Важно за студентите от IV курс!!!

Поправителната изпитна сесия на редовните и задочни студенти, IV курс, ОКС „Бакалавър“, за летен семестър на уч. 2014/2015 г., ще се проведе на 22 и 23.05.2015 г.

Ликвидационната изпитна сесия на редовните и задочни студенти, IV курс, ОКС „Бакалавър“, ще се проведе на 26 и 27.05.2015 г.Образователно-квалификационна степен
Форма на обучение
бакалавър
магистър
редовно
дистанционно
неикономисти

Редовно обучение (бакалавър)
Седмична програма
(зимен семестър)
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Изпитна сесия
     редовна
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
     поправителна
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
 
Седмична програма
(летен семестър)
Изпитна сесия
     редовна
1 курс
2 курс
3 курс
     поправителна
1 курс
2 курс
3 курс
     ликвидационна
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
 
Задочно обучение (бакалавър)
Очни занятия
(зимен семестър)
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Изпитна сесия
     редовна
Септември
Октомври
Ноември
Декември
     поправителна
 
Очни занятия
(летен семестър)
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Обобщен график за провеждане на редовна изпитна сесия - летен семестър
Изпитна сесия
     редовна
Февруари
Март
Май   Юни
     поправителна
1 курс
2 курс
3 курс
     ликвидационна
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс