Програма
на честванията
Международна
научна
конференция

Дарителска
кампания
ОКС "Бакалавър" Прием 2016 Кандидатствай Online ОКС "Магистър" Прием Октомври 2016 Факултативно обучение Следдипломно обучение Професионално обучение
Програма на
откриването

Инфо дни

Студентски
общежития
Физическо възпитание и
спорт

Уважаеми кандидат-студенти,
в рамките на четвърто класиране на Кандидатстудентска кампания 2016 година, Кандидатстудентски център при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов, информира всички желаещи да се обучават в ОКС „Бакалавър“, че на 03.10.2016 година (понеделник) ще бъде проведено ново класиране за попълване на незаети до момента места.
 
Класиране за попълване 
на незаети места на 03.10.2016 год.
 
Подаване на документи за кандидатстване с оценка от държавен зрелостен изпит или пренесена оценка от друго висше училище 19.09. – 01.10.2016 г.
Обявяване на резултатите от класирането 03.10.2016 г.
Записване на класираните студенти 03.10. – 07.10.2016 г.
 
Актуална информация за всички етапи на 
КСК 2016 можете да намерите на адрес:
Телефони за запитвания: 0882/552 523, 0631/ 66 381, 66 431, 
66 225, 66 226, 66 227, 66 234
 
Още »


Уважаеми колеги,

Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“, организира Международна научна конференция на тема „Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания“, която ще се проведе на 9 и 10 ноември 2016 г. в гр. Свищов.
Международната научна конференция е посветена на 80-ата годишнина от основаването на СА „Димитър А. Ценов“ и е част от Програмата за тържественото отбелязване на събитието.

Подробна информация за предстоящата конференция може да получите на:
http://80.uni-svishtov.bg/EWKS/2016

Още »

Дарителска кампания „Моята скромна лепта“ 

 

Още »

Уважаеми студенти,
Имаме удоволствието да Ви информираме, че и през зимния семестър на учебната 2016/17 година Фондация „Св. Св. Константин и Елена“ отново ще подпомага висшето образование на студенти – отличници от висшите учебни заведения в България чрез стипендиантската си програма „Туризъм“, която се реализира съвместно с „Холдинг Варна“ АД. По тази програма Фондацията ще подпомогне обучението на двама стипендианти, като размерът на всяка стипендия е 1 500 лв., която се изплаща на 5 равни вноски.
Кампанията за прием на документи се удължава до 10 октомври 2016 г. включително. Обявяване на бенефициентите ще бъде в срок до 30 октомври 2016 г.
Изискването към кандидатите е да са записани в редовна форма на обучение – бакалавър по лицензирани специалности, обвързани с туризма и услугите в бранша. Студентите трябва да са постигнали минимален общ успех от летния семестър на 2015/16 година – Отличен 5.50. 
Желаещите да кандидатстват за стипендия е необходимо да изпратят мотивационно писмо и служебна бележка, удостоверяващи редовната форма на обучение на студента, специалността и успеха от летния семестър на учебната 2015/16 година.

Подробна информация за инициативата може да получите на: http://foundation.bg/events/bg, където можете да се запознаете подробно с регламента за участие и необходимите документи за кандидатстване.
 
Още »

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” прие над 900 студенти в ОКС „бакалавър”, има още желаещи да кандидатстват

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” прие до момента над 900 студенти в образователно-квалификационна степен „бакалавър”, кандидатстването и записванията продължават. При приема, реализиран през м. септември, са класирани близо 100 души, кандидатствали с конкурсен изпит и с оценка от матура. С най-висок бал от записалите се новоприети студенти – 29.77 при максимален 30.00, е Петя Маркова, избрала да се обучава в редовна форма, спец. „Финанси”. По-голямата част от участвалите в класирането през септември са кандидатствали с оценка от матура, близо 30 са се явили на изпит по „Икономическа география на България” и само един по „Математика”. Приетите за редовна форма на обучение са 90, а в задочна – осем, като половината от тях са в платена форма. Най-нетърпеливите побързаха да се запишат веднага след обявяване на резултатите, но срокът за записване е до 22 септември включително, като в последния ден работното време на Кандидатстудентския център ще бъде от 9:00 до 16:00 ч.
Поради проявен интерес от страна на кандидат-студенти и направени от тях запитвания за удължаване на срока за прием по документи, в свищовското висше училище ще бъде обявено извънредно класиране на 03.10.2016 г. За попълване на незаетите места желаещите да участват в класирането ще могат да кандидатстват с оценка от матура или с пренесена оценка от успешно положен изпит в друго висше училище. Документи ще се приемат до 01.10.2016 г. включително, а записването ще бъде в периода 3 – 7 октомври.
Според записаните до момента около 900 първокурсници, най-желаната и в двете форми на обучение е специалност „Финанси”. В годината, когато Стопанска академия, създадена като Висше търговско училище, ще чества своята 80-годишнина, втората най-предпочитана специалност от редовните студенти е „Икономика на търговията”. В топ 5 на най-желаните специалности са още „Счетоводство и контрол”, „Стопанско управление” и „Аграрна икономика”. При студентите, записани за задочно обучение в челната петица на най-предпочитаните специалности се нареждат „Счетоводство и контрол”, „Застраховане и социално дело”, „Икономика на туризма”, „Стопански и финансов контрол”.  
 
Още »

Административни ръководители посрещнаха първокурсниците в Стопанска академия

Декани, ръководители на катедри и на административни центрове и отдели посрещнаха в първите дни новоприетите студенти за редовна форма на обучение в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. За втора поредна година свищовското висше училище организира информационни дни за първокурсниците, в рамките на които се проведоха редица срещи, целящи да запознаят новоприетите студенти с процеса на обучение и административните услуги.
Първите приветствия за „Добре дошли в света на науката” отправиха деканите на четирите факултета. Те представиха ръководителите на катедрите, водещи съответните специалности и запознаха студентите с организацията на учебния процес, лекционни и семинарни занятия, извън аудиторна заетост и възможности за участие в научни форуми. 

При срещите си с ръководителите на катедри първокурсниците получиха информация за профила на избраната от тях специалност, учебните програми, знанията и компетенциите, които ще получат, и възможностите за реализация. През първия ден се проведе и обща среща в аулата на висшето училище, където новоприетите студенти приветства заместник-ректорът по студентска политика и институционални комуникации доц. д-р Николай Нинов. 

