ОКС "Бакалавър" Прием 2016 Кандидатствай Online ОКС "Магистър" Прием Март 2016 Факултативно обучение Следдипломно обучение Професионално обучение

Уважаеми кандидат-студенти,
публикувани са резултатите от конкурсните изпити, провели се на 28.05.2016 г. по дисциплините:
„Икономическа география на България“, „Математика“, "Икономика" и Чужди езици.
Може да проверите Вашия резултат в секция Лични данни
Още »

Уважаеми колеги,
За поредна година се предоставя възможност на 15 студенти от български университети и на 15 студенти от австрийски университети да подобрят и задълбочат знанията си съответно по немски и български език. В обучението се прилагат интерактивни методи от квалифицирани преподаватели, чийто майчин език е немски или български. Участниците имат възможност да използват и метода „Тандем” – изучаване на чужд език чрез комуникация помежду си в неформална среда. Провеждат се няколко екскурзии до София, Пловдив и Велико Търново, както и до различни културни забележителности като Рилски манастир, етнографски комплекс „Етъра” и др. Предвидено е и достатъчно свободно време.
Всички разходи на участниците по обучението и престоя (нощувки, закуски и обеди, без вечери), екскурзии и входни билети за различни културни мероприятия се поемат от организаторите, с финансовата подкрепа на Австрийско Федерално Министерство за Наука, Изследвания и Икономика. 
 
Условия за кандидатстване: 
• Могат да кандидатстват всички студенти и докторанти в български университети, които са изучавали немски език поне 100 учебни часа, с изключение на тези от филологическите специалности с немски език.
 
Необходими документи:
Кратко CV по стандарт, със снимка и информация за обратна връзка (e-mail; тел.) – на български език.
Мотивационно писмо за участие в 21. Австрийско-Български летен колеж – на български език. 
Уверение, че сте студент или докторант – на български език. 
Копия от легитимни документи, доказващи, че сте изучавали немски език поне 100 учебни часа (академична справка, копие на диплома за средно образование, сертификати от езикови курсове и др.), удостоверяващи нивото на владеене на езика.

Кандидатурите си може да изпращате до 15 юни на e-mail: 
Лице за контакт за България: маг. Мирослава Краева
 
Още »

Кръгла маса, посветена на усъвършенстване обучението по търговия и туризъм, се проведе в Стопанска академия

Кръгла маса на тема „Усъвършенстване на обучението по търговия и туризъм чрез прилагане на информационно-комуникационни технологии” организира катедра „Търговски и туристически бизнес” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. В рамките на форума бяха представени по-значими научноизследователски резултати от двугодишен инфраструктурен проект № ИП2-2015 с ръководител доц. д-р Светослав Илийчовски. Гости на кръглата маса бяха проф. д-р Маргарита Богданова – директор на Института за научни изследвания към Стопанска академия и представители на местния бизнес. 

В кръглата маса взеха участие обучаваните от катедрата студенти от специалности „Икономика на търговията” и „Икономика на туризма” в ОКС „бакалавър” и от магистърски програми „Мениджмънт на търговската дейност”, „Търговско посредничество и инвестиционно банкиране” и „Икономика и мениджмънт на туризма”, докторанти и преподаватели към катедрата. Водещият на научния форум доц. д-р Симеонка Петрова поясни, че част от измеримите резултати от проекта се изразяват в модернизиране на материалната база и създаване на по-добри възможности за прилагане на съвременни информационно-комуникационни технологии в процеса на подготовка и обучение на студенти в трите образователни степени. 

В приветствието си към проектния екип и участниците във форума проф. Богданова подчерта ползите за студентите от реализирането на проекта, който е част от цялостната програма на ИНИ и ще приключи в края на годината. В рамките на кръглата маса бяха презентирани трите основни научни оси в проекта. Предпоставки и основни направления на използване на информационно-комуникационните технологии в обучението по търговия представи ас. Пламен Кънев. Предизвикателствата пред приложимостта на информационно-комуникационните технологии в обучението по туризъм коментира гл. ас. д-р Любка Илиева. Дидактически възможности на информационно-комуникационните технологии за подобряване на подготовката и обучението на докторанти презентира гл. ас. д-р Венцислав Перков. 

Авторовите обобщения акцентираха върху потребността от усъвършенстване и модернизиране на материалната база, компютърно, програмно и информационно обезпечаване на учебния процес, както и осигуряването на достъп до информационно-образователни ресурси, разширяващи теоретичното и практическото познание на търговската и туристическа теория и практика. В дискусионната част на форума проф. Богданова изрази удовлетвореност от систематизираните възможности за прилагане на информационно-комуникационните технологии в сферата на образованието. Тя запозна аудиторията с мероприятия на академичното ръководство в посока усъвършенстване и разширяване на възможностите за дисеминиране на научни резултати. Директорът на ИНИ апелира младите изследователи да проявяват своя стремеж и творческа активност, и да оповестяват научните си постижения в E-Library.ru, Google Scholar, RePЕc и др.

 
Още »

Стопанска академия дарява на академичната общност за 24 май пълен и неограничен достъп до дигитална библиотека с над 100 000 страници научни публикации

За празника на българската просвета и култура и на славянската писменост – 24 май, Стопанска академия „Димитър А. Ценов” прави публични над 100 000 страници научни публикации. Свищовското висше училище е първото в България, което изцяло дигитализира научните си издания и ги прави достъпни чрез виртуалната си библиотека Dlib. Новият портал на Академията http://DLib.uni-svishtov.bg, прави свободно достъпна в интернет към момента цялата научна продукция, публикувана от Академично издателство „Ценов” от 1990 г. насам, като предстои поетапно да бъдат дигитализирани и издания от предходни години. Това съобщи на пресконференция ректорът на Стопанска академия доц. д-р Иван Марчевски, който по традиция информира обществеността чрез медиите за реализирани дейности и инициативи. 

