ОКС "Бакалавър" Прием 2016 Кандидатствай Online ОКС "Магистър" Прием Март 2016 Факултативно обучение Следдипломно обучение Професионално обучение

НАЦИОНАЛНО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ В НАПРАВЛЕНИЯ: БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА,ЗАСТРАХОВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ,УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ И УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕС НА 26 ФЕВРУАРИ 2016 Г. В СА "Д.А.ЦЕНОВ" - СВИЩОВ

Академичното ръководство и екипът на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов имат удоволствието да Ви поканят за участие в поредното издание на:
 
НАЦИОНАЛНО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ В НАПРАВЛЕНИЯ:
 
БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА
ЗАСТРАХОВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕС
 
26 ФЕВРУАРИ 2016 г. (петък)
 
Състезанието включва изпълнение на творчески задания: в направление „БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА“ – изработка на уеб сайт; в направление „ЗАСТРАХОВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ” - генериране на решения за бизнес развитие на застрахователния и осигурителния пазар; в направление „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ“ – разработване на екипно предложение за управление на проекти в конкретни тематични области; и в направление „УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕС“ – решаване на казуси, свързани с проектиране и развитие на международен бизнес.
По регламент учениците ще работят в екипна среда, в която ще трябва съвместно да анализират конкретни проблеми и ситуации, прилагайки теоретичните си познания; да търсят алтернативи и да генерират ефективни решения; да презентират и аргументират своите идеи.
 
Краен срок за регистрация чрез изпращане на формуляр за участие (по и-мейл): 19 февруари 2016 г. (петък).
 
Допълнителна информация: 
Престоят на участниците (нощувки и хранения) е за сметка на Организаторите.
Участниците могат да използват лична мобилна техника при решаване на заданието.
 
Контактна информация за потвърждаване на участието:
Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при СА „Димитър А. Ценов”,
гр. Свищов, п.к. 5250, ул.”Ем. Чакъров” №2 
тел. (0631) 66 437, e-mail: career.center@uni-svishtov.bg
г-жа Димка Генчева (моб. тел. 0885/680 168)
 
 

Още »

Общото събрание на Стопанска академия стартира изборния процес, трима ще се състезават за ректорския пост

С учредително заседание на Общото събрание на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, на 08.02.2016 г. започнаха изборите за нови ръководни органи на Свищовското висше училище за мандат 2016-2020 г. Заседанието откри ВрИД ректор проф. д-р Марияна Божинова, чийто мандат стартира със заповед на министъра на образованието от 04.12.2015 г. за организиране и провеждане на избори за нов ректор и нови ръководни органи на Академията.  

Още тогава проф. Божинова си пожела да бъде най-кратко управлявалият ректор на висшето училище в Свищов, което ще означава, че в срок е изпълнила дадения й мандат като служебен ректор. Два месеца по-късно изборният процес продължи и проф. Божинова заяви, че е удовлетворена от изпълнените ангажименти. „Смятам, че за тези два месеца ние съумяхме разумно да преценим какво е необходимо да направим за бъдещето на нашето висше училище, загърбвайки собственото си его и лични огромни амбиции в името на всички нас, на Стопанска академия, на нейните студенти и на обществеността на град Свищов”, каза проф. Божинова. Тя благодари на всички членове на Общото събрание и даде думата на най-възрастния от присъстващите – проф. д-р Георги Баташки, който по право ръководи заседанието до избора на нов председател на ръководния орган.   

От 113 членове на Общото събрание по списъчен състав, в залата присъстваха 110 души. Те определиха 9-членна техническа комисия за провеждане на изборите с председател проф. д-р Георги Иванов. За председател на Общото събрание бяха номинирани проф. д-р Борислав Борисов и проф. д-р Румяна Лилова, а за зам.-председател проф. д-р Красимир Шишманов и доц. д-р Пламен Петков. След тайно гласуване нито един от номинираните не събра 50% плюс един глас, което наложи провеждане на втори тур. Проф. Лилова, която бе с по-малък вот, призова своите колеги да подкрепят на втори тур кандидатурата на проф. Борисов, което по думите й ще покаже желанието и готовността на всички да работят заедно за бъдещето на Стопанска академия. От 102 валидни бюлетини, със 70 гласа „за” проф. Борисов бе избран за председател на Общото събрание, а негов заместник с положителния вот на 69 души стана проф. Шишманов.  

Новоизбраният председател благодари за гласуваното му доверие и заяви, че с проведения избор членовете на Общото събрание на Стопанска академия са показали нов стил на работа и отношение между хора, включени в едно състезание. „Винаги съм готов да поставя личните си стремления, цели и амбиции в подчинение на по-висши ценности”, каза проф. Борисов. 

В дневния ред на заседанието бе включена и точка за издигане на кандидатури за ректор на Стопанска академия за мандат 2016-2020 г. По реда на тяхното номиниране, за ректорския пост ще се състезават проф. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Иван Марчевски и проф. д-р ик.н. Таня Горчева. 
В двудневен срок тримата кандидати трябва да депозират своите програми и виждания за развитието на висшето училище, които ще бъдат публикувани на сайта на Стопанска академия. Изборът за ректор ще се проведе на 16.02.2016 г.
 
Още »

Уважаеми студенти,
От 01.03.2016 год. до 11.03.2016 год. в отдел „Студентска политика” ще се приемат документи за стипендии за летен семестър на учебната 2015/2016 год. 

Подробности по необходимите документи ще намерите ТУК.
 
