1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

   16:08
  30.10.2014 г.
Възможност за онлайн кандидатсване за студентски практики във водещи компании в Европа   
   13:06
  30.10.2014 г.
Изложба базар "НОВА РУСКА И ЗАПАДНА НАУЧНА ЛИТЕРАТУРА"   
   08:38
  29.10.2014 г.
Състезание по плуване   
   10:58
  28.10.2014 г.
Резултати от четвърто класиране, шести етап за ОКС "Бакалавър"   
   16:20
  27.10.2014 г.
Тържествените церемонии за връчване на дипломите на завършилите ОКС "магистър"   
   16:05
  27.10.2014 г.
Дейности по проект BG051PO001-3.1.07-0019   
   13:58
  27.10.2014 г.
Резултати за ОКС "Бакалавър" за явилите се на конкурсен изпит по всички предмети - м. Октомври   
   13:35
  27.10.2014 г.
Национално състезание по родолюбие с големи награди   
   09:20
  24.10.2014 г.
Международна конференция на тема: „Бъдещето на Долен Дунав: Регионално насърчаване на икономиката-интелигентни градове-нова инфраструктура“   
   09:32
  23.10.2014 г.
Кандидатстудентски изпит-25.10.2014г.   
   08:55
  23.10.2014 г.
Конкурс за едногодишна стипендия за учебната 2015/16 г. от Правителството на провинция Бавария - Германия   
   16:34
  22.10.2014 г.
Дейности по проект BG051PO001-3.1.07-0019   
   15:54
  22.10.2014 г.
Конкурс за стипендия от БНБ за 2015 г.   
   09:53
  20.10.2014 г.
Дейности по проект BG051PO001-3.1.07-0019   
   08:59
  20.10.2014 г.
Конкурс за стипендия за зимен семестър на учебната 2014/2015 г. от ПОД „Топлина” АД    
   08:47
  20.10.2014 г.
Конкурс за стипендия за зимен семестър на учебната 2014/2015 г. от ЗАД „ОЗК-Застраховане” АД   
   16:45
  17.10.2014 г.
Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие    
   15:26
  17.10.2014 г.
Стипендия за докторанти на финансова група Карол   
   15:05
  17.10.2014 г.
Дейности по проект BG051PO001-3.1.07-0019   
   08:46
  17.10.2014 г.
Дейности по проект BG051PO001-3.1.07-0019   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53