По думите му, инициативата има две основни цели – да улесни достъпа и да направи публични научните издания на Свищовската академия пред широката общественост, както и да мотивира автори да публикуват в печатните и електронните издания. Виртуалната библиотека на Стопанска академия съдържа колекции от успешно защитени дисертации и хабилитационни трудове по 13 акредитирани научни специалности, монографии, студии и статии от библиотека „Образование и наука”, библиотека „Стопански свят”, междууниверситетското списание „Икономика 21”, „Годишник” на Стопанска академия, „Алманах научни изследвания”, „Годишен алманах научни изследвания на докторанти”, списанията „Бизнес управление” и „Народностопански архив”, доклади от конференции. Три от списанията се издават едновременно (огледално) на български и на английски език – „Народностопански архив”, което е първото академично икономическо списание в България и се издава от 1946 г., „Икономика 21” и „Бизнес управление”. В другите издания текстовете са публикувани на езика на автора в оригинал. Виртуалната библиотека към момента дава свободен и неограничен достъп до над 1800 публикации на автори от България и чужбина. Системата позволява търсене по ключова дума, индексиране и други опции.

Иновативната инициатива на Стопанска академия ще продължи и с дигитализиране на образователни продукти (електронни курсове, книги, учебници и учебни пособия), включени в учебното съдържание за обучение в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”, информира още ректорът доц. д-р Иван Марчевски. Виртуалната библиотека Dlib, която може да бъде ползвана от 24.05.2016 г., е представена и чрез видеоклип в youtube: https://youtu.be/1kROUp756jU или https://www.youtube.com/watch?v=1kROUp756jU. Празникът на българската просвета, академичната общност в Свищов отбеляза с участие в общоградското честване на 24 май.

В тържественото шествие и поклонението на гроба на първия просветен министър – д-р Георги Атанасович участваха ректорът на Стопанска академия и зам.-ректорите, студенти, преподаватели и служители. 

 
Още »

Студенти от Стопанска академия участваха за първи път в заседание на Сметната палата

Студенти от Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, специалност „Стопански и финансов контрол” участваха за първи път в отворена част на заседание на Сметната палата. В заседателната зала, председателят Цветан Цветков ги поздрави за уникалната възможност да гостуват на първото по рода си подобно заседание на Сметната палата за млади хора от Алма матер. 

Той представи пред тях заместник-председателите Горица Грънчарова и Тошко Тодоров, и членовете на Сметната палата Емил Евлогиев и проф. Георги Иванов, който е и техен преподавател. Цветан Цветков, Горица Грънчарова и проф. Иванов запознаха студентите с правомощията на Върховната одитна институция, организацията на одитната й дейност и видовете одит, които извършва. Сметна палата е в крак със съвременните технологии за извършване на одит, като одиторите използват в работата си специализирани одитни софтуери, изтъкна Цветков. Политиката на институцията е да привлича млади и професионално подготвени специалисти за бъдещи кадри, и сте добре дошли при нас след дипломирането си, ако проявявате интерес към одиторската професия, им каза още той. След участието си в заседанието студентите разгледаха одитни досиета на приключили одити, научиха за дейността на Сметната палата по Закона за политическите партии, Изборния кодекс и Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности. 

За да се доближат до дълголетната история на институцията, свищовските студенти гледаха филма на Българска национална телевизия „Сметната палата – традиции и съвременност”. Те разгледаха и изложбата „135 години от създаването и 20 години от възстановяването на Сметната палата”, която през миналата година бе представена в Народното събрание във връзка с двете годишнини. По традиция студентите се снимаха за спомен на председателското и заместник-председателските места в заседателната зала.

 
Още »

Свищовски студенти се състезаваха за „Купата на Ректора” в годишния турнир по тенис на маса

Турнир по тенис на маса за „Купата на Ректора” се проведе в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Традиционната спортна проява, организирана от катедра „Физическо възпитание и спорт” и Студентски съвет, тази година предизвика над 30 студенти от различни курсове и специалности. 

Турнирът се проведе по елиминационна схема и при много оспорвани срещи. Класиралите се от 1-во до 3-то място при мъже и при жени получиха медали, а за победителите в двете групи бяха осигурени и купи със символа на този спорт – тенис ракета. Наградите при жените завоюваха само първокурснички. Купата на Ректора спечели Михаела Славова – специалност „Стопанско управление”. Втора се класира Стефани Христова – спец. „Международни икономически отношения”, а третото място заеха Елеонора Найденова – спец. „Застраховане и социално дело” и Ани Петкова – спец. „Счетоводство и контрол”. 

При мъжете златен медал и Купата на Ректора завоюва Любослав Динков – 4 курс, спец. „Стопанско управление”. Сребърния медал спечели ас. д-р Станимир Славов от катедра „Мениджмънт”, а трети останаха Динко Атанасов – 1 курс, спец. „Бизнес информатика” и Кристиян Трендафилов – 3 курс, спец. „Маркетинг”. 

Турнирът се проведе под ръководството на ст. преп. Елиз Караманлиева. Наградите на призьорите бяха връчени от декана на факултет „Стопанска отчетност” доцент д-р Росица Колева, ръководителя на катедра „Физическо възпитание и спорт” доцент д-р Христофор Стоянов и Студентски съвет. Отборът на Стопанска академия по тенис на маса участва в Национална спортна универсиада 2016, която се проведе в Русе и събра около 1400 студенти от 20 университета. Финалите на държавните първенства на българските университети бяха в 11 спорта. Свищовските тенисисти, водени от ст. преп. Караманлиева, представиха Академията в следните категории: индивидуално първенство за мъже и жени; двойки мъже и двойки жени; смесени двойки; отборно първенство за мъже и жени. В индивидуалната надпревара при жените Мейджан Шабанова – 4 курс, спец. „Икономика на туризма” зае призовото 3-то място, като остана на крачка от финалната среща след оспорван мач на полуфинала. В отборното класиране при мъжете Стопанска академия завоюва 5-то място.

 
Още »

Представители на катедра „Застраховане и социално дело“ с покана и участие в деветото издание на наградите „Застраховател на годината“

Представителите на СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов и на катедра „Застраховане и социално дело“ доц. д-р Николай Нинов (зам. ректор СПИК) и доц. д-р Румен Ерусалимов (ръководител катедра „ЗСД“) получиха официална покана и присъстваха на поредното девето годишно издание на наградите „Застраховател на годината. Пенсионноосигурително дружество на годината. Застрахователен брокер на годината“ за 2015 година. Събитието привлече застрахователния и финансов елит, представители на правителството, на Комисията за финансов надзор, на академичната общност, експерти в страната. 
На тържествената церемония, състояла се на 17 май 2016 г., при огромен интерес, в препълнената зала “София” на х-л “Маринела”, бяха отличени за своите постиженията браншовите компании в застраховането и пенсионното осигуряване, а за пръв път се включиха и застрахователните брокери. Организатори на събитието са Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски” и ВУЗФ. Класацията се изготвя на базата на финансови показатели, като се отчитат спецификите в отделните сектори. Сред основните критерии в категориите са пазарен дял, технически резултат, изплатени обезщетения, нетен премиен приход, коефициент на платежоспособност.