Още »

Преди дни Стопанска академия „Д. А. Ценов” прие за обучение 26-хилядния си студент по магистърски програми в дистанционна форма и затвърди лидерските си позиции на пазара на електронни и дистанционни образователни продукти. Сам по себе си този емблематичен факт визуализира големите мащаби и пазарната експанзия на магистърското обучение в Академията в Свищов от 1999 г. до днес.
Генезисът на безспорния успех е, че обучението е фокусирано в максимална степен към задоволяване интересите на студентите и нуждите на реалния бизнес. Постоянно се обновява портфолиото от магистърски програми в дистанционна форма за икономисти (с продължителност 3 семестъра), за завършили колежи с ОКС "Професионален бакалавър" (5 семестъра) и за неикономисти – второ висше (6 семестъра), наброяващи вече над 100. Отлични примери за нови и високоатрактивни програми са: „Финансов мениджмънт” (на английски език), „Европейски бизнес и регулации”, „Управление на проекти”, „Управление на човешките ресурси” и др. 
Дистанционното обучение е иновативен образователен продукт на СА „Д. А. Ценов”, базиран на модерна интернет технология. Предлагат се атрактивни такси, които включват всички необходими учебни материали. Обучението се организира в неприсъствена форма като съществува възможност и за он-лайн защита на дипломната работа. Магистърските програми се реализират в съответствие с акредитацията на Академията и стандартите за управление на качеството ISO 9001:2008.
Завършилите магистърските програми на Академията намират реализация като финансови мениджъри, инвестиционни консултанти, финансови анализатори, банкови мениджъри, валутни дилъри, ръководители на финансово-счетоводната дейност и вътрешния финансов контрол, мениджъри в застрахователни дружества, пенсионни фондове, търговски представители,  инспектори и консултанти в Агенция „Митници”, Национална агенция по приходите, търговските банки, небанкови финансови институции, маркетингови мениджъри и специалисти, мениджъри в туризма и др.
Образователното портфолио от магистърските програми, развивани от Стопанска академия по професионални направления и специалности, както и друга актуална информация относно условията за прием, е публикувана на сайта на Стопанска академия -
http://www.uni-svishtov.bg/?page=page&id=470
 
Още »

Уважеми колеги,
имаме удоволствието да Ви информираме, че със Заповед № 56/02.02.2016 г. на Ректора на СА “Димитър А. Ценов” е обявен КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ 2016, които ще се финансират по Наредба № 3/27.11.2015 г. на МОН.
 
На 10 февруари 2016 г. от 11:30 ч. в аудитория № 10 ще се проведе информационен ден за разясняване условията на конкурса.

Кой може да подава проектни предложения ?
  • отделни преподаватели на основен трудов договор в СА „Д. А. Ценов”;
  • екипи от преподаватели на основен трудов договор или на трудов договор за допълнителен труд при друг работодател по чл. 111 от Кодекса на труда, докторанти и студенти.
     
Съгласно Наредба №3/27.11.2015 г. на МОН (чл. 7, ал. 1), ръководител на научноизследователския екип може да бъде преподавател от СА „Д. А. Ценов” на основен трудов договор, който притежава образователна и научна степен „доктор” и доказана научна компетенция и опит, съответстващи на целите на проекта.

Подробности за конкурса и документите за кандидатстване може да откриете ТУК.
 
 
Институт за научни изследвания при СА “Д. А. Ценов”
 
 
Още »

XII-ти годишен конкурс за присъждане на награда "Д-р Илко Ескенази"

Международна фондация "Св. Св. Кирил и Методий"
Мемориален фонд “Д-р Илко Ескенази”
 
 
Като отбелязва големите теоретически, законодателни и практически приноси
 на д-р Илко Ескенази в цялостния процес на присъединяването на
България към Европейския съюз
 
обявява
 
Дванадесети  годишен  конкурс
 
за присъждане на
 
Награда   “Д-р Илко Ескенази”
 
П Р А В И Л Н И К
 
1. Конкурсът има за цел да отличи и награди по един писмен труд в областите      “Право” и “Икономика”, свързан с членството на България в ЕС.
 
2. Представените разработки трябва да са съдържателни, да третират актуален      проблем,  свързан с правото и политиките на ЕС и  на Република България.
 
Разработките да са насочени към:
За юристи:
·        Прокуратурата и трите власти в правната уредба на страните членки на ЕС .
·        Съдебната власт и взаимоотношенията с изпълнителната и законодателната власти в Република България и в страните членки на ЕС.
·        Външни граници, миграция и право на убежище в ЕС.
Икономисти:
·        Икономика на софтуерната индустрия в България и в страните членки на ЕС.
·        Ролята на технологичните паркове за икономическото развитие.
·        Икономически аспекти на ембарговите политики на ЕС.  
Конкурсните работи трябва  да са ясно написани, да съдържат творчески елементи и по възможност да имат значение за практиката.  
3. Конкурсът е предназначен за юристи и икономисти, ненавършили 35 години към 1 януари 2016 г., както и за  студенти в юридическите и икономическите специалности;
 
4. Оценяването на представените трудове се извършва от  комисия от видни специалисти по тематиката на конкурса. Комисията се назначава от председателя на МФ "Св. Св. Кирил и Методий" по предложение на управителния съвет на Мемориален фонд "Д-р Илко Ескенази" .
 
5. Всяка от двете награди  – за право и за икономика – се състои от парична награда в размер на 2 500 лв. и грамота. Комисията има право да присъди и до 3 почетни грамоти във всяка от двете области.
 
