Видео материали за СА "Д. А. Ценов" Свищов
2016 г.


Академично тържество по случай 8 декември  - празник на българските студенти Академично тържество по случай 8 декември - празник на българските студенти
6.12.2016 г. Разгледай галерията

Четвърто национално ученическо състезание по банкиране „Моят първи бизнес кредит“ Четвърто национално ученическо състезание по банкиране „Моят първи бизнес кредит“
2.12.2016 г. Разгледай галерията

ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВРЪЧВАНЕ ДИПЛОМИТЕ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ОКС “БАКАЛАВЪР”, ПОЛОЖИЛИ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПРЕЗ М. ЮНИ 2016 Г. 
Специалност „Икономика на търговията“ – редовно и задочно обучение Специалност „Икономика на туризма“ – редовно и задочно обучение ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВРЪЧВАНЕ ДИПЛОМИТЕ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ОКС “БАКАЛАВЪР”, ПОЛОЖИЛИ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПРЕЗ М. ЮНИ 2016 Г. Специалност „Икономика на търговията“ – редовно и задочно обучение Специалност „Икономика на туризма“ – редовно и задочно обучение
2.12.2016 г. Разгледай галерията

ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВРЪЧВАНЕ ДИПЛОМИТЕ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ОКС “БАКАЛАВЪР”, ПОЛОЖИЛИ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПРЕЗ М. ЮНИ 2016 Г. 
Специалност „Индустриална бизнес икономика“ – редовно и задочно обучение; специалност „Аграрна икономика“ – редовно и задочно обучение
ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВРЪЧВАНЕ ДИПЛОМИТЕ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ОКС “БАКАЛАВЪР”, ПОЛОЖИЛИ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПРЕЗ М. ЮНИ 2016 Г. Специалност „Индустриална бизнес икономика“ – редовно и задочно обучение; специалност „Аграрна икономика“ – редовно и задочно обучение
2.12.2016 г. Разгледай галерията

ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВРЪЧВАНЕ ДИПЛОМИТЕ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ОКС “БАКАЛАВЪР”, ПОЛОЖИЛИ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПРЕЗ М. ЮНИ 2016 Г. 
Специалност „Счетоводство и контрол“ – редовно и задочно обучение
ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВРЪЧВАНЕ ДИПЛОМИТЕ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ОКС “БАКАЛАВЪР”, ПОЛОЖИЛИ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПРЕЗ М. ЮНИ 2016 Г. Специалност „Счетоводство и контрол“ – редовно и задочно обучение
1.12.2016 г. Разгледай галерията

ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВРЪЧВАНЕ ДИПЛОМИТЕ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ОКС “БАКАЛАВЪР”, ПОЛОЖИЛИ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПРЕЗ М. ЮНИ 2016 Г. 
Специалност „Стопански и финансов контрол“ – редовно и задочно обучение; специалност „Статистика и иконометрия“ – редовно обучение ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВРЪЧВАНЕ ДИПЛОМИТЕ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ОКС “БАКАЛАВЪР”, ПОЛОЖИЛИ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПРЕЗ М. ЮНИ 2016 Г. Специалност „Стопански и финансов контрол“ – редовно и задочно обучение; специалност „Статистика и иконометрия“ – редовно обучение
1.12.2016 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. Март 2016г. РЕДОВНО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ (икономисти, неикономисти и след ОКС „проф. бакалавър)обучение 
МП “ФМ”, „ФМ“(АЕ), “ФУПС”, “БМ”, “ИМ”, МП “СОНП”, “СОБ”, “СОПС” (М155***, М143***, М146***, М142***, М141***, P149*** и от мин. години)
Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. Март 2016г. РЕДОВНО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ (икономисти, неикономисти и след ОКС „проф. бакалавър)обучение МП “ФМ”, „ФМ“(АЕ), “ФУПС”, “БМ”, “ИМ”, МП “СОНП”, “СОБ”, “СОПС” (М155***, М143***, М146***, М142***, М141***, P149*** и от мин. години)
18.11.2016 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. Март 2016г. РЕДОВНО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ (икономисти, неикономисти и след ОКС „проф. бакалавър)обучение 
МП „ВМДК”, „ВО”,“ФКВО”, “ФАК”, “З”, “ЗМ”, “СМ”, МП “МБМ”, “МТ”, “МП”, “М”, “МК”,“ИТБ”, “ПАДМ”, „БПЛ“, МП „МТР”, “МТД”, “ИМТ”, “ТПИБ”, “КМ”,“АБ” МП “БАДМ”, “МБО”, “ФМК”,“ППУ”, „ЕМ“, „КАМ“ (М155***, М143***, М146*** , М142***, М141***, P149*** и от мин. години
Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. Март 2016г. РЕДОВНО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ (икономисти, неикономисти и след ОКС „проф. бакалавър)обучение МП „ВМДК”, „ВО”,“ФКВО”, “ФАК”, “З”, “ЗМ”, “СМ”, МП “МБМ”, “МТ”, “МП”, “М”, “МК”,“ИТБ”, “ПАДМ”, „БПЛ“, МП „МТР”, “МТД”, “ИМТ”, “ТПИБ”, “КМ”,“АБ” МП “БАДМ”, “МБО”, “ФМК”,“ППУ”, „ЕМ“, „КАМ“ (М155***, М143***, М146*** , М142***, М141***, P149*** и от мин. години
18.11.2016 г. Разгледай галерията

Честване на 80 – годишнината на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ Честване на 80 – годишнината на Стопанска академия „Д. А. Ценов“
8.11.2016 г. Разгледай галерията

Откриване на обновената музейна експозиция в Стопанска академия Откриване на обновената музейна експозиция в Стопанска академия
7.11.2016 г. Разгледай галерията