Той пожела на първокурсниците здраве, успехи, упоритост, да се възползват от всичко, което Стопанска академия може да им даде и след 4 години да бъдат удовлетворени от избора, който са направили. На срещата бяха представени студентските организации в Стопанска академия – Студентски съвет и JCI. Председатели на ресорни комисии към студентските организации поясниха как първокурсниците могат да се включат в различните дейности, прояви и проекти. През втория от информационните дни новоприетите студенти получиха информация от доц. Нинов какви услуги могат да ползват по време на 4-годишния курс на обучение и към кого да се обръщат за помощ. 

В рамките на срещата бяха представени академичната библиотека, центърът за качество на обучението, компютърният център, международният отдел, центровете за професионално, следдипломно и факултативно обучение, академичният център за кариерно консултиране, отдел „Студентска политика”, студентски общежития и столове, студентско туристическо дружество „Академик”, катедра „Физическо възпитание и спорт”. От директорите и ръководителите на административните звена новоприетите студенти научиха какви услуги и бази данни могат да ползват безплатно, как самите те могат да участват в анкетни проучвания за повишаване качеството на обучение, как да се ориентират в сградите и в сайта на Академията, къде да търсят необходимата им информация. 

Първокурсниците бяха приятно изненадани, че за целите на обучението висшето училище им осигурява компютри за свободен достъп, безжичен интернет не само за района на академичния кампус или града, но и за други градове в страната и чужбина, пакет от продукти, които могат да изтеглят безплатно и да инсталират на до 5 мобилни устройства като им се предоставя и 1 ТБ място за съхранение на информация. Представени бяха възможностите за паралелно обучение по различни специализации, професии или част от професии, за реализиране на студентска мобилност по програма Еразъм+ с цел обучение или практика в близо 100 партньорски университета и организации в различни държави от и извън ЕС. По повод дейностите, свързани с кариерното консултиране, студентите получиха информация за това какви форуми се организират, къде се обявяват свободни стажантски позиции, как ще могат да се включат в проект „Студентски практики”, който предстои да стартира. Ресорните отдели поясниха за какви стипендии могат да кандидатстват студентите, какви са социално-битовите условия за живот в общежитията, какво е работното време на двата студентски стола в часовете за обяд и за вечеря. 

Интересни идеи за приятно прекарване на свободното си време чрез спортни занимания първокурсниците получиха от представянето на студентското туристическо дружество и спортната база с възможностите за практикуване на любими спортове или присъединяване към представителните отбори на Стопанска академия. След официалните срещи беше организирано и посещение на място в представените центрове и звена, които администрират различните дейности и услуги за студентите.

 
Още »

Уважаеми студенти,
В Центъра за международна дейност е получена покана за участие в състезание по икономика за студенти (бакалаври и магистри), организирано от ISM University of Management and Economics, Lithuania (Университет по икономика и мениджмънт, Литва). Участието е свързано с решаване на реални казуси на международни компании в областта на маркетинга и връзките с обществеността. 
 
Регистрацията за участие може да бъде индивидуална или екипнa (екип от 3–4 студенти). При индивидуално участие формирането на екипи се извършва на случаен принцип от организаторите. 
 
Важни дати:
 • Регистрация за участие –  от 18 септември до 8 октомври 2016 г.
 • Първи селекционен кръг –  от 9 до 15 октомври 2016 г.
 • Втори селекционен кръг –  от 16 до 22 октомври 2016 г.
 • Финална селекция – от 24 до 27 октомври 2016 г.

Участието в първите два кръга е онлайн. Третият кръг ще се проведе в гр. Вилнюс, Литва.
 
Всички разходи на финалистите, в т.ч. за настаняване, хранене и други дейности по програмата, с изключение на разходите за транспорт, се покриват от организаторите.
 
За повече информация посетете следния уеб адрес: http://creativeshock.lt/competition/
 
Още »

Уважаеми колеги,
периодът за полагане на подпис върху дипломите за висше образование (задължителен реквизит на документа), който се поставя преди официалното връчване, е  06.10.2016 г. – 15.10.2016 г. Без положен подпис в обявения период дипломата не може да се получи по време на официалната церемония.

Работно време на факултетните канцеларии:
Понеделник – Петък: 08:00 – 17:00 часа
Събота: 08:00 – 14:00 часа
Неделя: почивен ден

Още »

Уважаеми колеги!
От 03.10.2016 год. до 14.10.2016 год. в отдел "Студентска политика" (позициониран между офисите на Общинска банка АД и Медийният център към АЦККВО) ще се приемат документи за следните видове стипендии за зимен семестър на учебната 2016/2017 год.:
- стипендии по успех и доход;
- стипендии по успех;
- стипендии с предимство, независимо от успеха и дохода.

Подробна информация за правилата за кандидатстване и отпускане на стипендии, както и пълен списък на изискуемите документи ще намерите ТУК.

Още »

Възстановени традиции по провеждане на лятно училище със студенти от Донецкия национален университет

Стопанска Академия „Д. А. Ценов“ и Донецкият национален университет възобновиха традиционното провеждане на лятно училище с участието на украински студенти и преподаватели. Организирането на съвместното събитие датира от 1997 г., когато за първи път студенти и преподаватели от Стопанска академия взеха участие в лятното училище в Донецкия национален университет въз основа на сключен двустранен договор.
Тази година мероприятието бе проведено в периода 04.09–11.09.2016 г., като в него участваха седем чуждестранни студенти от специалност „Международен бизнес“, преподаватели и докторанти от Донецкия национален университет.
От името на академичното ръководство приветствие към участниците отправи заместник-ректорът по учебната дейност – проф. д-р Марияна Божинова. Програмата на лятното училище включваше образователна и културна част. Обучението на участниците обхващаше лекции и дискусионни семинари на тема „Международно данъчно планиране“, модерирани от гл. ас д-р Симеон Момчев, преподавател към катедра „МИО“. Учебните занятия се проведоха в базата на СА „Д.А.Ценов“ в с. Кранево.
Предвидена бе и културна програма, която да запознае участниците с културното и историческо наследство на гр. Свищов и други археологически обекти от България като Културно–исторически комплекс „Царевец“ (гр. Велико Търново), Архитектурно-етнографски комплекс „Етъра” (гр. Габрово), Археологически резерват „Калиакра” (гр. Каварна) и Национален историко-археологически резерват „Мадара“ (гр. Шумен). 
След завършване на лятното училище всички участници получиха дигитални сертификати за участие.
 
