Важно за редовните студенти от първи курс!

Поправителната сесия по „Физическо възпитание“  ще се проведе на 30.06.2015 г. и 01.07.2015 г.  от 09:00 часа в Спортния комплекс.

Ликвидационната сесия по „Физическо възпитание“ ще се проведе на 07.07.2015 г. и 08.07.2015 г. от 09:00 часа в Спортния комплекс.


ГРАФИК
за провеждане на Държавен изпит (Редовна сесия) със студентите редовна и задочна форма на обучение, ОКС "Бакалавър"


Образователно-квалификационна степен
Форма на обучение
бакалавър
магистър
редовно
дистанционно
неикономисти

Редовно обучение (бакалавър)
Седмична програма
(зимен семестър)
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Изпитна сесия
     редовна
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
     поправителна
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
 
Седмична програма
(летен семестър)
Изпитна сесия
     редовна
     поправителна
     ликвидационна
 
Задочно обучение (бакалавър)
Очни занятия
(зимен семестър)
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Изпитна сесия
     редовна
Септември
Октомври
Ноември
Декември
     поправителна
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
 
Очни занятия
(летен семестър)
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Обобщен график за провеждане на редовна изпитна сесия - летен семестър
Изпитна сесия
     редовна
Февруари
Март
Април
Май   Юни
     поправителна
4 курс
     ликвидационна
4 курс