Юбилейна научна конференция на тема: Юбилейна научна конференция на тема: "Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на Хоризонт 2020" по повод честване на 50-годишнината от основаването на катедра „Бизнес информатика“
7.10.2016 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по откриване на учебната 2016-2017 година в СА „Д. А. Ценов” Тържествена церемония по откриване на учебната 2016-2017 година в СА „Д. А. Ценов”
26.9.2016 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. октомври 2015г. Дистанционно и редовно обучение (икономисти, неикономисти и след ОКС „проф. бакалавър“ - МП“КМ”, МП „Инд.М“, МП“ИТБ”, МП „МБМ“, МП „МП“, МП „МТ“, МП „ЕБР“, МП“БАдм.”, МП“МБО”, МП“ФМК”, МП“ППУ”, МП“ЕМ”, МП „КАМ“, МП „БПл.“, МП“ПАдм.”, МП“МТР”, МП“ОМ“, МП“М-г”, МП“МК” и от минали години (М143…. - M146…., М142…, М134… и Р137… Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. октомври 2015г. Дистанционно и редовно обучение (икономисти, неикономисти и след ОКС „проф. бакалавър“ - МП“КМ”, МП „Инд.М“, МП“ИТБ”, МП „МБМ“, МП „МП“, МП „МТ“, МП „ЕБР“, МП“БАдм.”, МП“МБО”, МП“ФМК”, МП“ППУ”, МП“ЕМ”, МП „КАМ“, МП „БПл.“, МП“ПАдм.”, МП“МТР”, МП“ОМ“, МП“М-г”, МП“МК” и от минали години (М143…. - M146…., М142…, М134… и Р137…
13.5.2016 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. октомври 2015г. Дистанционно и редовно обучение (икономисти, неикономисти и след ОКС „проф. бакалавър“ - МП“ФМ” - М143…. - M146…., М142…, М134… и Р137… и мин. год. 
МП „FM“ М143…. - M146….- и от минали години
Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. октомври 2015г. Дистанционно и редовно обучение (икономисти, неикономисти и след ОКС „проф. бакалавър“ - МП“ФМ” - М143…. - M146…., М142…, М134… и Р137… и мин. год. МП „FM“ М143…. - M146….- и от минали години
12.5.2016 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. октомври 2015г. Дистанционно и редовно обучение (икономисти, неикономисти и след ОКС „проф. бакалавър“ - МП “БМ”, МП “ФУПС”, МП“Инв. М”, МП“З-не”, МП“ЗМ”, МП“СМ”, МП“МТД”, МП“ТПИБ”, МП“ИМТ”, МП“АБ” и от минали години (М143…. - M146…., М142…, М134… и Р137… Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. октомври 2015г. Дистанционно и редовно обучение (икономисти, неикономисти и след ОКС „проф. бакалавър“ - МП “БМ”, МП “ФУПС”, МП“Инв. М”, МП“З-не”, МП“ЗМ”, МП“СМ”, МП“МТД”, МП“ТПИБ”, МП“ИМТ”, МП“АБ” и от минали години (М143…. - M146…., М142…, М134… и Р137…
12.5.2016 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. октомври 2015г. Дистанционно и редовно обучение (икономисти, неикономисти и след ОКС „проф. бакалавър“ - МП “СОНП” М143… – М146… и от минали години МП „СОНП“ М 142… и от минали години Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. октомври 2015г. Дистанционно и редовно обучение (икономисти, неикономисти и след ОКС „проф. бакалавър“ - МП “СОНП” М143… – М146… и от минали години МП „СОНП“ М 142… и от минали години
11.5.2016 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. октомври 2015г. Дистанционно и редовно обучение (икономисти, неикономисти и след ОКС „проф. бакалавър“ - МП “СОНП” М134….., Р137…. и от минали години МП“СОБ”, МП“СОПС”, МП „Пр. Ст.“, МП“ВМДК”, МП“ВО”, МП“ФАК”, МП“ФКВО”(М143…. - M146…., М142…, М134…, Р137…) и от минали години Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. октомври 2015г. Дистанционно и редовно обучение (икономисти, неикономисти и след ОКС „проф. бакалавър“ - МП “СОНП” М134….., Р137…. и от минали години МП“СОБ”, МП“СОПС”, МП „Пр. Ст.“, МП“ВМДК”, МП“ВО”, МП“ФАК”, МП“ФКВО”(М143…. - M146…., М142…, М134…, Р137…) и от минали години
11.5.2016 г. Разгледай галерията

Традиционен форум за студентски стаж и кариера “Национални дни на кариерата – Добра кариера, Добър живот” Традиционен форум за студентски стаж и кариера “Национални дни на кариерата – Добра кариера, Добър живот”
30.3.2016 г. Разгледай галерията

Национално ученическо състезание в направленията: „Аграрна икономика“, „Икономикс“, „Икономика на търговията“, „Контрол и анализ на стопанската дейност“, „Финанси“ Национално ученическо състезание в направленията: „Аграрна икономика“, „Икономикс“, „Икономика на търговията“, „Контрол и анализ на стопанската дейност“, „Финанси“
25.3.2016 г. Разгледай галерията

Национално ученическо състезание в направленията: „Счетоводство и контрол“, „Маркетинг“, „Икономика на туризма“, „Индустриална бизнес икономика“ Национално ученическо състезание в направленията: „Счетоводство и контрол“, „Маркетинг“, „Икономика на туризма“, „Индустриална бизнес икономика“
18.3.2016 г. Разгледай галерията

"Кандидатстудентска борса" 2016
9.3.2016 г. Разгледай галерията

Национално ученическо състезание в направленията: „Бизнес информатика“, „Застраховане и осигуряване“, „Управление на проекти“, „Управленски решения в международния бизнес“ Национално ученическо състезание в направленията: „Бизнес информатика“, „Застраховане и осигуряване“, „Управление на проекти“, „Управленски решения в международния бизнес“
26.2.2016 г. Разгледай галериятаАрхив: 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005