ОКС "Бакалавър" Прием 2016 Кандидатствай Online ОКС "Магистър" Прием Март 2016 Факултативно обучение Следдипломно обучение Професионално обучение

„За бъдещето на Стопанската академия в Свищов” - интервю с ректора доц. д-р Иван Марчевски

Бъдещето на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, потребностите на младите хора и реалностите на образователния пазар коментира ректорът доц. д-р Иван Марчевски в предаването „България днес”, излъчено по БНТ 2 на 27.04.2016г.
Темата на разговора с доц. Марчевски е „Българските висши икономически училища в контекста на новите пазарни условия – реалности и предизвикателства”.
 
 
Още »

Резултати от проекти за научна дейност представиха екипи от студенти и преподаватели в Стопанска академия

Публична презентация на резултатите от проекти, финансирани от държавната субсидия за научна дейност на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” през 2015 г. организира Институтът за научни изследвания към Свищовското висше училище. При откриване на форума, директорът на ИНИ – проф. д-р Маргарита Богданова поясни, че такова представяне се провежда за 13-и път, а по традиция резултатите са публикувани в „Алманах научни изследвания”, който се издава от 1996 г. Настоящият 23-ти том на Алманаха е озаглавен „Икономиката и управлението по пътя на устойчивото развитие” и в него са публикувани 20 студии. 

Проф. Богданова подчерта, че това реално е 35-ият том, но в предходни години след 12 том номерирането на изданията е започнало от начало. От 2002 г. се публикуват веднъж в годината резултати от проектите, като автори на научните разработки са преподаватели, докторанти и студенти. Изразявайки своето удовлетворение от реализираните проекти, ректорът доц. д-р Иван Марчевски определи научната сесия като „форум, осмислящ до голяма степен съществуването на Свищовското висше училище”, защото освен образователна, Стопанска академия е и научна институция. В обръщението си към хората, които развиват наука в рамките на проектите и работят активно, ректорът заяви: „Вие сте хората, на които разчитаме да издигнете популярността на научните изследвания, които се провеждат в рамките на Стопанска академия. Радвам се, че интересът към проектите не намалява и можем всяка година на тази сесия да дискутираме важни икономически проблеми и да издигаме качеството на научните изследвания”. 

Във форума участваха членове на Академичната експертна комисия (АЕК) към ИНИ, екипи на реализираните проекти и автори на научните разработки. Проф. Богданова , представи кратка статистика, от която стана ясно, че през 2015 г. в Стопанска академия от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна дейност са финансирани 34 проекта. Десет са инфраструктурни двугодишни проекти, от които три са приключили през 2015 г., а останалите ще приключат през 2016 г. Научноизследователски са 18 проекта, пет са за частично финансиране на научни прояви, реализиран е и един за популяризиране на научните изследвания. Общата сума на финансирането за присъщата на СА „Д. А. Ценов” научна дейност през 2015 г. е 118 052 лв. В осъществяването на проектите и научните разработки са участвали над 120 представители на свищовската академична общност – професори, доценти, асистенти, докторанти и студенти. Като външни членове на екипите са привлечени трима преподаватели от Тракийския университет в Стара Загора и от Северо-Кавказкия федерален университет в Русия. След изпълнението на проектите, екипите са публикували 20 студии в том 23 на Алманах „Научни изследвания”. Проектите бяха представени в две секции от екипи с презентации по съответните теми на проведените научни изследвания. Модератори на секциите бяха двама от най-новите членове на АЕК – проф. д-р Атанас Атанасов и доц. д-р Любомир Иванов. След презентациите на проектите, авторите на разработките получиха екземпляри от последния том на „Алманах научни изследвания”.

 
 
Още »

Уважаеми студенти,
Общо 505 работни места в публичната администрация са заявени по настоящата процедура на програма „Старт на кариерата”. От днес Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта започват реализацията на Процедура - 2016 г. по Компонент 1 на програмата. Чрез нея висшисти до 29-годишна възраст могат в рамките на 9 месеца да натрупат трудов стаж и опит по своята специалност.
В бюрата по труда се приемат документи на младежи с висше образование без трудов стаж по специалността, които желаят да започнат работа в централни ведомства и областни администрации.
457 младежи ще получат възможност да започнат трудовия си стаж в централни ведомства. Работни места са обявени в Министерски съвет, във всички министерства, в Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, Агенция „Митници”, Агенция за държавна финансова инспекция, Комисия за защита от дискриминация, Комисия за защита на потребителите и др. Търсят се предимно младежи, завършили право, икономически специалности, компютърни специалисти, администрация и управление, социални дейности, инженери, архитекти, строители, еколози и др.
В областните администрации работните места са 48. Най-много от тях са за юристи, икономисти, строителни инженери, специалисти в областта на компютърните системи и технологии, администрация и управление и др.
Изискванията към кандидатите са: възраст до 29 ненавършени години към 20.05.2016 г. включително, завършено висше образование, съответстващо на посоченото от работодателя за заемане на конкретното работно място и да нямат трудов стаж по специалността.
Желаещите могат да подават документи до 20 май 2016 г. включително в бюрото по труда, в което са регистрирани като безработни или заети.
Пълният списък на обявените работни места по процедурата, условията и необходимите документи за кандидатстване могат да се намерят на Интернет-страницата на Агенцията по заетостта на адрес:
https://www.az.government.bg/pages/programa-start-na-karierata/, както и във всички бюра по труда.
 
Още »

Проведе се интерактивно online състезание организирано от катедра „Застраховане и социално дело“ с участието на ученици от ФСГ „Васил Левски“ гр. Добрич

На 22.04.2015 г. катедра „Застраховане и социално дело“ при Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов проведе интерактивно ученическо online състезание по икономика в направление: „Застраховане и социално осигуряване“ с участието на средношколци от Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ – Добрич. Жури на състезанието бяха преподаватели от едноименната катедра в Свищовската Алма матер – доц. д-р Николай Нинов, доц. д-р Пламен Йорданов,  доц. д-р Венцислав Василев, гл. ас. д-р Анелия Панева и ас. Валентина Нинова. Уникалността на проведеното състезание се състои във факта, че журито бе заело своите места в специализиран кабинет във Факултетски корпус на СА „Димитър А. Ценов“ в гр. Свищов, докато всички ученици-състезатели и преподавателите – г-жа Миглена Стефанова и инж. Ангел Христов, бяха позиционирани в компютърния (мултимедиен) кабинет на Финансово-стопанската гимназия в гр. Добрич.
Участниците, разделени в отбор от по двама души, предварително имаха възможността да се запознаят със състезателните казуси и условно бяха разделени в две направления – „Застраховане“ и „Социално осигуряване“. 