6. Връчването на наградите се извършва на 20 май 2016 г.  (или в близост до тази дата). Наградите се връчват в подходяща за случая обстановка и със съдействието  на Министъра на външните работи или личност с еквивалентна позиция.
 
ПРОЦЕДУРА:
·     Конкурсът е ежегоден
·     Всеки участник може да представи само един труд
·     Не се допускат трудове с повече от един автор
·     Трудовете могат да бъдат и публикувани, но не по-рано от  м. май 2014 г.  
Необходими документи:
1.    Молба-формуляр със снимка (формулярът може да се изтегли от сайта на фондацията)
2.  Автобиография
3.  Разработките се представят на хартия и  на електронен носител. Те трябва да имат следните технически параметри: не по-малко от 20 стр.; не повече от 50 стр. със средно 2000 символа на страница.
 
Срокове:
·     Документите могат да бъдат подадени на място от 18 до 22 април 2016 г. (понеделник-петък), от  14 до 16 ч., или да бъдат изпратени по пощата (пощенско клеймо преди 22 април 2016г.)
·     Място на подаване:  Международна фондация ”Св.Св. Кирил и Методий”, 
София 1504, ул. “Васил Априлов”  № 3.
·     Датата, мястото и часа на тържественото връчване на наградите се обявяват допълнително. Кандидатите сами се информират от страницата на фондацията www.cmfnd.org.
                                      
За допълнителна информация:
 Международна фондация ”Св.Св.Кирил и Методий” 
София 1504,  ул. “Васил Априлов” № 3, тел. (02)  943  00 01, www.cmfnd.org  
Още »

Категорична подкрепа за нови избори в мандата на ВрИД ректор проф. д-р Марияна Божинова заяви академичният състав на СА „Д. А. Ценов”

Над 90 % от професорите и доцентите в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, които са на основен трудов договор, заявиха категоричен вот на недоверие към избраната за ректор на 28 май 2015 г. проф. Теодора Димитрова. Своята позиция те изразиха на проведено на 21.01.2016 г. събрание на академичния състав от професори, доценти, главни асистенти, старши преподаватели, асистенти и преподаватели. По правилника на висшето училище всички преподаватели на академична длъжност професор и доцент (хабилитирани преподаватели) формират 70% от състава на Общото събрание, което избира ректор и академичен съвет.

В резултат на съгласувана с МОН процедура се проведе саморазпускане на Общото събрание, което на 28.05.2015 г. избра за ректор проф. д-р Теодора Димитрова. Саморазпускането се извърши чрез лични писмени заявления от хабилитираните преподаватели до председателя на събранието, заведени по надлежен ред в деловодството на Свищовското висше училище. От общо 80 хабилитирани преподаватели в Академията, 74 са подали заявления. С това действие практически се делегитимира органът, провел оспорения с множество съдебни дела избор за ректор на проф. Димитрова, и като последица се прекратява нейната претенция за ректорския пост.

По време на събранието, по инициатива на представител на синдикатите, бе подкрепена и подписка на академичния състав на СА „Димитър А. Ценов”, с която се даде категоричен писмен положителен вот в три насоки. Първо, отзоваване на проф. д-р Теодора Димитрова Петрова от оспорената й по съдебен ред позиция на Ректор (към 28.05.2015 г.) на СА „Димитър А. Ценов”, с изискуемото мнозинство по чл. 35 от Закона за висшето образование. Второ, заявяване воля за провеждане през 2016 г. на избори за органи за управление на висшето училище – общо събрание, ректор и академичен съвет, в предоставения от МОН мандат на проф. д-р Марияна Божинова като ВрИД ректор. Трето, призив към проф. д-р Теодора Димитрова Петрова за прекратяване на всички заведени съдебни дела, които унищожават настоящето и бъдещето на СА „Димитър А. Ценов” в навечерието на 80-та годишнина от откриването на висшето училище на 8 ноември 1936 год. Подписката бе подкрепена веднага след събранието от 141 хабилитирани и нехабилитирани преподаватели, от присъствалите в залата 181.

С тези две инициативи Стопанска академия „Д. А. Ценов” предложи институционално решение на кризата с ректорското ръководство, довела до намеса на министъра на образованието и науката чрез последователно назначаване на двама ВрИД ректори. С оглед на полученото категорично мнозинство в подкрепа на саморазпускането на Общото събрание и паралелен вот на недоверие към проф. Теодора Димитрова се отправя силен и недвусмислен сигнал към инстанциите на административния съд за ускорено приключване на множеството заведени съдебни дела и „пътна карта” към избори на легитимни органи за управление на едно от най-старите висши училища в Република България, основано с дарението на Димитър Ценов от 1 септември 1912 год. и дало на България над 140 хиляди икономисти.

Още »

Увеличават се желаещите за мобилности по програма Еразъм+ в Стопанска академия

Увеличен интерес към осъществяване и на изходяща, и на входяща мобилност по програма Еразъм+ констатират от Центъра по международно сътрудничество и проекти към Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. За учебната 2015/2016 г. има повече кандидатстващи студенти и преподаватели за обучение или практика в чужбина, увеличават се и желаещите от чуждестранни висши училища да осъществяват мобилност в Свищовското висше училище. 

