РЕКТОР
   

"Доктор хонорис кауза" на Финансовия университет към Правителството на Руската федерация в Москва
"Доктор хонорис кауза" на Одеския държавен икономически университет в Украйна
"Доктор хонорис кауза" на Тернополски национален икономически университет в Украйна
"Доктор хонорис кауза" на Молдовската академия за икономически науки в гр. Кишинев
Почетен професор на класическия университет "Валахия" в гр. Търговище, Република Румъния


 Тел:
66200
  
ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР, "ОБУЧЕНИЕ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"
     

"Доктор хонорис кауза" на Донецкия национален университет в Украйна


 Тел:
66204
  
 

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР / РЕКТОРАТ
     

 Тел:
66201
  
АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР / РЕКТОРАТ
     

 Тел:
66201
  
СЕКРЕТАР/РЕКТОРАТ
     

 Тел:
66201
  
ФИНАНСОВ МЕНИДЖЪР
     

 Тел:
66203
  
РЪКОВОДИТЕЛ, СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ/ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
     

 Тел:
66223
  
ПОМОЩНИК - РЕКТОР
     

 Тел:
66220
  
РЪКОВОДИТЕЛ, ОТДЕЛ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
     

 Тел:
66373