса за получаване на именна стипендия на Фондация "ЕВРИКА" и Формуляр по образец; 
  2. 2. Уверение от университета за успеха по учебни години и записването за новата учебна 2015/2016 година; 
  3. 3. Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национали и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки, изява на творчество и други; 
  4. 4. Есе на тема "Моето бъдеще на специалист - мечти, планове и реалност" (до 3 страници). 
 
За изпратените по пощата документи важи датата на пощенското клеймо.
За допълнителна информация и уточнения може да звъните на тел. (02) 9813799; 9815181, както и да ползване адресите: office@evrika.org, grigor@evrika.org или информацията в www.evrika.org.

Приложения:

Още »

По-голямата част от кандидат-студентите в Стопанска академия избират да участват в класирането с оценка от матура

70% от кандидат-студентите през настоящата кампания в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” избират да участват в класирането с оценка от държавен зрелостен изпит. Част от тях обаче се възползват и от възможността да се явят на конкурсен изпит, т.к. в балообразуването за крайното класиране участва по-високата оценка. 
С конкурсен изпит най-често кандидатстват завършили средното си образование преди 2008 г. и това са работещи хора, които предпочитат задочната форма на обучение. Те могат да избират между предметите Математика, Икономическа география на България, Икономика или Чужд език (английски, немски, френски, руски, испански), като ежемесечните изпитни сесии се провеждат до м. октомври включително. 

По-голямата част от кандидатствалите до момента са избрали да се явят на изпит по география, а май-малко – само един се е явил на изпит по френски език. Има и случаи, в които някои кандидат-студенти се явяват по два пъти на конкурсен изпит, като желанието им е да постигнат по-висок резултат. Само 1% от кандидатствалите до момента са предпочели да участват в класирането с пренесена оценка от положен в друго висше училище конкурсен изпит. На 18-ти август в Стопанска академия ще бъде направено допълнително класиране за попълване на незаети места. За да участват в него, желаещите трябва да подадат документи за кандидатстване в срок до 17.08.2015 г. За участие в допълнителното класиране може да се кандидатства с оценка от матура или с пренесена оценка. Кандидатствалите до момента в Стопанска академия, но неприети участват автоматично в класирането без да подават допълнително документи. И през настоящата кандидатстудентска кампания най-предпочитани остават специалностите „Финанси” и „Счетоводство и контрол”, в двете форми на обучение – редовна и задочна. През тази година обаче се наблюдава засилен интерес към специалностите „Застраховане и социално дело”, „Стопански и финансов контрол”, „Бизнес информатика”, „Стопанско управление”, „Международни икономически отношения”, „Маркетинг”, „Икономика на търговията”.

Кандидатстудентската кампания за Прием 2015 в ОКС “бакалавър” в Стопанска академия продължава. Срокът за подаване на документи за кандидатстване с оценка от държавен зрелостен изпит и с пренесена оценка от успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище е постоянен. Срокът за подаване на документи за участие в кандидатстудентските изпитни сесии в Свищов е до предходния ден на самия изпит. През м. август изпитите по всички предмети ще се проведат на 29-ти, за м. септември датата е 19-ти, а последната изпитна сесия ще бъде на 24-ти октомври. Актуална информация за условията, необходимите документи и сроковете за кандидатстване се публикува на сайта на Стопанска академия www.uni-svishtov.bg в раздел „Прием 2015” / ОКС „бакалавър”. 

Още »


Уважаеми колеги,
Алумни клубът на специалност „МИО“, съвместно с катедра „Международни икономически отношения“, организират фотоконкурс под наименованието „Избрахме да управляваме света“.
Целта на конкурса е да приобщим към каузата за популяризиране и утвърждаване на специалност МИО всички настоящи студенти и възпитаници от специалността. Желанието ни е, чрез снимките да демонстрираме способността на нашите студенти да се интегрират успешно в международната среда и широките кариерни възможности на нашите възпитаници. Снимките на победителите ще бъдат използвани при изработване на рекламен календар на клуба.
В чест на 80-годишния юбилей на Стопанската академия „Димитър А. Ценов“, конкурсът ще е с продължителност от 80 дни.
Фотоконкурсът стартира на 24 юли и приключва на 11 октомври 2015 г., като крайната дата на конкурса не е случайна. На 11 октомври 1881 г. американецът Дейвид Хюстън патентова първата фотолента. 

Пълните правила за участие в конкурса може да видите ТУК.
Още »


Уважаеми колеги,
Списание „Социално-икономически анализи“, издание на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново предоставя възможност за публикуване на оригинални научни изследвания в областите на икономиката, управлението, туризма и социалните науки. Всеки ръкопис трябва да бъде написан на граматически правилен език и без правописни и пунктуационни грешки.
Името, институционалната принадлежност и адресът на автора, както и заглавието на ръкописа, трябва да бъдат описани в отделен файл, озаглавен: „title-sia-sf.doc(x)“.
Спрямо всички статии, съответстващи на профила на списанието и отговарящи на техническите изисквания, се прилага процедура на сляпо рецензиране. Окончателното решение за отпечатване на статиите се взема от Редакционната колегия.

Ръкописите на статиите трябва бъдат между 6 и 20 страници съгласно формата, посочен в макета.
 
Авторите ги представят на хартиен носител на адрес:
Велико Търново 5000  
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Стопански факултет
Корпус 4, ул. „Арх. Г. Козаров“ № 1А
за сп. „Социално-икономически анализи“
 
и ги изпращат по електронен път на адрес: sia-sf@uni-vt.bg.
Материали се приемат до 15 октомври 2015 г.
 
Още »


Уважаеми колеги,
Уведомяваме ви, че предстоящото издание на  "Годишен алманах научни изследвания на докторанти" приема за публикуване студии.
Представянето на материалите се извършва в срок до 15 ноември 2015г.
Докторантската научна сесия  ще се проведе в периода от 1 до 8 декември 2015г.

За подробности: www.uni-svishtov.bg/default.asp?page=almanah-d 

Още »