След извършена селекция на кандидати за участие в програма Еразъм+ за студентска мобилност с цел обучение през летен семестър са одобрени 10 студенти, които ще се обучават в Русия, Полша, Холандия, Румъния, Испания. Други 10 възпитаници на Академията са одобрени за 
мобилност с цел практика през следващия семестър. В настоящия момент трима свищовски студенти се обучават по програма Еразъм+ в Италия и Полша, а други трима са на практика в Румъния и Италия.
Проведени са селекциите и за мобилност на персонал с цел преподаване или обучение за летния семестър. 14 от кандидатствалите ще преподават във висши училища в Полша, Холандия, Хърватия, Турция, Словакия, Испания и Румъния. За мобилности на персонал с цел обучение са одобрени 10 души, които ще бъдат реализирани в Германия, Португалия, Латвия, Испания, Полша, Холандия, Русия и Украйна.

До края на учебната 2015/2016 се очаква в Стопанска Академия да осъществят мобилност по програма Еразъм+ общо 47 студенти, преподаватели и служители от висши училища от Армения, Руска Федерация, Украйна, Молдова и Румъния. Сред последните чуждестранни преподаватели, гостували в Свищовското висше училище бе доц. д-р Маржена Ремлайн от Познанския университет по икономика и бизнес, Полша. В края на едноседмичната си мобилност с цел обучение тя сподели, че е много впечатлена от своите колеги, с които се е запознала. „Най-важното е, че срещнах хора, с които имаме общи интереси в областта на предметите, които преподаваме и начините на обучение на студенти”, коментира доц. Ремлайн. Като преподавател по счетоводни науки, по думите й е било много полезно участието й в лекции и упражнения със свищовски студенти по управленско счетоводство. При посещенията си в академичната библиотека пък е открила много „ценни и интересни” статии, учебници и книги, свързани с нейната област на преподаване и изследвания. Гостуващият полски учен сподели и впечатленията си от богатия библиотечен фонд на Стопанска академия, сред който е открила множество сборници с публикации от научни конференции в Свищов с участието на голям брой чуждестранни академици и личности от практиката. 
 
Още »

Уважаеми колеги,
На 22 януари 2016 г. в Стопанска академия „Д. А. Ценов” – гр. Свищов започва кандидатстването и записването на студенти за обучение по над 100 магистърски програми в редовна и дистанционна форма в областта на икономиката, администрацията и управлението. 
Лидерските позиции на магистърското обучение на СА „Д. А. Ценов” на пазара на образователни продукти е подплатено с най-богатия в страната набор от програми за икономисти (продължителност на обучението 3 семестъра), завършили ОКС „Професионален Бакалавър” (5 семестъра) и неикономисти (6 семестъра), обучените до момента 25000 студента в дистанционна форма, модерната интернет-базирана система за електронно обучение и високо мотивирания преподавателски екип. Обучението се реализира в съответствие с акредитацията на Академията и стандартите за управление на качеството ISO 9001:2008.
„Запазената марка” на Академията си остава дистанционната форма на обучение, в която са приети около 80% от всички студенти за ОКС „Магистър”. Нейното осъществяване е съпроводено с активно използване на различни форми за синхронна и асинхронна комуникация, индивидуални и групови взаимодействия между обучавани и преподаватели, за ползване на учебни ресурси и за провеждане на дистанционното обучение. Комуникацията между преподавателските екипи и обучаемите се реализира чрез възможностите на системата за електронно обучение VJL, използване на корпоративна електронна поща в домейна на Стопанска академия, системи за аудио-визуална комуникация (тип. Skype), по телефон и в рамките на организираните присъствени консултации. По данни на „Google Analytics” през 2013 г. са отчетени и рекордните 1,243 млн. посещения на Уеб-портала на СА „Д. А. Ценов“ за дистанционно обучение. Географската алокация на обучаваните студенти с логове към сайта на академията достига 128 държави от всички континенти, като отделните регистрирани уникални посещения по IP адрес са 262 хил.
В отговор на съвременните предизвикателства на пазара на труда СА „Д. А. Ценов” продължава активно да обновява и допълва своето портфолио от магистърски програми, като успешен пример за това са новите програми „Финансов мениджмънт” (на англ. език), „Управление на проекти”, „Управление на човешките ресурси” и др. 
Образователното портфолио от магистърските програми, развивани от Стопанска академия по професионални направления и специалности, както и друга актуална информация относно условията за прием, е публикувана на сайта на Академия - http://www.uni-svishtov.bg/?page=page&id=470
 
Още »

Уважаеми колеги,
Имаме удоволствието да ви информираме, че на 14.01.2015 година стартира четвъртото издание на програмата на UniCredit Bulbank – „Моята банка на бъдещето 4.0“. Формата за набиране на кандидатури вече е отворена на корпоративния сайт на банката (в рубриката Кариери/Стажантска програма/ Програми/Моята банка на бъдещето).
За участие в инициативата могат да се включат всички желаещи студенти, които нямат търпение да работят по реален проект в екип и с ментор утвърден специалист.
Проектите, по които ще работят студентите в четвъртото издание на „Моята банка на бъдещето“, са фокусирани върху приложението на новите технологии в банкирането.
Цел на програмата е да провокира студентите проактивно да търсят решения, които ще имат значение, както за личното им бъдещо развитие, така и за бизнеса като цяло.
Процедурата по набиране на кандидатури ще продължи до 29.02.2016 година.

Повече информация за програмата може да намерите ТУК
Още »

Уъркшоп за създаване на собствен бизнес организира клубът по предприемачество в Стопанска академия

Практически уъркшоп на тема „Стартиране на собствен бизнес” организира за свищовските студенти клуб „Предприемачество и иновации” в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Първата инициатива на новосъздадения клуб от студенти в III курс на спец. „Индустриална бизнес икономика” привлече над 30 участници от първи до четвърти курс в различни специалности и магистри. В началото на двудневния форум зам.-председателят на клуба Кристиана Михалева подчерта, че събитието става реалност благодарение на постоянната помощ и подкрепа от страна на катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”. 
Приветствия към участниците отправиха ВрИД ректор проф. д-р Марияна Божинова и ръководителят на катедрата проф. д-р Любчо Варамезов. Председателят на клуба Марин Маринов запозна участващите студенти с формата практически уъркшоп и поясни как ще се проведе той.