В най-големият сегмент - общото застраховане, статуетката взе Цветанка Крумова, ръководител на "Армеец". Лидер сред животозастрахователите е "Алианц България", чийто изпълнителен директор Андрей Александров обърна внимание, че за пръв път на пазара има дружество, което записва над 100 млн. лв. премиен приход. Най-динамично развиващото се дружество в застраховането е "Асет иншурънс груп", което за една година е постигнало близо 950% ръст на приходите (от 582 хил. лв. на 6 млн. лв.). Дори така обаче пазарният му дял е под 0.4%.
При пенсионните компании "Доверие" е традиционен победител в категорията допълнително задължително осигуряване. Изпълнителният директор на "Доверие" Даниела Петкова благодари за наградата от името на екипа и на 1.2 млн. осигурени във фонда. Тя изтъкна, че основна цел на компанията е клиентите им да получават по-високи пенсии, и че който и каквото да твърди, две пенсии ще бъдат много повече от една. "Алианц България" беше отличен в допълнителното доброволно осигуряване, а "Пенсионносигурителен институт" за пореден път получи статуетка за най-динамично развиваща се пенсионна компания.
В категорията на брокерите за резултатите си в общото застраховане беше награден "Ес Ди Ай груп", в животозастраховането отличието взе "АОН България", а най-динамично развиващият се брокер е "Ви Ар груп". Фондация "Проф. д-р Велеслав Гаврийски" връчи за 18-и пореден път персоналните си награди за цялостен принос в осигуряването, застраховането и застрахователното посредничество. Изпълнителният директор на ПОК "Доверие" Ангелина Петрова стана носител на наградата на фондацията за цялостен принос към осигуряването. В застрахователния сектор настоятелството награди с отличието Максим Сираков, CFO на "Алианц България холдинг". Анета Петрова, собственик и управител на застрахователния брокер "Булстар", получи приза за застрахователно посредничество.

В хода на събитието свищовските представители проведоха неформални, но планувани срещи с председателя на попечителския съвет на фондация „Гаврийски“ – Светослав Гаврийски и с председателя на фондацията проф. Н. Павлов; с ръководството на ВУЗФ в лицето на Ректора – проф. Григорий Вазов и зам. ректорите – проф. дпн. С. Гроздев, доц. В. Желязкова, доц. Китанов, преподаватели във ВУЗФ – проф. Р. Габровски, доц. И. Мишева, доц. Ж. Христозов; както и с представители-експерти във водещи застрахователни и пенсионноосигурителни компании – призьори на наградите. На срещите бяха разисквани редица въпроси, отнасящи се до обучението на млади специалисти в областта на застраховането и осигуряването; предстоящото провеждане на кръгла маса по актуални въпроси на застраховането и осигуряването у нас; бъдещи съвместни мероприятия; възможности за провеждане на практики и стажове на свищовските студенти; организиране на персонални обучения за екипите на компаниите.

 
Още »

Уважаеми колеги,
Институт за икономическа политика и Фондация "Ханс Зайдел" организират четвъртото издание на Международната младежка академия от серията студентски семинари Paving Youths' Way. Форумът на тема "Is My Europe the Same as Yours?" ще се проведе в периода 4-8 юли 2016 г. в Парк-хотел Пирин, гр. Сандански.
Международната студентска инициатива цели да съпостави вижданията за Европейския съюз и за бъдещето на Европа на младите хора от трите балкански страни членки България, Гърция и Румъния. 

В апликационния процес могат да участват студенти, които отговарят на следните критерии:
 - да са до 27 години;
 - да са студенти в горен курс на обучение в бакалавърска или магистърска степен или да са завършили висшето си образование в последните 6 месеца;
 - да владеят английски език на работно ниво. 
 
При интерес, студентите и младежите могат да кандидатстват за участие до 10 юни 2016 г., като попълнят апликационния формуляр
 
Можете да откриете цялата необходима допълнителна информация в прикачения по-долу файл, както и на уебсайт.
Още »

В Стопанска академия близо 1400 магистри получиха своите дипломи на тържествени церемонии

Близо 1400 икономисти, неикономисти и професионални бакалаври, обучавали се в редовна и дистанционна форми по различните магистърски програми в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” получиха своите дипломи на тържествени церемонии. Приветствия към дипломантите от името на академичното ръководство поднесоха зам.-ректорите проф. д-р Марияна Божинова и доц. д-р Николай Нинов, директорът на центровете за магистърско и дистанционно обучение доц. д-р Драгомир Илиев, ръководителите на съответните магистърски програми. 

Сред гостите на церемониите бяха още зам.-ректорът на Донецки национален университет проф. дин Татяна Орехова и проф. дин Лариса Шаулска – декан на икономическия факултет в университета в Донецк, деканите на факултети в Стопанска академия, ръководители на катедри, центрове и звена, преподаватели. Официалните гости поздравиха и присъстващите в аулата на Стопанска академия родители и близки на дипломантите за оказваната през годините на обучението им помощ и подкрепа.

В рамките на церемониите, гл.ас. д-р Момчил Антов – координатор към Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността, представи Алумни асоциацията на Стопанска академия, имаща за цел да поддържа „жива връзка” с бившите възпитаници на Свищовското висше училище, които са над 140 000. Дипломантите получиха информация за начините на присъединяване и формите за сътрудничество. По традиция, тържествените церемонии по дипломирането на магистрите завършиха с ритуалното хвърляне на шапки пред сградата на ректора. 

Емоциите и вълнението от това, че вече държат в ръцете си заслужената диплома на магистър, дипломанти запечатаха чрез множество снимки в аулата на висшето училище, пред паметника на Дарителя Димитър Ценов и да други любими техни места, позирайки със свои преподаватели, родители, съпрузи, деца, приятели. 

