Видео материали за СА "Д. А. Ценов" Свищов
2015 г.


Академично тържество по случай откриването на НОВАТА 2015/2016 УЧЕБНА ГОДИНА
<br />80 – ти ЮБИЛЕЕН ПРИЕМ Академично тържество по случай откриването на НОВАТА 2015/2016 УЧЕБНА ГОДИНА
80 – ти ЮБИЛЕЕН ПРИЕМ
28.9.2015 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. октомври 2014г. Дистанционно обучение - МП“ФМ” - М133014 - M136438 и от минали години
Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. октомври 2014г. Дистанционно обучение - МП“ФМ” - М133014 - M136438 и от минали години
30.4.2015 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. октомври 2014г. Дистанционно обучение - МП „FM“, МП “БМ”, МП “ФУПС”, МП“Инв.М”, МП“З-не”, МП“СМ”, МП“ЗМ”, МП“ИТБ” и от минали години Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. октомври 2014г. Дистанционно обучение - МП „FM“, МП “БМ”, МП “ФУПС”, МП“Инв.М”, МП“З-не”, МП“СМ”, МП“ЗМ”, МП“ИТБ” и от минали години
30.4.2015 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. октомври 2014г. Дистанционно обучение - МП“МТД”, МП“ИМТ”, МП“ТПИБ”, МП“КМ”, МП“АБ”, МП“БАдм.”, МП“МБО”, МП“ФМК”, МП“ППУ”, МП“ЕМ”, МП „БПл.“, МП“МТР”, МП“ПАдм.”, МП „ОМ“, МП“М-г”, МП“МК” и от минали години Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. октомври 2014г. Дистанционно обучение - МП“МТД”, МП“ИМТ”, МП“ТПИБ”, МП“КМ”, МП“АБ”, МП“БАдм.”, МП“МБО”, МП“ФМК”, МП“ППУ”, МП“ЕМ”, МП „БПл.“, МП“МТР”, МП“ПАдм.”, МП „ОМ“, МП“М-г”, МП“МК” и от минали години
29.4.2015 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. октомври 2014г. Дистанционно обучение - МП“ВМДК”, МП“ВО”, МП“ФАК”, МП“ФКВО” и от минали години
Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. октомври 2014г. Дистанционно обучение - МП“ВМДК”, МП“ВО”, МП“ФАК”, МП“ФКВО” и от минали години
29.4.2015 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. октомври 2014г. Дистанционно обучение - МП “СОНП” Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. октомври 2014г. Дистанционно обучение - МП “СОНП”
28.4.2015 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. октомври 2014г. Дистанционно обучение - МП “СОНП” и от минали години 
МП“СОБ”, МП“СОПС”, МП „ПС.“, МП “МБМ”, МП “МТ”, МП “МП”, МП „ЕБР“ и от минали години
Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. октомври 2014г. Дистанционно обучение - МП “СОНП” и от минали години МП“СОБ”, МП“СОПС”, МП „ПС.“, МП “МБМ”, МП “МТ”, МП “МП”, МП „ЕБР“ и от минали години
28.4.2015 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. октомври 2014г. Редовно обучение, Дистанционно обучение и след ОКС „Проф. бакалавър“ - МП“ФМ”, МП“БМ”, МП“ДОФ”, МП“Инв.М”, МП“МТД”,
МП“ИМТ”, МП“ТПИБ”, МП“СОНП”, МП“СОПС”, МП“СОБ” и от минали години
Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. октомври 2014г. Редовно обучение, Дистанционно обучение и след ОКС „Проф. бакалавър“ - МП“ФМ”, МП“БМ”, МП“ДОФ”, МП“Инв.М”, МП“МТД”, МП“ИМТ”, МП“ТПИБ”, МП“СОНП”, МП“СОПС”, МП“СОБ” и от минали години
27.4.2015 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. октомври 2014г. Редовно обучение, Дистанционно обучение и след ОКС „Проф. бакалавър“ - МП“БАдм.”, МП“МБО”, МП“ФМК”, МП“ППУ”, МП“ЕМ”
МП „ПАдм.“, МП“МБМ”, МП“МТ”, МП“ИТБ”, МП „МТР“, МП“З-не”, МП“ЗМ”, МП “СМ”, МП“КМ”, МП“АБ”, МП “ВМДК”, МП “ФКВО”, МП „М-г“, МП „БПл.“, МП „Инд.М“ и от минали години
Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. октомври 2014г. Редовно обучение, Дистанционно обучение и след ОКС „Проф. бакалавър“ - МП“БАдм.”, МП“МБО”, МП“ФМК”, МП“ППУ”, МП“ЕМ” МП „ПАдм.“, МП“МБМ”, МП“МТ”, МП“ИТБ”, МП „МТР“, МП“З-не”, МП“ЗМ”, МП “СМ”, МП“КМ”, МП“АБ”, МП “ВМДК”, МП “ФКВО”, МП „М-г“, МП „БПл.“, МП „Инд.М“ и от минали години
27.4.2015 г. Разгледай галерията

Международна юбилейна научнопрактическа конференция на тема: „Европейски практики и национални рефлексии в планирането” по повод 60-годишнината от създаването на катедра „Стратегическо планиране” Международна юбилейна научнопрактическа конференция на тема: „Европейски практики и национални рефлексии в планирането” по повод 60-годишнината от създаването на катедра „Стратегическо планиране”
24.4.2015 г. Разгледай галерията

Дванадесето издание на национално ученическо състезание и трето поредно в направление – „Управление на проекти“ Дванадесето издание на национално ученическо състезание и трето поредно в направление – „Управление на проекти“
24.4.2015 г. Разгледай галерията

Студентска научна конференция на тема „Европейски практики и национални рефлексии в планирането“ по повод 60-годишнината от създаването на катедра „Стратегическо планиране“ Студентска научна конференция на тема „Европейски практики и национални рефлексии в планирането“ по повод 60-годишнината от създаването на катедра „Стратегическо планиране“
16.4.2015 г. Разгледай галерията

„Бизнесът в действие”, решаване на реални бизнес казуси от студентите на СА „Д.А.Ценов” - AIESEC „Бизнесът в действие”, решаване на реални бизнес казуси от студентите на СА „Д.А.Ценов” - AIESEC
3.4.2015 г. Разгледай галерията

Студентска научна сесия по тематични направления:<br />- „Финансите в контекста на стратегия „Европа 2020“<br />- „Предизвикателства и перспективи пред бизнеса в контекста на програма България 2020“<br />- „Устойчиво развитие и глобален мениджмънт“<br />-  „Проблеми и предизвикателства пред стопанската отчетност“    Студентска научна сесия по тематични направления:
- „Финансите в контекста на стратегия „Европа 2020“
- „Предизвикателства и перспективи пред бизнеса в контекста на програма България 2020“
- „Устойчиво развитие и глобален мениджмънт“
- „Проблеми и предизвикателства пред стопанската отчетност“
2.4.2015 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по присъждане на почетната титла „Doctor Honoris causa“ на професор д.ф.н Кръстьо Илиев Петков - председател на УС на Съюза на икономистите в България Тържествена церемония по присъждане на почетната титла „Doctor Honoris causa“ на професор д.ф.н Кръстьо Илиев Петков - председател на УС на Съюза на икономистите в България
26.3.2015 г. Разгледай галерията

Традиционен форум за студентски стаж и кариера “Национални дни на кариерата – Добра кариера, Добър живот” Традиционен форум за студентски стаж и кариера “Национални дни на кариерата – Добра кариера, Добър живот”
24.3.2015 г. Разгледай галерията

Национално ученическо състезание в направленията: „Счетоводство“, „Икономикс“, „Иновации в бизнеса“, „Търговия“, „Туризъм“ Национално ученическо състезание в направленията: „Счетоводство“, „Икономикс“, „Иновации в бизнеса“, „Търговия“, „Туризъм“
20.3.2015 г. Разгледай галерията

Годишна студентска научна сесия по „Портфейлен мениджмънт“ Годишна студентска научна сесия по „Портфейлен мениджмънт“
13.3.2015 г. Разгледай галерията

Национално ученическо състезание по икономика в направленията: „Публични финанси“, „Корпоративни финанси“, „Застраховане и социално дело“ Национално ученическо състезание по икономика в направленията: „Публични финанси“, „Корпоративни финанси“, „Застраховане и социално дело“
20.2.2015 г. Разгледай галерията

Четвърта студентска научна сесия „Управление на капиталите във фирмата-2014“ Четвърта студентска научна сесия „Управление на капиталите във фирмата-2014“
5.2.2015 г. Разгледай галериятаАрхив: 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001