Проявата бе с конкурсен характер и участващите 8 екипа работиха върху решаването на казус. Проблемът, който разгледаха, бе свързан с една от най-честите причини за неуспех – неопитните предприемачи пропускат да направят анализ до каква степен тяхната идея ще бъде успешна и директно преминават към действие. Всеки екип трябваше да разработи идея за стартиране на собствен бизнес като направи анализ до колко тази идея ще бъде успешна и устойчива във времето.Студентите имаха на разположение два часа екипна аудиторна работа, а след това продължиха в неформална обстановка. На следващия ден екипите представиха своите проекти в Центъра за научни изследвания по малък бизнес и предприемачество. Презентациите на бизнес идеите оценяваше жури с председател доц. д-р Искра Пантелеева, преподавател към катедра ИБП и членове гл. ас. д-р Зоя Иванова и Пламен Георгиев, управител на фирма. Доц. Пантелеева поясни, че критериите, по който се оценяват проектите са оригиналност, адекватност, приложимост, презентиране и аргументация.

На първо място журито класира идеята за производство на „здравословно мече” – детска плюшена играчка, която да следи показателите на детето и чрез мобилно приложение да ги изпраща на родителите. Този бизнес проект разработиха Деница Петкова – 3 к., спец. „Публична администрация”, Николета Джалова – 3 к., спец. „Счетоводство и контрол”, Мариян Марков – 3 к. и Цветан Цаков – 1 к., спец. „Маркетинг”. В рамките на своята презентация екипът сподели, че тяхната идея е на следващ етап да се разшири целевата група и в производство да бъде пуснато подобно устройство и за възрастни хора.

Второ място зае проект за производство на устройство за автомобили, наречено „ГАФ”, разработен от Айхан Ходжа – 3 к., спец. „Бизнес информатика”, Гюлфен Мехмедова – 4 к., спец. „Икономика на търговията” и Фредерик Радев – 4 к., спец. „Икономика на туризма”. Устройството има за цел да следи скоростта на движение и при първо нарушение само ще предупреждава водача, а при второ ще изпраща сигнал до органите на реда. Изхождайки от факта, че голяма част от катастрофите са заради висока скорост и имайки предвид, че никой няма да сложи такова устройство пожелание в колата си, идеята на студентите е то да бъде задължително за всички автомобили. 

Проектът, който журито класира на трето място, е с екологична насоченост и е за производство на „смарт кошче” със сензори. Ролята на „умното” кошче за боклук е да не се отваря ако е предназначено например за хартия, а някой се опита да изхвърли в него стъкло. Според студентите в екипа, това ще реши проблема с разделното сметосъбиране. Тази бизнес идея представиха Елица Белчева – 3 к., спец. „Бизнес информатика”, Николай Мидов – 4 к., спец. „Индустриална бизнес икономика”, Катя Гроздева – 3 к. и Нина Спасова – 4 к., спец. „Маркетинг”.

Класираните на първите три места студенти получиха грамоти и парични награди, а всички останали – сертификати за участие. Организаторите бяха подготвили и форма за обратна връзка с участниците. Обобщената информация показа, че 95 % са изразили желание отново да участват в подобно практическо занятие. Сред нещата, които най-много са им харесали, участниците посочват работата в екип, запознанството с нови хора, възможността да се обменят иновативни идеи и същевременно да се забавляват, обективното мнение на журито и съветите им при дискутирането на представените проекти.

 
Още »

Стопанска академия връчи поредните сертификати по английски език на ученици от Свищов

Центърът за професионално обучение при Стопанска академия „Д. А. Ценов” проведе поредно обучение по английски език на ученици от Професионална гимназия по лека промишленост и строителство – Свищов. Чуждоезиковото обучение на средношколците е по проект „Европейски опит за качествено професионално образование и обучение”, програма ЕРАЗЪМ+, реализиран от Професионалната гимназия. Сред целите на проекта са разширяване на професионалните знания и умения по изучаваната професия в реална работна среда, насърчаване на езиковото обучение и подобряване на комуникативните умения на участниците на чужд език. Проектът предвижда изпълнението на 2 мобилности, включващи различни целеви групи, при които ученици ще провеждат професионално обучение чрез практика в Италия и Великобритания.

Първата група, която приключи обучението си по английски език в Стопанска академия, бе съставена от 10 души, седем от които ще реализират производствена практика през м. април във Великобритания. Учениците получиха своите сертификати на официална церемония в Академичния център за професионално обучение, където в продължение на 30 учебни часа изучаваха специализиран английски език, необходим за провеждане на мобилността. С пожелание за успешна професионална реализация, сертификатите на средношколците връчи проф. д-р Пенка Шишманова, директор на Центъра за професионално обучение при Стопанска академия. Приветствие към учениците отправи и директорът на гимназията инж. Веска Николова. На събитието присъстваха работодатели - партньори на гимназията за провеждане на учебна и производствена практика, учители и ученици.
В момента ЦПО провежда чуждоезиково обучение по проекта за селектираните във втората целева група ученици. В продължение на 90 учебни часа те изучават италиански език (общ и специализиран модул) и през м. юли ще проведат производствена практика в Италия.
 