 
Още »

Уважаеми студенти,
Фондация „Атанас Буров“ провежда конкурс за стипендии за участие в Лятно училище „Инвестиции”, което ще се проведе от 26 август до 2 септември 2016 г. в гр. Банкя. Фондацията ще предостави до 20 пълни стипендии, които покриват престоя и обучението на стипендиантите.
Лятното училище е израз на стремежа на фондацията да подпомага и подготвя студентите за последваща успешна трудова реализация. Проведено за първи път през 2002 г., Лятното училище е уникално образователно събитие, подкрепяно от професионалните общности във финансовия сектор.
Програмата е насочена към мотивирани и отлични студенти, проявяващи интерес към съвременните практики в областта на инвестициите. Преобладаваща част от завършилите училището впоследствие започват кариерното си развитие във водещи финансови институции или биват одобрени за стипендианти на фондацията.
Основна тема на тазгодишното лятно училище е „Инвестиции”, като акцентът в него ще бъде практически анализ на капиталови инструменти, инвестиционни решения и подходи, работа с информационни приложения, инвестиционна етика, корпоративно управление, професионални сертификационни програми и кариерно развитие. Участниците в училището ще бъдат поставени пред задачи с практически характер, като за целта се очаква да демонстрират знания, съобразителност, креативност и умения за работа в екип.
В Лятното училище могат да се включат и до 10 участника, които не са спечелили стипендии като те следва да поемат разходите по участие в програмата в размер на 600 лв. за собствена сметка.
 
Допълнителна информация: ТУК
Още »

Уважаеми колеги,
Библиотека „Акад. Н. Михов” информира потребителите на информационни ресурси, че с активното съдействие на Българския информационен консорциум от 16.05.2016 до 15.07.2016 г. е осигурен пробен достъп до електронните списания от Wiley. Достъпът е активен само от мрежата на Академията на адрес: http://onlinelibrary.wiley.com 
Линкът може да бъде открит и в раздел „Връзки”, подраздел „Образователни ресурси” на сайта на Стопанска академия.
 
Още »

Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов с представител на церемонията по обявяване на номинации в област образование за "Награди Евлогий и Христо Георгиеви"

В Аулата на Софийския университет се състоя официалното представяне на номинациите в област образование за "Награди Евлогий и Христо Георгиеви" 2016 г. Сред поканените участници в церемонията, освен проф. д.ф.н. Анастас Герджиков – ректор на Софийски университет "Св. Климент Охридски", който откри събитието с тържествена реч, бяха още доц. д-р Георги Вълчев – зам.-ректор на Софийския университет, проф. Христо Глушков, доц. д-р Николай Нинов – зам.- ректор на СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов и редица гости от научните и културни среди у нас.

Мисията на наградите е да бъдат издигнати на пиедестал ценностите на братята и идеала им за просперитет - успех по почтен път, чрез образование, труд и всеотдайност, както и да се намерят и покажат добрите примери днес, като се посочат делата на наши достойни съграждани, които смело вървят по пътя на двамата братя. Право на номинация в област „Образование” имаха български граждани, които със своята дейност допринасят за развитие на българското образование във всички негови форми. Номинациите са предложени от ректорите на университети в България и се утвърждават от Организационният комитет на национални награди „Евлогий и Христо Георгиеви за принос към българското общество в областта на образованието, дарителството и бизнеса”. В рамките на мероприятието доц. Вълчев представи единствената книга за двамата братя - историческата монография на професор Христо Глушков "Евлогий и Христо Георгиеви - живот и дейност". Авторът на книгата сподели интересни факти, свързани с написването й, и благодари за възможността да има достъп до архивите на Софийският университет за тази цел.

Библиотеките на Софийския университет и на Стопанска академия получиха дарения - екземпляри от книгата "Евлогий и Христо Георгиеви - живот и дейност", лично подписани с посвещение от проф. Глушков (книгата е на разположение на читателите в библиотека „Акад. Никола Михов“ на Свищовската академия).

Номинираните за награда в област образование обяви двигателят на инициативата - медийният експерт Христо Тучев. Това са: най-големият изследовател на дейността на карловските дарители Евлогий и Христо Георгиеви проф. Христо Глушков; един от най-големите физици в света и професор в университета "Мария и Пиер Кюри" в Париж Минко Балкански; проф. д-р Григор Горчев, пионер във въвеждането на роботизираната хирургическа система da Vinci в Югоизточна Европа. И тримата номинирани са изявени и доказани лидери в професията си. След номинациите за принос към българското общество в областта на образованието, предстоят и номинации в областта на дарителството и бизнеса. Предложенията за номинации в област „Дарителство” ще бъдат излъчени от хуманитарни и дарителски организации, а номинации в област „Бизнес” ще предлагат браншовите бизнес организации. Церемонията по връчването на Първите национални награди „Евлогий и Христо Георгиеви” ще се състои на 24 май в Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

Всички, които се интересуват от вдъхновяващата история на братята Евлогий и Христо Георгиеви, могат да изтеглят електронен вариант на книгата "Евлогий и Христо Георгиеви - живот и дейност" напълно безплатно на адрес: http://bit.ly/1rhLlSQ, както и аудио версията на адрес: http://bit.ly/20XAg5y
В рамките на събитието бяха проведени разговори за бъдещо съвместно сътрудничество, осъществяване на подобни инициативи и възможност СА „Димитър А. Ценов“ да се включи с реална номинация за наградите, чиято цел е да се превърнат в традиция.
 
Още »

Международното лятно училище по регулации на местните публични услуги е проектирано като интензивен семинар, който съчетава теоретични и практически курсове. По-конкретно то е разделено на три части:
- Теория, икономически модели и аналитични инструменти за местно регулиране;
- Секторен анализ (например воден цикъл, градски отпадъци) и примери на решения от отделни страни;
- Посещения на място и практически опит с виртуални казуси, разработени от работните групи.
За: Студенти последен курс, специализанти и докторанти, и служители от публичната администрация и регулаторните агенции.
Краен срок: 5 юни 2016 г.
За повече информация: http://turinschool.eu/iss
 

Още »

Уважаеми Колеги,
Катедри „ Правни науки и екология“ и „Аграрна икономика“ при Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов има удоволствието да Ви покани за участие в Кръгла маса на тема „Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и агробизнеса в Република България – икономически и правни проблеми“, която ще се проведе на 27 октомври 2016 г. от 09.30 часа в „клуб Салве“.
На научния форум са поканени учени, академични преподаватели, докторанти, студенти, представители на Министерство на земеделието, Държавен фонд „Земеделие“ , Аграрния бизнес и асоциации на земеделски производители.
 