 
Още »

Над 900 училища в страната получиха поздравителни адреси от Стопанска академия за новата учебна година

Над 900 училища в страната получиха поздравителни адреси по повод откриването на новата учебна 2016/2017 година от името на ректора на Стопанска академия, доц. д-р Иван Марчевски, от ръководството и от академичната общност в Свищов. Представители на Академията присъстваха на тържествените церемонии на 15 септември в СУ „Н. Катранов”, СУ „Д. Благоев”, СУ „Цв. Радославов” и ПДТГ „Д. Хадживасилев”, а във всички други учебни заведения в града бяха изпратени поздравителни адреси. „Един от най-вълнуващите моменти, който неизменно се повтаря всяка есен, е посрещането на новоприетите ученици! Той е чудесен повод най-сърдечно да поздравим целия учителски и административен колектив, като Ви желаем все така упорито, всеотдайно и задълбочено да работите с подрастващото поколение, нашата утрешна надежда за бъдещето на България” се казва в отправените приветствия. 

На учениците академичната общност пожела здраве, нестихваща енергия и любознателност към знанията, които ще придобият в любимото си училище. „Оползотворявайте всеки момент да разширявате и обогатявате познанията, които Вашите ерудирани и компетентни учители Ви предлагат - това ще допринесе за израстването Ви като умни, изобретателни и находчиви млади хора, които могат и искат да постигнат най-доброто за себе си, да отключат собствените си възможности и качества, и да ги надграждат във времето”, апелираха към учениците представителите на Стопанска академия по време на тържествените церемонии. 

Поздравителни адреси са изпратени и до всичките 28 регионални управления на образованието в страната с благопожелания за здраве, успешно администриране на процесите в сферата на образованието и професионално удовлетворение. „Знайте, че в лицето на Стопанска академия Вие имате доверен партньор. Надяваме се, че ще продължим доброто ни сътрудничество и занапред!”, се казва в писмата до ръководителите на РУО.

 

 

 
Още »

Центърът за кариерно консултиране при Стопанска академия, създаден по проект на ААМР, навърши 11 години

Академичният център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” навърши 11 години от официалното откриване. Създаден е като Център за кариерно развитие по проект „Пазар на труда” на Американската агенция за международно развитие (ААМР) и Джоб Тайгър – инициатива за изграждане на модерни кариерни центрове в България, като част от Националната програма за студентски стажове.
Кариерният център в Стопанска академия е тържествено открит на 14 септември 2005 г., когато лентата прерязва директорът на мисията на ААМР за България, Майкъл Фриц. Амбициозната задача, която си поставя новооткритият център е да бъде мост между бизнеса и образователната система, съдействайки за адаптирането на университета към реалностите на пазара на труда. Идеята е Центърът да подпомага професионалната ориентация и практическа подготовка на студентите, и да улеснява работодателите в процеса на подбор и обучение на бъдещи кадри.

11 години по-късно Академичният център за кариерно консултиране и връзки с обществеността (АЦККВО) е структурно звено на Стопанска академия и е своеобразен инструмент за подпомагане на комуникацията между висшето училище, държавата, бизнеса, образователните институции и медиите. Обособените три секции „Кариерно консултиране и Алумни”, „Образователен маркетинг” и „Медийна политика, PR и реклама” развиват дейност в областта на кариерното консултиране на студентите, поддържане на взаимоотношения с възпитаниците на висшето училище, с публичния и корпоративния сектори (в т.ч. и с образователните институции), с медиите. Екипът на Центъра подпомага професионалното ориентиране и кариерно консултиране на настоящи студенти. Реализира партньорства с работодатели и работодателски организации, предоставя информация относно свободни стажантски и работни позиции, улеснява работодателите в процеса на подбор и обучение на бъдещи кадри, организира кариерни форуми, практически обучения, семинари и майсторски класове с участие на представители на практиката. 

През изминалите години, над 15 000 възпитаници на Академията са се възползвали под една или друга форма от услугите на кариерния център. Сред тях са не само индивидуално консултирани студенти, но и участници в националния форум „Дни на кариерата”, проект „Студентски практики”, другарски срещи и др. Част от дейността на звеното е свързана с проучване на образователния пазар с цел привличане на контингент от кандидат-студенти и кандидат-докторанти за обучение в свищовската академия. Организира участия в кандидатстудентски борси, образователни форуми и академични презентации, имащи за цел запознаване на обществеността с дейността и образователния продукт на висшето училище и привличане на потенциални кандидат-студенти. Създава и поддържа активни връзки с учебни заведения, с центровете за кандидатстудентска подготовка и информация, проучва нагласите на желаещите да се обучават в свищовското висше училище. Сред дейностите на АЦККВО е организиране на медийното отразяване на всички академични прояви в календара на Стопанска академия и участието на нейни представители в официални публични изяви в страната и чужбина, с цел популяризиране постиженията на студенти, преподаватели и служители в сферите на обучението, научните изследвания, международните прояви, спорта, художествената дейност и други. 

Всеки студент в Стопанска академия може да се регистрира за ползване на услугите, предлагани от Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността, без ограничение на образователно-квалификационната степен или формата на обучение. Актуална информация за дейността на Центъра и предлаганите услуги е публикувана на сайта на Академията http://www.uni-svishtov.bg/?page=ackkpr, а връзката с екипа се осъществява чрез посочените в сайта телефони или на e-mail: career.center@uni-svishtov.bg
 
 
 
Още »

СТИПЕНДИИ ЗА БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ, МЛАДИ УЧЕНИ И ГРУПИ СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ИЛИ НАУЧЕН ПРЕСТОЙ
 
Покана на Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2017/2018 година 
 
На интернет страницата на Международна фондация „Св. св. Кирил и Методий“ в София са публикувани регламентът, условията, сроковете и необходимите документи за кандидатстване за стипендии за български студенти, докторанти, млади учени и групи студенти за обучение или научен престой във Федерална република Германия за академичната 2017/2018 г., осигурени от Германската служба за академичен обмен.
 
За академичната 2016/2017 г. Германската служба за академичен обмен, в сътрудничество с МФ „Св. св. Кирил и Методий“, отпуска стипендии за следване и научноизследователска дейност в Германия  в следните категории:
 
летни курсове в Германия за студенти;
стипендии след първа диплома за студенти от всички специалности;
стипендии за докторанти и млади учени – цялостна дисертация до 3 години;
краткосрочни изследователски стипендии за докторанти и млади учени до 6 месеца;
годишни изследователски стипендии за докторанти и млади учени между 7 и 10    месеца;
двустранен обмен за учени;
стипендии за университетски преподаватели и учени / престой за изследователски       проект;
повторна покана за бивши стипендианти на DAAD – алумни.
 
