1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

   14:12
  01.10.2014 г.
Студентска научна сесия „Устойчиво развитие и глобален мениджмънт“   
   13:29
  01.10.2014 г.
Кръгла маса на тема „Триединство: висше образование – пазар на труда – държава”   
   13:15
  01.10.2014 г.
Докторантска научна сесия   
   09:29
  01.10.2014 г.
Студентска научна сесия „Финансите в контекста на Стратегия „Европа 2020”    
   08:15
  01.10.2014 г.
Набиране нови участници за „Школа за народни танци“ (студенти) и „Школа за фолклорни танци за преподаватели и служители“    
   15:58
  30.9.2014 г.
Набиране на Бранд мениджъри на "Заедно в час", АЦККВО   
   11:23
  26.9.2014 г.
Инициатива "The Project" на фирма Fist Online Solutions, АЦККВО   
   10:45
  26.9.2014 г.
Обява за вакантни работни позиции от Мобилтел ЕАД, АЦККВО   
   15:40
  25.9.2014 г.
Конкурс за стипендии на фондация “Атанас Буров”   
   11:37
  24.9.2014 г.
Класиране за ОКС "Магистър" - дистанционна форма на обучение   
   11:26
  24.9.2014 г.
Резултати от четвърто класиране, четвърти етап за ОКС "Бакалавър"   
   16:32
  23.9.2014 г.
Преустановяване приема на договори между Висшето училище и Студентите-практиканти, Организациите-работодатели и Менторите   
   16:29
  23.9.2014 г.
Резултати за ОКС "Бакалавър" за явилите се на конкурсен изпит по всички предмети - м. Септември   
   16:47
  19.9.2014 г.
Прием на договори за провеждане на практическо обучение по проект "Студентски практики" - АЦККВО   
   11:31
  19.9.2014 г.
Преференциална оферта за ползване на закрития плувен басейн в Спортен комплекс „Корпус Юг”   
   15:43
  18.9.2014 г.
Кандидатстудентски изпит-20.09.2014г.   
   09:31
  18.9.2014 г.
Конкурси обявени от Министерството на младежта и спорта, АЦККВО   
   16:48
  15.9.2014 г.
Предоставяне на еднократни стипендии на млади хора в неравностойно положение   
   12:06
  12.9.2014 г.
Получаване на удостоверения по проект "Студентски практики"   
   08:58
  10.9.2014 г.
Обява за вакантна работна позиция, АЦККВО   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50