„Периодични доставки на хранителни продукти: Позиция/Група №1 „Охладено и замразено птиче месо и птичи продукти”; Група №2 „Плодове и зеленчуци”; Група №3 „Сладкарски изделия”; Група №4 „Шоколадови и захарни изделия”; Група №5 „Плодови и зеленчукови консерви”; Група №6 „Други хранителни стоки – Бакалски”, за нуждите на Студентски столове №1 и №2 на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов”


Документация за участие
Решение №10/15.09.2015 г.
Обявление за поръчка
Техническо предложение PDF
Техническо предложение (електронен)
Ценова оферта PDF
Ценова оферта (електронен)

 „Денонощна невъоръжена физическа охрана на обекти на СА „Д. А. Ценов“ на територията на гр. Свищов”


Документация за участие
Решение №08/01.09.2015 г.
Обявление за поръчка
Разяснение на запитване от 04.09.2015 г.
Разяснение на запитване от 04.09.2015 г.
Решение за промяна №09/08.09.2015 г.
Разяснение на запитване от 08.09.2015 г.“Доставка и гаранционно обслужване на компютърна и периферна техника за нуждите на Института за научни изследвания към СА "Д. А. Ценов” в гр. Свищов“


Документация за участие
Разяснение на запитване
Разяснение на запитване от 12.06.2015
Разяснение на запитване от 15.06.2015
Протокол №1/24.06.2015 г.
Протокол №2/15.07.2015 г.
Протокол №3/23.07.2015 г.
Протокол №4/14.08.2015 г.
Протокол №5/17.08.2015 г.
Решение №190/20.08.2015 г. за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка
Решение №190/20.08.2015 г. за обособена позиция за която се прекратява процедурата (публикувано в РОП)
Справка за освобождаване на гаранция за участие в обществена поръчка Чл. 62 (1) т.1 от ЗОП
Справки за внесени гаранции за изпълнение на Договор №12/14.09.2015 г. "Компютърна система" (38 броя) – "Лирекс БГ" ООД; Договор №13/14.09.2015 г. "Мултимедиен проектор" (14 броя) – „Кантек” ЕООД; Договор №14/14.09.2015 г. „Черно-бял лазерен принтер среден клас и допълнителна тонер касета – по 1 брой” – „Тимекс БГ” ООД; Договор №15/14.09.2015 г. „Скенер” (1 брой) – „Стемо” ООД
Договор №12/14.09.2015 г. "Компютърна система" (38 броя) изпълнител „Лирекс БГ” ООД град София
Договор №13/14.09.2015 г. "Мултимедиен проектор" (14 броя) изпълнител „Кантек” ЕООД град София
Договор №14/14.09.2015 г. "Черно-бял лазерен принтер среден клас и допълнителна тонер касета – по 1 брой" изпълнител „Тимекс БГ” ООД град София
Договор №15/14.09.2015 г. "Скенер" (1 брой) изпълнител „Стемо” ООД град Габрово
Информация за сключени договори (публикувано в АОП)
Справка за освобождаване на гаранции за участие в обществена поръчка Чл. 62 (1) т. 2 от ЗОП
Справка за изпълнение на договор №15/14.09.2015 г. за доставка на Скенер (1 брой) от "Стемо" ООД (публикуван документ на 08.10.2015)
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка за доставка на Скенер (1 брой) от "Стемо" ООД (публикуван документ на 08.10.2015)
Справка за освобождаване на банкова гаранция за добро изпълнение по договор №15/14.09.2015 г. за доставка на Скенер (1 брой) от "Стемо" ООД (публикуван документ на 08.10.2015)„Доставка на газьол за отопление, чрез посредничеството на Стокова борса”


Решение №04/27.04.2015 г.
Обявление за възложена поръчка Директива 2004/18/ЕО Борсов договор №1936/07.05.2015 г.„Периодични доставки на хранителни продукти: Позиция /Група №1„Месо и месни продукти”; Група №2 „Охладено и замразено птиче месо и птичи продукти”; Група №3 „Риба”; Група №4 „Мляко и млечни продукти”; Група №5 „Плодове и зеленчуци”; Група №6 „Безалкохолни напитки”; Група №7 „Хляб и хлебни изделия”; Група №8 „Сладкарски изделия”; Група №9 „Шоколадови и захарни изделия”; Група №10 „Плодови и зеленчукови консерви”; Група №11 „Други хранителни продукти – Бакалски”; Група №12 „Месни продукти за директна консумация”, за нуждите на Студентски столове №1 и №2 на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов”