Подборът на документите до края на тази календарна година и интервютата с одобрените кандидати в началото на 2017 г. ще се извърши под ръководството на Посолството, в сътрудничество с МФ „Св. св. Кирил и Методий“ и с участието на независими експерти от България и Германия. Сертификатите за стипендиите ще бъдат разпращани по електронен път директно от централата на Германската служба за академичен обмен в месеците април и май 2017 г.
 
Регламентът за кандидатстване е достъпен на следния интернет адрес: http://www.cmfnd.org/?page_id=373
 
 
ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТДЕЛНИ КАТЕГОРИИ СТИПЕНДИИ
 
 
 
 
 
Още »

"Техностарт 2 - Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България"
 
Целта на проекта е да се стимулират млади предприемачи - студенти, докторанти и дипломирани в най-ранният етап от предприемаческия цикъл - момента на разработена бизнес идея. В рамките на проекта се предоставя безвъзмездна финансова помощ в размер на 90% от общия размер на финансиране или до 19 800 лева за всеки одобрен бизнес план.

Допустими кандидати:
- студенти 
- дипломирани студенти в окс Магистър и Бакалавър през 2015 и 2016 г.
- докторанти и защитили ОНС „доктор” през 2015 или 2016 г. 

Крайният срок за кандидатстване по проекта и подаване на документите е до 17.10.2016 г., включително.
 
 
Още »

104 години от дарението на Димитър Ценов, завещал на Свищов 5 млн. златни лева

1 септември 2016 – денят, в който отново и отново заставаме с огромна почит, респект и благоговение пред феноменалния жест на щедрост, мъдрост, прозрение и величие на Дарителя! 104 години от завещанието на Димитър Апостолов Ценов! Със средства на родолюбивия възрожденец, търговец, акционер и предприемач е изградена Стопанската академия в Свищов. 

Роден на 27 декември 1852 г. в семейство на заможен свищовски търговец, Димитър Ценов учи първо в Свищов, а след това във Велико Търново и Кронщад (днешен Брашов – Румъния). Голямото състояние, което е натрупал, дарява за откриване и поддържане на висше търговско училище в родния си град. В писмо до кмета на града Ценов пише: „Аз имах една мечта – да направя нещо за родния си град, в който захванах своето търговско поприще, и за българина, комуто изглежда предстои още много културна борба, додето ще може да постигне своята справедлива национална и човешка кауза”. 

На 1 септември 1912 г. Димитър Ценов завещава на родния Свищов цялата си собственост – пари, ценни книжа и недвижими имоти, оценени тогава на 5 млн. златни лева. Дарението на Димитър Ценов е второто по големина за развитие на българското висше образование, след това на братята Евлоги и Христо Георгиеви (6 млн. златни лева) за Софийския университет. В завещанието си Ценов изрично подчертава, че новооснованото училище трябва да бъде изградено по подобие на берлинското Ханделсхохшуле и да бъде напълно самостоятелно. В Наредба-закон (Държавен вестник, бр.200,5.09.1936г.), подписана от Цар Борис III, се записва: „Учредява се в гр. Свищов Висше търговско училище под името „Димитър Апостолов Ценов”, с цел да дава теоретически и приложни знания по отделните клонове на стопанските науки”. На 8 ноември 1936 г. – ден, който се превръща в истински празник за Свищов, в присъствието на Царя, представители на правителството и много граждани е открито Висшето търговско училище.  То започва своята работа с 11 преподаватели и 375 студенти, разпределени в два отдела „Финансово-административен и банков” и „Кооперативно-застрахователен”. Първият ректор на свищовското висше училище е проф. Димитър Бъров. Той е един от изпълнителите на завещанието, заедно с академиците Георги Данаилов и Александър Божинов. Първите занятия се водят в Търговската гимназия „Димитър Хадживасилев” и в салона на читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови”. Само за няколко години, благодарение на умелото ръководство на училището, се изгражда внушителна за времето си материална база – основен учебен корпус „ректорат” (1939 г.), жилища за преподавателите, менза и кино за студентите (1940 г.). 

Идейният проект на сградата на ректората е дело на един от най-изтъкнатите български архитекти – Иван Васильов, осъществен от видния свищовски предприемач Слави Гюдеров. Веднага след официалното откриване на сградата на 8.ХІ.1939 г. в нея започват учебни занятия. За изминалите вече 80 години свищовското висше училище има повече от 140 000 възпитаници. За активната си стопанска дейност и във връзка с неговото дарение за народната просвета, Димитър Ценов многократно е награждаван с най-високи отличия – от княз Фердинанд, от цар Борис ІІІ, от немското правителство. През 1920 г. Общинският съвет на Свищов го удостоява със званието „почетен гражданин” и той става втория почетен гражданин след генерал Драгомиров. За вековния юбилей от завещанието на Дарителя (2012 г.) излиза от печат летописна книга, озаглавена „Началото”, чийто автор е проф. Радко Радков – преподавател в Стопанска академия и също почетен гражданин на Свищов. Изследвайки ръкописните протоколи на Академическия съвет, авторът проследява и представя историята на свищовското висше училище още от момента на дарителския акт. В книгата той припомня и за сериозния принос на Димитър Ценов за изграждане стопанските основи на новоосвободена България. Свищовлията построява част от водопровода на София (2800 м), изгражда Артилерийските казарми, сградата на Девическия пансион, участва в строителството на жп линиите София - Перник, Мездра - Враца - Видин. Поддържа делови отношения и търговски връзки с фирми и дружества от Австро-Унгария, Германия, Франция и САЩ. Димитър Ценов се изявява и като изключително далновиден стопански деец. На него принадлежи идеята да се построи петролен склад и нефтена рафинерия край Бургас, но правителството не одобрява проекта (б.р. десетилетия по-късно там се издига Нефтохим - Бургас). 

Дарителят надживява акта на завещанието си с цели 20 години. Живял целенасочено и почтено, Димитър Ценов скромно се оттегля в усамотение. Последните си години преживява в болницата на Червения кръст, за да не накърни средствата, отделени за училището. Умира през 1932 г. и е погребан в двора на манастира „Св. Св. Петър и Павел” в Свищов. 
Превъзмогнала трудностите и предизвикателствата на времето, днес Стопанска академия е не само престижен учебно-научен и изследователски център, определящ реализацията на европейската университетска идея и нивото на висшето икономическо образование в България, но и институция на националната идентичност и държавност, на европейския образ на страната.

