Официален старт на кандидатстудентска кампания 2014 в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”

С решение на Академичния съвет на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” от 6 януари 2014 г. стартира приемът на документи за участие в 79-ата поред за висшето училище кандидатстудентска кампания. През 2014 година Академията предлага прием в 17 атрактивни, перспективни и пазарноориентирани специалности в ОКС „Бакалавър” в направления „Икономика” и „Администрация и управление” (в редовна и задочна форма на обучение) за подготовка на висококвалифицирани специалисти, способни да се реализират на конкурентния трудов пазар в България, ЕС и по света. Кандидат-студентите могат да подават документи за прием във всички налични форми на обучение и специалности – Финанси, Застраховане и социално дело, Приложна макроикономика, Счетоводство и контрол, Стопански и финансов контрол, Статистика и иконометрия, Маркетинг, Стратегическо и бизнес планиране, Стопанско управление, Екомениджмънт, Бизнес информатика, Международни икономически отношения, Публична администрация, Индустриална бизнес икономика, Аграрна икономика, Икономика на търговията, Икономика на туризма.

Приемът на студенти в образователно-квали­фи­ка­цион­на сте­пен “ба­ка­ла­вър”се осъществява:

 • с оценка от държавен зрелостен изпит, включително и този по професионална квалификация, положен в периода 2008-2014 г.;
 • след успешно положен в СА „Д. А. Ценов”  кандидатстудентски изпит (еднороден тест от 60 въпроса) по една от дисциплините: Математика, Икономика, Икономическа география на България или чужд език – английски, немски, френски, руски или испански език;
 • с пренесена оценка от успешно положен кандидат-студентски изпит в друго висше училище;
 • с оценка от национални и международни олим­пиади.

Документи за участие в кандидатстудентската кампания се подават в Кандидатстудентския център при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, в офисите на Цен­търа за кандидат­сту­ден­тска подготовка и информация в цялата стра­на, в офисите на На­ционалната агенция за прием на кан­дидат­сту­ден­тски документи, в регионалното бюро в гр. Карлово, по пощата и оnline. Няма промяна в таксите за участие в кампанията.

Срокът за подаване на документи е постоянен, като кандидат-студентите участват в класиране съобразно периода на подаването им. За желаещите да участват с кандидатстудентски изпит, Свищовската Алма Матер организира ежемесечни изпитни сесии. Кандидатстудентският център при Стопанска академия ще приема документи всеки делничен ден от 08.00 до 17.00 ч., в събота от 09.00 до 16.00 ч.

Въпреки че срокът за подаване на документи за участие в кандидатстудентската кампания е постоянен, за да участват в първо класиране, кандидат-студентите следва да подадат необходимите документи до 10 юли 2014 г. Всички останали кандидат-студенти, подали документи след 10 юли 2014 г., при наличие на незаети места ще участват в класиранията, обявени след датата на подаването на документи.

Ежемесечните кандидатстудентски изпитни сесии ще се провеждат само в СА “Д. А. Ценов” - Свищов, по график. Продължителността на конкурсните изпити е 3 (три) астро­но­ми­чески часа за тест с 60 въпроса (само от съответната дисципли­на). Кандидат-студентите могат да положат повече от един кандидатстудентски изпит и да се явят на повече от една изпитна сесия. В балообразуването участва най-високата оценка, получена от изпитните сесии. Във връзка с кандидатстудентските изпити Центъра за следдипломно и факултативно обучение при СА „Д. А. Ценов” предлага на желаещите кандидатстудентски курсове по Икономика, Икономическа география на България и Математика.

Балът за участие в класирането се формира в зависимост от избраната опция за кандидатстване. Константните елементи в балообразуването са общият успех от дипломата за средно образование, оценката от задължителната подготовка по Български език и литература от дипломата и оценката от задължителната подготовка по Математика от дипломата. Към формираната сума, в зависимост от избраната опция за кандидатстване, се добавя удвоената оценка от държавен зрелостен изпит (матура в периода 2008-2014 г.) или успешно положен конкурсен изпит в Стопанска академия или в друго висше училище. Освен българските граждани със завършено средно образование, в Академията имат право да кандидатстват и чужденци, ако имат статут на постоянно пребиваващи на терито­ри­ята на Република България, удостове­рено с валиден документ за самоличност; имат статут на бежанци; кандидатите са от българска народност, удостове­рена по ре­да на Постановление 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъщес­твя­ване на образователна дейност сред бъл­гарите в чужбина; кандидатите са от държавите членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство; имат двойно гражданство, едното от които е българ­ско. Детайлна информация за условията за прием и етапите в кандидатстудентската кампания на Стопанска академия е налична в академичния сайт www.uni-svishtov.bg.

Още »

Уважаеми колеги,
Фирма Ideal Standard – Vidima AD - гр. Севлиево, обявява свободна позиция за „системен администратор”.
 

Още »


Уважаеми колеги,
От 07.05.2014 год. до 30.05.2014 год. в отдел „Студентска политика” ще се приемат документи за общежитие за учебната 2014/2015 год. на студентите от първи, втори и трети курс на учебната 2013/2014 год.

Подробности за необходимите документи ще намерите ТУК.

Още »


Агенция по заетостта – член на мрежата EURES
ICT Online European Job Day – 9th MAY

На 9-ти май 2014г. ще се проведе онлайн ден за консултации за работа в сектор информационни и комуникационни технологии в Ирландия. Ако търсите работа и искате да развивате Вашите софтуерни и IT способности, можете да вземете участие в тази интернет-трудова борса и да започнете кариера в бързоразвиващия технологичен сектор на Ирландия.

По време на това събитие ще имате възможност да търсите и да се кандидатирате за позиции, които отговарят на Вашия профил, да се свържете с конкретни работодатели и да си запазите часове за едно или повече интервюта за работа. Освен това, ще можете да видите презентации на различни компании онлайн и да задавате въпроси след всяка презентация. Ще имате шанс и да се участвате в презентации на тема “Your First EURES Job (относно възможна финансова подкрепа за мобилни работници)” и „Условия за живот и труд в Ирландия”. 

Регистрирайте се сега на www.europeanjobdays.eu/en/dublin и се присъединете към нас онлайн на 9-ти май за да видите интересни презентации и интерактивни сесии относно възможностите за работа в сектор информационни и комуникационни технологии в Ирландия.

IT-сектора в Ирландия:

Ирландия е най-големият износител на компютърни и IT-услуги в Европа. Световни лидери като Intel, HP, IBM, Microsoft и Apple отдавна са се установили в страната и  работят заедно с иновативни компании като Realex, Datalex, CR2, iQuate и Ezetop. Новите имена, които от скоро осъществяват дейност в Ирландия са Google, Facebook, LinkedIn, Amazon, Paypal, Ebay и Twitter.

Още »

В три спортни турнира свищовски студенти се състезаваха за купата на Ректора

Три от традиционните спортни турнири „За купата на Ректора” се проведоха в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, организирани от Студентски съвет и катедра „Физическо възпитание и спорт”. В надпревара по тенис на маса, волейбол и баскетбол се включиха около 100 студенти. На официална церемония наградите на победителите връчи зам.-ректорът по „Обучение и научни изследвания” проф. д-р Любен Кирев.

Приветствайки участниците в турнирите от името на Ректора и на академичното ръководство, проф. Кирев подчерта значимостта на спорта за всяка една нация. „Стопанска академия не веднъж е доказвала, че студентите тук са не само умни, знаещи и можещи, но и здрави, спортуващи, атлетични млади хора” – каза зам.-ректорът. Припомняйки фразата „здрав дух в здраво тяло”, той подчерта, че здравето е най-ценното човешко благо. Проф. Кирев връчи златните медали и купите на класиралите се на първите места в индивидуалната и в отборната надпревара по трите вида спорт. Сребърните отличия връчи ръководителят на  катедра „Физическо възпитание и спорт” – доц. д–р Христофор Стоянов, а класиралите се на трето място получиха наградите си от председателя на Студентски съвет – Веселина Георгиева.

Първо място в турнира по тенис на маса при жените завоюва Стилияна Недялкова, сребърен медал спечели Жени Тодорова, а третото място си поделиха Ива Иванова и Паола Димитрова. При мъжете златен медалист стана  Любослав Динков, среброто завоюва Кристиян Руменов, а на трето място се класираха Емил Иванов и Владимир Цветанов.  Купата на Ректора в турнира по баскетбол спечели отбор „Телеъбис”, на второ място се класира отбор „Градус”, а на трето – отбор „Пуканките”.

В турнира по волейбол купата на Ректора за пореден се завоюва отбор „Лидер”. Сформирането на отборите се основава на приятелски взаимоотношения и приемствеността между различните поколения студенти, участващи под името „Лидер” отново допринесе за победата – от шест участия във волейболните турнира в Стопанска академия, „Лидер” имат завоювани пет първи места и едно второ. В тазгодишното издание на турнира сребърните медали спечели отбор „Дунав”, а бронзовите отличия получиха състезателите на отбор „Интернационал”.

Всички участници в турнирите по трите вида спорт получиха грамоти. В знак на признание и благодарност към преподавателите, участвали в организацията и провеждането на спортните турнири, Студентски съвет връчи грамоти на доц. д–р Христофор Стоянов, ст. преп. Елиз Караманлиева, ст. преп. Асен Атанасов и ст. преп. Радослав Николов.

През месец май ще се проведат турнирите по бадминтон и по футбол на малки врати. Предстои и маратон по забавна аеробика.

Още »


Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността, съвместно с Делойт България, обявява следните стажантски програми:

 

Още »


БИХАЙВ ХОСПИТАЛИТИ ООД е организация в сферата на туризма, директно търсеща студенти за стажантска програма в Белгия.

Фирмата предлага на вашето внимание възможност за стаж на Рецепция в хотели в Белгия.
Като стажант студентите имат следните възможности:
• да се запознаят с основните дейности в отдела
• да участват пряко в различните работни процеси
• да приложат своите знания на практика
• възможност да работят с екип от професионалисти
• основно изискване към стажантите е да владеят френски и английски език

В прикачен ФАЙЛ изпращаме конкретна информация за условията на стажа, изискванията и очакванията от стажанта, както и възнаграждението.

Ако обявата представлява интерес необходимо е да се изпрати автобиография с актуална снимка, мотивационно писмо на английски език описвайки желанието си да участват в стажантската програма, както и какво очакват да постигнат в края на тази програма.

Очакваме Ви!

Още »


Националното представителство на студентските съвети организира за втора година Национален конкурс „Носители на просвета 2014"
Националното представителство на студентските съвети в България (НПСС) обяви началото на конкурса "Носители на просвета 2014".

Участие в него могат да вземат всички студенти, които се обучават в бакалавърска или магистърска програма в университети в страната или чужбина. В отделни случаи могат да бъдат допуснати и материали на ученици (в 11-ти/12-ти клас) или наскоро завършили студенти.

Категориите на конкурса са общо пет – за снимка; за кратко есе (до три страници); номинация на личност от българската културна, образователна или научна общност; кратък текст за добра практика или идея за такава практика в сферата на културата, образованието или науката; кратко съобщение до 180 знака в социалните мрежи Twitter или Facebook.

Организаторите уточняват, че тезите и номинациите могат да бъдат записани като видео-клип с продължителност до три минути. Всички материали трябва да се изпратят на адрес 24may@npss.bg до 5 май 2014 г.

Победителите във всички категории ще бъдат определени от жури, сформирано от представители на студентските съвети, академичната общност и организации-партньори на НПСС. Допълнителна информация можете да откриете на официалната страница на конкурса.

 

Още »

Стопанска академия награди победителите в националния конкурс за ученическо есе

Национален конкурс за ученическо есе, който Стопанска академия „Димитър А. Ценов” организира за трета поредна година, предизвика българските средношколци да представят мнения, впечатления и отношение по различни актуални теми, свързани с икономиката на страната ни. Участниците имаха възможност да избират между пет направления по теми, зададени от катедрите „Финанси и кредит”, „Застраховане и социално дело”, „Обща теория на икономиката” и „Аграрна икономика”.

Резултатите от конкурса бяха обявени на официална церемония в Свищовското висше училище, където зам.-ректорът по „Студентска полотика и академично развитие” проф. д-р Теодора Димитрова поздрави участниците и връчи наградите на победителите. „Новите предизвикателства пред българската икономика” е темата, предизвикала най-много средношколци да представят свои разработки. Комисията от съответната катедра, оценявала есетата, присъди две първи места в това направление. Грамота за първо място, сертификат за участие и предметни награди получиха Моника Живкова от ПГИ – Шумен и Рени Георгиева от ПГИ – Дряново.

Две първи места присъди и комисията в направление „Търговските банки – фактор за стабилна финансова система”. Награди за първо място проф. Димитрова връчи на Доника Цановска от ДТГ „Димитър Хадживасилев”, гр. Свищов и на Семра Ферад от ПГИ „Ал. Константинов”, гр. Кърджали.   

В направление „Социалното осигуряване и застраховането в България – очаквания и реалности” първо място завоюва Никол Костадинова, ученичка от НФСГ – София. С есе по темата „Перспективи пред аграрния туризъм” победител в това направление стана Даниела Иванова от Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Суворово. Комисията, оценявала участниците в направление „Предизвикателствата пред агробизнеса в България” класира на първо място Виктория Димитрова от Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии, гр. Шумен.

Според условията на конкурса, в надпреварата имаха право да участват ученици от предпоследен и последен гимназиален курс на всички икономически училища в България. Допуснати бяха само индивидуални участници, като учениците можеха да представят само по едно есе. Регистрацията за участие ставаше посредством попълване на регистрационен формуляр, а подаването на есетата беше он-лайн. В тазгодишното издание на националния конкурс за ученическо есе, посветено на българската икономика, участваха и възпитаници на Старопрестолна гимназия по икономика – В. Търново, ПГ „Проф. д-р А. Златаров” – Видин, ПГ по търговия и ресторантьорство – Враца, Национална търговска гимназия – Пловдив, Частна ПГ по икономика и търговия – Пловдив и ПГ по стопанско управление, администрация и услуги – Силистра. Всички ученици, представили есета, получиха сертификати за участие.  

Националният конкурс Стопанска академия организира като част от концепцията на ръководството на Свищовското висше училище по изпълнение на поетия към представителите на средните икономически училища в страната ни ангажимент за тясно сътрудничество в областта на икономическата наука и образование.

Още »

С обучение по бизнес етикет AIESEC – Свищов продължава „Стъпка по стъпка … към успеха”

Професионално обучение на тема „Бизнес етикет – имиджът като път към успеха” организира локалният офис на AIESEC в Свищов за възпитаниците на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Тренингът се осъществи по проекта „Стъпка по стъпка … към успеха”, който  студентската организация в крайдунавския град реализира от 2011 г. насам, с идеята да помогне на студентите да придобият базови умения, които ще бъдат полезни за успешния старт на тяхната кариера и бъдещето им професионално развитие.

Представителите на Trainer.bg – Мариян Гоцев и Николай Димитров обясниха на студентите „Що е етикет и протокол?” по забавен и нестандартен начин. Вместо под формата на лекция, професионалните трейнъри предизвикваха студентите чрез дискусия и решаване на реални казуси да достигат до определени изводи и правила. Гост-лекторите насочваха аудиторията към аналитично мислене, правилно анализиране на човешкото поведение и съобразяване с конкретната ситуация, комуникативни умения при междукултурни различия.

Преминавайки през различните епохи, участниците в обучението коментираха как се е променял етикета в облеклото и протокола в поведението, в какво се състои строго формалния дрескод в бяло и черно, как кежуал стила може да изрази индивидуалността на личността, кой и кога може да си позволи да наруши етикета и протокола. Говорейки за основните принципи на които етикета и протокола – кавалерство, ненасилие, ефективност, трейнърите коментираха и основните стълбове на които се крепят бизнес етикета и протокола – йерархичност, субординация и процедурност. Те показаха на студентите как всеки може да анализира, планира и моделира своето поведение, и как ако не бъде спазен етикета или протокола може да бъде провалена една бизнес комуникация.

Под формата на дискусия бе анализиран реален пример за трудна бизнес процедура, в която е попаднал един от присъстващите студенти. Коментирани бяха различни подходи за излизане от странна, неочаквана или нетипична ситуация. Разиграването на казус с участието на трима студенти, които влязоха в ролите на директор, офис мениджър и клиент, предизвика аудиторията да анализира кой как е реагирал в конкретна ситуация и как би трябвало да протече тази бизнес процедура според етикета и протокола. 

Благодарение на проявената висока активност от страна на студентите с отправените множество въпроси, лекторите дадоха и редица други ценни съвети на младите икономисти от Стопанска академия.

Още »

Научни изследвания в мащабен форум представиха над 200 студенти в Стопанска академия

Мащабен студентски научен форум в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” даде възможност на възпитаниците на Свищовското висше училище да представят свои научни изследвания в областта на икономическата наука. Студентската научна сесия, в която участваха 240 студенти с 210 доклада, откри зам.-ректорът по „Студентска политика и академично развитие” проф. д-р Теодора Димитрова. „За такъв научен форум може да ни завиди всяко висше училище, но само ние можем да се похвалим със студенти като вас” – каза проф. Димитрова и припомни, че според рейтинговата система на МОН, студентите на Стопанска академия заемат първо място по научни изследвания. С поздравления за проявените амбиция, ентусиазъм и желание да намерят отговори на своите научни търсения, проф. Димитрова пожела успех на участниците във форума.

Научната сесия се проведе в четири направления, формулирани от четирите факултета на висшето училище, а участниците бяха разпределени в девет презентационни секции. Факултет „Финанси” предизвика студентите с темата „Финансите в контекста на Стратегия „Европа 2020”. В първа секция бяха представени научни разработки в направленията публични финанси, социално дело и инициативи за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Втора секция обедини корпоративни финанси, банково дело и застраховане.

