ДИРЕКТОР ЦМОРФ
Доц. д-р Драгомир Ангелов Илиев
Тел: 0882552506
 
ОФИС "АДМИНИСТРАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ"
СЕКРЕТАР / АТМО
Милена Николова Димитрова
Тел: 0882552505
ИНСПЕКТОР / АТМО
Анета Иванова Лазарова
Тел: 0882552505
ОТГОВОРНИК, СПОМАГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ / АТМО
Даниел Иванов Илиев
Тел: 0882552505
ИНСПЕКТОР / АТМО
Даниела Симеонова Чочева
Тел: 0885649849
ИНСПЕКТОР / АТМО
Ивелина Емилова Атанасова
Тел: 0885649849


Центърът за магистърско обучение редовна форма (ЦМОРФ) е обслужващо звено на СА "Д.А.Ценов", което осигурява административно обучението, развивано в редовна форма за придобиване на висша образователно-квалификационна степен "магистър" в областта на професионалните направления "Икономика" и "Администрация и управление" в съответствие със законите в РБългария.