Екип на центъра

ДИРЕКТОР, ОБСЛУЖВАЩО ЗВЕНО / ЦКО
Доц. д-р Любомир Иванов Тодоров
Тел: 66 378
ОРГАНИЗАТОР / АКРЕДИТАЦИЯ И СЛЕДАКРЕДИТАЦИОННО НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ
Доц. д-р Теодора Георгиева Филипова
Тел: 66 206
ОРГАНИЗАТОР / ВЪТРЕШЕН ОДИТ
Доц. д-р Силвия Димитрова Костова
Тел: 66 206
ИНСПЕКТОР / ЦКО
Антоанета Василева Христова
Тел: 66 206

cko@uni-svishtov.bg