Всяка есен на 8 ноември, пред паметника на Дарителя, ние засвидетелстваме дълбоката си почит и се прекланяме пред безпримерното родолюбие и гениално прозрение на един велик българин, родолюбец и патриот - Димитър Апостолов Ценов. Ето защо отбелязваме този ден с изконна историческа гордост за богатото наследство – материално и духовно, завещано ни от този изключителен човек, чието име блести сред плеядата радетели на народната пробуда, дарители и просветители. 

 
 
Още »

Стопанска академия посрещна тържествено първокурсниците в задочна форма на обучение

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” посрещна тържествено първокурсниците в задочна форма на обучение. За първи път учебната година за новоприетите задочни студенти бе открита с официална церемония в аулата на Свищовското висше училище. 

Приветствие от името на ректора доц. д-р Иван Марчевски и на академичното ръководство към първокурсниците отправи зам.-ректорът по учебна дейност проф. д-р Марияна Божинова. „Поздравявам Ви за съдбовния избор да станете част от голямото семейство на нашата Алма матер, надхвърлящо вече 140 000 възпитаници. Уверявам Ви, че това е правилният избор, който маркира Вашия успешен житейски път. Прием 2016 е уникален с това, че през настоящата година Стопанска академия чества своята достолепна 80 годишнина”, заяви проф. Божинова. 

Тя припомни, че на 8 ноември 1936 г. самият Цар Борис III открива в Свищов Висше търговско училище под името „Димитър Апостолов Ценов”, създадено по волята и с дарението на своя патрон, направено преди 104 години. „Стопанска академия, която е едно от най-старите и авторитетни висши училища в България, е устояла във времето благодарение на съчетаването на традициите с иновациите”, подчерта още проф. Божинова. Тя информира новоприетите студенти, че новите учебни планове и програми, по които ще се осъществява тяхното обучение, са одобрени от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Включените в учебните планове фундаментални дисциплини осигуряват широкопрофилна подготовка в областта на икономиката и управлението, а специалните дисциплини формират знания и умения за успешна професионална реализация в сферата на избраната конкретна специалност. Проф. Божинова представи пред първокурсниците присъстващите на церемонията декани на четирите факултета и ръководителите на катедрите, администриращи всичките 17 специалности, по които се осъществява обучението в ОКС „бакалавър” в Стопанска академия.

С „Добре дошли в 80-годишното висше училище в Свищов” първокурсниците приветства и зам.-ректорът по студентска политика и институционални комуникации, доц. д-р Николай Нинов. Той увери новоприетите студенти, че Стопанска академия „Димитър А. Ценов” е уникално висше учебно заведение, което обгрижва с изключително голямо внимание, любов и съпричастност своите възпитаници. Говорейки за високото ниво на професионализъм и мотивираност на преподавателския и на административния състав, доц. Нинов призова студентите да се възползват максимално от всичко, което могат да получат в Свищовската Алма матер като ценни знания, компетенции и професионални контакти. Зам.-ректорът информира студентите за всички центрове и звена, които администрират различните видове услуги и ги запозна с начините, по които могат да получават необходимата им информация. Доц. Нинов представи възможностите, които имат задочните студенти за участия в текущи проекти или научни форуми и поясни как могат да се възползват от услугите и съдействието на Академичния център за кариерно консултиране. В приветствията си зам.-ректорите подчертаха, че „Свищов цъфти през септември”, защото посрещайки студентите, градът се изпълва с млади хора, дошли тук за да инвестират в себе си. 

По време на информационната среща още веднъж бяха припомнени възможностите за кандидатстване в Стопанска академия през м. септември за ОКС „бакалавър”. В рамките на „Кандидатстудентска кампания 2016”, на 17.09.2016 г. от 13:00 ч. ще се проведе конкурсен изпит за завършили средното си образование преди 2008 г., които нямат възможността да кандидатстват с оценка от матура. Класирането ще бъде обявено на 19 септември, като в него ще участват и кандидатствалите с оценка от матура или с пренесена оценка от успешно положен изпит в друго висше училище, подали документи също до 17 септември включително.
След тържествената церемония по посрещане на първокурсниците – задочници, новоприетите студенти продължиха с очните занятия, които се провеждат в периода 6-18 септември.   
 
Още »

Уважаеми студенти и докторанти,
В Центъра за международно сътрудничество и проекти е получена информация за провеждане на конкурс за есе на тема “The Impact of IT-Innovations on Educational Process”. В конкурса могат да участват студенти и докторанти на възраст до 30 години. Победителите ще получат стипендия за обучение. 
Подаването на материалите е онлайн и е в периода 01.09.2016 г. – 25.10.2016 г. 

За повече информация посетете следния уеб адрес: https://preply.com/en/scholarships
 
Още »


Уважаеми студенти,
 За четиринадесета поредна година Фондция „ЕВРИКА“ ще определи след провеждане на конкурс студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 2 000 лева годишно в 10 области:

 1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
 2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;
 3. Физика на името на акад. Георги Наджаков;
 4. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
 5. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
 6. Аграрни науки, вкл. Ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;
 7. Инженерни науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;
 8. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски;
 9. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
 10. Икономика на името на акад. Евгени Матеев.
  Фондация „ЕВРИКА“ за трета поредна година след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии ще определи още десет носители на специалната стипендия „Хуауей ИКТ“ в размер на 1 000 USD за студенти, обучаващи се по специалностите комуникационна техника и технологии, компютърни технологии, информатика и други интегрирани на тях области.

Право на кандидатстване за именните стипендии на Фондация „ЕВРИКА“ и стипендиите „Хуауей ИКТ“ имат български студенти в български университети в определените области, съгласно наименованието на стипендиите, завършили най- малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по- малък от мн. добър (5.00) и записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2016/2017 година.

Кандидатите за именните стипендии и стипендиите „Хуауей ИКТ“ трябва да подадат или изпратят по пощата във фондация „ЕВРИКА“ от 01.09.2016 г. до 15.10.2016 г. следните документи:

 1. Заявление (свободен текст) за желанието за участие в конкурса за получаване на именна стипендия „ЕВРИКА“ и/или стипендия „Хуауей ИКТ“ и Формуляр по образец (може да се изтегли от сайта – www.evrika.org);
 2. Уверение от университета за успеха по учебни години и записването за новата учебна 2016/2017 година;
 3. Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки, изява на творчество и други;
 4. Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност“ (до 3 страници).