Документация
Решение №03/03.04.2015 г.
Обявление за поръчка
Техническо предложение PDF
Техническо предложение (електронен)
Ценова оферта PDF
Ценова оферта (електронен)
Разяснение на запитване от 04.05.2015г.
Разяснение на запитване от 05.05.2015г.
Протокол №1
Протокол №2
Протокол №3
Протокол №4
Протокол №5
Решение №189/24.07.2015 г. за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка
Решение №189/24.07.2015 г. за обособени позиции за които се прекратява процедурата (публикувано в РОП)
Справка за освобождаване на гаранции за участие в обществена поръчка Чл. 62 (1) т. 1 от ЗОП
Обявление за възложена поръчка Директива 2004/18/ЕО Договор №6/31.08.2015 г. "Месо и месни продукти"; Договор №7/31.08.2015 г. "Риба"; Договор №8/31.08.2015 г. "Мляко и млечни продукти"; Договор №9/31.08.2015 г. "Безалкохолни напитки"; Договор №10/31.08.2015 г. "Хляб и хлебни изделия"; Договор №11/31.08.2015 г. "Месни продукти за директна консумация"
Справки за внесени гаранции за изпълнение на Договор 6/31.08.2015 г. "Месо и месни продукти"; Договор №7/31.08.2015 г. "Риба"; Договор №8/31.08.2015 г. "Мляко и млечни продукти"; Договор №9/31.08.2015 г. "Безалкохолни напитки"; Договор №10/31.08.2015 г. "Хляб и хлебни изделия"; Договор №11/31.08.2015 г. "Месни продукти за директна консумация"
Договор №6/31.08.2015 г. „Месо и месни продукти” изпълнител „Месокомбинат - Свищов” ООД град Свищов
Договор №7/31.08.2015 г. „Риба” изпълнител „МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ България” ЕООД град София
Договор №8/31.08.2015 г. „Мляко и млечни продукти” изпълнител ЕТ „АБВ – Боян Апостолов” град Свищов
Договор №9/31.08.2015 г. „Безалкохолни напитки” изпълнител „Сашо Димитров 1” ЕООД град Свищов
Договор №10/31.08.2015 г. „Хляб и хлебни изделия” изпълнител ЕТ „НИК 96 – Николай Робов” град Велико Търново
Договор №11/31.08.2015 г. „Месни продукти за директна консумация” изпълнител „Месокомбинат - Свищов” ООД град Свищов
Справка за освобождаване на гаранции за участие в обществена поръчка Чл. 62 (1) т. 2 от ЗОП
Договор за подизпълнител по процедура за изпълнение на обществена поръчка по ЗОП между "БНВ ТРАНС" ООД и "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ България" (публикуван документ на 08.10.2015)„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ: Обособена позиция/група №1 „Месо и месни продукти”; група №2 „Месни продукти за директна консумация”; група №3 „Плодове и зеленчуци”; група №4 „Сладкарски изделия”; група №5 „Шоколадови и захарни изделия”; група №6 „Топли напитки”; група №7 „Плодови и зеленчукови консерви”; група №8 „Продукти за приготвяне на ястия от чуждестранна кухня”; група №9 „Други хранителни стоки – Бакалски”, ЗА НУЖДИТЕ НА ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” В ГР. СВИЩОВ”


