Видео материали за СА "Д. А. Ценов" Свищов
2014 г.


Национално ученическо състезание в направленията: „Счетоводство“ и „Икономикс“ Национално ученическо състезание в направленията: „Счетоводство“ и „Икономикс“
12.4.2014 г. Разгледай галерията

Студентска научна сесия по тематични направления:<br />-  „Финансите в контекста на стратегия „Европа 2020“<br />-  „Предизвикателства и перспективи пред бизнеса в контекста на програма България 2020“<br />-  „Устойчиво развитие и глобален мениджмънт“-  „Проблеми и предизвикателства пред стопанската отчетност“    Студентска научна сесия по тематични направления:<br />- „Финансите в контекста на стратегия „Европа 2020“<br />- „Предизвикателства и перспективи пред бизнеса в контекста на програма България 2020“<br />- „Устойчиво развитие и глобален мениджмънт“- „Проблеми и предизвикателства пред стопанската отчетност“
10.4.2014 г. Разгледай галерията

Провеждане на първа студентска научна сесия: „Управление на дълга – 2014“ Провеждане на първа студентска научна сесия: „Управление на дълга – 2014“
03.4.2014 г. Разгледай галерията

Майсторски клас на тема: „Методи за противодействие на данъчните измами и отклонение от данъчното облагане“ Майсторски клас на тема: „Методи за противодействие на данъчните измами и отклонение от данъчното облагане“
28.3.2014 г. Разгледай галерията

Национално ученическо състезание по икономика в направленията: „Публични финанси“, „Корпоративни финанси“, „Застраховане и социално дело“ и „Икономиката на България в числа“ Национално ученическо състезание по икономика в направленията: „Публични финанси“, „Корпоративни финанси“, „Застраховане и социално дело“ и „Икономиката на България в числа“
21.3.2014 г. Разгледай галерията

Национално ученическо състезание по икономика в направленията: „Маркетинг“, „Туризъм“ и „Бизнес информатика“ Национално ученическо състезание по икономика в направленията: „Маркетинг“, „Туризъм“ и „Бизнес информатика“
28.2.2014 г. Разгледай галерията

Национално ученическо състезание по икономика в направленията: „Управление на проекти“ и „Търговски бизнес“ Национално ученическо състезание по икономика в направленията: „Управление на проекти“ и „Търговски бизнес“
07.2.2014 г. Разгледай галерията

Трета студентска научна сесия „Управление на капиталите във фирмата-2013“ Трета студентска научна сесия „Управление на капиталите във фирмата-2013“
30.1.2014 г. Разгледай галериятаАрхив: 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001