„Предизвикателства и перспективи пред бизнеса в контекста на програма България 2020” бе темата, която факултет „Производствен и търговски бизнес” постави за участниците. Разпределени в две секции, студентите представиха изследвания, свързани с „Предизвикателствата пред индустриалния и аграрния сектор в контекста на програма България 2020” и с „Перспективи за развитие на търговския и туристическия бизнес”.

Организираната от факултет „Мениджмънт и маркетинг” студентска научна сесия бе на тема „Устойчиво развитие и глобален мениджмънт”.  Представените в първа секция разработки бяха в областта на мениджмънта, маркетинга и стратегическото планиране, а втора секция обхвана презентации относно международни икономически отношения и бизнес информатика. Студентите работиха по темите „Актуални проблеми  пред европейската интеграция и европейския бизнес”, „Съдеятелска среда и криза в икономиката и управлението”, „Стратегически перспективи за развитието на бизнеса и публичния сектор”, „Маркетинг 2024 г.”, „Актуални тенденции в развитието на информационните и комуникационните технологии”.

Факултет „Стопанска отчетност” предизвика студентите да насочат своите научни изследвания към „Проблеми и предизвикателства пред стопанската отчетност”. Разпределени в три презентационни секции, участниците представиха разработки в направленията „Счетоводството като информационна и контролна система”, „Контролът и анализът за запазване на динамичното равновесие в икономиката” и „Приложение на статистическите методи в икономическите изследвания”.

ФАКУЛТЕТ „ФИНАНСИ“ I секция – Публични финанси, Социално дело, Инициативи за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж 1м. Светла Иванова - III курс, спец. „Финанси” 2м. Ромина Нанкова - III курс, спец. „Финанси” 3м. Вержиния Владимирова - IV курс, спец. „Финанси” II секция – Корпоративни финанси, Банково дело, Застраховане 1м. Антонио Дичев – II курс, спец. „Финанси” 2м. Славка Василева – МП „Финансов мениджмънт” 3м. Силвия Петрова – II курс, спец. „Финанси” ФАКУЛТЕТ „ПРОИЗВОДСТВЕН И ТЪРГОВСКИ БИЗНЕС” І секция – „Предизвикателствата пред индустриалния и аграрния сектор в контекста на програма България 2020“ 1м. Мирослав Илиев – IV курс, спец. „Икономика на индустрията” 2м. Хюсеин Хюсеин – III курс, спец. „Аграрна икономика” 3м. Михаела Стоилова – IV курс, спец. „Икономика на индустрията” ІІ секция – „Перспективи за развитие на търговския и туристическия бизнес” 1м. Радостина Георгиева – III курс, спец. „Икономика на търговията” 2м. Венелин Ангелов – III курс, спец. „Икономика на туризма” 3м. Грета Постомпирова – III курс, спец. „Икономика на търговията” ФАКУЛТЕТ „МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГ” I секция – Мениджмънт, Маркетинг и Стратегическо планиране 1м. Диана Христова – IV курс, спец. „Екомениджмънт” и „Публична администрация” 2м. Полина Пейчева – III курс, спец. „Маркетинг” 3м. Миглена Миткова – III курс, спец. „Публична администрация” II секция – Международни икономически отношения и Бизнес информатика 1м. Веселин Великов – II курс, спец. „Бизнес информатика” 2м. Борислав Боянов – IV курс, спец. МИО 3м. Александър Георгиев – спец. „СК”, Великотърновски университет ФАКУЛТЕТ „СТОПАНСКА ОТЧЕТНОСТ” I секция – Счетоводството като информационна и контролна система 1м. Ради Димитров – МП „Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия” 2м. Екатерина Благоева – IV курс, спец. „Счетоводство и контрол” 3м. Гергана Иванова – I курс, спец. „Счетоводство и контрол” II секция – Контролът и анализът за запазване на динамичното равновесие в икономиката 1м. Славка Сиромашка – ІV курс, спец. „Стопански и финансов контрол” 2м. Любомир Терзиев – МП „Валутен, митнически и данъчен контрол” 3м. Зорица Иванова и Диляна Илиева – ІV курс, спец. „Стопански и финансов контрол” III секция –Приложение на статистическите методи в икономическите изследвания 1м. Мирела Димитрова – IV курс, спец. „Статистика и иконометрия” 2м. Дилян Борисов – IV курс, спец. „Статистика и иконометрия” 3м. Хюрджан Татар – III курс, спец. „Статистика и иконометрия”

Още »


Държавната администрация обявява 1572 стажантски позиции по Програмата за летни студентски стажове за 2014 г.

 На 11 април 2014 г. в 14.00 ч. ще бъдат публикувани 1572 стажантски позиции по Програмата за летни студентски стажове в държавната администрация за 2014 г. Програмата се провежда успешно за трети пореден път при изключителен интерес както от страна на студентите, така и от страна на държавната администрация. Стажовете, обявени по програмата за 2014 г. са с над  470 повече от обявените за 2013 г.

В Програмата за летни студентски стажове в държавната администрация 2014 г. ще могат да участват всички студенти, които се обучават в страната или чужбина без значение от степента, формата на обучението или курса.

Програмата е с фокус върху придобиването на професионален опит, нови знания и умения в реална работна среда, както и възможност за по-добра професионална ориентация на студентите. Стажовете ще бъдат едномесечни, неплатени, с възможност за гъвкаво работно време и ще се проведат в периода 1 юли – 30 септември 2014 г.

Предлагат се стажове в 40 професионални направления като най-търсените от страна на администрацията с най-много обявени стажантски позиции са Икономика (507), Администрация и управление (225), Право (178), Архитектура, строителство и геодезия (98), Информатика и компютърни науки (72), Социални дейности (66) и др.

Условията на програмата са публикувани на Портала за студентски стажове в държавната администрация в раздел Информация за програмата: http://staj.government.bg.

Процедурата за кандидатстване и подбор е изцяло онлайн и се осъществява на портала.
Крайният срок за кандидатстване е 11 май 2014 г.

Успех на всички кандидати!

 

Още »

Обучението по счетоводство и икономикс в средното и висшето образование обсъждаха учители и академични преподаватели в Свищов

Традиционна методическа кръгла маса с участието на учители от български икономически училища и академични преподаватели се проведе в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Дискусионният форум бе организиран като съпътстваща проява на Осмото издание на националните ученически състезания по икономика, които Свищовското висше училище провежда за трета поредна година под патронажа на Ректора – проф. д-р Величко Адамов. Последното за настоящата учебна година състезание за средношколци бе в направленията „Счетоводство” и „Икономикс”.

С „Добре дошли” гостите приветства зам.-ректорът по „Студентска политика и академично развитие” – проф. д-р Теодора Димитрова. „Вие сте хората, в които ние виждаме реални партньори при обучението на младото поколение икономисти” – каза в обръщението си към учителите проф. Димитрова. Изразявайки преклонение пред техния труд, тя цитира японската поговорка според която в Япония само учителите не се кланят на императора и сподели мнение, че в България също би трябвало да се цени толкова високо учителския труд. „Знам, че вие сте подлагани на множество оценявания и считам, че не само учениците и преките ви ръководители, а и ние от висшето образование трябва да имаме право да даваме оценки на вашия труд” – каза още проф. Димитрова. По думите й, вложените от учителите в средните училища труд, усилия, емоции се виждат като резултат после в студентите, с които преподавателите в Стопанска академия работят в продължение на четири години. Проф. Димитрова увери учителите, че с техните възпитаници се работи много лесно благодарение на солидната подготовка, която имат по икономическите дисциплини и изградената в тях любов към икономическата наука.

Заслугите на учителите подчерта в приветствието си и директорът на Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността, доц. д-р Николай Нинов. „Факт е, че на тези състезания присъстват най-талантливите, най-умните, най-амбициозните – това се доказва и от резултатите, които учениците постигат на националните състезания по икономика в Стопанска академия в различните направления” – каза доц. Нинов и подчерта ролята на учителите и техния „изключителен дан”  в подготовката на бъдещите студенти.

В срещата участваха учители от ПГИ „Ив. Илиев” – Благоевград, Търговска гимназия – Бургас, Старопрестолна гимназия по икономика – Велико Търново, ПГ „Проф. д-р А. Златаров” – Видин, ПГЛПИ „А. Буров” – Горна Оряховица, ФСГ „В. Левски” – Добрич, ПГИ „Рачо Стоянов” – Дряново, ДФСГ „Интелект” – Плевен, НТГ – Пловдив, ДТГ „Димитър Хадживасилев” – Свищов, ПГИ „Проф. д-р Д. Табаков” – Сливен, ПГИ „К. Маркс” – Смолян, ТГ „Княз Симеон Търновски” – Стара Загора, ФСГ „А. Буров” – Хасково и ПГИ – Шумен. Стопанска академия бе представена във форума от декана на факултет „Стопанска отчетност” – проф. д-р Атанас Атанасов, ръководителя на катедра „Обща теория на икономиката” – проф. д-р Любен Кирев, който е и зам.-ректор по „Обучение и научни изследвания”, ръководителя на катедра „Счетоводна отчетност” – проф. д-р Михаил Дочев, директора на центровете за магистърско и дистанционно обучение – доц. д-р Михаил Чиприянов, директора на центровете за следдипломно, факултативно и професионално обучение – доц. д-р Пенка Шишманова, инспектора в отдел „Докторантура и академично развитие” – Грета Цанова, преподаватели от двете катедри.

