Обратна връзка

Поради зачестилите злоупотреби с фалшиви профили на членове на академичното ръководство в различни социални мрежи и форуми Ви съобщаваме, че ТУК можете да изпратите Вашите запитвания, мнения и коментари към ректора на Стопанска академия и към академичното ръководство, без да се налагат допълнителни регистрации или въвеждане на лични данни. Това е единственият официален начин за такава връзка.

Бихте могли да се свържете по традиционните методи...

Проф. д-р ВЕЛИЧКО АДАМОВ ЙОНОВ
Ректор
"Доктор хонорис кауза" на Финансовия университет към Правителството на Руската федерация в Москва
"Доктор хонорис кауза" на Одеския държавен икономически университет в Украйна
"Доктор хонорис кауза" на Тернополски национален икономически университет в Украйна
"Доктор хонорис кауза" на Молдовската академия за икономически науки в гр. Кишинев
Почетен професор на класическия университет "Валахия" в гр. Търговище, Република Румъния
66-200
Проф. д-р ЛЮБЕН КИРЕВ
Заместник-ректор “ОБУЧЕНИЕ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”
"Доктор хонорис кауза" на Донецкия национален университет в Украйна
66-204
Проф. д-р  РУМЯНА ЛИЛОВА НАЙДЕНОВА
Председател на Общото събрание на СА
66-318
Доц. д-р ПЕТЯ ЕМИЛОВА ПОПОВА
Председател на Контролния съвет
66-331
Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА НАЙДЕНОВА
Декан - Факултет "Финанси"
66-318
Проф. д-р ВИОЛЕТА ФЛОРЕВА КРАЕВА
Декан - Факултет "Мениджмънт и маркетинг"
66-268
Проф. д-р АНЕТА ГЕОРГИЕВА ДЕНЕВА
Декан - Факултет "Производствен и търговски бизнес"
66-265
Проф. д-р АТАНАС БЛАЖЕВ АТАНАСОВ
Декан - Факултет "Стопанска отчетност"
66-315

 

...или да изпратите съобщение от тук!

От
Email Телефон: 
Относно
Тема