Virtual Joint Learning

Система за електронно обучение на студенти в дистанционна форма на обучениеeLSe

e-Learning Shell
Електронна система за обучение създадена със съдействието на ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ за ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ и СЪОБЩЕНИЯ


Сайт за обучение по философия


Сайт за обучение по немски език


Сайт за обучение по руски език