Видео материали за СА "Д. А. Ценов" Свищов
2015 г.


Национално ученическо състезание в направленията: „Счетоводство“, „Икономикс“, „Иновации в бизнеса“, „Търговия“, „Туризъм“ Национално ученическо състезание в направленията: „Счетоводство“, „Икономикс“, „Иновации в бизнеса“, „Търговия“, „Туризъм“
20.3.2015 г. Разгледай галерията

Годишна студентска научна сесия по „Портфейлен мениджмънт“ Годишна студентска научна сесия по „Портфейлен мениджмънт“
13.3.2015 г. Разгледай галерията

Национално ученическо състезание по икономика в направленията: „Публични финанси“, „Корпоративни финанси“, „Застраховане и социално дело“ Национално ученическо състезание по икономика в направленията: „Публични финанси“, „Корпоративни финанси“, „Застраховане и социално дело“
20.2.2015 г. Разгледай галерията

Четвърта студентска научна сесия „Управление на капиталите във фирмата-2014“ Четвърта студентска научна сесия „Управление на капиталите във фирмата-2014“
05.2.2015 г. Разгледай галериятаАрхив: 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001