Допълнителна информация: Раздел конференции
Още »

Стопанска академия участва в национална кръгла маса, посветена на библиотеките на бъдещето по повод 160 г. читалищно дело в България

Национална кръгла маса на тема „Библиотеките на бъдещето” се проведе в Свищов, посветена на 160-годишнината на Първо българско народно читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856” и 160 години читалищно дело в България. Двудневният национален форум бе поредната проява, посветена на юбилейната годишнина, в която участва и Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. 

В заседателната зала на Академичния корпус „Юг” председателят на Съюза на народните читалище в България – Николай Дойнов подчерта, че това е първата по рода си кръгла маса, в която едновременно участват регионални, читалищни, университетски и училищни библиотеки. Сред участниците бяха още изпълнителният директор фондация „Глобални библиотеки” Спаска Тарандова, зам.-кметът на община Свищов Анелия Димитрова, председателят на ПБНЧ Пламен Александров, представители на Министерството на културата, Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ), Съюза на българските писатели. Приветствие към всички участници отправи зам.-ректорът на Стопанска академия доц. д-р Николай Нинов. „Читалищата и читалищните библиотеки в България бяха, са и ще бъдат духовните и културни средища, в олтара на които гори пламъка на знанието, и в които се пазят духовните ценности и идентичност на българския народ. Именно читалищата и техните библиотеки са моста между миналото, настоящето и бъдещето”, каза доц. Нинов. 

Той подчерта ключовата роля на библиотеките в развитието на съвременното българско общество и на читалищата, които предоставят най-популярния достъп на населението до масовата култура. „Безспорно ролята на читалището на местно ниво е най-важна. Макар и не така популярно както в близкото минало, читалището е все още некомпрометирано в общественото съзнание и е съхранило в голяма степен доверието и уважението на местните хора. Там то все още пази спомен за възрожденската си роля, а именно да консолидира и сплотява местните хора на базата на споделени ценности, традиции и визия за бъдещето”, каза още зам.-ректорът. Той поздрави читалищните дейци, библиотекари и служители на Първо българско народно читалище за юбилейната годишнина и пожела на участниците в кръглата маса здраве, много професионални успехи и достойно заплащане за всеотдайния труд. Доклад на тема „Читалищните библиотеки – основата на Националната библиотечна мрежа” изнесе доц. д-р Венцислав Велев, началник отдел „Регионални дейности” към Министерство на културата. „Мисията и перспективите на библиотеката при ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1865”, Свищов представиха библиотекарите Веселина Спасова и Маргарита Колева. Сред дискутираните теми в рамките на форума бяха опазването на дигиталното наследство, електронното представяне на дигитални ресурси, мениджмънт на библиотеките, професия „библиотекар”, библиотеките като място за учене през целия живот, специфика и управление на иновациите в университетските библиотеки. В работата и дискусиите на кръглата маса участваха директорът и екип на Академична библиотека „Акад. Н. Михов” при Стопанска академия. След форума, представители на УНИБИТ посетиха академичната библиотека и дискутираха с домакините проблеми и предизвикателства на университетските библиотеки. 

 
Още »

Ректорът на Стопанска академия посрещна посланика на Палестина

Ректорът на Стопанска академия, доц. д-р Иван Марчевски прие на официална среща Негово превъзходителство д-р Ахмед ал Мадбух – извънреден и пълномощен посланик на Палестина в Република България и доайен на дипломатическия корпус у нас. Гостът бе посрещнат пред барелефа на Дарителя Димитър Ценов от ректора, зам.-ректора доц. д-р Тодор Кръстевич и проф. дин и дпн Карим Наама – координатор на Евро-арабския център към Стопанска академия. 

Работната среща се състоя по покана на ректора, а самото посещение на посланика, придружаван от първия секретар на посолството Зухер ал Ашуах, бе осъществено със съдействието на Евро-арабския център. Домакините и дипломатът обсъдиха възможности за сътрудничество между Свищовската академия и университети от Близкия Изток и Северна Африка. Първоначалните стъпки, които бяха набелязани са свързани със сключване на двустранни договори между Стопанска академия и университети от региона, и изграждане на мрежи за съвместни научни изследвания. Коментирана бе и съвместна дейност на следващ етап в сферата на обучението на студенти. Ректорът доц. Марчевски и Негово превъзходителство д-р Мадбух договориха първи стъпки за контакти с палестинския университет Абудис, за които посланикът лично се ангажира да съдейства. 

Неофициално, ръководството отправи покана към д-р Мадбух да бъде сред гостите на предстоящото през есента честване на 80-годишния юбилей на Свищовското висше училище. Дипломатът с удоволствие прие поканата и дори изрази желание да посредничи с посланици на други държави, които също да гостуват на честванията.

В края на работната среща домакините и гостът си размениха подаръци. Негово превъзходителство получи плакет на Стопанска академия и книгите на проф. Радков за Свищовското висше училище- „Началото” и „Дарителят”. Посланикът подари на доц. Марчевски и на проф. Наама плакети, изработени по негова идея, с благодарност за приноса в развитието на отношенията между Р България и Палестина.

Посещението на д-р Ахмед ал Мадбух съвпадна с церемония по дипломиране на магистри, към която гостът прояви интерес и изяви желание да присъства на следващо дипломиране на свищовски студенти. Посланикът посети Академичния музей, където се запозна с историята на Висшето училище и положи подпис в почетната книга. 

След посещението в Стопанска академия, дипломатът проведе среща и с кмета на Общината, Генчо Генчев.

 
 
Още »

Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ участва в Международна конференция „Образование и бизнес - Бъдещите лидери“

Представителите на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността гл. ас. д-р Радосвета Кръстева-Христова – Главен координатор и ас. д-р Юлиян Господинов – Координатор „Образователен маркетинг“ взеха участие в Международна конференция „Образование и бизнес - Бъдещите лидери“ (гр. София, 11.05.2016 г.). Събитието бе организирано от Bulgaria ON AIR и Bloomberg TV Bulgaria. Във фокуса на вниманието бяха теми, свързани с търсене на отговор на въпросите как образованието помага на младите хора да изградят лидерски качества и как компаниите откриват и развиват лидери. Модератор на конференцията беше Дориана Ранкова - журналист от Bloomberg TV Bulgaria, автор и водещ на предаването Инвестбук.  
На форума Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ участва с рекламен банер, поставен във фоайето пред залата, както и с рекламно-информационни материали, вложени в папките на близо 200 участници - представители на образователния сектор, правителството, неправителствени организации, компании, студенти и медии.
При откриването на форума приветствия към организаторите и участниците отправиха Димитър Шумаров – Изпълнителен директор на Пощенска банка, както и Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Изпълнителен директор на „Стара планина Холд“ АД.
Лектори на конференцията бяха:
Роберто Патраси - откривател на таланти за ФК „Милан“ до 2013 г., правен съветник на футболната федерация на Италия по закона за спорта за начинаещи и в сектора спортни игрища и терени от изкуствена настилка;
Огнян Траянов - председател на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, собственик и изпълнителен директор на софтуерната компания „ТехноЛогика“, член на Контролния съвет на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ);
Любомир Янчев - изобретател и предприемач, включен в класацията на Forbes „30 под 30“ в категория „Изобретения и наука“, управляващ партньор в „Melissa Climate“; 
Доц. д-р Красимир Недялков - вицепрезидент на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“;
Александър Кръстев - PR експерт, преподавател „Бизнес комуникация в LinkedIn“, автор на първата българска специализирана е-книга „LinkedIn - Социалните контакти в полза на бизнеса“, създател на най-големия сайт за книги и четене в България - многократно награждаваният AzCheta.com;
Доц. д-р Миглена Темелкова - ръководител на Центъра за учебно-тренировъчни фирми във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“;
Проф. д-р Анатолий Занковский - ръководител на Лабораторията по психология на труда към Института по психология на Руската академия на науките, професор в Московския институт по психоанализа, официален представител на Grid International Ltd. в Русия, консултант по организационно развитие и формиране на корпоративна култура на редица руски и международни компании;
Страци Кулински - Президент на Американския университет в България;
Ангелос Георгиу - мениджър „Услуги за търговските вериги“, Nielsen България;
Джордж Харос - Главен изпълнителен директор на People Solutions ICAP;
Аделина Костова - мениджър „Управленско развитие“ ЕМЕА (Европа, Близък Изток и Северна Африка), Nestle България;
Стамен Янев - Изпълнителен директор, Българска агенция за инвестиции.  
В резултат от изнесените презентации и последвалите дискусии участниците в конференцията постигнаха консенсус в разбирането, че лидерът е визионер с цел или кауза, която в очите на неговите последователи е част от един по-добър свят, с модел, в който хората вярват, човек, който непрекъснато развива собствените си умения и споделя знанията си със света.
Осъществени бяха контакти и поставена основата за предстоящо изнасяне на публични лекции пред академичната общност, провеждане на студентски стажове, посещения на студенти в реална работна среда, както и други в областта на образователния маркетинг, кариерното консултиране и възможностите за намиране на работа.
Подробна информация за събитието можете да откриете тук:
 
 

 

Още »

Удостоиха Стопанска академия с плакет по повод 160 годишнината на Първото българско народно читалище

Паметен знак „160 години читалищно дело” връчи председателят на читалищното настоятелство на ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856” на ректора на Стопанска академия по повод честването на кръглата годишнина на Свищовското читалище и на читалищното дело в България. Доц. д-р Иван Марчевски бе сред официалните гости на тържествената церемония по повод годишнината и поднесе поздравителен адрес от името на академичната общност към читалищните деятели. 

„Ние трябва да се гордеем с това, че имаме читалищна дейност в България”, каза с нескрито вълнение ректорът като подчерта, че читалището е уникална институция. Свързвайки факта, че и Академията, и Читалището са създадени чрез даренията на видни родолюбиви свищовци, роденият в града на дарители доц. Марчевски подчерта, че трябва да благодарим на хората, които години наред само са давали – давали са не само пари, но са давали любовта си, времето си и част от живота си на тези, които имат нужда от тях. В обръщението си към художествените ръководители и читалищни деятели, ректорът ги нарече „достойни следовници на нашите предци”, посветили силите си, средствата си, таланта си на уникалната идея да превърнат Свищов в огнище на просвета и култура. „Споделяме с Вас заслужената гордост от постигнатото и отвоюваното във времето дълбоко признание и благодарност на цялата свищовска общественост за самоотвержения Ви и благороден труд, посветен на художественото творчество, на библиотечното дело, вдъхвайки ни любов, усет и красота към изящния свят на изкуството, което ни прави по-добри, извисени и одухотворени”, каза доц. Марчевски. Той благодари на настоятелите и на читалищните дейци за всекидневните усилия, които полагат за запазване автентичността на читалището във времена не на добруване, а на оцеляване. „Искрените ни пожелания са да продължавате да провокирате с труда си нуждата от обществено единство и творческа индивидуалност. От сърце Ви желаем, скъпи юбиляри, здраве, творческо дълголетие и споделени успехи, кураж и сили да продължите високохуманното си дело, раздавайки щедро сърцата и таланта си!”, с тези думи ректорът на Стопанска академия честити празника на всички хора, свързани с читалищното дело в Свищов.

В присъствието на председателя на Съюза на народните читалище в България – Николай Дойнов, и на други официални гости, председателят на читалищното настоятелство Пламен Александров, преди да връчи на ректора плакета за Стопанска академия, отправи пожелание двете най-големи в Свищов образователна и културна институции да продължат да бъдат заедно във всичко, от което зависи просперитета на Свищов.

По време на тържественото честване на 160-годишнината, бяха връчени медали на членовете на читалищното настоятелство. Юбилеен медал за активна читалищна дейност получиха трима представители на Стопанска академия – проф. д-р Георги Иванов – зам.-ректор, доц. д-р Стефан Симеонов – преподавател в катедра „Финанси и кредит” и Маргарита Дончева – организатор културни дейности и академичен музей. 

 
Още »

Открита лекция на тема Интернет на нещата беше изнесена пред ученици от Държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“.

Катедра „Бизнес информатика“ проведе открита лекция на тема Интернет на нещата пред ученици от специалност „Икономическа информатика“ от Държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“. Мероприятието се състоя в аудитория 401 на Стопанска академия, в която се обучават студентите от специалност „Бизнес информатика“.
 
