"Текущо юридическо обслужване на Стопанска Академия „Д. А. Ценов” – Свищов"


Решение №2/16.02.2015 г.
Покани
Протокол №1/23.02.2015 г.
Протокол №2/23.02.2015 г.
Доклад на Комисията след проведено договаряне за обособена позиция №1
Доклад на Комисията след проведено договаряне за обособена позиция №2
Решение №186/27.02.2015 г. за обявяване на изпълнител на обществена поръчка
Информация за сключени договори„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ: Обособена позиция/група №1 „Месо и месни продукти”; група №2 „Месни продукти за директна консумация”; група №3 „Плодове и зеленчуци”; група №4 „Сладкарски изделия”; група №5 „Шоколадови и захарни изделия”; група №6 „Топли напитки”; група №7 „Плодови и зеленчукови консерви”; група №8 „Продукти за приготвяне на ястия от чуждестранна кухня”; група №9 „Други хранителни стоки – Бакалски”, ЗА НУЖДИТЕ НА ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” В ГР. СВИЩОВ”


Документация
Решение 01/22.01.2015 г.
Обявление за поръчка
Техническо предложение pdf
Техническо предложение Група 1 (електронен)
Техническо предложение Група 2 (електронен)
Техническо предложение Група 3 (електронен)
Техническо предложение Група 4 (електронен)
Техническо предложение Група 5 (електронен)
Техническо предложение Група 6 (електронен)
Техническо предложение Група 7 (електронен)
Техническо предложение Група 8 (електронен)
Техническо предложение Група 9 (електронен)
Ценова оферта pdf
Ценова оферта Група 1 (електронен)
Ценова оферта Група 2 (електронен)
Ценова оферта Група 3 (електронен)
Ценова оферта Група 4 (електронен)
Ценова оферта Група 5 (електронен)
Ценова оферта Група 6 (електронен)
Ценова оферта Група 7 (електронен)
Ценова оферта Група 8 (електронен)
Ценова оферта Група 9 (електронен)
Протокол №1
Протокол №2
Протокол №3
Протокол №4
Решение №187/24.03.2015 г. за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка
Решение за частично прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка (не подадени оферти за Група №3 „Плодове и зеленчуци”; Група №4 „Сладкарски изделия”; Група №5 „Шоколадови и захарни изделия”; Група №6 „Топли напитки”; Група №7 „Плодови и зеленчукови консерви”; Група №8 „Продукти за приготвяне на ястия от чуждестранна кухня”; Група №9 „Други хранителни продукти – Бакалски”)„Доставка на горива за МПС чрез Стокова борса”, Решение №06/16.06.2014 г.

Справки за извършени плащания в изпълнението на договор по месеци:

Справка за извършени плащания месец октомври 2014
Справка за извършени плащания месец ноември 2014
Справка за извършени плащания месец декември 2014
Справка за извършени плащания месец януари 2015 (06.02.2015)
Справка за извършени плащания месец февруари 2015 (17.03.2015)„Периодични доставки на газьол за отопление, чрез „Стокова борса”, Решение №04/22.05.2014 г.

Справки за извършени плащания в изпълнението на договор по месеци:

Справка за извършени плащания месец ноември 2014
Справка за извършени плащания месец декември 2014
Справка за извършени плащания месец февруари 2015 (17.03.2015)„Периодични доставки на хранителни продукти: Група №1 „Месо и месни продукти”; Група №2 „Охладено и замразено птиче месо и птичи продукти”; Група №3 „Риба”; Група №4 „Мляко и млечни продукти”; Група №5 „Плодове и зеленчуци”; Група №6 „Безалкохолни напитки”; Група №7 „Хляб и хлебни изделия”; Група №8 „Сладкарски изделия”;Група №9 „Шоколадови и захарни изделия”; Група №10 „Плодови и зеленчукови консерви”; Група №11 „Други хранителни продукти – Бакалски”, за нуждите на Студентски столове №1 и №2 на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов”, Решение №03/07.03.2014 г.

Справки за извършени плащания в изпълнението на договор по месеци:

Справки за извършени плащания месец октомври 2014
Справки за извършени плащания месец ноември 2014
Справки за извършени плащания месец декември 2014
Справки за извършени плащания месец януари 2015 (06.02.2015)
Справка за извършени плащания месец февруари 2015 (09.03.2015)„Денонощна въоръжена физическа охрана (частна охранителна дейност) на обекти на Стопанска академия „Д. А. Ценов” на територията на град Свищов”, Решение №01/21.01.2013 г.

Справки за извършени плащания в изпълнението на договор по месеци:

Справки за извършени плащания месец октомври 2014
Справка за извършени плащания месец ноември 2014
Справка за извършени плащания месец декември 2014
Справка за извършени плащания месец януари 2015 (06.02.2015)
Справка за извършени плащания месец февруари 2015 (17.03.2015)ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА


ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

ПОЗИЦИЯ/ГРУПА №1 „МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ”;
ГРУПА №2 „ОХЛАДЕНО И ЗАМРАЗЕНО ПТИЧЕ МЕСО”;
ГРУПА №3 „РИБА”;
ГРУПА №4 „МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ”;
ГРУПА №5 „ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ”;
ГРУПА №6 „БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, СОКОВЕ И БИРА”;
ГРУПА №7 „ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ”;
ГРУПА №8 „СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ”;
ГРУПА №9 „ШОКОЛАДОВИ И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ”;
ГРУПА №10 „ТОПЛИ НАПИТКИ”;
ГРУПА №11 „ПЛОДОВИ И ЗЕЛЕНЧУКОВИ КОНСЕРВИ”
ГРУПА №12 "ПРОДУКТИ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА ЯСТИЯ ОТ ЧУЖДЕСТРАННА КУХНЯ";
ГРУПА № 13 „ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ – БАКАЛСКИ”И
ГРУПА № 14 „СТОКИ ЗА ДИРЕКТНА РЕАЛИЗАЦИЯ И ПРОДУКТИ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА КОКТЕЙЛИ И АЛАМИНУТИ” ЗА НУЖДИТЕ НА  ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ  “Д. А. ЦЕНОВ” В  ГР. СВИЩОВ”

Документация
Обявление
Приложение 14 - електронен вариант
Приложение 14 - хартиен вариант
Приложение 15 - електронен вариант
Приложение 15 - хартиен вариант
Решение
Протокол №1
Протокол №2
Протокол №3
Протокол №4
Решение №183/23.10.2014
Решение за частично прекратяване на процедура
Справка за върнати гаранции за участие
Договори по обособени позиции/групи №2 „Охладено и замразено птиче месо”; Група №3 "Риба"; Група №4 "Мляко и млечни продукти"; Група №6 "Безалкохолни напитки, сокове и бира"; Група №7 "Хляб и хлебни изделия"; Група №14 "Стоки за директна реализация и продукти за приготвяне на коктейли и аламинути"  
 Внесени гаранции за изпълнение на договор
Справка за възстановени гаранции за участие на участници класирани на първо място, след сключване на договор
Справка (1-ва) за извършени плащания месец ноември 2014
Справка (2-ра) за извършени плащания месец ноември 2014
Справки за извършени плащания месец декември 2014
Справки за извършени плащания месец януари 2015 (06.02.2015)
Справки за извършени плащания месец февруари 2015 (09.03.2015)ХРИСТО МИХАЙЛОВ ДОЧЕВ 66-411