  За изпратените по пощата документи важи датата на пощенското клеймо.

  За допълнителна информация и уточнения може да звъните на тел. (02) 9813799; 02/9815181, както и да ползвате адресите: office@evrika.org, grigor@evrika.org или информацията в www.evrika.org.

  Подробности относно правилата за отпускане на стипендиите и регистрационен формуляр може да откриете тук.
Още »

Стопанска академия обяви извънреден кандидатстудентски изпит

Извънреден кандидатстудентски изпит за образователно-квалификационна степен „бакалавър” ще се проведе през месец септември в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Решението на академичното ръководство е базирано на проявен интерес от страна на завършили средното си образование преди 2008 г., които нямат възможността да кандидатстват с оценка от матура. 

За конкурсния изпит, който ще бъде на 17.09.2016 г. от 13:00 ч., документи се приемат до обяд на същия ден. Кандидат-студентите могат да избират между дисциплините „Математика”, „Икономика”, „Икономическа география на България” или „Чужд език” (английски, немски, френски, руски, испански). Поредното класиране за тазгодишната кандидатстудентска кампания ще бъде обявено на 19 септември. В него ще участват и кандидатствалите с оценка от матура или с пренесена оценка от успешно положен изпит в друго висше училище, подали документи също до 17 септември включително.

За учебната 2016/2017 година Стопанска академия реализира прием в ОКС „бакалавър” по 17 специалности в направленията „Икономика” и „Администрация и управление”. Участниците в септемврийското класиране ще се конкурират за вакантни места в редовна и в задочна форми за държавна поръчка и за платено обучение във всички специалности.

И през настоящата кандидатстудентска кампания се запазва тенденцията по-голямата част от кандидатствалите да изберат опцията за участие в класиранията с оценка от матура или с конкурсен изпит в Стопанска академия, а по-малко са тези със сертификат от национални и международни олимпиади или с пренесена оценка от изпит в друго висше училище. 

Според желанията на новоприетите студенти, най-предпочитани и в двете форми на обучение остават специалностите „Финанси” и „Счетоводство и контрол”. При кандидатствалите за редовно обучение сред най-предпочитаните специалности са още „Икономика на търговията”, „Икономика на туризма”, „Аграрна икономика”, „Маркетинг”, „Международни икономически отношения”. При задочната форма предпочитанията са към „Застраховане и социално дело”, „Индустриален бизнес и предприемачество”, „Публична администрация”, „Екомениджмънт”, „Стопанско управление”. Сред предпочитанията на избралите платена форма на обучение са специалностите „Стопански и финансов контрол”, „Бизнес информатика”, „Управление на проекти” и др.

Актуална информация за възможностите за кандидатстване, записване и стартиране на обучение в ОКС „бакалавър“ през новата учебна 2016/2017 година е публикувана на сайта на Стопанска академия uni-svishtov.bg в раздел „Прием 2016”.

Още »

„Академичен шанс” осигурява за новите кандидат-студенти Стопанска академия

„Академичен шанс” е поредната нова инициатива на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” в рамките на тазгодишната кандидатстудентска кампания. Тя дава възможност за кандидатстване в ОКС „бакалавър” на зрелостници, които ще се явят на матури в края на м. август 2016 г. Новите кандидат-студенти ще могат да участват в допълнително класиране за попълване на незаетите места в редовна и в задочна форми за държавна поръчка и за платено обучение във всичките 17 специалности в направленията „Икономика” и „Администрация и управление”. 

Крайният срок за подаване на документи е 17 септември, а класирането ще бъде обявено на 19 септември. За „Академичен шанс” могат да кандидатстват всички с положителна оценка от държавен зрелостен изпит или оценка от успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище. За желаещите да се явят на конкурсен изпит в Стопанска академия по една от дисциплините „Математика”, „Икономика”, „Икономическа география на България” или „Чужд език” (английски, немски, френски, руски, испански) е предвидена още една възможност. Последната изпитна сесия ще се проведе на 27 август, за която документи се приемат до обяд на същия ден. Класирането ще бъде обявено на 30-и август. В него ще участват и подалите документи с оценка от матура или пренесена оценка от успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище, в периода от 27 юли до 29 август. 

Новата инициатива „Академичен шанс” е представена и чрез специално изработен за целта плакат, който по оригинален начин прави паралелна връзка с нашумелите билети на лотарийните игри. 

В символичното поле „изтрий тук” е представена „наградата”, която могат да получат кандидатстващите, а именно „студент” в Свищовското висше училище. Идеята е зрелостниците да получат „втори” академичен шанс за участие и класиране в кандидатстудентска кампания 2016, независимо от факта, че не са съумели да го сторят както своите съученици в рамките на лятото. Актуална информация за възможностите за кандидатстване, записване и стартиране на обучение в ОКС „бакалавър“ през новата учебна 2016/2017 година е публикувана на сайта на Стопанска академия uni-svishtov.bg в раздел „Прием 2016”.

 
Още »

Наградата на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ на фестивала „Фолклорен извор“ спечели Детско-юношески танцов ансамбъл „Огнени ритми”

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” - Свищов за първи път участва в провелия се в село Царевец VI Национален фолклорен фестивал „Фолклорен извор”. В продължение на четирите фестивални дни от 4 до 7 август 2016 г. над 5 500 участници от цяла България, на възраст от 3 до 90 години, показаха своите възможности и нестихващата си любов към народните песни, танци и обичаи.

Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ присъства на фестивала чрез организирания от Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността щанд с рекламно-информационни материали за ОКС „бакалавър“, „магистър“ и продължаващо обучение. Огромен бе интересът към дейността на висшето училище.

В последната фестивална вечер се проведе церемония по награждаването, на която ас. д-р Юлиян Господинов от името на Академичното ръководство на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ връчи плакет, сертификат и грамота на Детско-юношески танцов ансамбъл „Огнени ритми” – Свищов с хореограф Стефан Костадинов. С този жест Академията за пореден път заяви, че подкрепя значимите събития в културния, спортния и социалния живот на Община Свищов и ще продължи да й партнира и в бъдеще.

 
Още »

Стопанска академия награди всички участници в 13 международен футболен турнир за юноши „Юлиян Манзаров” и отличи най-младия състезател

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” за поредна година съдейства за провеждането на международния турнир по футбол за юноши „Юлиян Манзаров”, който се организира в памет на талантливия юноша на „Академик” – Свищов и другите деца, нелепо загинали във водите на река Лим през 2004 г. По думите на Георги Манзаров, организатор на турнира, без подкрепата на Стопанска академия и на Община Свищов би било невъзможно провеждането на това спортно събитие. 