В началото доц. Веселин Попов - ръководител на катедра „Бизнес информатика“, обясни, че това е поредната инициатива, която катедра „Бизнес информатика“ организира за ученици. Той посочи, че в момента 13 ученици от ДТГ „Димитър Хадживасилев“ се обучават в безплатния курс по „Програмиране на уеб приложения с PHP”, воден от ас. Ангелин Лалев.  
По време на лекцията водещият - ас. Асен Божиков представи цялостната концепция, известна под наименованието Интернет на нещата (Internet of Things (IoT)) – от възникване на идеята, през началните трудности до широкото разпространение на т.нар. „умни“ устройства в наши дни, новите предизвикателства, появяващи се в резултат на тяхното използване. Нееднократно беше споменато, че Интернет на нещата ще промени начина на живот и работа в резултат на навлизането на все повече физически устройства, които "виждат, чуват и чувстват".  
Значителна част от презентацията на лектора беше посветена на приложението на Интернет на нещата като тук бяха споменати (пре)носимите устройства (Wearables), умните домове (Smart homes), умните градове (Smart cities) и индустриалният интернет на нещата (Industry 4.0). Лекторът беше донесъл няколко (пре)носими устройства, които да покаже на учениците и дори направи кратка демонстрация като свърза едно от тях с мобилно приложение на телефона си, за да покаже на практика действието на концепцията.  
Сериозно внимание беше обърнато и на рисковете, които крие в себе си навлизането на Интернет на нещата. Голям брой проучвания показват, че нивото на сигурност на тези устройства не е най-доброто, тъй като производителите все още не обръщат необходимото внимание на сигурността. Проблеми като липса на криптирани канали за комуникация, пароли по подразбиране, задаване на недостатъчно силни пароли или лошо управление на сесии са често срещано явление. Конфиденциалността на данните, които тези устройства събират и предават също е под въпрос. Съвместимостта между отделните устройства също е трудно постижима, защото липсва единен утвърден стандарт за комуникация между тях.
В края на лекцията бяха представени прогнозите за бъдещото приложение на Интернет на нещата на някои от водещите изследователски агенции и институти. За България предвижданията са, че се очаква нарастване на „умните“ устройства за управлението на обществения транспорт, интелигентните сгради, обществената сигурност и електронното здравеопазване.
След презентацията всеки от учениците имаше възможност да провери степента на усвояване на новите знания по темата посредством електронен тест. Всички от присъстващите се справиха успешно с поставената от лектора задача.  
В края на лекцията, доц. Веселин Попов представи катедра „Бизнес информатика“ и специалността, в която тя обучава студенти.
Откритата лекция на тема Интернет на нещата с лектор ас. Асен Божиков е сред поредицата събития, които преподавателите от катедра „Бизнес информатика“ посвещават на 50-годишния юбилей от основаването на катедрата.
 

   

Още »

Уважаеми колеги,
за поредна година ще се проведе мащабната доброволческа акция „Да изчистим България заедно“.  Денят на почистването в цялата страна  ще бъде на 4 юни. В тази връзка Община Свищов е подготвила прецизна организация, за която може да прочетете в полученото писмо до Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, като пълния текст на писмото може да прочетете ТУК.
 
Още »

Уважаеми студенти, 
Отдел битово обслужване/ССО, Ви уведомява, че в студентски общежития № 1 /намиращо се до СА“ Димитър А. Ценов “/ и студентско общежитие № 8 /позиционирано в студентски град/ има свободен леглови фонд за студенти – редовна и задочна форма на обучение, придружаващи ги неучащи членове на техните семейства или съжителстващи с тях лица и неучащи лица, пребиваващи на територията на гр. Свищов във връзка с осъществяване дейността на Академията / учебен процес, изпити, държавни изпити, защита на дипломни работи и др./
 
Цената на нощувката за едно легло се определя в размер, както следва:
1. При настаняване в студентски блок № 1 – 10,00 лв. /с ДДС/
2. При настаняване в студентски блок № 8 –   6,00 лв. /с ДДС/
 
Стойността на нощувките, съобразно продължителността на престоя се заплаща при настаняване в съответното студентско общежитие.
 
Телефон за контакти:
 
Управител студентски блок № 1: Митка Расимова GSM: 0889404496
Управител студентски блок № 8: Елка Никифорова GSM: 0889404483
 
Студентските общежития № 1 и № 8 са реновирани, с ново обзавеждане и самостоятелни санитарни възли.
 
 
 
                                                         Екип на 
Отдел битово обслужване/ССО
 
 
Още »

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,
От 10.05.2016 г./вторник/ започва кандидатстването за летен семестър на учебната 2015/2016 год. за стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Наука за образование и интелигентен растеж” 2014-2020 г.
 
Кандидатстването се извършва в следния ред:
От 10.05.2016 год. /вторник/ до 30.05.2016 год. /понеделник 23.59 ч./ - подаване формуляри за кандидатстване за стипендии за специални постижения чрез интернет страницата на проекта: http://eurostipendii.mon.bg/.
От 10.05.2016 год. /вторник/ до 02.06.2016 год. /четвъртък/ - подаване на формуляри за кандидатстване и съпътстващите ги документи /на хартиен носител/ в СА „Д. А. Ценов” – Свищов, в офиса на отдел „Студентска политика”от понеделник до петък от 8.00 ч. – 12.00 ч. и от 13.00 ч. – 16.30 ч.
 
Подробности за кандидатстването за проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1” може да намерите на :
2. в официалната уеб страница на СА „Д. А. Ценов” – Свищов,
     раздел:„Проекти”, подраздел:„Текущи”, рубрика:
     "Проект BG05M2OP001-2.003 Студентски стипендии – фаза 1”
 
Изискуеми документи:
1. Онлайн попълнен и разпечатан на хартиен носител формуляр за стипендия за специални постижения от страницата на проекта.
2. Удостоверение за стипендия  за специални постижения от сайта на Академията подписано от научен ръководител и заверено с номер и печат от съответната факултетска канцелария.
3. Пълна разпечатка на разработката на хартиен носител или диск с първа страница на която да е видно имената на студента, специалността и факултетния номер.
4. Копие от сертификат, грамота или друг документ удостоверяващ участието. 
5. Уверение заверено с успех от предходен семестър от факултетската канцелария.
 
