Уважаеми колеги, поправителната изпитна сесия на редовните и задочни студенти
/ОКС "Бакалавър"/, за зимен семестър на уч. 2014/2015 г.,  ще се проведе както следва:

  • 11 и 12 февруари 2015 г. – I и II курс
  • 13 и 14 февруари 2015 г. – III и IV курс

График за провеждане на държавен изпит
   ОКС "Бакалавър", Поправителна сесия

Образователно-квалификационна степен
Форма на обучение
бакалавър
магистър
редовно
дистанционно
неикономисти

Редовно обучение (бакалавър)
Седмична програма
(зимен семестър)
Изпитна сесия
     редовна
     поправителна
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
 
Седмична програма
(летен семестър)
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Изпитна сесия
     редовна
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
     поправителна
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
     ликвидационна
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
 
Задочно обучение (бакалавър)
Очни занятия
(зимен семестър)
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Изпитна сесия
     редовна
Септември
Октомври
Ноември
Декември
     поправителна
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
 
Очни занятия
(летен семестър)
2 курс
4 курс
Обобщен график за провеждане на редовна изпитна сесия - летен семестър
Изпитна сесия
     редовна
Февруари
Март
Април
Май   Юни
     поправителна
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
     ликвидационна
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс