Видео материали за СА "Д. А. Ценов" Свищов
2016 г.


Юбилейна научна конференция на тема: Юбилейна научна конференция на тема: "Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на Хоризонт 2020" по повод честване на 50-годишнината от основаването на катедра „Бизнес информатика“
7.10.2016 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по откриване на учебната 2016-2017 година в СА „Д. А. Ценов” Тържествена церемония по откриване на учебната 2016-2017 година в СА „Д. А. Ценов”
26.9.2016 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. октомври 2015г. Дистанционно и редовно обучение (икономисти, неикономисти и след ОКС „проф. бакалавър“ - МП“КМ”, МП „Инд.М“, МП“ИТБ”, МП „МБМ“, МП „МП“, МП „МТ“, МП „ЕБР“, МП“БАдм.”, МП“МБО”, МП“ФМК”, МП“ППУ”, МП“ЕМ”, МП „КАМ“, МП „БПл.“, МП“ПАдм.”, МП“МТР”, МП“ОМ“, МП“М-г”, МП“МК” и от минали години (М143…. - M146…., М142…, М134… и Р137… Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. октомври 2015г. Дистанционно и редовно обучение (икономисти, неикономисти и след ОКС „проф. бакалавър“ - МП“КМ”, МП „Инд.М“, МП“ИТБ”, МП „МБМ“, МП „МП“, МП „МТ“, МП „ЕБР“, МП“БАдм.”, МП“МБО”, МП“ФМК”, МП“ППУ”, МП“ЕМ”, МП „КАМ“, МП „БПл.“, МП“ПАдм.”, МП“МТР”, МП“ОМ“, МП“М-г”, МП“МК” и от минали години (М143…. - M146…., М142…, М134… и Р137…
13.5.2016 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. октомври 2015г. Дистанционно и редовно обучение (икономисти, неикономисти и след ОКС „проф. бакалавър“ - МП“ФМ” - М143…. - M146…., М142…, М134… и Р137… и мин. год. 
МП „FM“ М143…. - M146….- и от минали години
Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. октомври 2015г. Дистанционно и редовно обучение (икономисти, неикономисти и след ОКС „проф. бакалавър“ - МП“ФМ” - М143…. - M146…., М142…, М134… и Р137… и мин. год. МП „FM“ М143…. - M146….- и от минали години
12.5.2016 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. октомври 2015г. Дистанционно и редовно обучение (икономисти, неикономисти и след ОКС „проф. бакалавър“ - МП “БМ”, МП “ФУПС”, МП“Инв. М”, МП“З-не”, МП“ЗМ”, МП“СМ”, МП“МТД”, МП“ТПИБ”, МП“ИМТ”, МП“АБ” и от минали години (М143…. - M146…., М142…, М134… и Р137… Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. октомври 2015г. Дистанционно и редовно обучение (икономисти, неикономисти и след ОКС „проф. бакалавър“ - МП “БМ”, МП “ФУПС”, МП“Инв. М”, МП“З-не”, МП“ЗМ”, МП“СМ”, МП“МТД”, МП“ТПИБ”, МП“ИМТ”, МП“АБ” и от минали години (М143…. - M146…., М142…, М134… и Р137…
12.5.2016 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. октомври 2015г. Дистанционно и редовно обучение (икономисти, неикономисти и след ОКС „проф. бакалавър“ - МП “СОНП” М143… – М146… и от минали години МП „СОНП“ М 142… и от минали години Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. октомври 2015г. Дистанционно и редовно обучение (икономисти, неикономисти и след ОКС „проф. бакалавър“ - МП “СОНП” М143… – М146… и от минали години МП „СОНП“ М 142… и от минали години
11.5.2016 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. октомври 2015г. Дистанционно и редовно обучение (икономисти, неикономисти и след ОКС „проф. бакалавър“ - МП “СОНП” М134….., Р137…. и от минали години МП“СОБ”, МП“СОПС”, МП „Пр. Ст.“, МП“ВМДК”, МП“ВО”, МП“ФАК”, МП“ФКВО”(М143…. - M146…., М142…, М134…, Р137…) и от минали години Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. октомври 2015г. Дистанционно и редовно обучение (икономисти, неикономисти и след ОКС „проф. бакалавър“ - МП “СОНП” М134….., Р137…. и от минали години МП“СОБ”, МП“СОПС”, МП „Пр. Ст.“, МП“ВМДК”, МП“ВО”, МП“ФАК”, МП“ФКВО”(М143…. - M146…., М142…, М134…, Р137…) и от минали години
11.5.2016 г. Разгледай галерията

Традиционен форум за студентски стаж и кариера “Национални дни на кариерата – Добра кариера, Добър живот” Традиционен форум за студентски стаж и кариера “Национални дни на кариерата – Добра кариера, Добър живот”
30.3.2016 г. Разгледай галерията

Национално ученическо състезание в направленията: „Аграрна икономика“, „Икономикс“, „Икономика на търговията“, „Контрол и анализ на стопанската дейност“, „Финанси“ Национално ученическо състезание в направленията: „Аграрна икономика“, „Икономикс“, „Икономика на търговията“, „Контрол и анализ на стопанската дейност“, „Финанси“
25.3.2016 г. Разгледай галерията

Национално ученическо състезание в направленията: „Счетоводство и контрол“, „Маркетинг“, „Икономика на туризма“, „Индустриална бизнес икономика“ Национално ученическо състезание в направленията: „Счетоводство и контрол“, „Маркетинг“, „Икономика на туризма“, „Индустриална бизнес икономика“
18.3.2016 г. Разгледай галерията

"Кандидатстудентска борса" 2016
9.3.2016 г. Разгледай галерията

Национално ученическо състезание в направленията: „Бизнес информатика“, „Застраховане и осигуряване“, „Управление на проекти“, „Управленски решения в международния бизнес“ Национално ученическо състезание в направленията: „Бизнес информатика“, „Застраховане и осигуряване“, „Управление на проекти“, „Управленски решения в международния бизнес“
26.2.2016 г. Разгледай галериятаАрхив: 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005