Участниците в направление „Застраховане”, трябваше да се представят като мениджърски екипи на различни застрахователни дружества. Задачата им бе да анализират пазарните потребности, да предприемат изпреварващи действия за запазване на лидерските си позиции на българския застрахователен пазар и да обмислят стратегии за навлизане на чужд пазар, чрез разработване на застрахователен продукт и избор на продажбени средства. Другите отбори влязоха в ролята на мениджърски екипи на пенсионноосигурителни дружества, за да разработят и наложат на пазара нов или да обновят утвърден осигурителен продукт, съобразно очакванията, възможностите и нагласите на българския потребител. За осъществяването на идеята учениците трябваше да направят адекватен избор на средства за промотиране и дистрибуция на предлаганата продуктова иновация и тя да се представи като част от портфолиото на конкретната пенсионноосигурителна компания. В изпълнението на заданията на учениците помагаха ментори – участници в миналогодишното издание на Национално ученическо състезание, организирано от Стопанска академия, а именно:  Мария Пенчева и Пламена Баръмова (настоящи студенти в Свищовското висше училище) и Нурджан Асан, Никол Василева и Ина Борисова завършващи Финансово-стопанската гимназия ученици. Помощта на менторите беше безценна, а идеите повече от блестящи – това беше подчертано от журито, след представянето на отборните презентации.

Всички участници от ФСГ „Васил Левски“ се представиха достойно и със самочувствие изложиха своите продукти, показвайки великолепни презентационни умения. Освен отлично усвоени теоретични знания, учениците демонстрираха иновативно и креативно поведение при защитата на своите продукти, с което спечелиха симпатиите на журито и съвсем заслужено получиха много награди. Голямата награда /първо място/ в направление „Социално осигуряване” спечели отборът на   Християн Николаев и Станислава Кръстева от 12 а клас с ментор Мария Пенчева, а отборът на Мария Тодорова и Наталия Янева от 11а клас с ментор Ина Борисова зае първо място в направление „Застраховане”. Най-голямата награда за изявените възпитаници на гимназията са сертификатите за участие в Националното ученическо състезание, които им дават право да кандидатстват и да бъдат приети за обучение в ОКС „бакалавър“ в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов по първа избрана и желана от тях специалност и форма на обучение през новата 2016/17 учебна година. Учениците получиха комплекти от предметни награди от катедра „Застраховане и социално дело“, СА „Димитър А. Ценов“ и „Лев Инс“ АД.

Участници в направление „Застраховане“:
I отбор „ДЗИ“АД
Божидар Недялков Тодоров – 11 клас
Мартин Георгиев Костадинов – 11 клас
Ментор: Ина Борисова
 
II отбор Застрахователно дружество ЗАД „Армеец” - I място в направление „Застраховане“
Мария Тодорова Тодорова – 11 клас
Наталия Янева Петрова – 11 клас
Ментор: Ина Борисова
 
III отбор ЗД „Бул Инс“ АД
Гергана Димчева Георгиева - 11 клас
Ана Кристиянова Атанасова – 11 клас
Ментор: Нурджан Асан
 
IV отбор „ДЗИ“АД
Марин Ивов Маринов – 12 клас
Мариан Пенчев Георгиев – 11клас
Ментор: Никол Василева
 
V отбор ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД
Денислава Димитрова Тодорова – 11 клас
Денисслава Росенова Желева - 11 клас
Ментор: Нурджан Асан
 
Участници в направление „Социално осигуряване“:  
I отбор Пенсионно осигуряване „Алианц“ България
Камелия Живкова Николова – 11 клас
Лора Георгиева Владева - 11 клас
Ментор: Пламена Баръмова
II отбор Здравноосигурително дружество „ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД
Марина Георгиева Георгиева – 12 клас
Аслъ Юзджан Вейсел – 11 клас
Ментор: Нурджан Асан
 
III отбор ПОК „ДСК – Родина“АД - I място в направление „Социално осигуряване“
Станислава Къстева Радева – 12 клас
Християн Николаев Димов - 12 клас
Ментор: Мария Пенчева
 
 
 
 
Още »

Свищовски студенти участваха в национален дебат, посветен на проблемите на младите кадри в туризма

Студенти от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” участваха в Национален студентски дебат на тема „Проблеми на младите кадри в туризма и решения за тях”, организиран от Студентски съвет към Колеж по туризъм, Варна. Форумът се проведе в град Варна по линия на Варна – Европейска младежка столица за 2017 г. Сред участниците бяха студенти, обучаващи се в областта на туризма от Бургас, Свищов, Добрич, Благоевград, Варна и др., работодатели от туристическия бранш, експерти от Министерство на туризма, представители на браншови организации и асоциации, преподаватели по туризъм във висши и средни училища. 

Стопанска академия представиха четвъртокурсниците от спец. „Икономика на туризма” Николета Николова, Донка Стафидкова, Сузан Нурхан и Фредерик Радев. В своята презентация, свищовските студенти засегнаха всички теми, предварително посочени от организаторите на дебата, а по-късно участваха и в проведените дискусии. Говорейки за осигуряването на добри условия за работа на квалифицираните в специалност „Туризъм” кадри, студентите очертаха и конкретни стъпки за справяне със сезонността в бранша. Те представиха свои идеи за задържане и стимулиране на младите кадри в България, с цел развитие на по-добър туризъм. Относно финансирането на специалността и осигуряването на по-голяма субсидия за това направление, свищовските студенти подчертаха, че Европа е водеща туристическа рецептивна дестинация с пазарен дял в размер на 52% от световните туристически посещения, като този икономически сектор създава над 10% от БВП на Европейския съюз (ЕС) и заедно със свързаните с него отрасли е генератор на всяко единадесето работно място. „Туризмът представлява важна социално-икономическа дейност в ЕС, има широко въздействие върху икономическия растеж, заетостта и социалното развитие“, подчертаха възпитаниците на спец. „Икономика на туризма” на Стопанска академия. 

Във връзка с приоритизирането на туризма като специалност, те заявиха, че едно такова решение е обещаващо средство в посока справяне с проблемите относно недостига на квалифицирани кадри за сектора. Нещо повече приемането на образованието като част от цялостната система на туризма, целенасочено и подходящо развивано, би имало безспорен принос и за адекватното развитие на сектора в рамките на икономиката на България. В своята презентация студентите коментираха още необходимостта от задълбочаване на връзката между бизнеса и обучаващите институции в направление „Туризъм”, както и възможности за осигуряване на стипендии и подпомагане на изявени студенти, стажове и практики, организиране на семинари и уъркшопове. Според екипа, представил в дебата Стопанска академия, важна част от обучението на младите кадри в туризма е практикуването в реална работна среда, създаването на възможности за студентите за целогодишни и за летни практики и стажове.

 
Още »

20 юбилейна студентска конференция на катедра „Международни икономически отношения“

От 22 до 24 април 2016 година в Базата за обучение и отдих на Стопанската академия в с. Орешак се проведе двадесетото, юбилейно издание на ежегодната научно-практическа конференция за студенти и докторанти, обучаващи се в специалност „Международни икономически отношения“. Темата на научния форум тази година бе „Глобални предизвикателства пред международния бизнес“.
Началото на студентската конференция е поставено през 1996 г. по идея на проф. д-р ик. н. Иван Стойков и на гл. ас. д-р Симеон Момчев. Първите участници са студентите в трети курс от специалност „МИО“ към Стопанска академия „Д. А. Ценов“, а тематичният фокус е съсредоточен върху международните инвестиции. 

През годините конференцията се утвърди като форум за научна изява на студентите и докторантите извън учебната аудитория и създаде възможност за разчупване на формалните отношения лектор-обучаем. Постепенно тематиката се разшири и вече обхваща широк спектър от области, влизащи в сферата на международните икономически отношения. От 2014 година към събитието се присъединиха преподаватели и студенти от едноименната катедра при Икономически университет-Варна, а през 2015 година и от катедра „Икономика“ към Русенския университет „Ангел Кънчев“. Това дава възможност на студенти и преподаватели да обменят опит в провеждането на мероприятия и да споделят творчески идеи. Юбилейният двадесети форум протече под патронажа на тримата ръководители катедри, обучаващи студенти в специалност „МИО“: доц. д-р Галина Захариева (Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов), доц. д-р Георги Маринов (Икономически университет – Варна), и проф. д-р ик. н. Дянко Минчев (Русенски университет „Ангел Кънчев“). Участие взеха общо 36 души – 12 преподаватели, 4 докторанти и 20 студенти от 6 университета – в конференцията с доклади се включиха и четирима чуждестранни студента от Русия, Армения и Молдова, обучаващи се в Стопанска академия по програма „Еразъм+“. 

Изнесени бяха 21 доклада на студенти и докторанти в пет тематични направления:

1. Международни икономически кризи. 2. Международни инвестиции. 3. Международен туризъм. 4. Международен маркетинг. 5. Международна интеграция и търговия.

Представянето на разработките бе разделено в две секции. Модератори на първата секция бяха проф. дин Иван Стойков, доц. д-р Георги Маринов, доц. д-р Здравко Любенов, гл. ас. д-р Даниела Илиева, гл. ас. д-р Александър Шиваров и ас. д-р Йордан Нейков. Модератори на Секция 2 бяха доц. д-р Галина Захариева, доц. д-р Веселина Димитрова,  доц. д-р Драгомир Илиев, гл. ас. д-р Симеон Момчев и гл. ас. д-р Петьо Бошнаков. Подобаващо за един международен форум, докладите и дискусиите към тях бяха изнесени на три езика – български, руски и английски.

За участието си студентите получиха специални сертификати, подписани от ръководителите на катедрите-организатори. Представените доклади ще бъдат публикувани в сборник на хартиен носител и в електронен формат на страницата на конференцията www.mioconference.eu.

Като част от културната програма към събитието участниците се разходиха из архитектурно-историческия резерват „Вароша“ в Ловеч, разгледаха Троянския манастир, чуха беседа в Къкринското ханче и посетиха Деветашката пещера.

Международната научно-практическа конференция „Глобални предизвикателства пред международния бизнес“ се състоя в рамките на проект № К2-2016 към Институт за научни изследвания към СА „Д. А. Ценов”, гр. Свищов, със средства от държавната субсидия за научна дейност на СА „Д. А. Ценов”, съгласно Наредба №3 (ДВ. бр. 94/04.12.2015 г.).
 
Още »

Стопанска академия отново връчи награда в конкурс за Ангелите от Лим

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” отново прояви гражданско отношение, съпричастност и обществена рефлексия с участието си в поредицата събития и тематични прояви, организирани от фондация „Ангели от Лим” в памет на дванайсетте деца, загинали трагично в река Лим – Сърбия на 04.04.2004 г. Помощник-ректорът Венцислав Танев поздрави участниците в конкурса за детска рисунка „Три звездички” 2016, създаден в памет на Боряна, Женя, Светослава и другите „Ангели от Лим”, и връчи награда от името на Свищовското висше училище.

В тазгодишното издание на конкурса участваха 430 деца от цяла България с 467 рисунки. С творбите на младите художници е подредена изложба в „Светиниколско училище”, където се състоя и церемония по награждаване. Носещи привкуса на детското светоусещане, експонираните творби за пореден път демонстрираха цялото пъстроцветие на света такъв, какъвто само техните автори  го виждат, зареждайки многобройните посетители на изложбата с детинска радост, възторг и очарование. Рисунките на участниците в конкурса, разпределени в четири възрастови групи, бяха оценявани от жури с председател Пламен Александров и членове културни и обществени деятели от Свищов. Като „голям приятел” на фондация „Ангели от Лим”, пом.-ректорът на Стопанска академия бе поканен от организаторите да връчи наградите на призьорите от трета възрастова група. Наградата на Свищовското висше училище Венцислав Танев връчи на Центъра за работа с деца в гр. Червен бряг.

Голямата награда на конкурса бе присъдена на 8-годишната Полина Николова от с. Ореш. Изложбата с рисунките на децата-участници ще бъде изложена в „Светиниколското училище” до 1 юни – Денят на детето.

 
 
Още »

КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКО ЕСЕ по Проект № 22-2016 „Приобщаващият бизнес – инструмент за намаляване на бедността и социално включване”, финансиран със средства от държавната субсидия за присъщата на СА „Д. А. Ценов" научна дейност по Наредба № 3/27.11.2015 г. на МОН.
В международния конкурс могат да участват студенти, обучаващи се в бакалавърска и магистърска степен по икономика, управление и администрация и други свързани с темата направления.
 
Тематични направления:
1. Приобщаващ бизнес и устойчиво развитие
2. Приобщаващ бизнес  и намаляване на бедността
3. Маркетинг и дистрибуционни канали за приобщаващ бизнес
4. Социално предприемачество и приобщаващ бизнес
5. Организации с нестопанска цел и приобщаващо развитие
6. Верига на доставките, справедлива търговия и приобщаващ бизнес
7. Равенство между половете, разнообразие на работните  места и приобщаващ бизнес
8. Приобщаващ бизнес и набиране и развитие на таланти 
9. Отговорно лидерство и приобщаващ бизнес
10. Глобализация, културно многообразие и приобщаващ бизнес
11. Приобщаващ бизнес и иновации
12. Какво прави приобщаващият бизнес уникален и отличителен?
13. Ако ви се налага да разработите своя собствена дефиниция за приобщаващ бизнес, каква би била тя? Какво е уникалното в определението ви?
14. Как приобщаващият бизнес може да помогне в кризата  с бежанците в Европа?
15. Какви идеи имате за нов приобщаващ бизнес във вашата страна?

Правила на конкурса:
1. Обем на есето до 3600 знака или 2 стандартни страници (А4, TNR 14 pt, 1.5  lines). В срок до   15 юни 2016 г. есето следва да бъде изпратено на адрес: essay_inbus_pov@uni-svishtov.bg
2. Всеки автор може да участва с едно есе. Авторите следва да посочат име, презиме и фамилия, университет, специалност, курс, факултетен номер и адрес за обратна връзка.
3. Есетата ще бъдат оценявани от жури от преподаватели на Стопанска академия „Д. А. Ценов" – Свищов и от чуждестранни университети, участващи в проекта. Успешно класиралите се участниците в конкурса ще получат сертификати за участие, а есетата ще бъдат публикувани на CD с ISBN.
4. Официални езици: български и английски.
 
Още »

Скъпи Колеги,
Катедра „Търговски и туристически бизнес” при Стопанска академия „Д. А. Ценов” - Свищов има удоволствието да Ви покани за участие в Кръгла маса на тема „Търговският и туристическият бизнес в условията на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“, която ще се проведе на 21 октомври 2016 г. от 10,00 часа в Заседателната зала на Учебен корпус „Юг”. 
На научния форум са поканени учени, академични преподаватели, докторанти, студенти и представители на търговския и туристическия бизнес.
За повече информация: ТУК

Още »

Отворените иновации дискутираха на кръгла маса в Свищов зам.-министър Даниела Везиева, академични преподаватели и представители на КРИБ

Кръгла маса на тема „Отворените иновации: Нов тип коопериране между образованието и бизнеса” се проведе в Свищов, организирана от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), със специалното участие на зам.-министъра на икономиката Даниела Везиева. С „Добре дошли в Свищов – градът на традициите и на младите хора”, гостите приветства проф. д-р Маргарита Богданова – директор на Института за научни изследвания към Стопанска академия. Тя изрази благодарност от името на домакините към Даниела Везиева, за която подчерта, че е не само възпитаник на Стопанска академия, но е и човек, „разпознаващ важните проблеми за висшите училища в България”. Във форума участваха Марияна Хамънова – Рондини – представител на КРИБ, проф. Венелин Терзиев – защитил академичната степен д.ик.н. в Стопанска академия, академичното ръководство в лицето на ректора, зам.-ректорите и деканите на факултети, ръководители на катедри, центрове и звена, представители на ИНИ.

Кръглата маса откри ректорът доц. д-р Иван Марчевски, като подчерта важността на темата за бъдещето на научните и теоретико-приложните изследвания в рамките на Стопанска академия и на българските висши икономически училища. Доц. Марчевски коментира основните аспекти на дискусията, сред които са възможностите на експертите и специалистите в управленската наука като необходим и задължителен елемент от пазарната реализация на проекти за технологични и технически решения, както и възможностите за теоретико-приложни изследвания в посока разработване на национални стратегии, планове и други програмни документи, в които преподаватели от Стопанска академия могат да участват по-активно като експерти. Ректорът акцентира и върху това как по-добре може да се интегрират теоретичните постижения на икономическата наука в бизнес средата чрез прилагане на подходящ инструментариум, какъвто могат да бъдат възможностите за кандидатстване по оперативни програми. 

„Без иновации, научно-изследователска и развойна дейност, както и висока професионална квалификация е невъзможно да бъдем конкурентоспособни на глобалния пазар”, заяви зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева. По думите й, България все още е в класацията на плахите иновативни държави, но е втора по динамика на иновации. Това се дължи както на факта, че бизнеса търси все повече иновации, така и на научната приложна общност, която разработва въпросните иновации. „Идеята на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) е да очертае рамката и тематичните области, където могат да се срещнат на едно място бизнесът и науката”, поясни Везиева. Според нея, приложната икономическа наука има много важно место в общия иновационен процес и в постигането на високи резултати в бизнеса, тъй като добрият бизнес е свързан с доброто управление, а именно в икономическите висши училища студентите придобиват необходимите управленски компетенции и знания. През 2014 г. разходите за наука са били 0,6 % от БВП, през 2015 са 0,8 %, а целта е до три години средствата за приложна наука да се увеличат и да достигнат до 1,5 %. Зам.-министър Везиева поясни, че ИСИС ще бъде реализирана чрез финансовите инструменти на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, Националния бюджет в рамките на тригодишната бюджетна прогноза, Националния иновационен фонд и Националния фонд за научни изследвания. „Отворените иновации трябва да навлязат в малките фирми, а пресечните точки между тези програми ще им дадат възможност да внедрят иновации, чрез които да постигнат по-високи резултати. Аз съм убедена, че ако се обединим в усилията си – правителство, висши училища и бизнес, тази стратегия за интелигентна специализация, която е водеща в много от оперативните програми, ще стане един добър и работещ документ”, каза още Даниела Везиева.

Темата за асоциираното партньорство между бизнеса и науката коментира и представителят на КРИБ. Според Марияна Рондини, фирмите имат нужда от пазарна ориентация, подобряване на качествения персонал и развитие на иновациите. В рамките на дискусията бяха изразени мнения, че именно пазарната реализация е „болното място” на иновациите в България. Без пазарна реализация иновационният процес е недовършен и неустойчив, не генерира добавена стойност, той е рисков, неуправляем, финансово и социално неоправдан. Участниците в кръглата маса се обединиха около становището, че иновациите са ключов фактор за икономическото развитие и просперитета на едно общество. В тази връзка бе дискутирана необходимостта от разработване и реализиране на политики за стимулиране на иновациите и на взаимодействието между университетите и бизнеса с цел изграждане на „икономика на знанието”. Коментирано бе мястото на Стопанска академия в процесите, както и конкретни идеи относно участието на Свищовското висше училище.

Подчертано бе, че през настоящия програмен период 2014-2020 г. основният документ, който предвижда качествен скок в иновационното представяне на страната ни е Иновационната стратегия за интелигентна специализация. Стратегическата цел, поставена в този документ е до 2020 г. България да премине от групата на „плахи” иноватори в групата на „умерени” иноватори. 
Още »

Уважаеми студенти,
От 03.05.2016 год. до 31.05.2016 год. в отдел „Студентска политика” ще се приемат документи за общежитие за учебната 2016/2017 год. 
Подробности по необходимите документи ще намерите ТУК.
 
Още »

Свищовски абсолвенти дариха част от парите си за бала на социален дом

Абсолвенти от спец. „Финанси” в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” дариха хранителни продукти на Социалния учебно-професионален център в с. Овча могила. Още при организиране на абсолвентския си бал четвъртокурсниците решават, че остатъка от събраните пари за куверти ще използват за дарение. От социалните мрежи разбират за кампанията „Купи и дари”, която се организира в Свищов от младите ротарианци. 

Като финансисти, студентите добре разпределят бюджета си и с 510 лева напълват 7 колички с хранителни продукти, които са били обявени предварително от социалното заведение като най-необходими – варива, зеленчуци, консерви, олио, сладки, средства за лична хигиена и др. Със собствен транспорт доставят дарението на място, където са посрещнати от приятно изненаданите и много благодарни служители на СУПЦ в с. Овча могила. 

Удовлетворени от това, че са успели да помогнат и да зарадват настанените в социалния център десетки младежи, част от които са с увреждания, студентите изразиха надежда, че чрез личния си пример ще заразят и други свои връстници. „Така освен приятните емоции от абсолвентския си бал и милите спомени, които ще запазим от 4-годишното си обучение в Стопанска академия, ние винаги ще помним, че именно в Свищов – градът на дарителите, сме се научили, че когато искаш, ще намериш как и с какво да помогнеш на друг човек”, коментираха младите финансисти. 
 
Още »

Роуд шоу представи в Стопанска академия международна студентска карта, издавана под егидата на UNESCO

Поредното издание на кампанията ISIC Road Show представи в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” международните студентски лични карти ISIC (International Student Identity Card), които се издават и разпространяват под егидата на UNESCO. Презентация под наслов „Бъди мобилен с ISIC” на Асоциацията за подпомагане на академичната общност (АПАО) запозна студентите с единствения световно признат документ, доказващ статут на учащ, който има ролята на пропуск за хиляди преференции, специално договорени за учащите в цял свят. „АПАО е учредена през 2004 г. като неправителствена, нестопанска организация и основната й цел е да подпомага развитието на младите хора и академичната общност в България на всички нива и с всички средства”, каза Владимир Коцев – координатор бизнес партньорства в Асоциацията. 

Той поясни, че картата ISIC е създадена през 1953 г. в Дания с цел да улесни пътуващите студенти. „Днес идеята е навсякъде по света да се издава един тип карта, която да дава на студентите преференции в различни обекти и тази карта вече е разпространена в 127 държави”, поясни още гостът. По думите му, притежател на ISIC карта може да бъде всеки студент редовно обучение в български или чуждестранен университет без ограничение за възраст и степен на обучение – бакалавър, магистър, докторант, специализант, стажант или редовен аспирант. Говорейки за преференциите, от които могат да се възползват студентите, Владимир Коцев подчерта, че за България те са над 1 000 в области като забавления, пазаруване, спорт, красота и здраве, компютри и комуникации, услуги и др. При пътуване, притежателите на карти могат да ползват 50% намаление в БДЖ (в случай, че отговаряте на изискванията на БДЖ), специални цени за самолетни и автобусни билети, отстъпки при настаняване в хотели, преференциални цени на застраховки при пътуване. Преференциите в чужбина са в около 40 000 обекта, сред които са музеи, културни и исторически забележителности, галерии, кина, театри, ресторанти, заведения и др. Партньорството на АПАО с банка ДСК осигурява възможност за студентите да получат безплатно карти ISIC. В рамките на срещата, Диляна Налджиева от АПАО представи Еразъм Консорциума, чрез който студентите могат да реализират мобилност с цел практика в чужбина по европейската секторна програма. 

На специално обособен щанд на ISIC България, възпитаниците на Стопанска академия имаха възможност да се информират за мобилните приложения при ползване на ISIC и DSK ISIC картите, да тестват новото мобилно приложение MY ISIC и да активират своята виртуална ISIC карта.

 
Още »

Награди „Евлогий и Христо Георгиеви" търсят добрите примери, за да ги следват децата ни.
Достойни българи в образование, дарителство и бизнес ще бъдат отличени на церемония на 24 май. 
 
Представянето на Награди „Евлогий и Христо Георгиеви“, които ще се връчват за принос към българското общество в областта на образованието, дарителството и бизнеса, се състоя снощи на тържествена церемония в столичния хотел Хилтън.
Идеята да бъде възродена паметта за делото на най-големите дарители в българското общество тръгва от родния град на братята - Карлово. Двигателят на инициативата - медийният експерт Христо Тучев, представи наградите с думите "Помним достойните българи, търсим добрите примери днес, за да ги следват децата ни". Дарението, което братя Георгиеви са направили за построяването на Софийския университет, е по-голямо от наследството на Алфред Нобел и дарението на Джон Харвард, изтъкна той.
Акцентът на вечерта бе церемонията по връчването на статут „посланик на добра воля“ на наградите „Евлогий и Христо Георгиеви“.  Статут на посланици получиха видни общественици - ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. Анастас Герджиков, авторът на единствената книга за братята Георгиеви проф. Христо Глушков, оперативният директор на Нова ТВ Вики Политова, лицата на X Factor Саня Армутлиева и Заки, продуцентите Магърдич Халваджиян и Светлана Василева, Евтим Милошев и Любо Нейков, Димитър Митовски, актьорът Христо Мутафчиев - родом от град Карлово, икономистите Красен Станчев и Георги Ганев, председателят на БЧК Христо Григоров и др.
Всички те застават зад каузата и ще популяризират делото на братя Георгиеви. 
"Това, което правите, е история", заяви председателят на БЧК г-н Христо Григоров, "Имах нужда отново да повярвам", емоционално обяви продуцентът Магардич Халваджиян. "Рестартирахме паметта си, благодаря ви", каза Любо Нейков.
Предложения за номинации в област образование излъчват висшите учебни заведения. Предложения за номинации в област дарителство излъчват хуманитарни и  дарителски организации, а номинации в област бизнес предлагат браншовите бизнес организации. Лауреатите ще бъдат наградени на тържествена церемония в аулата на Софийски университет на 24 май.
За мотивите на Организационния комитет и делото на Евлогий и Христо Георгиеви на : https://www.facebook.com/evlogiihristogeorgievi/
Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов прие покана за активно партньорство (без номинация) за Награди „Евлогий и Христо Георгиеви“, с идеята за по-осезаемо участие в бъдещите издания на номинациите.
Вижте видео от вечерта: https://youtu.be/b8SirhFIMt4
 
 
Още »

Уважаеми колеги,
Френският консорциум  "Groupe Roullier" предлага работни позиции, за които могат да кандидатстват  студенти последна година или скоро дипломирали се, от следните области:
агрономия, зоотехника, ветеринарна медицина, биология, аграрна икономика,  маркетинг.
Предлага се работа на временен трудов договор във Франция за една година, (централата на фирмата в Сан Мало, Бретан) като през това време ще има възможност за продължаващо обучение в Института за висше образование, Лил (ISA Lilles http://www.isa-lille.fr/).
В края на тази една година ще се завърнат в България и ще започнат работа в местния филиал на компанията. 
Кандидати от региона на Централно-източна Европа ще се състезават за три места. Досието за кандидатстване включа: CV и мотивационно писмо (за предпочитане на френски, но може и на английски). Кандидатът трябва да има поне средно владеене на френски език (ниво A2-B1). 
 
Краен срок за кандидатстване до 15 май 2016 г. 
 
Връзка към сайта на Бюро за Централна и Източна Европа на Университетска агенция на Франкофонията, партньор при подбор на кандидатури и към сайта на европейската мрежа за насърчаване на заетостта, EUROES, бг. секция, където обявата също е публикувана: 
 
За повече информация: Бюро Централна и Източна Европа на Университетска агенция на Франкофонията :
Dana Georgescu 
Тел. + 40 21 311 13 26
Liliana Lupusor 
Тел. + 40 21 312 12 76
Още »

Уважаеми колеги,
Студентски съвет при СА „Димитър А. Ценов“  - Свищов организира Годишна студентска научна сесия в следните тематични направления:
І. Устойчиво развитие, управление и иновации в икономиката на знанието
ІІ. Финансова стабилизация, надзорни регулации и икономически растеж в България
ІІІ. Стопанската отчетност – фактор за стабилност в икономиката
ІV. Конкурентоспособност на българския бизнес в условията на глобализация
 
Заявка за участие: ТУК
Изисквания към докладите: ТУК
Образец: ТУК
 
Провеждане на научната сесия:
Всеки участник ще трябва да представи своя доклад по предварително обявен регламент от комисията. След изложението ще има възможност за въпроси и коментари от страна на останалите участници.
 
Защо да участвате ?
Сертификат за участие (само за реално презентиралите доклад)
Материални награди за първите трима най-добре представили се в направление са осигурени от Студентски съвет.
 
 

Още »

Уважаеми колеги,
обявен е графикът на официалните церемонии по тържественото връчване на дипломите на завършилите ОКС "магистър", защитили през месец Октомври 2015 г.
 
Може да разгледате графика ТУК
Още »

Уважаеми студенти,
Имаме удоволствието да ви уведомим, че по повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост  Община Русе обявява конкурс за Годишна награда „Студент на годината“. В тази връзка Ръководството на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов има удоволствието да покани студентите в редовна форма в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, които са жители на Община Русе, да вземат участие в конкурса. За издигане на номинация от името на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов е необходимо да се представят следните документи: CV, удостоверение за отличен успех, грамоти (сертификати, дипломи и др.) за постижения в научно-изследователската дейност, копие от лична карта за удостоверяване на адресна регистрация.  
Краен  срок за депозиране на документите и приложените към тях материали в офиса на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов – 5 май 2016 година.
 
Още »

Актуални проблеми пред развитието на публичния сектор и бизнеса дискутираха свищовски студенти в конкурс за есе

Конкурс за студентско есе на тема „Актуални проблеми пред развитието на публичния сектор и бизнеса в Р България”, организира катедра „Стратегическо планиране” в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. В конкурса участие взеха 35 студенти от специалностите „Публична администрация”, „Стратегическо и бизнес планиране”, „Счетоводство и контрол”, „Финанси” и „Маркетинг”. С приветствие към участниците, конкурса откри ръководителят на катедрата, проф. д-р Маргарита Богданова. 

Тя поздрави студентите за проявената активност и сподели част от реализираните мероприятия от катедрата в последните няколко месеца. Основен акцент проф. Богданова постави на новата специалност – „Управление на проекти”, за която вече може да се кандидатства и по която новоприетите студенти ще бъдат обучавани от учебната 2016/2017 г. „Обучението в ОКС „бакалавър” по специалност „Управление на проекти” е ново за катедра „Стратегическо планиране”, за Стопанска академия и за България”, подчерта проф. Богданова. Тя поясни, че това е първата и единствена към настоящия момент такава специалност в страната, която отговаря едновременно на актуалните предизвикателства пред висшето училище, на изискванията на практиката (публичен и бизнес сектор) и на интереса на младежите, индикатор за което са множеството участници през изминалите четири години в организираните от Стопанска академия Национални ученически състезания по управление на проекти.

След като сподели новината, проф. Богданова пожела на участниците в конкурса успешно представяне. В своите есета, студентите представиха виждането си за различни аспекти от дейността на организациите от частния и публичния сектор в страната. Темите, провокирали интереса на участниците, бяха свързани с планирането, управлението на проекти, регионалното развитие, публичните политики, иновациите, устойчивото развитие, управлението на екипи, безработицата, екологичния мениджмънт, публично-частното партньорство, „стрес-тестовете” на банковата система и др. Презентациите на студентските разработки оценяваше жури с председател проф. д-р Маргарита Богданова и членове проф. д-р Борислав Борисов, доц. д-р Михаил Чиприянов и доц. д-р Анастасия Марчева. Първо място бе присъдено на Христо Топалов – III курс, спец. „Стратегическо и бизнес планиране”. Той спечели конкурса с есе на тема „Проблеми пред планирането в бизнес сектора или какви могат да бъдат разликите между успешния и недотолкова такъв бизнес план”. 

Второ място зае Ралица Икова – II курс, спец. „Публична администрация”, с разработката си „Проблемите в публичния и бизнес сектора”. На трето място бе класирана Николета Йорданова – II курс, спец. „Счетоводство и контрол”, представила темата „Актуални проблеми в развитието на бизнеса в Р България”. Поощрителна награда журито присъди на Семра Ферад – II курс, спец. „Финанси” за есето й „Актуални проблеми пред развитието на публичния сектор и бизнеса в Република България”. Всички участници в конкурса за есе получиха сертификати за участие.

Още »

Уважаеми студенти,
За поредна година Ромският образователен фонд/Стипендиантски програми (РОФ/СП) организира открит конкурс за стипендии на база академични постижения за  студенти от ромски произход. Кандидатите трябва да се обучават в бакалавърска, магистърска или докторантска програма в акредитиран университет в някоя от следните държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Чехия, Унгария, Косово, Македония, Черна гора, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Турция и Украйна.
За да бъдат подпомогнати потенциалните кандидати при попълването на електронния формуляр за кандидатстване и успешното му изпращане, Програмата предлага по-долу обща информация относно критериите и процеса на избор на стипендианти.

Допълнителна информация: ТУК
Още »

Студентски съвет при Стопанска академия награди победителите от поредица спортни турнири

Студентският съвет при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” връчи награди на победителите от проведени през настоящия семестър поредица спортни прояви. Участниците в турнирите приветства по време на церемонията по награждаване зам.-ректорът по студентска политика доц. д-р Николай Нинов. Той сподели, че инициативите на студентите с радост се подкрепят от Академичното ръководство и отдаде признание на преподавателите от катедра „Физическо възпитание и спорт”, които подпомагат организирането на проявите. 

