2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

   09:06
  27.10.2016 г.
Студентски семинар на тема „Стартиране и развитие на бизнес в контекста на Предприемачество 2020“ /18 – 20 ноември 2016 г., гр. Велико Търново/   
   16:19
  25.10.2016 г.
Стартира процедурата за номинации в Х-то издание на Национален приз "Студент на годината 2016"   
   09:52
  25.10.2016 г.
Стартира изпълнението на проект „Насърчаване на младежкото предприемачество“   
   16:53
  24.10.2016 г.
Започна подаването на документи за „Старт на кариерата“   
   14:01
  24.10.2016 г.
КСК 2016   
   13:47
  24.10.2016 г.
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ „МОЯТА КРАЧКА КЪМ ПО-ДОБРОТО УТРЕ“   
   13:05
  19.10.2016 г.
Пробен достъп до продуктите на CABI   
   09:08
  19.10.2016 г.
Среща- презентация на „Бонев Софт Одитинг“ ООД   
   15:24
  18.10.2016 г.
Публична лекция на Н. Пр. Г-н КАХТАН ДЖАНАБИ,
Извънреден и пълномощен посланик на Ирак в България   
   13:15
  17.10.2016 г.
Кръгла маса на тема „Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“   
   10:43
  17.10.2016 г.
ОП „РЧР” 2014-2020 г.   
   08:39
  13.10.2016 г.
Публична лекция на тема "Лидерството и пътят на младите към успеха" с лектор Тодор Йосифов   
   16:43
  10.10.2016 г.
КСК 2016   
   11:07
  10.10.2016 г.
КСК 2016   
   08:32
  10.10.2016 г.
Информационен ден по програма „Еразъм+“   
   11:02
  7.10.2016 г.
Конкурс за есе на тема „Екологично и фирмено управление“   
   16:50
  6.10.2016 г.
Нова студентска карта за студентите редовно обучение   
   11:17
  6.10.2016 г.
КСК 2016   
   10:43
  4.10.2016 г.
Възможности за студентска мобилност с цел обучение или практика в чужбина през академичната 2016/2017 г.   
   09:04
  3.10.2016 г.
Конфедеративен съвет на КТ "Подкрепа"   
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36