График за провеждане на Държавен изпит (редовна сесия), със студентите редовна и задочна форма на обучение, ОКС "Бакалавър"

ВАЖНО ЗА РЕДОВНИТЕ СТУДЕНТИ
Поправителната сесия по "Физическо възпитание" за студентите от I курс, ще се проведе на 13 и 14.06.2016 г. от 10.30 и 13.00 ч. на Спортния комплекс.

Ликвидационната сесия по "Физическо възпитание" за I и II курс ще се проведе на 20 и 21.06.2016 г. от 10.30 и 13.00 ч., а за III курс на 22 и 23.06.2016 г. от 10.30 и 13.00 ч. на Спортния комплекс.

График на учебния процес за учебната 2015/2016 г. ОКС "Бакалавър"

График на учебния процес за учебната 2016/2017 г. ОКС "Бакалавър"

Редовно обучение (бакалавър)
Седмична програма
(зимен семестър)
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Изпитна сесия
     редовна
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
     поправителна
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
 
Седмична програма
(летен семестър)
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Изпитна сесия
     редовна
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
     поправителна
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
     ликвидационна
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
 
Задочно обучение (бакалавър)
Очни занятия
(зимен семестър)
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Изпитна сесия
     редовна
септември
октомври
ноември
декември
     поправителна
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
 
Очни занятия
(летен семестър)
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Обобщен график за провеждане на редовна изпитна сесия - летен семестър
Изпитна сесия
     редовна
февруари
март
април
май   Юни
     поправителна
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
     ликвидационна
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс