1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

   18:13
  6.10.2015 г.
Избори за представители на студентите в Общото събрание   
   08:48
  6.10.2015 г.
Конкурс за млади учени "Young and Energetic Scientists" (YES)   
   14:22
  24.9.2015 г.
Допълнително класиране за попълване на незаети места 27.10.2015г.   
   11:29
  24.9.2015 г.
Финансова подкрепа за студенти първокурсници в неравностойно положение   
   10:00
  24.9.2015 г.
Резултати от първо и второ класиране за ОКС "Магистър" прием Октомври 2015 г.   
   17:01
  23.9.2015 г.
ДИСКУСИОННА СРЕЩА   
   15:58
  23.9.2015 г.
Информация за отпускане на стипендии „Готови за успех”   
   09:04
  23.9.2015 г.
Стипендии за зимен семестър на учебната 2015/2016г.   
   07:58
  20.9.2015 г.
Резултати от четвърто класиране, етап IV за ОКС "Бакалавър"   
   17:26
  19.9.2015 г.
Резултати от конкурсните изпити, провели се на 19.09.2015 г.    
   11:44
  17.9.2015 г.
Кандидат - студентски изпити 19.09.2015г.   
   11:12
  14.9.2015 г.
Настаняване в студентските общежития   
   16:58
  10.9.2015 г.
Информация за възможностите за участие в научни форуми, конференции и семинари   
   17:09
  9.9.2015 г.
Становище на проф. д-р Иван Върбанов ВрИД Ректор на Стопанска академия „Д. А. Ценов” - Свищов   
   17:07
  9.9.2015 г.
Обръщение на ВрИД ректор към първокурсниците - задочна форма на обучение   
   10:09
  9.9.2015 г.
Период за полагане на подпис върху дипломите за висше образование 2015   
   15:38
  8.9.2015 г.
Записване на дисциплина по „Физическо възпитание и спорт”.   
   15:53
  4.9.2015 г.
Допълнително класиране за попълване на незаети места 20.09.2015 г.   
   10:51
  1.9.2015 г.
Публикувани са резултатите от четвърто класиране, етап III за ОКС "Бакалавър"   
   10:02
  1.9.2015 г.
Стипендии на Фондация "ЕВРИКА" 2015   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52