ЗАПОВЕД № 274/19.03.2015г.

  ЗАПОВЕД № 140/05.02.2015г.
Дата на публикуване 06.2.2015 г.  / Краен срок 17.3.2015 г.
  ЗАПОВЕД №761/28.07.2014г. /ИЗВЛЕЧЕНИЕ/
Дата на публикуване 28.7.2014 г.  / Краен срок 03.9.2014 г.
  ЗАПОВЕД № 334 /09.04.2014г.
Дата на публикуване 14.4.2014 г.  / Краен срок 31.5.2014 г.
  ЗАПОВЕД № 173/27.02.2014г.
Дата на публикуване 11.3.2014 г.  / Краен срок 08.4.2014 г.
  ЗАПОВЕД №1157/11.11.2013
Дата на публикуване 12.11.2013 г.  / Краен срок 30.11.2013 г.
  ЗАПОВЕД № 988/30.09.2013г.
Дата на публикуване 02.10.2013 г.  / Краен срок 06.11.2013 г.
  ЗАПОВЕД № 829 / 09.09.2013
Дата на публикуване 11.9.2013 г.  / Краен срок 30.9.2013 г.
  ЗАПОВЕД № 648/31.07.2013г.
Дата на публикуване 16.8.2013 г.  / Краен срок 02.9.2013 г.
  ЗАПОВЕД №. 447/07.06.2013 год.
Дата на публикуване 20.6.2013 г.  / Краен срок 17.7.2013 г.
  ЗАПОВЕД № 464/18.06.2013
Дата на публикуване 20.6.2013 г.  / Краен срок 31.7.2013 г.
  ЗАПОВЕД № 347/25.04.2013 год.
Дата на публикуване 07.5.2013 г.  / Краен срок 15.6.2013 г.
ХРИСТО МИХАЙЛОВ ДОЧЕВ 66-411