Още »

Уважаеми колеги,

Конкурсът за стипендии за български граждани за учебната 2017-18 година е открит. Крайният срок за подаване на документи за стипендии „Фулбрайт” е 09.05.2016 г. Повече информация можете да намерите на следния линк: http://www.fulbright.bg/bg/

Възможностите за кандидатстване за стипендии „Фулбрайт“ са следните:

1)  Стипендии “Фулбрайт” за преподавателска и изследователска дейност дават възможност на български учени и университетски преподаватели да работят по специалността си от 3 до 5 месеца в престижни университети и научни институти в САЩ. Всяка година се отпускат по 5 стипендии. - http://www.fulbright.bg/bg/stipendii-za-bulgarski-grajdani/ucheni-i-izsledovateli/

2)  Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми дават възможност на кандидати за магистърска/докторска степен да се обучават в престижни университети в САЩ. Финансирането по програмата е за една академична година (10 месеца). Всяка година се предоставят между 6 и 8 стипендии. http://www.fulbright.bg/bg/stipendii-za-bulgarski-grajdani/magistri-i-doktoranti/

3)  Програмата “Фулбрайт” дава възможност на млади изследователи в напреднал етап на редовна докторантура да работят в престижни университети и институти в САЩ. Финансирането по програмата е за срок от 6 месеца. Всяка година се предоставят 1-2 стипендии. http://www.fulbright.bg/bg/stipendii-za-bulgarski-grajdani/aspiranti/

4)  Стипендия за развитие на гражданското общество. Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” обявява конкурс за стипендия (3-5 месеца) за изследователска дейност по проблемите на гражданското общество. Програмата е предназначена за ръководители и представители на български неправителствени организации, работещи за развитието на гражданско общество в България. Стипендията покрива разходите за месечна издръжка, пътуване до САЩ и здравни застраховки. http://www.fulbright.bg/bg/stipendii-za-bulgarski-grajdani/predstaviteli-na-nepravitelstvenia-sektor/

5)  Програмата “Фулбрайт-Шуман” се администрира от Комисията за образователен обмен между Белгия, Люксембург и САЩ. Тя дава възможност на европейски лектори, изследователи и студенти (след бакалавърска степен), администратори в областта на висшето образование, специалисти в сферата на европейската интеграция и трансатлантическото сътрудничество да извършват изследователска дейност, обмен на опит и да се обучават в акредитирани американски институции. Проектите по програмата трябва да се фокусират върху отношенията между Европейския Съюз и САЩ, европейските политики, европейските институции и трансатлантическото сътрудничество. Цялата необходима информация за конкурса ще намерите тук: www.fulbrightschuman.eu

 

Още »

Стопанска академия няма да става филиал на друго висше училище

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” няма да става филиал на друго висше училище. Това заяви ВрИД ректор проф. д-р Марияна Божинова след проведената на 12.01.2016 г. среща с министъра на образованието проф. Тодор Танев и неговия екип. „Имаме пълната подкрепа на МОН за продължаване на изборния процес в Стопанска академия”, каза още проф. Божинова. Тя поясни, че с просветния министър са обсъждали конкретни стъпки за организирането и по-скорошното провеждане на избори в Стопанска академия.
По време на срещата е коментирано и разпространеното в медийното пространство изказване на министър Танев от 08.12.2015 година, че Стопанска академия няма да получава субсидия, ако няма ръководство и Свищовското висше училище временно може да стане филиал на Русенския университет. Проф. Божинова поясни, че думите на министъра са извадени от контекста. Те са казани по-скоро в шеговита форма, но с цел да подействат психологически върху академичната общност за да се консолидира около провеждането на избори за нов ректор и ръководни органи. Служебният ректор е получил уверение от просветния министър за това, че държавната субсидия на Стопанска академия няма да бъде спряна. 

Още »

Уважаеми колеги,

Конкурсът се организира от Народното събрание на Република България в изпълнение на програмата на Българското председателство на Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ) с активната подкрепа на всички парламенти от Югоизточна Европа.
Под мотото „ПСЮИЕ – 20 години ключ към регионално сътрудничество“ България ще съсредоточи усилията си върху три приоритетни сфери на сътрудничество – енергийната, транспортна и инфраструктурна свързаност, медийната свобода и свободатата на изразяване, миграцията и справянето с бежанския поток.
Конкурсът за есе е отворен за участие на младите хора от всички страни, участващи в Процеса за сътрудничество в Югоизточна – Албания, Словения, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Хърватия, Бивша югославска република Македония, Молдова, Румъния, Сърбия, Черна гора, Турция и Косово.
Допустими за участие в конкурса са млади хора на възраст до 29 години.
Под надслова на конкурса – „Младите хора от Югоизточна Европа за просперитета на региона“ участниците могат да споделят своите мнения и становища по следните аспекти:
- Регионалното сътрудничество и добросъседските отношения - ключ към политическо, икономическо и социално развитие на Югоизточна Европа;
- Икономическият просперитет на Югоизточна Европа - гаранция за личен успех и развитие на младите хора;
- Процесът на присъединяване на Европейския съюз - ползи и възможности за младите хора - Активно гражданство и свобода на изразяване - изборът на младите хора от Югоизточна Европа;
- Обща история и традиции в региона - възможност за бъдещи партньорства и междуличностни контакти между младите хора
Всички есета трябва да бъдат написани на английски език и трябва да съдържат не повече от 1200 думи (прибл. 3 страници).
 
