1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

   16:11
  31.8.2015 г.
Публикувани са резултатите от конкурсните изпити, провели се на 29.08.2015   
   16:01
  31.8.2015 г.
Резултати от второ класиране за ОКС "Магистър" прием Октомври 2015 г. редовна форма на обучение    
   08:12
  28.8.2015 г.
Кандидат-студентски изпити 29.08.2015   
   13:42
  24.8.2015 г.
Резултати от първо класиране за ОКС "Магистър" прием Октомври 2015 г. редовна форма на обучение и неикономисти - дистанционно   
   16:33
  18.8.2015 г.
Допълнително класиране за попълване на незаети места   
   15:44
  04.8.2015 г.
Програма за кариерно консултиране на Нестле България   
   08:07
  31.7.2015 г.
Допълнително класиране за попълване на незаети места   
   10:37
  29.7.2015 г.
Резултати от четвърто класиране, етап II за ОКС "Бакалавър"   
   10:37
  28.7.2015 г.
Лятно училище на фондация „Атанас Буров”   
   09:29
  28.7.2015 г.
Резултатите от конкурсните изпити, провели се на 25.07.2015 г.    
   15:51
  23.7.2015 г.
Фотоконкурс „ИЗБРАХМЕ ДА УПРАВЛЯВАМЕ СВЕТА“   
   11:35
  23.7.2015 г.
Кандидатстудентски изпит по всички предмети месец Юли 2015 г.   
   10:48
  23.7.2015 г.
Фондация „Св. Св. Константин и Елена“ отново ще подпомага висшето образование на студенти отличници   
   14:29
  21.7.2015 г.
Списание „Социално-икономически анализи“ предоставя възможност за публикуване на оригинални научни изследвания    
   15:23
  20.7.2015 г.
Фондация „Атанас Буров” обявява конкурс за лятно училище на тема „Модерно банкиране”   
   11:03
  20.7.2015 г.
Годишен алманах научни изследвания на докторанти   
   09:59
  20.7.2015 г.
Резултати от трето класиране за ОКС "Бакалавър"   
   11:59
  14.7.2015 г.
Академичен форум „Икономика“ на тема: “АЛТЕРНАТИВИ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ XXI ВЕК: ТЕОРИИ, ПОЛИТИКИ, РЕШЕНИЯ”   
   12:23
  13.7.2015 г.
Резултати от първо класиране за ОКС "Бакалавър"   
   16:59
  09.7.2015 г.
Научна сесия по проект № ИП2-2014 „Изграждане на лаборатория за научни изследвания по банкови науки ”    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51