Електронно списание 'ДИАЛОГ'


"Диалог" е първото електронно списание, издавано от Стопанска Академия "Д. А. Ценов" - Свищов. "Диалог" е тримесечно списание, което излиза четири пъти в годината.
Списанието е ориентирано главно към интердисциплинарни теоретико-методологични и приложни изследвания на съвременното общество и икономика – култура и философия,хуманизация и екологизация, информатизация и глобализация, и други свързани с тях проблеми.

Редакционен съвет:

 1. Проф. д-р Божидар Божинов – главен редактор
 2. Проф. д-р Красимир Шишманов – зам.главен редактор
 3. Проф. дин Камен Каменов
 4. Проф. д-р Атанас Атанасов
 5. Проф. д-р Георги Иванов
 6. Доц. д-р Драгомир Илиев
 7. Доц. д-р Александър Ганчев
 8. Доц. д-р Петя Попова
 9. Доц. д-р Светослав Илийчовски
 10. Доц. д-р Цветан Дилков


Екип за техническо обслужване:

 1. Ас. Асен Божиков  – Web-дизайн   
 2. Ст.преп. Елка Узунова – стилов редактор
 3. Деяна Веселинова – технически секретар