Участниците в кръглата маса обсъдиха ползите, които имат не само средното образование, но най-вече и самите ученици от провежданите в Стопанска академия национални състезания по икономика. Сред изразените мнения бе изтъкнат факта, че освен всичко друго учениците придобиват самочувствие от реалната състезателна среда сред техни връстници от различни български градове и сами констатират, че са изключително добре подготвени. От участието на средношколците в тези състезания учителите пък могат да установят, че техния труд дава резултат и това е своеобразен ориентир за обучението по съответните дисциплини в средните икономически училища.

В рамките на форума бяха анонсирани образователните продукти в ОКС „бакалавър” и развиваните магистърски програми от катедрите „Счетоводна отчетност” и „Обща теория на икономиката”. Домакините представиха възможностите за надграждане на образованието чрез портфолиото от магистърски и докторски програми, актуалните програми за следдипломно, факултативно и професионално обучение на Стопанска академия. По повод проявен интерес от страна на гостите бяха разяснени и възможностите за обучение в насока управление на проекти.

Учители и академични преподаватели обсъждаха учебния процес и учебните програми, обезпечение с учебни материали в средното образование, нивото на подготовка на учениците и до колко то е достатъчно като база за обучението им във висшето училище. Бяха коментирани  възможности за партньорство и съвместни инициативи, способстващи за икономическото образование в страната ни.

Проф. Димитрова връчи поименни сертификати за участие на учителите и комплекти с икономическа литература – реферирани издания на Стопанска академия. Всички гости получиха и личен подарък от проф. Кирев – негово монографично изследване, разкриващо корените на икономикса.

Още »

Средношколци от страната мериха знания по икономикс в национално състезание в Стопанска академия

Национално ученическо състезание по икономика в направление „Икономикс” събра отново в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” възпитаници на елитни български средни икономически училища. Осмото издание на националния ученически форум, който се провежда за трета поредна година в Свищов под патронажа на Ректора – проф. д-р Величко Адамов, откри зам.-ректорът по „Студентска политика и академично развитие” – проф. д-р Теодора Димитрова. С поздравително слово от името на академичното ръководство, тя приветства участниците с „Добре дошли” в Стопанска академия. „Вие сте на територията на можещите, на знаещите, на добрите, на победителите. Вие сте във висшето училище, което има над 140 000 възпитаници, успешно реализирали се в сферата на икономиката, високо уважавани професионалисти, които утвърждават запазената марка Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов” – каза проф. Димитрова и пожела на учениците здраве, бърза и точна аналитична мисъл за да се представят успешно в състезанието и „На добър час”.  

Приветствие към средношколците и техните учители отправи и зам.-ректорът по „Обучение и научни изследвания” и ръководител на катедра „Обща теория на икономиката” – проф. д-р Любен Кирев.  С нескрито вълнение той сподели, че идва в Свищов за първи път през 1966 г. на ученическа екскурзия като възпитаник на тогавашния Икономическия техникум в Благоевград. След като среща свои съученици вече студенти в крайдунавския град, решава да кандидатства в Свищовското висше училище и вече 41 години е преподавател в Стопанска академия. „Тук е извора на знанието, тук са традициите, тук са иновациите” – каза проф. Кирев и подчерта, че чрез солидните знания и личностно развитие, които свищовските студенти получават, намират добра реализация на пазара на труда.

Сред гостите на официалното откриване на състезанието бе деканът на факултет „Стопанска отчетност” проф. д-р Атанас Атанасов. Преди да представи участващите отбори, приветствие към учениците и техните учители отправи и директорът на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността, доц. д-р Николай Нинов.

В състезанието по „Икономикс” участваха ученици от Търговска гимназия – Бургас, Старопрестолна гимназия по икономика – Велико Търново, ПГИ „Рачо Стоянов” – Дряново, ДФСГ „Интелект” – Плевен, НТГ – Пловдив, ТГ „Княз Симеон Търновски” – Стара Загора и ПГИ – Шумен. Участващите в това направление ученици се състезаваха индивидуално като решаваха тест от 60 въпроса. Поставеното задание обхващаше изучаван в средните икономически училища материал като приходи и разходи на фирмата, активи и оборотен капитал, пазарна структура, търсене, предлагане, ценообразуване, конкуренция, инфлация, безработица, БВП и др.

Най-висок резултат на теста постигна Анелия Василева от Национална търговска гимназия – Пловдив. Наградата на Ректора й връчи зам.-ректорът проф. Димитрова. Християна Иванова – съученичка на победителката пък получи наградата на катедра „Обща теория на икономиката”, която връчи проф. Кирев. Всички участници получиха персонални сертификати на Стопанска академия  за участие в Националното състезание по икономика в направление „Икономикс”.       

Още »

Национално състезание по счетоводство срещна в Стопанска академия средношколци от страната

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” за пореден път предизвика българските ученици от средните икономически училища за участие в Национално състезание по икономика, което се провежда за трета поредна година в Свищов и е под патронажа на Ректора – проф. д-р Величко Адамов. В рамките на Осмото издание на ученическата надпревара се проведе състезание в направление „Счетоводство”.

С приветствие от името на академичното ръководство,  състезанието откри зам.-ректорът по „Студентска политика и академично развитие” – проф. д-р Теодора Димитрова. С „Добре дошли в Свищов – градът на свободата, градът на първия български финансов министър Григор Начович, градът на Щастливеца – Алеко Константинов, градът на автора на българския химн – Цветан Радославов” проф. Димитрова приветства участващите в състезанието ученици и техните учители. Тя поздрави гостите и с „Добре дошли в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, като  подчерта, че това висше училище е лидер на образователния пазар по икономика, администрация и управление и работи в партньорство с представените средни икономически училища. „Днешният форум е израз на това партньорство в името на бъдещата България, защото именно вие сте бъдещето на България” – каза още проф. Димитрова. 

С приветствие и пожелание за успех към учениците се обърна и ръководителят на катедра „Счетоводна отчетност” – проф. д-р Михаил Дочев. „Счетоводителят е дялан камък и пасва на много места” – каза той и допълни, че без счетоводство и без тази професия никъде неможе. Във връзка с обучението на такива специалисти в Стопанска академия, той подчерта, че освен на солидна и качествена подготовка, преподавателите залагат на доверие и инвестиции в бъдещето на студентите.

Сред гостите на официалното откриване на форума бе деканът на факултет „Стопанска отчетност” проф. д-р Атанас Атанасов. Преди да представи участващите отбори, приветствие към учениците и техните учители отправи и директорът на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността, доц. д-р Николай Нинов.

В състезанието по икономика в направление „Счетоводство” участваха ученици от ПГИ „Ив. Илиев” – Благоевград, Търговска гимназия – Бургас, Старопрестолна гимназия по икономика – Велико Търново, ПГ „Проф. д-р А. Златаров” – Видин, ПГЛПИ „А. Буров” – Горна Оряховица, ФСГ „В. Левски” – Добрич, НТГ – Пловдив, ДТГ „Димитър Хадживасилев” – Свищов, ПГИ „Проф. д-р Д. Табаков” – Сливен, ПГИ „К. Маркс” – Смолян, ТГ „Княз Симеон Търновски” – Стара Загора, ФСГ „А. Буров” – Хасково и ПГИ – Шумен. Участниците в това направление се състезаваха индивидуално като решаваха тест от 30 въпроса. Чрез поставеното задание, учениците трябваше да демонстрират познания, свързани с осчетоводяване на приходи и разходи в различни производствени предприятия, взимания от клиенти за извършени услуги, представяне на финансови отчети и др. дейности свързани със Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.

Най-висок резултат на теста постигна Мария Вълканова от Национална търговска гимназия – Пловдив. Наградата на Ректора й връчи зам.-ректорът проф. Димитрова.

С индивидуални награди бяха отличени и следващите по показан резултат участници. Андриян Христов от ФСГ - Добрич получи наградата на катедра „Счетоводна отчетност”, връчена от проф. Дочев, а наградата от практиката получи Петра Фотева от ТГ – Бургас, връчена от гл. ас. д-р Иван Андреев. Всички ученици получиха поименни сертификати за участие в Националното състезание по икономика в направление „Счетоводство”.      

Още »

Студентският съвет при СА “Д. А. Ценов” – гр. Свищов,  организира кастинг за конкурса „Мис Академия 2014" . За записване кандидатките трябва да попълнят формуляр, да предоставят 3-4 снимки по избор и актуален телефонен номер за връзка.

Документите се подават на ssavet@uni-svishtov.bg  или в офиса на Студентски съвет (блок №1)
Краен срок за подаване: 30.04.2014 г.

