1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

   12:04
  21.11.2014 г.
Презентация организирана от АЦККВО и HOPS 2015 Булмит Свищов   
   15:54
  20.11.2014 г.
Катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“ и Института на вътрешните одитори в България, организират среща със студенти от специалност „Стопански и финансов контрол“   
   14:03
  20.11.2014 г.
Дейности по проект BG051PO001-3.1.07-0019   
   13:56
  20.11.2014 г.
Среща-дискусия организирана от ПроКредит Банк и АЦККВО   
   13:41
  20.11.2014 г.
Дейности по проект BG051PO001-3.1.07-0019   
   08:35
  20.11.2014 г.
Превод на еднократните стипендии по проект “Студентски практики”   
   08:02
  18.11.2014 г.
Форум „Докторантска научна сесия 2014”   
   08:27
  17.11.2014 г.
Конкурс на Народното събрание за набиране на законодателни сътрудници   
   08:13
  17.11.2014 г.
Дейности по проект BG051PO001-3.1.07-0019   
   16:21
  14.11.2014 г.
Кандидатстване за участие в обменна програма на Американското посолство в България през лятото на 2015 г.    
   14:04
  14.11.2014 г.
Дейности по проект BG051PO001-3.1.07-0019   
   11:16
  13.11.2014 г.
Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” организира семинарно занятие на студентите от специалност „Индустриална бизнес икономика”   
   11:13
  13.11.2014 г.
Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” организира семинарно занятие на студентите от специалност „Икономика на индустрията”    
   08:47
  13.11.2014 г.
Изпит за подалите молби за участие по програма "Еразъм +"   
   08:36
  13.11.2014 г.
Публично представяне на резултатите от реализацията на проект проект № 18-2013 „Оценка на административния капацитет на публичните администрации и провеждане на годишен конкурс за най-добра администрация в България“   
   08:26
  13.11.2014 г.
Дейности по проект BG051PO001-3.1.07-0019   
   14:12
  12.11.2014 г.
„Принципи на отговорното обучение по управление – концепция с възможности за вплитане в програмите по икономика, управление и администрация”    
   09:27
  12.11.2014 г.
Брой 6/2014 на Информационния бюлетин на Института за научни изследвания   
   09:13
  12.11.2014 г.
Катедра „Международни икономически отношения” организира семинарно занятие на тема „Практики по управление на международните компании“   
   09:10
  12.11.2014 г.
Катедра „Международни икономически отношения” организира майсторски клас на тема „Управление на международно предприятие ”   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54