В тазгодишното, 13-о издание на турнира участваха шест отбора от страната и чужбина. На терените на градския стадион и на спортната база на Академията сили премериха младите надежди на „Академик”- Свищов, „Дунав”- Русе, „ Лудогорец” - Разград, „Нефтохимик”- Бургас, „Единство” - Биело поле, Черна гора и „Стяуа” - Букурещ, Румъния. Класиралите се на първите места в двете групи играха на финала, заелите вторите места се състезаваха за бронза, а третите в групата играха за пето и шесто място. Съдействие за организацията и провеждането на турнира оказаха още Зоналният съвет на БФС - Велико Търново в лицето на председателя Бончо Генчев и спонсори.

Шампион на 13-о издание на турнира стана „Лудогорец”, като надигра на финала отбора от Черна гора с 4:1. Купата и златните медали на победителите връчиха Георги Манзаров и Валентин Михов. Разградският тим спечели и купата за спортсменство. На трето място се класираха гостите от Букурещ, а отборът-домакин се нареди четвърти. В срещата за 5 и 6 място „Дунав”- Русе надигра „Нефтохимик”- Бургас с 2:1. Освен купи и медали, състезателите на класиралите се на първите три места отбори получиха и предметни награди от Стопанска академия. За първи път Свищовското висше училище отличи и най-младия състезател на турнира – наградата получи 15 годишния Божидар Пламенов от „Академик”.

Всички участници в турнира получиха специални поименни сертификати на Стопанска академия, които им дават правото да кандидатстват за студенти по избрана от тях специалност и форма на обучение. Организатори и спонсори на турнира осигуриха индивидуални награди и за най-добър футболист, вратар, защитник, полузащитник, любимец на публиката, голмайстор и др. Отличията връчиха Бончо Генчев, кметът на община Свищов, председателят на Общинския съвет, фен-клубът на Манчестър Юнайтед в България и други спонсори и гости на церемонията по награждаване.

 
Още »

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ СРЕД ЕЛИТА НА 20-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ НА ЗК „ЛЕВ ИНС” АД

20 години отпразнува Застрахователна компания „Лев Инс”. Сред гостите на пищното тържество в „Тайната градина” на резиденция Бояна бяха представители на застрахователния елит у нас, партньори и приятели от цялата страна, Европа и Израел, преподаватели и ректори на университети, които подготвят бъдещите кадри в застраховането и финансите, музикални звезди, актьори и общественици.

Приветствие по повод юбилейната годишнина отправи изпълнителният директор Павел Димитров. „Когато погледнем назад във времето през последните 20 години ЗК „Лев Инс” извървя един дълъг, тежък път, за да достигне до лидерските позиции на българския пазар. Направихме го всички заедно. Нашата компания е ненадмината в управлението на риска, благодарение на опита, който ни предоставиха и нашите израелски партньори. Устойчивото развитие на дружеството се дължи на изпреварващия подход, който е възприет като основен за дейността ни. То е част от прилаганата философия на „Активната сигурност”. ЗК „Лев Инс” е иновативна компания и прави своя клиент – свой партньор. Вслушвайки се в съветите на нашите клиенти ние създадохме застраховката „Активна грижа”, която няма аналог в България. Специално обучени екипи от парамедици, медицински персонал и пилоти на хеликоптера ни достигат най-бързо при нуждаещите се хора. Обединени заедно с нас, всички тези професионалисти помагат за спасяването на човешкия животи. Това е доказано нееднократно – само през последната година сме участвали в спасителни акции, с които сме дали втори шанс на десетки пострадали хора, български и чуждестранни граждани”, каза Павел Димитров. Той пожела на своите колеги през следващите 20 години компанията да продължи да бъде достоен европейски партньор, припознат от още повече клиенти и застрахователи.

Приветствие от името на акционерите от Израел поднесе адвокатът Ханан Хадад, като изказа своята благодарност към присъстващите. „За нас е чест да бъдем с вас на този специален повод – 20-та годишнина на „Лев Инс”. Огромното развитие и достиженията на дружеството ни дават вяра да разширим инвестициите си и в други сектори. Тези действия ще стимулират и други акционери да инвестират в България и местния бизнес. Това е и нашата цел. От дистанцията на времето няма как да не отчетем и трудния, но интересен път, който „Лев Инс” измина, за да се превърне в лидер на пазара. Това ни изпълва с гордост и увереност днес. Вълнуваме се да бъдем част от този празник на успеха и постиженията, на една мечта, която днес е реалност. С нетърпение очакваме още много години на сътрудничество и постигнати общи цели”.
Поздравленията от името на академичната общност започнаха с изказването на доц. д-р Григорий Вазов, член на Фискалния съвет на Република България и ректор на ВУЗФ. Веднага след това компанията-юбиляр поздрави и доц. д-р Румен Ерусалимов, ръководител катедра „Застраховане и социално дело” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, който връчи поздравителен адрес от името на ректора доц. д-р Иван Марчевски. „През 20-те изтекли години ЗК „Лев Инс” непрекъснато се развива и укрепва, и в момента е лидер на пазара на автомобилното застраховане в България. Радвам се, че част от вашия просперитет се дължи на Стопанската академия, защото едни от най-добрите ни студенти решиха да се реализират във вашата компания”, заяви доц. Ерусалимов.
Приветствия по повод годишнината на компанията отправиха още Теодор Христов, заместник-председател на Българската асоциация на застрахователните брокери, зам.- генералният директор на БЧК д-р Надежда Тодоровска, председателят на Съюза за стопанска инициатива Мирослав Найденов и др. 

Дългогодишните служители на компанията бяха отличени със статуетки и специални благодарности за професионализма и коректността през годините работа. Пищното тържество продължи с двуметрова шоколадова торта, която официално разрязаха изпълнителните директори на компанията Мария Масларова – Гъркова и Павел Димитров. Кулминацията на вечерта бе 6-минутната заря, която остави безмълвни всички присъстващи. За приказната атмосфера, танци и забавления допринесоха и изпълненията на прелестната малка Крисия и Любо Киров, както и шегите на актьора и музикант Александър Сано – водещ на събитието.