ЗАБЕЛЕЖКА:
ФОРМУЛЯРИТЕ НА УВЕРЕНИЯТА ЗА УСПЕХ ЩЕ СЕ ПОЛУЧАВАТ БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ, ЗАВЕРЕНИ В СЪОТВЕТНАТА ФАКУЛТЕТСКА КАНЦЕЛАРИЯ.
 
Образец на удостоверение за кандидатстване за стипендия за специални постижения ТУК
 
За контакти:
Отдел „Студентска политика” – 0631/66-371.
 
Още »

КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКО ЕСЕ по Проект № 22-2016 „Приобщаващият бизнес – инструмент за намаляване на бедността и социално включване”, финансиран със средства от държавната субсидия за присъщата на СА „Д. А. Ценов" научна дейност по Наредба № 3/27.11.2015 г. на МОН.
В международния конкурс могат да участват студенти, обучаващи се в бакалавърска и магистърска степен по икономика, управление и администрация и други свързани с темата направления.
 
Тематични направления:
1. Приобщаващ бизнес и устойчиво развитие
2. Приобщаващ бизнес  и намаляване на бедността
3. Маркетинг и дистрибуционни канали за приобщаващ бизнес
4. Социално предприемачество и приобщаващ бизнес
5. Организации с нестопанска цел и приобщаващо развитие
6. Верига на доставките, справедлива търговия и приобщаващ бизнес
7. Равенство между половете, разнообразие на работните  места и приобщаващ бизнес
8. Приобщаващ бизнес и набиране и развитие на таланти 
9. Отговорно лидерство и приобщаващ бизнес
10. Глобализация, културно многообразие и приобщаващ бизнес
11. Приобщаващ бизнес и иновации
12. Какво прави приобщаващият бизнес уникален и отличителен?
13. Ако ви се налага да разработите своя собствена дефиниция за приобщаващ бизнес, каква би била тя? Какво е уникалното в определението ви?
14. Как приобщаващият бизнес може да помогне в кризата  с бежанците в Европа?
15. Какви идеи имате за нов приобщаващ бизнес във вашата страна?

Правила на конкурса:
1. Обем на есето до 3600 знака или 2 стандартни страници (А4, TNR 14 pt, 1.5  lines). В срок до   15 юли 2016 г. есето следва да бъде изпратено на адрес: essay_inbus_pov@uni-svishtov.bg
2. Всеки автор може да участва с едно есе. Авторите следва да посочат име, презиме и фамилия, университет, специалност, курс, факултетен номер и адрес за обратна връзка.
3. Есетата ще бъдат оценявани от жури от преподаватели на Стопанска академия „Д. А. Ценов" – Свищов и от чуждестранни университети, участващи в проекта. Успешно класиралите се участниците в конкурса ще получат сертификати за участие, а есетата ще бъдат публикувани на CD с ISBN.
4. Официални езици: български и английски.
 
Още »

Скъпи Колеги,
Катедра „Търговски и туристически бизнес” при Стопанска академия „Д. А. Ценов” - Свищов има удоволствието да Ви покани за участие в Кръгла маса на тема „Търговският и туристическият бизнес в условията на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“, която ще се проведе на 21 октомври 2016 г. от 10,00 часа в Заседателната зала на Учебен корпус „Юг”. 
На научния форум са поканени учени, академични преподаватели, докторанти, студенти и представители на търговския и туристическия бизнес.
За повече информация: ТУК

Още »

Уважаеми студенти,
От 03.05.2016 год. до 31.05.2016 год. в отдел „Студентска политика” ще се приемат документи за общежитие за учебната 2016/2017 год. 
Подробности по необходимите документи ще намерите ТУК.
 
Още »

Уважаеми колеги,
Поради големия интерес на безработни младежи до 29 години включително и работодатели към схема „Младежка заетост“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Агенцията по заетостта удължава срока за набиране на заявки за свободни работни места до 30.06.2016 г.
Целта на схемата е да се повиши конкурентоспособността на младежите чрез осигуряване на възможност за стажуване или обучение по време на работа. Това ще улесни прехода от образование към заетост и ще доведе до натрупване на ценен професионален опит, необходим за заемане на свободни работни места, заявени от работодатели.
Поради изчерпване на средствата за субсидиране на заетост и разкриване на свободни работни места за младежи в София-град Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. взе решение за увеличаване финансовия ресурс от Европейския социален фонд с 5 млн. лв. Така ще бъдат разкрити допълнително най-малко 1 100 работни места за младежи с адресна регистрация на територията на София-град.
Агенцията по заетостта, в качеството си на Конкретен бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №2014BGО5М90PО01-1.2014.001 – „Младежка заетост”, припомня на заинтересованите лица, че финансирането на дейностите по схемата за София-град и страната е от два различни източника – Европейски социален фонд и Инициатива за младежка заетост.
Работодателите могат да подават заявки за разкриване на свободни работни места за младежи, които имат регистрация в  бюрата по труда, както на територията на София-град, така и в цялата страна. Срокът за кандидатстване по схема „Младежка заетост” се увеличава до 30.06.2016 г. или до изчерпване на финансовия ресурс. Всички документи ще се обработват по реда на тяхното постъпване.
 *Документите, необходими за кандидатстване по схема „Младежка заетост” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., може да изтеглите от ТУК.
 
Още »

Уважаеми колеги,
Институт за икономическа политика организира за пета поредна година академичен конкурс, носещ името своя основател и първи председател – д-р Иванка Петкова. Конкурсът има за цел да идентифицира и подкрепи млади учени с интереси в областта на международните финанси и е насочен към български граждани, които понастоящем са докторанти в български или чужди университети/научни институции, както и постдокторанти на възраст до 35 години.

В първата фаза на конкурса (с краен срок 31 май 2016 г.) кандидатите следва да представят концепция за разработване на доклад по актуален проблем в областта на международните финанси, който не са публикувани до момента. Академична комисия с международно участие ще отличи най-добрите предложения, които ще получат възможност за цялостно разписване на докладите в рамките на финалния етап на конкурса. Финалните доклади ще бъдат разгледани отново от международната академична комисия, като победителят и подгласниците ще бъдат обявени по време на официална церемония в края на месец ноември 2016 г. Предвиденият награден фонд за финалистите в конкурса тази година е както следва: 1-ва награда – 1 500 лв; 2-ра награда – 1 000 лв и 3-та награда – 750 лв.
Още »