Краен срок: 31 март 2016 г.
Допълнителна информация: http://www.competition.rspcsee.org/en/about-the-competition
Условия на конкурса: ТУК 
Още »

Уважаеми колеги,
От 06.01.2016 год. стартира кампанията по предоставянето на стипендии на френското правителство за учебната 2016/2017 год. за нива магистратура /М2/ и докторантура под двойно научно ръководство както и за краткосрочен престой до три месеца на докторанти и млади научни работници.
Подробна информация ТУК.
Още »

Нови четири клуба се присъединиха към Алумни асоциацията на Стопанска академия

Нови четири клуба се присъединиха към Алумни асоциацията на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Създадена с цел насърчаване на ползотворното сътрудничество между Академията, нейните възпитаници и други представители на академичния и професионалния свят, и на обществото като цяло, Алумни асоциацията вече обединява 50 клуба. 

Повод за създаване на нови клубове най-често са другарските срещи, които възпитаници на свищовското висше училище провеждат по различно време на годината с огромното желание, макар и за малко, отново да се завърнат в родната Алма матер. В духа на университетските традиции, Академията и нейните алумни намират различни средства, с които завършилите студенти да продължат своя колективен живот, да поддържат жива връзката между завършилите и настоящите студенти, между студентите от различни поколения.

Един от последните клубове е създаден от випуск 2000 на специалност „Стопански и финансов контрол”. За председател на новоучредения клуб бе избран гл. ас. д-р Момчил Антов, преподавател в катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“. Идеята на учредителите на клуба е той да обедини възпитаниците и от двете специалности „Контрол и анализ на фирмената дейност“ и „Стопански и финансов контрол“, тъй като стартирайки през 1996 г. като студенти в спец. КАФД, те се дипломират като първи випуск на специалност „Стопански и финансов контрол“ в ОКС „бакалавър“. Тази специалност е водеща в страната, обучавайки студенти по дисциплини, свързани с финансовия контрол в публичния и реалния сектор.

Възпитаници на спец. „Счетоводство и контрол” от различни поколения създадоха три нови клуба. „НОВЕ ОРЕНДА” е клубът на випуск 1985, „Счетоводство и контрол” e името на клуба, учреден от випуск 1992, а възпитаници на същата специалност от випуск 1997 нарекоха своя алумни клуб „Детелини”. 

Още »

Дипломираха се абсолвентите от прием 2011

Абсолвентите от випуска, приет през 2011 г. за обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалностите към четирите факултета, получиха своите дипломи на тържествени церемонии. Приветствия към дипломантите отправиха ВрИД ректор проф. д-р Марияна Божинова, деканите на факултети и ръководителите на водещите съответните специалности катедри. Сред гостите на церемониите бяха преподаватели, асистенти и докторанти, родители, близки и приятели на абсолвентите.

Преди да получат своите дипломи, абсолвентите положиха Галилеевата клетва. Стопанска академия е сред първите висши училища в България, откликнали на хуманния призив, отправен на митинг в чест на Галилео Галилей на 7 януари 1989 г. от едноименния площад пред църквата „Санта Кроче” във Флоренция. Призивът е да се въведе във всички университети и институти Галилеева клетва, подобна на Хипократовата, като се произнася тържествено обещание за използване на науката единствено в името на хуманизацията на света.

С ръка на сърцето абсолвентите заявиха: „Аз, възпитаникът на Стопанска академия „Д. А. Ценов” - Свищов, като навлизам в редовете на българската интелигенция, се заклевам: да пазя името на Академията, която разкри пред мен света на науката; да защитя достойно професионалната си подготовка; да използвам научните си познания единствено за добро, за напредък, за хуманизация на света; да съдействам за издигане на човека като висш критерий за всяка научна и социална дейност; да утвърждавам в себе си и в обществото основните принципи на човешкия морал; верен на своя народ, да допринеса с труда си за неговото по-добро бъдеще; да бъда достоен гражданин на Отечеството си! Заклех се!”. След полагане на клетвата в чест на дипломантите прозвуча „Многая лета”.
Дипломантите на випуска от прием 2011 са близо 1800, от които с отличен успех през годините на следване над 5.50 и 6.00 от държавен изпит завършиха над 120 души. Отличниците на факултет „Мениджмънт и маркетинг” са 44, от които с най-висок успех се дипломираха Кристина Георгиева от спец. „Международни икономически отношения” с 5.98 и Венета Петкова от спец. „Маркетинг” с 5.95. Дипломантите на факултет „Стопанска отчетност”, завършили с отличен успех също са 44. Десислав Маринов от спец. „Счетоводство и контрол” постигна среден успех от годините на следване 5.95, а Виктория Тошкова от спец. „Стопански и финансов контрол” – 5.90. С отлични дипломи са 25 възпитаници на факултет „Финанси”. Най-висок успех – 5.98 постигна Цвета Цветанова от спец. „Застраховане и социално дело”, следвана от Мирослава Костова от спец. „Финанси” с 5.95. Най-малко са дипломантите от факултет „Производствен и търговски бизнес” и сред тях 11 завършиха с отличен успех. Първата диплома деканът връчи на Ирена Георгиева от спец. „Икономика на търговията” – отличничката с най-висок успех 5.93.

Тържествените церемонии по връчване на дипломите приключиха с обща снимка пред сградата на Ректората и ритуалното хвърляне на шапки. Абсолвентите, облечени с академични тоги и барети, запечатаха миговете от дипломирането си в множество снимки с родители, приятели и любими преподаватели.