Документация
Решение 01/22.01.2015 г.
Обявление за поръчка
Техническо предложение pdf
Техническо предложение Група 1 (електронен)
Техническо предложение Група 2 (електронен)
Техническо предложение Група 3 (електронен)
Техническо предложение Група 4 (електронен)
Техническо предложение Група 5 (електронен)
Техническо предложение Група 6 (електронен)
Техническо предложение Група 7 (електронен)
Техническо предложение Група 8 (електронен)
Техническо предложение Група 9 (електронен)
Ценова оферта pdf
Ценова оферта Група 1 (електронен)
Ценова оферта Група 2 (електронен)
Ценова оферта Група 3 (електронен)
Ценова оферта Група 4 (електронен)
Ценова оферта Група 5 (електронен)
Ценова оферта Група 6 (електронен)
Ценова оферта Група 7 (електронен)
Ценова оферта Група 8 (електронен)
Ценова оферта Група 9 (електронен)
Протокол №1
Протокол №2
Протокол №3
Протокол №4
Решение №187/24.03.2015 г. за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка
Решение за частично прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка (не подадени оферти за Група №3 „Плодове и зеленчуци”; Група №4 „Сладкарски изделия”; Група №5 „Шоколадови и захарни изделия”; Група №6 „Топли напитки”; Група №7 „Плодови и зеленчукови консерви”; Група №8 „Продукти за приготвяне на ястия от чуждестранна кухня”; Група №9 „Други хранителни продукти – Бакалски”) 
Обявление за възложена поръчка Директива 2004/18/ЕО Договор №3/22.04.2015 г. "Месо и месни продукти"; Договор №4/22.04.2015 г. "Месни продукти за директна консумация"
Справка за внесени парични гаранции за изпълнение на Договор №3/22.04.2015 г. "Месо и месни продукти"; Договор №4/22.04.2015 г. "Месни продукти за директна консумация"
Справка за освобождаване на гаранции за участие в обществена поръчка Чл. 62 (1) т. 2 от ЗОП след сключване на договор за „Месо и месни продукти” №3/22.03.2015 г., „Месни продукти за директна консумация” №4/22.03.2015 г. 
Справка за изпълнение на договори №3 и №4 от 22.04.2015 за месец май (10.06.2015)
Справка за изпълнение на договори №3 и №4 от 22.04.2015 за месец юни (09.07.2015)
Справка за изпълнение на договори №3 и №4 от 22.04.2015 за месец юли (05.08.2015)„Доставка на горива за МПС чрез Стокова борса”, Решение №06/16.06.2014 г.

Справки за извършени плащания в изпълнението на договор по месеци:

Справка за извършени плащания месец октомври 2014
Справка за извършени плащания месец ноември 2014
Справка за извършени плащания месец декември 2014
Справка за извършени плащания месец януари 2015 (06.02.2015)
Справка за извършени плащания месец февруари 2015 (17.03.2015)
Справка за извършени плащания месец март 2015 (07.04.2015)
Справка за извършени плащания месец април 2015 (11.05.2015)
Справка за извършени плащания месец май 2015 (10.06.2015)
Справка за извършени плащания месец юни 2015 (09.07.2015)
Справка за извършени плащания месец юли 2015 (05.08.2015)
Справка за извършени плащания месец август 2015 (08.09.2015)„Денонощна въоръжена физическа охрана (частна охранителна дейност) на обекти на Стопанска академия „Д. А. Ценов” на територията на град Свищов”, Решение №01/21.01.2013 г.

Справки за извършени плащания в изпълнението на договор по месеци:

Справки за извършени плащания месец октомври 2014
Справка за извършени плащания месец ноември 2014
Справка за извършени плащания месец декември 2014
Справка за извършени плащания месец януари 2015 (06.02.2015)
Справка за извършени плащания месец февруари 2015 (17.03.2015)
Справка за извършени плащания месец март 2015 (07.04.2015)
Справка за извършени плащания месец април 2015 (11.05.2015)
Справка за извършени плащания месец май 2015 (10.06.2015)
Справка за извършени плащания месец юни 2015 (09.07.2015)
Справка за извършени плащания месец юли 2015 (05.08.2015)
Справка за извършени плащания месец август 2015 (08.09.2015)ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА


ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

ПОЗИЦИЯ/ГРУПА №1 „МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ”;
ГРУПА №2 „ОХЛАДЕНО И ЗАМРАЗЕНО ПТИЧЕ МЕСО”;
ГРУПА №3 „РИБА”;
ГРУПА №4 „МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ”;
ГРУПА №5 „ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ”;
ГРУПА №6 „БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, СОКОВЕ И БИРА”;
ГРУПА №7 „ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ”;
ГРУПА №8 „СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ”;
ГРУПА №9 „ШОКОЛАДОВИ И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ”;
ГРУПА №10 „ТОПЛИ НАПИТКИ”;
ГРУПА №11 „ПЛОДОВИ И ЗЕЛЕНЧУКОВИ КОНСЕРВИ”
ГРУПА №12 "ПРОДУКТИ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА ЯСТИЯ ОТ ЧУЖДЕСТРАННА КУХНЯ";
ГРУПА № 13 „ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ – БАКАЛСКИ”И
ГРУПА № 14 „СТОКИ ЗА ДИРЕКТНА РЕАЛИЗАЦИЯ И ПРОДУКТИ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА КОКТЕЙЛИ И АЛАМИНУТИ” ЗА НУЖДИТЕ НА  ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ  “Д. А. ЦЕНОВ” В  ГР. СВИЩОВ”