Формуляр за участие може да изтеглите от ТУК.

Още »

Система за управление на бизнеса представиха практици пред информатици от Стопанска академия

„ERP система за ефективно планиране и контрол на ресурсите на компанията EnterpriseOne – особености на внедряването” бе темата на проведения в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” майсторски клас, организиран за студенти от III и IV курс на специалност „Бизнес информатика”. Гост-лектори бяха д-р Наталия Футекова, управляващ съдружник във фирма „И Ар Пи България” ООД - София и Димитър Димитров, специалист продажби ERP решения във фирмата. Освен студенти, във форума участваха докторанти и преподаватели от катедра „Бизнес информатика”.   

Срещата откри ръководителят на катедрата  доц. д-р Веселин Попов, който представи гостите и изрази благодарност за тяхната готовност да споделят пред студентите практически опит. Доц. Попов поясни, че фирмата  е един от първите български разработчици на системи за управление на бизнеса, с над 19-годишен опит е в разработването, внедряването и поддръжката на системи за управление на бизнеса и е създател на една от първите български ERP системи.

В своята презентация д-р Наталия Футекова запозна студентите с историята на създаването на ERP системата EnterpriseOne, модулите, които включва, както и развитието й през годините. Акцентът бе поставен върху методологията на внедряване на системата. Подробно бяха обяснени петте основни етапа, през които преминава внедряването на EnterpriseOne – подготовка, анализ, внедряване, старт и подобрения, като на студентите бяха посочени дейностите, характерни за всеки от етапите. Беше разяснен и моделът на внедряване, на основата на който работи фирмата – с партньорски внедрителски фирми, като беше изтъкнато, че компанията има най-голямата партньорска мрежа в бранша. Д-р Футекова представи и част от обществената дейност на фирмата, а именно сътрудничеството с образователни и научни институции в България, стажантските програми на фирмата, социалните дейности в подкрепа на благотворителни каузи, в които се включва компанията.

Във втората част на майсторския клас, презентация изнесе Димитър Димитров, който запозна студентите със спецификите на продажбата и внедряването на ERP системи в българските предприятия. Бяха посочени основните проблеми при избора на ERP решение, трудностите при внедряването на чуждестранни системи в България, както и добрите практики в тази насока. В края на срещата бе дадена възможност на преподавателите и студентите да задават въпроси към лекторите.

След завършване на майсторския клас, беше сключен Меморандум за партньорство и сътрудничество между Стопанска академия „Д. А. Ценов”, представена от катедра „Бизнес информатика” и фирма „И Ар Пи България”.

Майсторският клас на тема „ERP система за ефективно планиране и контрол на ресурсите на компанията EnterpriseOne – особености на внедряването” се реализира в изпълнение на ангажиментите по дейност 3 на проект BG051PO001-3.1.07-0019 „Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов” – Свищов”.

Още »


Министерството на образованието и науката обявява конкурс за стипендии, отпуснати в рамките на Програмата за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Словашката република

Стипендиите са предназначени за обучение на български граждани през академичната 2014-2015 година, както следва:

1. Шест стипендии за частичен срок на обучение на студенти с продължителност по 5 месеца;
2. Пет стипендии за участие в едномесечен летен езиков курс по словашки език за студенти и преподаватели

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

1. Да са български граждани;
2. Да владеят словашки език;
3. Възраст: за студентите – до 30 г., за преподавателите и изследователите – до 55 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

А. За частичен срок на обучение на студенти:

- Да са студенти в български държавни висши училища през учебната 2013/2014 г. в редовна форма на обучение с успех от завършените семестри не по-нисък от „много добър” 4.50;
- Да не са в първата или в последната година на обучението, когато са записани за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър” или „магистър” след завършено средно образование, или
- да са записани за обучение в първи курс за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър” след завършена степен „бакалавър” или „магистър”.

Б. За летен езиков курс по словашки език

1. Да са студенти в български държавни висши училища през учебната 2013/2014 г. в редовна форма на обучение по специалността „Славянска филология” с успех от завършените семестри не по-нисък от „добър” 4.00.
- Да не са в първата или в последната година на обучението, когато са записани за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър” или „магистър” след завършено средно образование, или
- да са записани за обучение в първи курс за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър” след завършена степен „бакалавър” или „магистър”.

2. Да са преподаватели или изследователи в областта на славистиката.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

1. Заявление за участие в конкурса в свободна форма до дирекция „Висше образование” с опис на приложените документи;
2. Автобиографична справка с посочени домашен и електронен адрес, телефони за връзка и информация за ползвани стипендии, отпуснати чрез МОН;
3. Копие от личната карта;
4. Мотивация;
5. Академична справка за успеха и формата на обучение (за студентите);
6. Копие от международно признат документ за владеене на словашки език. Не се изисква за студенти от професионалното направление „Филология”, изучаващи словашки език;
7. Копие от диплома за висше образование, научна степен (за преподавателите);
8. Декларация от кандидата, че сам ще осигури пътните и паспортни разходи, разходите за личен багаж и застраховки, както и че след завръщането си ще представи на дирекция „Висше образование” и дирекция „Международно и европейско сътрудничество” в МОН кратък отчет за обучението и финансово-битовите условия на престоя.

Кандидатите по т. А следва да декларират още, че ще удостоверят с документ пред българското висше училище, в което са студенти, че са изпълнили учебните си задължения в чуждестранното висше училище.

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. "Княз Дондуков" № 2А, до 25 април 2014 г. включително.

С кандидатите ще се проведе индивидуално събеседване в МОН на 29 април 2014 г. от 10.00 часа.

За справки тел. 9217 530, 9217 784 или 9217 529.

Окончателното решение е право на приемащата страна и не подлежи на обжалване.

Съгласували:
Мария Фъртунова, директор на дирекция "Висше образование":
Ина Попова, директор на дирекция „Международно и европейско сътрудничество”
Иванка Монова, началник на отдел „Връзки с обществеността и протокол”
Галина Дреновска, началник на отдел в дирекция "Висше образование"
Александър Попов, главен експерт в дирекция МЕС

Изготвил:
Венко Божанов, главен експерт в дирекция "Висше образование"

Още »

Студентска научна сесия на тема „Иновативни решения в търговията и туризма“, организирана от катедра „Търговски и туристически бизнес“

На 07 април 2014 г. катедра „Търговски и туристически бизнес“ организира Студентска научна сесия на тема: „Иновативни решения в търговията и туризма“. Научният форум привлече интереса на 25 участници от ІІІ и ІV курс на специалности „Икономика на туризма“ и „Икономика на търговията“, редовно обучение, които разработиха доклади и презентации, посветени на актуални аспекти от избраната проблематиката.  

Модератор на научната сесия бе ас. д-р Любка Илиева, а жури в състав: доц. д-р Светослав Илийчовски – председател, доц. д-р Симеонка Петрова и доц. д-р Теодора Филипова оценяваха разработките на студентите.

Основни акценти в представените студентски изследвания бяха иновативни решения, свързани с разработване на собствена марка на търговска верига, нови туристически продукти на хотелиерски предприятия и рекламна кампания на дестинация България.

Доклади, посветени на търговска тематика, бяха презентирани от двама студенти от ІІІ курс и двама четвъртокурсници от  „Икономика на търговията“. Креативността на научните публикации се конкретизира до: обосноваване избора на търговска верига; изграждане визията на собствената марка; рекламен слоган и брошура, промотиращи идеята. Продуктът на търговските вериги бе зададен предварително – българско кисело мляко, а търговският обект бе изтеглен на случаен принцип от участниците. Новаторство по зададената тема бе проявено по отношение собствени марки на търговски вериги „Билла“, „Пени“, „Лидл“ и „Карфур“.

Доклади, посветени на туристическа тематика, бяха презентирани от 18 четвъртокурсници и трима студенти от ІІІ курс на специалност „Икономика на туризма“. Те представиха своите идеи за нови туристически продукти на 4-звездни хотели в България, както и промотиране на дестинация България на целеви туристически пазари. Проучването в студентските разработки обхващаше визитка на избрания туристически обект, база данни за целеви туристически пазари, информация за основните конкуренти на дестинация България, SWOT анализ на дестинация България, визия на новия туристически продукт и на рекламните канали, носители и средства.

Още »

Лазарки от свищовска детска градина гостуваха в Стопанска академия и наричаха за здраве и берекет

В навечерието на Лазаровден, който поставя началото от серията Великденски празници, деца от свищовската ЦДГ „Радост” гостуваха в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Малките лазарки, пременени в народни носии и с цветни венчета в косите, поздравиха служители и преподаватели за предстоящите празници. С  изпълненията си на обредни песни и танци, пресъздаване на обичаи и наричане за здраве, щастие и берекет, децата създадоха много радост и истинско празнично настроение на всички присъстващи.

Малките лазарки показаха как могат да скачат високо, за да пораснат посевите и да бъде плодородна годината, а тропайки силно с крачета пожелаха да бъде добра годината за животновъдите и добитъка да се множи.

Като добър „стопанин на дома”, зам.-ректорът проф. д-р Теодора Димитрова посрещна гостите с питка и както повелява традицията ги дари с яйца, пари, лакомства и дребни подаръци.

Освен символичните дарове, малките лазарки получиха и  бурни аплодисменти от присъстващите, част от които се подготвяха да отпразнуват именните си дни на Лазаров ден и на Цветница.

Още »

Ново международно партньорство за Стопанска академия „Димитър А. Ценов”

Договор за образователно и научно партньорство между Стопанска академия „Димитър А. Ценов” и най-стария румънски университет „Александру Йоан Куза” бе подписан от ректорите на двете висши училища – проф. д-р Величко Адамов и проф. д-р  Василий Ишан. Румънският университет обучава 25 000 студенти в 15 факултета, между които и факултет по „Икономика и бизнес администрация”.

Сключването на договора бе съпроводено и с участие на официална делегация от СА „Димитър А. Ценов” в Международна научно-практическа конференция на тема „Монетарни, банкови и финансови предизвикателства пред страните от Централна и Източна Европа, членки на Европейския съюз”, проведена на 11.04.2014 г. в гр. Яш, Румъния.

Още »

Бизнесът в действие отново провокира свищовските студенти с реални бизнес казуси

Проектът „Бизнесът в действие”, който AIESEC – Свищов реализира за пета поредна година, даде възможност на студенти от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” да се срещнат лице в лице с представители на компании, търсещи иновативни решения за своя бизнес. Основна цел на проекта е да спомогне за изграждането на мост между бизнеса и образованието като даде възможност на студентите да приложат наученото в университета на практика, решавайки предоставени от компаниите-партньори реални бизнес казуси с икономическа насоченост.

„Критерият за истинност на всяка една  теория е практиката, а потребностите на практиката предвижват науката по-напред” – заяви при официалното откриване на тридневния форум зам.-ректорът по „Обучение и научни изследвания” проф. д-р Любен Кирев. С приветствие от името на академичното ръководство и на ректора проф. д-р Величко Адамов, зам.-ректорът поздрави организаторите и участниците във форума. Отчитайки факта, че връзката между теорията и практиката винаги е съществувала, проф. Кирев подчерта важността на практическото обучение, което форума осигурява за свищовските студенти. 

В сравнение с първата година на реализиране на проекта, сега и фирмите-партньори, и одобрените за участие  студенти са двойно повече – информира председателят на AIESEC – Свищов, Мирослав Димитров. По думите му, „Бизнесът в действие” успя да докаже, че е проект, който подобрява връзката между младите хора и корпоративната среда. Мирослав Димитров изрази благодарност към академичното ръководство за оказваната през годините подкрепа при реализиране на проекта и към фирмите-партньори, а на колегите си пожела успех на форума с апела: „Предизвикайте себе си, бъдете решителни, поемайте рискове и преследвайте мечтите си”. 

Участващите седем фирми бяха презентирани от техни представители и от членове на студентската организация. Част от компаниите подкрепят не само проекта „Бизнеса в действие”, но и други  инициативи на AIESEC – Свищов целогодишно. Предизвикателствата към свищовските студенти, които бизнеса отправи чрез поставените казуси, бяха свързани със счетоводно отчитане на инвестиционно предприятие, маркетинг и разработване на нови пазари, данъчна система и законодателна политика. С казуси във форума за пореден път участва и Стопанска академия. Катедра „Бизнес информатика” постави задача на студентите да създадат уеб сайт, а катедра „Търговски и туристически бизнес” предизвика участниците да разработят собствена марка на търговска верига и нов продукт на търговски комплекс. Организаторите на форума от AIESEC – Свищов поставиха казус в направление човешки ресурси.

Чрез формата за кандидатстване, всеки студент имаше възможност предварително да избира три от предложените варианти. На база курс, специалност и критерии от самите компании, студентите са селектирани във всяко едно от направленията. Екипите, които решаваха поставените казуси, бяха сформирани на случаен принцип от по 4-5 души. След презентациите на казусите, представителите на компаниите избираха екипа, представил се най-добре според техните критерии.

Наградата на организаторите – локален офис на AIESEC в Свищов – „Социален стаж” през лятото в държава по избор от 124 възможни, получи екипът на второкурсниците Гергана Костова и Цветомир Дунчев от спец. „Стопанско управление”, Стойчо Маринов - III курс и Анджелика Енчева - IV курс от спец. „Бизнес информатика”.

При закриване на тридневния форум всички участници  получиха персонални сертификати, които им бяха връчени от председателя на  AIESEC – Свищов, Мирослав Димитров и от ръководителя на проекта Симеон Спасов.

Още »

Основател на водеща софтуерна фирма обучава студенти от Стопанска академия

Майсторски клас на тема „Изграждане на уеб приложения за бизнеса с dWare OS чрез базиран на събитията подход” се проведе в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Във форума участваха студенти от III и ІV курс на специалност „Бизнес информатика” и преподаватели от едноименната катедра. Гост-лектор беше Дамян Иванов, основател на фирма ДиУеър ООД гр. София – една от първите български софтуерни фирми, създадена на 10-ти ноември 1989г. При представяне на темата участва и Диана Димитрова – старши експерт „Счетоводни системи” във фирмата.

Форума откри ръководителят на катедра „Бизнес информатика”, доц. д-р Веселин Попов. Представяйки  гостите, той поясни че клиенти на софтуерните продукти, които фирмата предоставя за нуждите на бизнеса, са не само български, но и чуждестранни компании. Доц. Попов изтъкна факта, че във фирмата работят бивши възпитаници на Стопанска академия, част от които са завършили специалност „Бизнес информатика”.

В своята презентация, Дамян Иванов запозна студентите с  история за основаването на ДиУеър, нейното развитие, разрастване, възникването на идеите за отделните софтуерни продукти, които тя предлага. С кратка ретроспекция на езиците за програмиране и тяхната роля при изграждането на приложения за бизнеса, лекторът подготви аудиторията за концепцията, която е заложена в dWare OS. Целта му бе да се разбере простотата на идеята, залегнала в подхода, базиран на събития, който е основен за създаването на уеб приложения с dWare OS.

На студентите бяха демонстрирани основните стъпки за работа в средата на dWare OS. Заедно с това бяха показани вече готови dWare OS приложения, работещи в реално време в Български Пощи АД и Българското национално радио. В края на майсторския клас Дамян Иванов подчерта важността на специфичната роля и място на студентите, обучаващи се в специалност „Бизнес информатика”, а именно съчетаване на специализираните икономически знания с тези за информационните технологии, които се превръщат в неразделна част от бизнес реалността.

След завършване на майсторския клас, в присъствието на декана на факултет „Мениджмънт и маркетинг” – проф. д-р Виолета Краева, беше сключен Меморандум за партньорство и сътрудничество между Стопанска академия „Д. А. Ценов”, представена от катедра „Бизнес информатика” и фирма ДиУеър гр. София.

Майсторският клас на тема „Изграждане на уеб приложения за бизнеса с dWare OS чрез базиран на събитията подход” се реализира в изпълнение на ангажиментите по проект BG051PO001-3.1.07-0019 „Нови знания и умения за успешна професионална реализация  на студентите от СА „Д. А. Ценов” – Свищов”.

Още »

Първа студентска научна сесия по „Управление на дълга” се проведе в Стопанска академия

Първа студентска научна сесия на тема „Управление на дълга - 2014” се проведе в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Поредното пионерно за Свищовската Алма матер събитие бе организирано от катедра „Финанси и кредит” по Проект ИП2-2013 „Докторантско училище по финанси и магистърски научни изследвания по финансови науки”. В научната сесия участваха 34 студенти от магистърска програма „Финансов мениджмънт” (редовна форма на обучение).

Форумът откри зам.-ректорът по „Студентска политика и академично развитие” проф. д-р Теодора Димитрова. „Вие сте випуск, за който останалите висши училища могат само да мечтаят, випуск, който винаги носи много позитиви за Стопанска академия от студентската си активност” – заяви проф. Димитрова и подчерта, че сред участниците в първата по рода си сесия са студенти, завоювали престижни награди и отличия от различни национални форуми. Изразявайки увереност, че успешно са усвоили техниките за управление на дълга, проф. Димитрова пожела на магистрите по финансов мениджмънт да нямат дългове в личен план.

Сред гостите на официалното откриване бяха деканът на факултет „Финанси” – проф. д-р Румяна Лилова, директорът на центровете за магистърско и за дистанционно обучение – доц. д-р Михаил Чиприянов, доц. д-р Пламен Пътев и доц. д-р Александър Ганчев от катедра „Финанси и кредит”.

Участващите в сесията магистри презентираха своите  индивидуални и екипни разработки, представящи изследвания, свързани с дефицита и дълга на 22 държави – Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Обединено кралство, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Франция, Чешка Република и Швеция.