Още »

Стопанска академия откри официално Кандидатстудентска кампания 2016

С нарочна пресконференция в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” бе даден официален старт на Кандидатстудентска кампания 2016. За първи път началото на кампанията за прием на студенти в Свищовското висше училище се поставя чрез подобен формат. В брифинга с представители на местни и национални медии участваха ВрИД ректор проф. д-р Марияна Божинова, директорът на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността, провеждащ кампанията – доц. д-р Николай Нинов и ръководителят на Отдел „Бакалавърско обучение” – Галя Божкова. 

„Стопанска академия навлиза в годината на своя достолепен 80-годишен юбилей. Тя е устояла на промените през този дълъг период благодарение на съчетаването на традициите с иновациите”, подчерта в началото на срещата проф. Божинова. Очертавайки концепцията на Кандидатстудентска кампания 2016, ректорът отчете факта, че тазгодишната кампания ще се провежда в „неблагоприятна” среда. Един от обуславящите тези условия фактори е демографската криза, т.к. завършващите зрелостници са набор 1997, а това е годината с най-ниска раждаемост в България. Друг негативен за родните висши училища факт е увеличаващият се процент българи, които се обучават в чужбина. „Всичко това ни кара да бъдем иновативни и търсещи нови възможности за привличане на студенти”, каза проф. Божинова. Тя заяви, че за в бъдеще ще се полагат усилията и за привличане на чуждестранни студенти – абсолютно пренебрегван сегмент до момента. „Стопанска академия безспорно има капацитета за осъществяване на качествено обучение”, подчерта категорично ректорът като се позова на официалните оценки от рейтинговата система на МОН за висшите училища в България. Според цитираните от проф. Божинова данни, от 26 висши училища, обучаващи студенти в направление „икономика”, Стопанска академия е на 4 място според оценката на НАОА за програмна акредитация, а по критериите „специалности за обучение” на бакалаври и магистри, и „докторски програми” е на 2 място. По отношение „престиж сред работодателите” Свищовската академия е на 2 място в областта на икономиката, на 3 място е по престиж сред преподавателите и на 4 място според критерия „престиж сред студентите”. Ректорът подчерта пред журналистите, че мисията за осъществяване на качествено обучение, адекватно на потребностите на бизнеса, ще се реализира и в бъдеще чрез актуализиране на учебни планове и програми. „Надяваме се на една успешна, позитивна и иновативна Кандидатстудентска кампания 2016, въпреки обективните трудности”, каза в заключение проф. Божинова.
Технологичните новости в предстоящата кампания представи Галя Божкова. Тя поясни кои са начините за кандидатстване в Стопанска академия, какви документи и къде ще се подават, какви са сроковете. Ръководителят на Отдел „Бакалавърско обучение” подчерта, че за кандидатстващите с конкурсен изпит ще бъдат организирани ежемесечни изпитни сесии от м. януари до м. август включително. Кандидат-студентите ще имат право да се явяват на повече от един изпит, като в балообразуването ще участва най-високата оценка. Предвидено е резултатите от първо класиране да бъдат обявени на 11 юли.

Конкретните дейности по организиране и провеждане на Кандидатстудентска кампания 2016 представи доц. д-р Николай Нинов. Сред основните инициативи са традиционните национални състезания по икономика за средношколци, които Академията организира в различни направления. Първото от тях е вече факт, а останалите ще бъдат в периода от януари до март 2016 г. Участниците в състезанията и в проведения национален конкурс за ученическо есе получават сертификат, който им дава правото да се запишат като студенти в Стопанска академия по първа желана специалност. Предстоят и традиционните срещи със средношколци, които мобилни екипи от Свищовското висше училище осъществяват в различните училища в страната. Доц. Нинов апелира към свищовската общественост и към членовете на алумни клубовете към Асоциацията на бившите възпитаници да подпомогнат кампанията в подбора на талантливи и надеждни студенти, които в навечерието на 80-я юбилей ще станат „паметен прием” за Стопанска академия.

Директорът на кариерния център представи и новите материали, визуализиращи Кандидатстудентска кампания 2016 – брошура за прием на първокурсници в ОКС „бакалавър” с необходимата информация за кандидат-студентите, плакати и транспаранти. „Това е мястото” е водещото послание в плакатите, посочено със стрелка към емблематичната за Стопанска академия сграда на ректората, оградена с формата на сърце . Афишът акцентира върху няколко основни пункта, владеещи сърцата на завършващите средно образование, представени закачливо на езика на тийнейджърите като „Да си прекарам супер яко на бала” и „Да ги разбия със знания на държавния изпит”. Един от акцентите е формулиран и като пожелание към средношколците – „Да кандидатствам в Стопанска академия „Д.А.Ценов”. Под формата на екран на таблет, на плаката е представен сайта на Академията и 17-те специалности, между които могат да избират кандидат-студентите.
За да усетят академичната атмосфера в Свищов и да се докоснат макар и за малко до студентския живот, Стопанска академия ще организира дни на отворените врати за всички желаещи средношколци да посетят на място академичния кампус и да разгледат учебните аудитории, студентските столове и общежития, спортния комплекс, академичния музей и библиотека.
 
Още »


Уважаеми колеги,
На 20 и 21 май 2016 г. в Страсбург ще се състои младежкия политически фестивал „YO!Fest” на European Youth Forum към Европейския парламент. Това е възможност за участие на студенти, докторанти и млади учени на възраст до 30 г. във вълнуваща смесица от събития за споделяне на идеи относно политиката, културата, образованието и забавленията в мултикултурна фестивална атмосфера. „YO!Fest” е организиран от млади хора за млади  хора. 

За повече информация и за регистрация използвайте следния линк:
 
Още »