2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

   15:10
  22.8.2016 г.
Резултати от първо класиране-икономисти/редовно/ и първо класиране-неикономисти/дистанционно/ за ОКС "Магистър"   
   11:28
  22.8.2016 г.
Стипендии за двама редовни студенти-отличници, обучаващи се в СА/специалност „Икономика на туризма“, от Фондация „Св.Св. Константин и Елена“ за зимен семестър на учебната 2016/17 година.   
   11:17
  27.7.2016 г.
Междинно класиране за попълване на незаети места   
   11:03
  27.7.2016 г.
Резултати от четвърто класиране за ОКС "Бакалавър"   
   13:10
  26.7.2016 г.
Международни студентски карти ISIC   
   14:40
  25.7.2016 г.
Резултати от конкурсните изпити, провели се на 23.07.2016 г.    
   11:33
  22.7.2016 г.
Конкурсни изпити 23 юли 2016 г.   
   11:28
  22.7.2016 г.
Резултати от трето класиране за ОКС "Бакалавър"   
   16:09
  18.7.2016 г.
Междууниверситетска кръгла маса за докторанти   
   11:27
  18.7.2016 г.
„Първа инвестиционна банка“ АД – петата банка присъединена към студентското кредитиране   
   10:58
  18.7.2016 г.
Публикувани са резултатите от второ класиране за ОКС "Бакалавър"   
   11:13
  13.7.2016 г.
КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2016 Г.   
   11:07
  13.7.2016 г.
КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИ УЧЕНИ– 2016 Г.   
   14:14
  12.7.2016 г.
Обява за свободна работна позиция   
   10:02
  12.7.2016 г.
Международна научна конференция на тема „Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания“, Свищов, 9-10 ноември 2016 г.   
   13:32
  11.7.2016 г.
Резултати от първо класиране за ОКС "Бакалавър"   
   15:57
  8.7.2016 г.
ФОТОКОНКУРС „ОКОЛО СВЕТА ЗА 80 ДНИ“   
   11:55
  8.7.2016 г.
Направен превод на стипендии по проект "Студентски стипендии - фаза 1"   
   13:01
  6.7.2016 г.
Информация за студентските общежития за учебната 2016/2017 год.   
   13:47
  1.7.2016 г.
Докторантска научна сесия   
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34