Начало

Студентският съвет е единственият  законоустановен орган за защита на общите права и интереси на обучаващите се в Стопанска Академия „Д. А. Ценов” съгласно чл. 72 от Закона за висшето образование. Дейността на Студентския съвет се определя от Закона за висшето образование и Правилника за устройството и дейността на Студентския съвет.

Студентския съвет  има за цел да изявява и защитава общите интереси на студентите и докторантите от Стопанска Академия „Д. А. Ценов” и да служи като официално призната форма за връзка между студентите и управляващите органи  на висшето училище.


Георги Стефанов Димитров
Председател на Студентски съвет

Антонио Румянов Първанов
Заместник-председател на Студентски съвет

Калоян Ангелов Петков
Заместник-председател на Студентски съвет

Александра Петрова Петрова
Председател на КУПМД

Дейвид Даниелов Александров 
Председател на КСБВУ

Васил Илианов Филев 
Председател на КС

Росен Илиянов Колев 
Председател на ККМДР

 Членове
Александрина Георгиева Цветовска
Владимир Иванов Белев
Владислав Любомиров Любенов
Златин Борисов Викторов
Ирина Лъчезарова Ефтимова
Кристияна Валентинова Милинова
Людмила Бориславова Петрова
Мирослав Димитров Харизанов
Петър Георгиев Братанов
Цветан Александров Цаков

Комисии

Комисия по учебно-планова и международна дейност.

Комисията по учебно-планова и международна дейност осъществява връзката между Студентски съвет и Академичното ръководство. Целта на комисията е да подпомага студентите при възникнали проблеми с администрацията.

Комисия по културно-масова дейност и реклама.

Комисията по културно-масова дейност и реклама има за цел да популяризира извън-аудиторни, културни, спортни и социални мероприятия. Основната цел на комисията е популяризирането на дейностите извършвани от студентите и Академичното ръководство. Организира и провежда различни мероприятия, свързани с интересите и желанията на студентското общество.

Комисия по социално-битови въпроси на учащите.

Комисията по социално-битови въпроси на учащите се към Студентски съвет при СА „Д. А. Ценов”  се състои от пет членове от списъчният състав на Студентски съвет. В ресора на това звено на Студентски съвет се работи за доброто битуване на студентите на територията на Стопанска Академия. За целта членовете на комисията спомагат за добрата организация в студентски столове и общежития.

Комисия по „Спорт”

Дейността на комисията се съсредоточава върху организирането на спортни мероприятия, както и подпомагане участието на представителните отбори на Академията в междууниверситетските спортни събития. За целта комисията се стреми да осъществява турнирни срещи в областта на футбола, волейбола, баскетбола и пр.

Основната цел на комисията е подпомагане на масовия и индивидуалния спорт в СА “Д.А. Ценов”.

Контакти:

гр. Свищов
ул. Цанко Церковски 11А в Студентско общежитие №1
Е-mail: ssavet@uni-svishtov.bg

 Официален профил на Студентски съвет

 Официална страница на Студентски съвет