Първата награда, която доц. Нинов връчи, бе за победителя от фото конкурс на тема „Свищов – градът на 100-те първи неща”. Конкурсът беше насочен изцяло към студентите на Стопанска академия, като едно от изискванията бе снимката да е авторска и да е направена в град Свищов. Автор на снимката, събрала най-много харесвания във facebook страницата на Студентски съвет, е Сузан Нурхан – четвъртокурсничка от спец. „Счетоводство и контрол”. Тя получи книга, посветена на Свищов със снимки от емблематични за „града на първите” места.

В отделните спортни прояви участваха студенти от различни курсове и специалности. Наградите на класиралите се на първите три места в спортните турнири – медали, купи, плакети, грамоти и предметни награди връчиха зам.-ректорът и старши преподавателите от спортната катедра д-р Асен Атанасов и Радослав Николов. Победител в турнира по шахмат е Демир Събриев. На второ място се класира Петромил Геренски, а на трето Антонио Панайотов. Надпреварата по табла спечели Венцислав Георгиев, който в последния кръг надигра 3:2 Тодор Маринов, а трети е отново Антонио Панайотов. В турнира по баскетбол класацията оглави отбор „Golden State”, следван от „Шайби” и „Хулигани с обноски”. Във волейболната надпревара, в която се включиха само два отбора, „Лидер” победи „Дръвчета”. Купата за най-полезен играч получи Васил Петлешков.

Състезанията по бадминтон се проведоха в три категории. При мъжете победител стана Мартин Димитров, на второ място се класира Ивайло Гъмзаков, а на трето е Антонио Първанов. Първото място при жените завоюва Александрина Цветкова, следвана от Росица Липчева и Светослава Стоянова. Победители при надпреварата по двойки са Александрина Цветкова и Антонио Първанов. Второ място завоюва дамския тандем Лилия Дочева и Деница Радославова, а трета награда получиха Айсун Ахмедов и Йонко Петков. 
В края на церемонията по награждаването Студентски съвет обяви, че до края на настоящия учебен семестър ще се проведат още три турнира – на 18 април по футбол, на 21 април по спортна стрелба и на 11 май по тенис на маса. 
 
 
 
Още »

СПИДИ ТЪРСИ ТАЛАНТИ 4 се провежда за четвърта поредна година. Проектът е насочен към млади хора - бакалаври или магистри, отлично владеещи английски език, дипломиращи се в периода 2016 - 2017 г. или дипломирани през 2015 г.
Проектът е привлекателен за тях, защото предлага обучение, добро кариерно развитие и трудов договор с атрактивна стартова заплата, за разлика от обикновените стажантски програма на различни институции и компании. СПИДИ ТЪРСИ ТАЛАНТИ дава възможност за професионално развитие и растеж в модерна компания, която развива дейност на българския и международния пазар.
От младежите, които искат да участват в четвъртото издание на проекта, не се очаква предишен трудов стаж. Важно е да демонстрират потенциал и мотивация да станат част от екипа на Спиди и да допринесат за развитието на една проспериращa българскa компаниq.
Работното място на талантите ще бъде централният административен офис на Спиди в София. През първите 2 години те ще преминат на ротационен принцип през всички отдели на компанията, прекарвайки във всеки един от тях по 4-5 месеца, за да придобият опит и да се запознаят с основните му функции и задачи. Към всеки млад човек  ще бъде прикрепен ментор, който ще го обучава, ще му дава съвети и напътства, като по този начин ще го подпомага в професионалното и личностното му развитие.
За да се включат в проекта, кандидатите трябва да изпратят CV и попълнен формуляр за кандидатстване на speedy.talents@speedy.bg, който могат да намерят на корпоративната интернет страница на компанията до 15 май 2016 г.
 

Още »

Договори с над 60 чуждестранни университета има Стопанска академия за мобилност по програма Еразъм+

Договори с над 60 чуждестранни университета има сключени Стопанска академия „Димитър А. Ценов” за учебната 2016/2017 г. по програма „Еразъм+”. 36 от договорите са с университети от 15 европейски страни, а 27 са с висши учебни заведения в 11 държави-партньори извън Европейския съюз. Тази информация представи екип от Центъра за международно сътрудничество и проекти към Свищовската академия в рамките на Информационен ден по програма „Еразъм+” за студенти и докторанти. 

„Програма „Еразъм+” е една от най-успешните инициативи на Европейския съюз и е част от стратегията за борба с младежката безработица”, каза доц. д-р Маруся Смокова. Тя поясни, че програмата се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Сред целите на програма „Еразъм+” са подобряване на уменията и пригодността за заетост, както и модернизиране на образованието, обучението и работата с младежта. „Стопанска академия има разширена Еразъм харта за висше образование 2014/2020 г.”, подчерта още доц. Смокова. Тя разясни пред свищовските студенти, че и през следващата учебна 2016/2017 г. ще могат да кандидатстват за два типа мобилности – с цел обучение или с цел практика. Обучението в чуждестранния университет се обезпечава финансово от програмата, като грантът е съобразен с жизнения стандарт на приемащата страна. За държави извън ЕС, освен индивидуален месечен грант се предоставя и транспортен. Еразъм-студентите получават европейско дипломно приложение и Europass мобилност сертификат, подписан от Стопанска академия и от чуждестранния партньор. 

Пред студентите бяха представени и възможностите за мобилност с цел практика, която може да бъде реализирана само в страни от ЕС. От екипа на Международния център в Стопанска академия разясниха изискванията към кандидатстващите за практическо обучение, какви са критериите, по които се селектират студентите и как се уреждат договорните взаимоотношения с чуждестранните работодатели. Коментирани бяха и конкретни примери със свищовски студенти, реализирали мобилности по програма „Еразъм+” в различни държави.

 
Още »

Уважаеми колеги,
За поредна година се предоставя възможност на 15 студенти от български университети и на 15 студенти от австрийски университети да подобрят и задълбочат знанията си съответно по немски и български език. В обучението се прилагат интерактивни методи от квалифицирани преподаватели, чийто майчин език е немски или български. Участниците имат възможност да използват и метода „Тандем” – изучаване на чужд език чрез комуникация помежду си в неформална среда. Провеждат се няколко екскурзии до София, Пловдив и Велико Търново, както и до различни културни забележителности като Рилски манастир, етнографски комплекс „Етъра” и др. Предвидено е и достатъчно свободно време.
Всички разходи на участниците по обучението и престоя (нощувки, закуски и обеди, без вечери), екскурзии и входни билети за различни културни мероприятия се поемат от организаторите, с финансовата подкрепа на Австрийско Федерално Министерство за Наука, Изследвания и Икономика. 
 
Условия за кандидатстване: 
• Могат да кандидатстват всички студенти и докторанти в български университети, които са изучавали немски език поне 100 учебни часа, с изключение на тези от филологическите специалности с немски език.
 
Необходими документи:
Кратко CV по стандарт, със снимка и информация за обратна връзка (e-mail; тел.) – на български език.
Мотивационно писмо за участие в 21. Австрийско-Български летен колеж – на български език. 
Уверение, че сте студент или докторант – на български език. 
Копия от легитимни документи, доказващи, че сте изучавали немски език поне 100 учебни часа (академична справка, копие на диплома за средно образование, сертификати от езикови курсове и др.), удостоверяващи нивото на владеене на езика.

Кандидатурите си може да изпращате до 20 май на e-mail: 
Лице за контакт за България: маг. Мирослава Краева
 
Още »

Уважаеми колеги,
Поради големия интерес на безработни младежи до 29 години включително и работодатели към схема „Младежка заетост“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Агенцията по заетостта удължава срока за набиране на заявки за свободни работни места до 30.06.2016 г.
Целта на схемата е да се повиши конкурентоспособността на младежите чрез осигуряване на възможност за стажуване или обучение по време на работа. Това ще улесни прехода от образование към заетост и ще доведе до натрупване на ценен професионален опит, необходим за заемане на свободни работни места, заявени от работодатели.
Поради изчерпване на средствата за субсидиране на заетост и разкриване на свободни работни места за младежи в София-град Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. взе решение за увеличаване финансовия ресурс от Европейския социален фонд с 5 млн. лв. Така ще бъдат разкрити допълнително най-малко 1 100 работни места за младежи с адресна регистрация на територията на София-град.
Агенцията по заетостта, в качеството си на Конкретен бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №2014BGО5М90PО01-1.2014.001 – „Младежка заетост”, припомня на заинтересованите лица, че финансирането на дейностите по схемата за София-град и страната е от два различни източника – Европейски социален фонд и Инициатива за младежка заетост.
Работодателите могат да подават заявки за разкриване на свободни работни места за младежи, които имат регистрация в  бюрата по труда, както на територията на София-град, така и в цялата страна. Срокът за кандидатстване по схема „Младежка заетост” се увеличава до 30.06.2016 г. или до изчерпване на финансовия ресурс. Всички документи ще се обработват по реда на тяхното постъпване.
 *Документите, необходими за кандидатстване по схема „Младежка заетост” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., може да изтеглите от ТУК.
 
Още »

Уважаеми колеги,
aко имате познания и интереси в областта на икономиката и предприемачеството, проявявате лично отношение към избора на бизнес идея и търсите решение, това е вашият шанс да ги демонстрирате.
Управителният съвет на Съюза на икономистите в България обявява Дванадесетия национален конкурс „Млад икономист – 2016 г.“ „Гласът на младите за силна икономика“ на тема „Моята бизнес идея“.
 
Условията за участие можете да намерите ТУК.

Анотацията на конкурса ТУК
Още »

Уважаеми колеги,
Институт за икономическа политика организира за пета поредна година академичен конкурс, носещ името своя основател и първи председател – д-р Иванка Петкова. Конкурсът има за цел да идентифицира и подкрепи млади учени с интереси в областта на международните финанси и е насочен към български граждани, които понастоящем са докторанти в български или чужди университети/научни институции, както и постдокторанти на възраст до 35 години.

В първата фаза на конкурса (с краен срок 31 май 2016 г.) кандидатите следва да представят концепция за разработване на доклад по актуален проблем в областта на международните финанси, който не са публикувани до момента. Академична комисия с международно участие ще отличи най-добрите предложения, които ще получат възможност за цялостно разписване на докладите в рамките на финалния етап на конкурса. Финалните доклади ще бъдат разгледани отново от международната академична комисия, като победителят и подгласниците ще бъдат обявени по време на официална церемония в края на месец ноември 2016 г. Предвиденият награден фонд за финалистите в конкурса тази година е както следва: 1-ва награда – 1 500 лв; 2-ра награда – 1 000 лв и 3-та награда – 750 лв.
Още »

Конкурс за участие в програма "Доброволец в Европейските информационни мрежи 2016 г." подадена от АЗ - Д "БТ" - Свищов

Още »

Уважаеми колеги,

Конкурсът за стипендии за български граждани за учебната 2017-18 година е открит. Крайният срок за подаване на документи за стипендии „Фулбрайт” е 09.05.2016 г. Повече информация можете да намерите на следния линк: http://www.fulbright.bg/bg/

Възможностите за кандидатстване за стипендии „Фулбрайт“ са следните:

1)  Стипендии “Фулбрайт” за преподавателска и изследователска дейност дават възможност на български учени и университетски преподаватели да работят по специалността си от 3 до 5 месеца в престижни университети и научни институти в САЩ. Всяка година се отпускат по 5 стипендии. - http://www.fulbright.bg/bg/stipendii-za-bulgarski-grajdani/ucheni-i-izsledovateli/

2)  Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми дават възможност на кандидати за магистърска/докторска степен да се обучават в престижни университети в САЩ. Финансирането по програмата е за една академична година (10 месеца). Всяка година се предоставят между 6 и 8 стипендии. http://www.fulbright.bg/bg/stipendii-za-bulgarski-grajdani/magistri-i-doktoranti/

3)  Програмата “Фулбрайт” дава възможност на млади изследователи в напреднал етап на редовна докторантура да работят в престижни университети и институти в САЩ. Финансирането по програмата е за срок от 6 месеца. Всяка година се предоставят 1-2 стипендии. http://www.fulbright.bg/bg/stipendii-za-bulgarski-grajdani/aspiranti/

4)  Стипендия за развитие на гражданското общество. Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” обявява конкурс за стипендия (3-5 месеца) за изследователска дейност по проблемите на гражданското общество. Програмата е предназначена за ръководители и представители на български неправителствени организации, работещи за развитието на гражданско общество в България. Стипендията покрива разходите за месечна издръжка, пътуване до САЩ и здравни застраховки. http://www.fulbright.bg/bg/stipendii-za-bulgarski-grajdani/predstaviteli-na-nepravitelstvenia-sektor/

5)  Програмата “Фулбрайт-Шуман” се администрира от Комисията за образователен обмен между Белгия, Люксембург и САЩ. Тя дава възможност на европейски лектори, изследователи и студенти (след бакалавърска степен), администратори в областта на висшето образование, специалисти в сферата на европейската интеграция и трансатлантическото сътрудничество да извършват изследователска дейност, обмен на опит и да се обучават в акредитирани американски институции. Проектите по програмата трябва да се фокусират върху отношенията между Европейския Съюз и САЩ, европейските политики, европейските институции и трансатлантическото сътрудничество. Цялата необходима информация за конкурса ще намерите тук: www.fulbrightschuman.eu

 

Още »