 
Още »

Международни студентски карти ISIC

Международните студентски лични карти ISIC (International Student Identity Card), издавани и разпространявани под егидата на UNESCO, са единственият световно признат документ, доказващ статут на учащ, който има ролята на пропуск за хиляди преференции, специално договорени за учащите в цял свят. DSK ISIC е кобрандирана карта, съчетаваща в едно функциите на три карти: международна студентска идентификационна карта ISIC, дебитна карта VISA на Банка ДСК с преференциална тарифа за студенти и карта за 50% намаление в националната мрежа на БДЖ.

Право да получат ISIC карта имат всички студенти, обучаващи се в редовна форма в ОКС „бакалавър”, ОКС „магистър” и ОНС „доктор”. За издаване на картата е необходимо в съответната факултетна канцелария да се подаде заявление по образец и снимка. Заявлението е безплатно и е на разположение в книжарницата на Стопанска академия и факултетните канцеларии.

Притежателите на DSK ISIC картата ползват банкови преференции:

 • Достъп от всяка точка на света до финансови средства - плащане на стоки или услуги при търговци, теглене на пари в брой на банкомат или от гишета в банки.
 • Теглене на пари от банкомати на Банка ДСК без такса, както и ползване на преференциални такси в сравнение със стандартна Visa Electron на Банка ДСК.
 • Ползване на овърдрафт кредит, както и на специалните кредити за студенти на Банка ДСК.

Преференциите, от които могат да се възползват студентите в България, са над 1 000 в области като: забавления, пазаруване, спорт, красота и здраве, компютри и комуникации, услуги и др., а в чужбина преференциите са в около 40 000 обекта.

Подробна информация за ISIC картата и други преференции на: http://isic.bg

Още »

Уважаеми колеги,
Офисите на ЦЕНТЪР ЗА МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ и ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ са преместени в сградата на „Факултетски корпус“, етаж 1, ляво крило.
Офисът на „СТУДЕНТСКА ПОЛИТИКА“, откъдето може да получите подпис в обходната бележка, е преместен до офиса на Общинска банка.
Горепосочените отдели ще работят без прекъсване от 8:00 ч. до 17:00 ч. в рамките на Информационните дни на ОКС „магистър“ (28-30 юни 2016 г.).
Приемът на документи за ОКС „магистър“ за 2016 г. се провежда във фоайето на Студентски дом на културата, който се намира между офиса на Кандидатстудентски център и Общинска банка.
 
Още »

Уважаеми колеги,
получено е съобщение за предоставяне на изследователски стипендии за европейски и японски изследователи. Кандидатите трябва да притежават най-малко магистърска степен, придобита в последните десет години. Приемат се предложения за изследователски проекти във всички области.  Изследователи от Европа могат да провеждат изследване в Япония, както и японски учени – в Европа. Срок за подаване на формите за кандидатстване – 15.09.2016 г. Повече подробности можете да прочетете на адрес: https://forms.canonfoundation.org/register.php
 
Още »

Уважаеми студенти, 
Отдел битово обслужване/ССО, Ви уведомява, че в студентски общежития № 1 /намиращо се до СА“ Димитър А. Ценов “/ и студентско общежитие № 8 /позиционирано в студентски град/ има свободен леглови фонд за студенти – редовна и задочна форма на обучение, придружаващи ги неучащи членове на техните семейства или съжителстващи с тях лица и неучащи лица, пребиваващи на територията на гр. Свищов във връзка с осъществяване дейността на Академията / учебен процес, изпити, държавни изпити, защита на дипломни работи и др./
 
Цената на нощувката за едно легло се определя в размер, както следва:
1. При настаняване в студентски блок № 1 – 10,00 лв. /с ДДС/
2. При настаняване в студентски блок № 8 –   6,00 лв. /с ДДС/
 
Стойността на нощувките, съобразно продължителността на престоя се заплаща при настаняване в съответното студентско общежитие.
 
Телефон за контакти:
 
Управител студентски блок № 1: Митка Расимова GSM: 0889404496
Управител студентски блок № 8: Елка Никифорова GSM: 0889404483
 
Студентските общежития № 1 и № 8 са реновирани, с ново обзавеждане и самостоятелни санитарни възли.
 
 
 
                                                         Екип на 
Отдел битово обслужване/ССО
 
 
Още »

КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКО ЕСЕ по Проект № 22-2016 „Приобщаващият бизнес – инструмент за намаляване на бедността и социално включване”, финансиран със средства от държавната субсидия за присъщата на СА „Д. А. Ценов" научна дейност по Наредба № 3/27.11.2015 г. на МОН.
В международния конкурс могат да участват студенти, обучаващи се в бакалавърска и магистърска степен по икономика, управление и администрация и други свързани с темата направления.
 
Тематични направления:
1. Приобщаващ бизнес и устойчиво развитие
2. Приобщаващ бизнес  и намаляване на бедността
3. Маркетинг и дистрибуционни канали за приобщаващ бизнес
4. Социално предприемачество и приобщаващ бизнес
5. Организации с нестопанска цел и приобщаващо развитие
6. Верига на доставките, справедлива търговия и приобщаващ бизнес
7. Равенство между половете, разнообразие на работните  места и приобщаващ бизнес
8. Приобщаващ бизнес и набиране и развитие на таланти 
9. Отговорно лидерство и приобщаващ бизнес
10. Глобализация, културно многообразие и приобщаващ бизнес
11. Приобщаващ бизнес и иновации
12. Какво прави приобщаващият бизнес уникален и отличителен?
13. Ако ви се налага да разработите своя собствена дефиниция за приобщаващ бизнес, каква би била тя? Какво е уникалното в определението ви?
14. Как приобщаващият бизнес може да помогне в кризата  с бежанците в Европа?
15. Какви идеи имате за нов приобщаващ бизнес във вашата страна?

Правила на конкурса:
1. Обем на есето до 3600 знака или 2 стандартни страници (А4, TNR 14 pt, 1.5  lines). В срок до   30 септември 2016 г. есето следва да бъде изпратено на адрес: essay_inbus_pov@uni-svishtov.bg
2. Всеки автор може да участва с едно есе. Авторите следва да посочат име, презиме и фамилия, университет, специалност, курс, факултетен номер и адрес за обратна връзка.
3. Есетата ще бъдат оценявани от жури от преподаватели на Стопанска академия „Д. А. Ценов" – Свищов и от чуждестранни университети, участващи в проекта. Успешно класиралите се участниците в конкурса ще получат сертификати за участие, а есетата ще бъдат публикувани на CD с ISBN.
4. Официални езици: български и английски.
 
Още »