Изследванията на студентите бяха с акцент върху анализа на дефицита и управлението на дълга на посочените държави в периода  2000 – 2013 г. Установените тенденции потвърдиха силно негативните ефекти на финансово-икономическата криза от 2008 г. върху отделните държави, изразени основно във високата лихвена „цена” на дълговите инструменти. С особено негативни показатели магистрите изведоха групата страни-членки на ЕС, придобила популярност като групата PIIGS (Португалия, Италия, Ирландия, Гърция и Испания).

Теоретична основа на проведените изследвания бе едноименния авторски курс на проф. д-р Андрей Захариев, който ръководи и предлаганата на английски език версия на магистърската програма („Financial Management”).

Научно-приложните доклади на магистрите по управление на дълга ще бъдат публикувани в едноименен сборник, съвместно с научни изследвания на лекторите по дисциплината „Управление на дълга“. Участниците в научната сесия получиха персонални  сертификати, които им връчиха зам.-ректорът проф. д-р Теодора Димитрова, ръководителят на катедрата проф. д-р Андрей Захариев и ръководителят на проекта доц. д-р Валентин Милинов.

Магистрите документираха участието си в Първата студентска научна сесия по „Управление на дълга” със снимка пред паметника на основателя на катедра „Финанси и кредит” и трети ректор на Стопанска академия – проф. д-р Минко Русенов.

Още »


Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при СА "Д.А.Ценов" - Свищов
и Национална селска мрежа в България

обявяват следната младежка инициатива:

НАЦИОНАЛНА СЕЛСКА МРЕЖА В БЪЛГАРИЯ е организация, функционираща в настоящия си вид по проект на Министерство на земеделието и храните и представлява инструмент за подкрепа и реализиране на политиката за развитие на селските райони (повече за организацията и за изпълняваните от нея дейности можете да видите на сайта: www.nsm.bg).

Инициативата е посветена на младежите и по-конкретно младежите в селските райони на България, като нейната цел е да открие, събере и покаже положителните примери за инициативи и проекти, осъществени със или за младежи в селските райони на България.

Няма никакви ограничения за вида на инициативите, както и за вида на организациите. Те могат да бъдат НПО, читалища, неформални младежки групи или други. Единственото изискване е да имат осъществен (или в процес на осъществяване) проект или инициатива с или за младежи в селски район или малко населено място в България.

За целта е открита нова тематична страница на уебсайта на НСМ: http://www.nsm.bg/youth. Там, освен база данни с пълно описание на събраните инициативи и приложени най-разнообразни материали (снимки, видео, публикации), ще бъде показан и положителния опит от други страни-членки на ЕС. Планира се да бъде изготвена интерактивна карта, на която да се локализират "горещите точки" за младежите в селските райони (активни организации, младежки бази, младежки клубове, младежки домове и всякакви други важни и полезни структури). Цялата информация ще бъде анализирана в общ доклад и ще бъде предоставена на обществеността. На страницата ще има и друга полезна информация за младите, връзки и други.

Споделянето на успешните идеи и събирането им на едно място ще създаде възможности за обмяна на опит, създаване на нови контакти и партньорства, вдъхновение за нови идеи и инициативи и много други положителни резултати.

Повече за самата идея има тук: http://www.nsm.bg/sites/default/files/youth[smallpdf.com](1).pdf

Формуляр за кандидатстване.

Още »


Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при СА „Д. А. Ценов” – Свищов
и Областен съвет на Български червен кръст - гр. Шумен

обявяват събеседване за налична вакантна позиция със завършващ млад специалист по счетоводство (родом и живущи в град Шумен)

Областен съвет на БЧК Шумен е най-голямата не правителствена доброволна организация в Шуменска област, чиято цел е да предотвратява и облекчава човешките страдания.

В реализацията на тази си цел са ангажирани  3 615 члена повече от 300 активни доброволци и 4 специалисти щатен персонал.

В тази връзка, БЧК Шумен, обявява събеседване за длъжността „счетоводител” със следните изисквания:

1.  Познания по дисциплините счетоводство - контрол и човешки ресурси и съответните актуални нормативни документи в РБългария.
2.  Познания и готовност за работа със счетоводни компютърни програми, офис пакет и интернет.
3. Познания по счетоводството на НПО.
4. Способност и умения за работа в екип.
5. Способност за работа под напрежение!

Всеки който се интересува и желае да получи по подробна информация да се свърже с:

Пламен Петров
Областен Съвет на БЧК
град Шумен
ул. "Цар Освободител" № 143
0889 42 55 55
shumen@redcross.bg
plamen00@gmail.com
www.shumenredcross.blogspot.com/

Още »


Уважаеми колеги,
Във връзка с реализиране на дейности по проект BG051PO001-3.1.07-0019 „Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов” – Свищов” предстои организиране на кръгла маса на тема: „Висшето образование и бизнеса в контекста на стратегия Европа 2020“, която ще се проведе на 14 ноември 2014 г.  Дискусиите ще се водят в три направления:

Първо направление: Иновативни подходи за бизнес обучение.

Второ направление: Образователни продукти  в икономиката, администрацията и управлението.

Трето направление: Участие на бизнеса в учебния процес – модели за партньорство.

По същите направления ще се издаде сборник с научни доклади. Срокът за представяне на докладите е 31 юли 2014 г., както следва:

 • на хартиен носител в офиса на проекта – Учебна база „Проф. Д. Бъров“ при г-жа Татяна Друмева.
 • в електронен вариант на  e-mail: gbz@uni-svishtov.bg

Приканваме всички преподаватели, представители на бизнеса,  публични институции и заинтересовани лица за активно участие.

Изисквания за оформление на докладите

ЗАГЛАВИЕУДЕБЕЛЕНО, ШРИФТ TIMES NEW ROMAN 14 PT.,
ЦЕНТРИРАНО, САМО ГЛАВНИ БУКВИ

Академична степен, Име и презиме на автора
Месторабота,  
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСНОВНИЯ ТЕКСТ:

1. Максимум – 3-6 страници (включително таблици, фигури и библиография)
2. Шрифт: Times New Roman 12 pt.
    Междуредие: Single
3. Бележки под линия: 10 pt.

Още »


Уважаеми колеги!
Уведомяваме Ви, че всички студенти-практиканти  успешно приключили практиката си през месеците август, септември и октомври, както и тези приключили практиката до 30.11.2013 г. могат да получат УДОСТОВЕРЕНИЯТА си лично в офиса на АЦККВО при следния график:

Сряда от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Четвъртък от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Петък от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Другите удостоверения са в процес на обработка. В секция НОВИНИ, както и в секцията на самия проект можете да следите за актуална информация.
Екипът на проекта BG051PO001-3.3.07-0002 "Студентски практики", Стопанска академия „Д. А. Ценов” - Свищов

Още »


Уважаеми колеги,
Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността в партньорство с ТАКСБЕК Груп, като едни от най-големите работодатели в региона,  започват кампания за набиране на млади специалисти с икономически профил и владеещи чужди езици.

В момента Таксбек Груп предлага 6 свободни работни позиции в офиса си в гр. Велико Търново и набира професионални кадри.

Списък свободни позиции ТАКСБЕК ГРУП - офис В. Търново

 1. Online Marketing Specialist
 2. Online Tax Agent/Chat agent
 3. Client Relationship Manager – Italian speaker
 4. Client Relationship Manager – French speaker
 5. Sales Agent – Slovak speaker
 6. Junior Filer – Japanese speaker

За повече информация посетете - http://www.thetaxbackgroup.com/ и www.taxback.com

Още »


Уважаеми колеги,
Стартира кампания за кандидатстване за стипендии за успех и специални стипендии за летен семестър на учебната 2013/2014 г. по проект „Студентски стипендии”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
От 01.04.2014 г. до 27.04.2014 г. студентите имат възможност да кандидатстват по електронен път чрез настоящата страница. Крайната дата за подаване на документите за стипендии за успех и специални стипендии на хартиен носител във Висшите училища е 30.04.2014 г.
Подробни разяснения ще намерите в секцията „Онлайн кандидатстване”. http://eurostipendii.mon.bg/.

Образец на удостоверение за кандидатстване за специална стипендия.

Още »


КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБРА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
В БЪЛГАРИЯ ЗА 2013 Г.  
     

В СА „Д. А. Ценов” - Свищов се изпълнява научноизследователски проект „Оценка на административния капацитет на публичните администрации и провеждане на годишен конкурс за най-добра администрация в България” - № 18-2013 от 28.11.2013 г., финансиран със средства от държавната субсидия за присъщата на СА „Д. А. Ценов” научна дейност по Наредба № 9/08.08.2003 г.

Проектът е насочен към разработване на система за многокритериална оценка на административния капацитет, отразяваща постановките на приложимата нормативна база и добрите практики, както и нейното прилагане към дейността на областните администрации в страната. Предвижда се организиране и провеждане на конкурс, съвместно с Института по публична администрация към Министерския съвет и Информационна агенция „Фокус“, на който резултатите ще бъдат публично оповестени, а администрацията, получила най-висока оценка, ще бъде обявена за най-добра областна администрация в Република България за 2013 г.

