ВРИД РЕКТОР
     

 Тел:
66200
  
 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР / РЕКТОРАТ
     

 Тел:
66201
  
СЕКРЕТАР/РЕКТОРАТ
     

 Тел:
66201
  
ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР
     

 Тел:
66425
  
РЪКОВОДИТЕЛ, СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ/ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
     

 Тел:
66223
  
ПОМОЩНИК - РЕКТОР
     

 Тел:
66220