ДИРЕКТОР, ОБСЛУЖВАЩО ЗВЕНО / ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
Доц. д-р Драгомир Ангелов Илиев
Тел: 0882552506
КООРДИНАТОР / ЦДО
Доц. д-р Венцислав Симеонов Василев
Тел: 66-214
СЕКРЕТАР / АТМО
Милена Николова Димитрова
Тел: 0882552505
ИНСПЕКТОР / АТМО
Анета Иванова Лазарова
Тел: 0882552505
ОТГОВОРНИК, СПОМАГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ / АТМО
Даниел Иванов Илиев
Тел: 0882552505
ИНСПЕКТОР / АТМО
Даниела Симеонова Чочева
Тел: 0885649849
ИНСПЕКТОР / АТМО
Ивелина Емилова Атанасова
Тел: 0885649849