Проектът и конкурсът за най-добра администрация на годината ще се популяризира сред оценяваните администрации и сред широката общественост, чрез подкрепа от медийните партньори на СА „Д. А. Ценов”.

Още »


Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността
при Стопанска академия „Д. А. Ценов” ГР. Свищов
и
TRANSEARCH International Romania,  Bulgarian Branch

Fuer ein dynamisches und wachsendes Team aus FMCG Bereich, suchen wir einen

Trainee / Junior Einkäufer (w/m)

Als Trainee / Junior Einkäufer (w/m) sollten Sie folgende Anforderungen erfüllen:

 1. Hervorragende Mathe und Deutsch Kommunikationsfähigkeiten (in Wort und Schrift)
 2. Gute MS-Office-Kenntnisse sowie MS Excel und MS PowerPoint
 3. Dank Ihrer ausgeprägten analytischen Fähigkeiten und Ihres  konzeptionellen Denkvermögens gelingt es Ihnen, sich  sehr schnell auf neue Gegebenheiten einzustellen.
 4. In der Lage sein, das Wesentliche schnell zu erfassen
 5. Teamfähigkeit
 6. Idealerweise Berufserfahrung insbesondere im Einkaufsbereich
 7. Fähigkeit unter zeitdruck arbeiten

Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem internationalen Umfeld mit guten Entwicklungsperspektiven.

Bei Interesse senden Sie Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen bitte an: kremena.altimirska@transearch.com

We are looking for a Trainee / Junior Einkaufer  with a strong interest in FMCG to join a dynamic and growing team.

This is a fantastic opportunity to learn and grow your knowledge with a good chance of career progression in a leading supplier of FMCG

The ideal candidate for the Trainee/ Junior Einkaufer role must demonstrate:

 • Excellent Maths and German communication skills (written and verbal)
 • Good PC skills, especially MS Excel and MS Powerpoint
 • Ability to quickly pick up and adapt to new information and frequent changes
 • Attention to detail
 • Excellent relationship building skills
 • Preferably have previous experience in a commercial role
 • Ability to work to tight deadlines in a fast paced trading environment

This position offers excellent career long term career progression and training

If you are interested in applying for this Trainee Einkauf vacancy please send your CV  to kremena.altimirska@transearch.com

Още »

ПЛАТЕНИ РАБОТНИ ПОЗИЦИИ ЗА СТАЖ В МАЛТА - за първи път в България!

ЗИП травел България ви предлага невероятната възможност - да работите и да се забавлявате на остров Гозо, Малта.

Към момента търсим младежи до 30г. с добро ниво на английски език (Немски е в плюс) за 5* хотел на острова.

 • Trainee Front Office (Start Date: Mid-June)
 • Management Trainee Front Office (Start Date: June)
 • Trainee F&B (Start Dates: March, April, July and August)
 • Management Trainee F&B (Start Date: July)
 • Trainee Housekeeping (Start Date: July)
 • Trainee Kitchen (Start Date: March/April)
 • Trainee SPA (Start Date: July)
 • Trainee Maintenance (Starting Date: to be discussed)

Сезонът в Малта започва през Май до Септември, така че възползвайте се от платената ваканция през ЛЯТО 2014!

Позициите и датите са:

Още за условията и изискванията за стажа
Още позиции за Испания - студенти и за младежи
Още позиции за Германия
Още позиции за Франция

Още »


Уважаеми колеги,
както и в предходните години, германският Бундестаг ще проведе програмата "Между­народна парламентарна стипендия (IPS)" съвместно с Хумболдтовия университет, Сво­бодния университет и Техническия университет в Берлин. Тя се организира под патрона­жа на Президента на Бундестага и изцяло се финансира от германския парламент.

Международната парламентарна стипендия е насочена към млади абсолвенти, които със своите квалификация, лични качества и нагласи имат намерение да изпълняват управленческа или обществена роля в родината си. Бундестагът дава възможността на мла­ди хора от Централна, Източна и Югоизточна Европа, Франция, Израел и САЩ да се за­познаят с германската парламентарна система на теория и в практика. IPS е дългосрочна политическа инвестиция с цел да засили и утвърди партньорството между Германия и държавите - участващи в програмата..

Парламентарната практика е с продължителност от 01 март до 31 юли 2015 г. В начало­то стипендиантите получават общо въведение в парламентарните принципи и в акаде­мичния живот в трите университета в Берлин и от администрацията на Бундестага. По време на практиката под формата на кратки семинари немските политически фондации представят на участниците политическия, икономическия и културния живот на Федерал­ната република. В рамките на пълен работен ден практикантите се запознават с разнооб­разните задължения в кабинета на един дапутат (напр. оценителни работи, писане на ре­чи, статии и писма, подготовка на парламентарни заседания, както и изпълняване на секретарски задачи). Предвидени са и посещения на избирателния район на съответния германски депутат.

Бих бил много благодарен, ако имате възможност да предоставите тази информация на евентуални заинтересовани от Вашата институция. Конкретните изисквания за получава­не на стипендия, процедурата за кандидатстване, както и формулярите за кандидатстване, могат да бъдат изтеглени на следния интернет адрес: www.bundestag.de/ips .

Срокът за подаване на документите в Посолството на Федерална република Германия е до 30 юни 2014 г. Само изцяло попълнени документи ще бъдат взети под внимание.

Още »


Уважаеми колеги,
Получена е покана за 15-то издание на Лятната бизнес-школа, организирана от Икономическия факултет на Люблянския университет, която ще се проведе в периода 7-25 юли 2014 г. на тема „Вземете най-доброто от Изтока и Запада“.

Събитието включва курсове за студенти от бакалавърски и магистърски програми, както и запознаване с дейността на успешни словенски компании в областта на индустрията и услугите.

Крайният срок за кандидатстване изтича на 10 юни т.г. Подробна информация за условията за участие и таксите се съдържа в приложената брошура на университета и в интернет страницата на школата:
http://www.ef.uni-lj.si/summerschool/

Заинтересованите студенти могат да контактуват директно с международния отдел на факултета Danijela.Voljc@ef.uni-lj.si или с координатора на школата Summer.School@ ef.uni-lj.si.
 

Още »


БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КОМИСИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ОБМЕН
Стипендии ФУЛБРАЙТ” И “ХЮБЪРТ ХЪМФРИ”

През учебната 2015-2016 година

Комисия “Фулбрайт” обявява конкурси за следните стипендии през учебната 2015-16 година:

 • Стипендии “Фулбрайт” за преподавателска и изследователска дейност (5 месеца)
 • Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми (10 месеца) и специализации (до 6 месеца)
 • Съвместна стипендия за магистри по бизнес администрация “Фулбрайт – Бизнес колеж Прайскъм университета на Оклахома” (2 години)
 • Съвместна стипендия за магистърски програми “Фулбрайт – Институт  Благодарност към Скандинавия” (10 месеца)
 • Стипендия “Хюбърт Хъмфри” за професионалисти в държавния и частния сектор (10 месеца)
 • Стипендия за развитие на гражданското общество (3-5 месеца)

ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСИТЕ:

 • Българско гражданство

Лица с двойно гражданство (българско и американско) и притежатели на работна виза/зелена карта не могат да кандидатстват.

 • Отлично владеене на английски език
 • Валидни резултати от американските стандартизирани тестове TOEFL и GRE/GMAT за кандидатите в магистърски и докторски програми
 • Валиден резултат от тест TOEFL за кандидатите по програма “Хюбърт Хъмфри” и докторантите, заминаващи на специализация
 • Бакалавърска степен, получена най-късно до 1.09.2014 г., за кандидатите в магистърски и докторски програми
 • Статут на редовен докторант за кандидатсващите за специализация
 • Докторска степен за преподаватели и изследователи
 • Добро здравословно състояние
 • Възраст под 40 години за кандидатите в магистърски и докторски програми и специализанти
 • Възраст под 50 години за кандидатите по програма “Хюбърт Хъмфри”

Не се допускат до участие студенти, които вече се обучават в американски университети и такива, които са живели в САЩ през 5 от последните 6 години.
Краен срок за подаване на документи: 7 май, 2014 г.

Представянето на резултати от TOEFL и GRE/GMAT до 7 май, 2014 г. се счита за значително предимство при кандидатстване.

Краен срок за представяне на официални резултати от TOEFL и GRE/GMAT: 15 септември, 2014 г.

Информация и формуляри за кандидатстване:
на адрес http://www.fulbright.bg  и в Българо-американска комисия за образователен обмен “ФУЛБРАЙТ”
Централен офис: София, бул. Ал. Стамболийски № 17,
ет. І, стаи 9 и 15, тел: (02) 980 8212 и (02) 981 6830
Приемно време: 14 – 16 ч. всеки работен ден

Учебен Център към Комисия “Фулбрайт”
предлага подготовка за iBT TOEFL, IELTS, GRE, GMAT, SAT и обучение по английски език на всички нива.
Информация и записване: София 1504, ул. “Панайот Волов” № 1, ет. 2, ап. 6, тел. (02) 944 0441, e-mail: studycenter@fulbright.bg 

 

Още »