1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

   15:08
  18.7.2014 г.
Ръководство   
   16:00
  15.7.2014 г.
Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността   
   10:06
  10.7.2014 г.
Резултати от първо класиране за ОКС "Бакалавър"   
   15:10
  09.7.2014 г.
Стипендия за международна магистърска програма на УниКредит, АЦККВО   
   15:13
  08.7.2014 г.
Национален конкурс за кандитатстване по проект "Техностарт - насърчаване на иновационната активност на младите хора в България"   
   15:02
  04.7.2014 г.
Брой 4/2014 на Информационния бюлетин на Института за научни изследвания   
   09:38
  02.7.2014 г.
Курс по плуване за деца на преподаватели и служители   
   14:39
  01.7.2014 г.
Резултати за ОКС "Бакалавър" за явилите се на конкурсен изпит по всички предмети - м. Юни   
   11:48
  30.6.2014 г.
Прием на документи за общежитие на студентите първи курс за учебната 2014/2015 год.   
   08:53
  27.6.2014 г.
Кандидатстудентски изпит-28.06.2014г.   
   16:52
  24.6.2014 г.
УниKредит Булбанк стартира проекта “Моята банка на бъдещето” за трета поредна година   
   15:25
  24.6.2014 г.
Сървърна профилактика    
   16:16
  20.6.2014 г.
XII-ти „Летен университет” организиран от Националното представителство на студентските съвети   
   16:43
  18.6.2014 г.
Търсене на работа   
   10:06
  17.6.2014 г.
Стажантска програма на Postbank   
   11:36
  16.6.2014 г.
Лятна стажантска програма на ЗАД „ Алианц"   
   15:11
  11.6.2014 г.
График за прием на договори на студенти-практиканти по проект "Студентски практики“   
   14:23
  11.6.2014 г.
Работен семинар с катедрените Еразъм координатори   
   14:11
  11.6.2014 г.
Втора Международна Младежка Академия в рамките на серията студентски семинари Paving Youths‘ Way   
   13:43
  11.6.2014 г.
Списък на организациите-работодатели по проект BG051РО001-3.3.07-002 "Студентски практики"   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54