Документация
Обявление
Приложение 14 - електронен вариант
Приложение 14 - хартиен вариант
Приложение 15 - електронен вариант
Приложение 15 - хартиен вариант
Решение
Протокол №1
Протокол №2
Протокол №3
Протокол №4
Решение №183/23.10.2014
Решение за частично прекратяване на процедура
Справка за върнати гаранции за участие
Договори по обособени позиции/групи №2 „Охладено и замразено птиче месо”; Група №3 "Риба"; Група №4 "Мляко и млечни продукти"; Група №6 "Безалкохолни напитки, сокове и бира"; Група №7 "Хляб и хлебни изделия"; Група №14 "Стоки за директна реализация и продукти за приготвяне на коктейли и аламинути"  
 Внесени гаранции за изпълнение на договор
Справка за възстановени гаранции за участие на участници класирани на първо място, след сключване на договор
Справка (1-ва) за извършени плащания месец ноември 2014
Справка (2-ра) за извършени плащания месец ноември 2014
Справки за извършени плащания месец декември 2014
Справки за извършени плащания месец януари 2015 (06.02.2015)
Справки за извършени плащания месец февруари 2015 (09.03.2015)
Справки за извършени плащания месец март 2015 (07.04.2015)
Справка за извършени плащания месец април 2015 (11.05.2015)
Справка за извършени плащания месец май 2015 (10.06.2015)
Справка за извършени плащания месец юни 2015 (09.07.2015)
Справка за извършени плащания месец юли 2015 (05.08.2015)
Справка за извършени плащания месец август 2015 (08.09.2015)  „Денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на СА „Д. А. Ценов“ на територията на град град Свищов”
Дата на публикуване 27.4.2015 г.  / Краен срок 21.7.2015 г.
  "Текущо юридическо обслужване на Стопанска Академия „Д. А. Ценов” – Свищов"
Дата на публикуване 17.2.2015 г.  / Краен срок 31.7.2015 г.
  „Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов”, Решение №05/04.06.2014 г.
Дата на публикуване 14.11.2014 г.  / Краен срок 16.11.2014 г.
  „Периодични доставки на газьол за отопление, чрез „Стокова борса”, Решение №04/22.05.2014 г.
Дата на публикуване 14.11.2014 г.  / Краен срок 3.6.2015 г.
  „Периодични доставки на хранителни продукти: Група №1 „Месо и месни продукти”; Група №2 „Охладено и замразено птиче месо и птичи продукти”; Група №3 „Риба”; Група №4 „Мляко и млечни продукти”; Група №5 „Плодове и зеленчуци”; Група №6 „Безалкохолни напитки”; Група №7 „Хляб и хлебни изделия”; Група №8 „Сладкарски изделия”;Група №9 „Шоколадови и захарни изделия”; Група №10 „Плодови и зеленчукови консерви”; Група №11 „Други хранителни продукти – Бакалски”, за нуждите на Студентски столове №1 и №2 на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов”, Решение №03/07.03.2014 г.
Дата на публикуване 14.11.2014 г.  / Краен срок 14.7.2015 г.
  „Текущо юридическо обслужване на Стопанска академия “Д. А. Ценов” в град Свищов”, Решение №01/15.01.2014 г.
Дата на публикуване 14.11.2014 г.  / Краен срок 28.2.2015 г.
  „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на заведенията за хранене и развлечения на Стопанска академия “Д. А. Ценов” в гр. Свищов”, Решение №10/15.07.2013 г.
Дата на публикуване 14.11.2014 г.  / Краен срок 9.12.2014 г.
  „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ „ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ – БАКАЛСКИ” ЗА НУЖДИТЕ НА „СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ №1 И №2 НА СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” В ГР. СВИЩОВ”
Дата на публикуване 15.9.2014 г.  / Краен срок 20.2.2015 г.